سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو
15 % +

سنگ اعلی 8 گوش


3/000 تومان
×

سنگ اعلی 8 گوش

3/000 تومان
sang_deforme_8gosh
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چندوجهی تخت
شکل مهره: چندوجهیی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: پلاکی (عددی)
نوع مهره: شفاف
واحد: عدد
12 % +

سنگ اعلی بیضی تراش خورده صورتی روشن


23/000 تومان
×

سنگ اعلی بیضی تراش خورده صورتی روشن

23/000 تومان
sange_deforme_sefid_beizi_tarash
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: تراش چند وجهی
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
واحد: رج
12 % +

سنگ اعلی مهره بنفش


23/000 تومان
×

سنگ اعلی مهره بنفش

23/000 تومان
sange_deforme_mohre_banafs
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کره بیضوی
طرح مهره: دو رنگ
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
واحد: رج
12 % +

سنگ اعلی دایره توسی_سفید


23/000 تومان
×

سنگ اعلی دایره توسی_سفید

23/000 تومان
sange_deforme_tusi_sefid
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 12 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: گرد تخت
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
واحد: رج
10 % +

سنگ اعلی دایره آبی_سفید


23/000 تومان
×

سنگ اعلی دایره آبی_سفید

23/000 تومان
sang_deforme_abi_sefid
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 15 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: گرد تخت
طرح مهره: ابلق
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: شفاف
واحد: رج
نا موجود

سنگ اعلی بیضی طرح دار بزرگ


3/500 تومان
×

سنگ اعلی بیضی طرح دار بزرگ

3/500 تومان
sang_deforme_beizi_bozorg
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 40 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
واحد مهره: پلاکی (عددی)
نوع مهره: شفاف
واحد: عدد
نا موجود

سنگ اعلی مستطیل طرح دار


3/500 تومان
×

سنگ اعلی مستطیل طرح دار

3/500 تومان
sang_deforme_mostatil_tarhdar
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 40 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: مستطیل
طرح مهره: مشجّر (رگه دار)
واحد مهره: پلاکی (عددی)
نوع مهره: شفاف
واحد: عدد
نا موجود

سنگ اعلی بیضی طرح دار


3/000 تومان
×

سنگ اعلی بیضی طرح دار

3/000 تومان
Sang_deforme_beizi_tarhdar
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 30 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: بیضی تخت
طرح مهره: ابلق
واحد مهره: پلاکی (عددی)
نوع مهره: شفاف
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه