سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

پلاک

جستجو در دسته "پلاک" :

×

پلاک دستبندی طرح چشم زخم

150 تومان
honari-496-599
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 6mm
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: چشم و نظر
رنگ پایه: آبی
اندازه حلقه: 1mm
واحد: عدد
×

پلاک دست بندی طرح باب اسفنجی

800 تومان
honari-905-718
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 35*15 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ پایه: زرد قلم
اندازه حلقه: 9*3 mm
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی لوزی طلایی

250 تومان
pelak_dastbandi_sib_loozi_talayi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 12*12 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
واحد: عدد
×

آویز نقره ای

500 تومان
pelak_aviz_noghrei_tarhe716
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 35*23 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
نوع آویز پلاک: گردنبندی
اندازه حلقه: 2mm
واحد: عدد
×

پلاک آویز طلایی طرح دو دایره

350 تومان
honari-242-558
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 32 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 2mm
واحد: عدد
×

پلاک آویز طلایی طرح قلب طرح دار

250 تومان
pelak_aviz_talaie_tarhe_ghalb_14
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 22*27 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
نوع آویز پلاک: گردنبندی
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی استیل نگین دار طلایی مربعی

15/000 تومان
honari-575-641
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 45*17 cm
جنس پلاک: استیل
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: نگین دار
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 5 mm
واحد: عدد
×

پلاک رزینی کد : 253

1/250 تومان
honari-512-834
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 31 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
نوع آویز پلاک: گردنبندی
اندازه حلقه: 7mm
طرح پلاک: رزینی
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی برنجی حرف ع طلایی

3/000 تومان
honari-442-805
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 10*10 mm
جنس پلاک: برنج
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی برنجی حرف ط طلایی

3/000 تومان
honari-912-275
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 10*10 mm
جنس پلاک: برنج
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی برنجی حرف ن طلایی

3/000 تومان
honari-601-789
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 10*10 mm
جنس پلاک: برنج
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
واحد: عدد
×

پلاک رزینی کد : 239

1/100 تومان
honari-827-908
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 31 mm
نوع آویز پلاک: گردنبندی
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
طرح پلاک: رزینی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی استیل طلایی طرح بال

5/000 تومان
honari-368-736
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 36*11 mm . mmاندازه داخلی شیار 6
جنس پلاک: استیل
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: اسلیمی
رنگ پایه: طلایی
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی طرح قلب فیروزه ای

800 تومان
honari-770-453
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 40 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: رنگی
رنگ پایه: سبز
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی طرح پاپیون فیروزه ای

1/000 تومان
honari-33-69
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 38 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: رنگی
رنگ پایه: سبز
واحد: عدد
×

آویز طرح ماه تولد بهمن استیل

3/000 تومان
honari-909-586
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه آویز: 20*17mm
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
رنگ پایه: طلایی
واحد: عدد
×

آویز طرح ماه تولد دی استیل

3/000 تومان
honari-36-154
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه آویز: 21*21 mm
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
رنگ پایه: طلایی
واحد: عدد
×

آویز طرح ماه تولد آذر استیل

3/000 تومان
honari-463-955
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه آویز: 24*18mm
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
رنگ پایه: طلایی
واحد: عدد
×

آویز طرح ماه تولد آبان استیل

3/000 تومان
honari-47-800
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه آویز: 20*19mm
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
رنگ پایه: طلایی
واحد: عدد
×

آویز طرح ماه تولد مهر استیل

3/000 تومان
honari-626-590
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه آویز: 20*20mm
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
رنگ پایه: طلایی
واحد: عدد
×

آویز طرح ماه تولد مرداد استیل

3/000 تومان
honari-616-199
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه آویز: 20*19mm
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
رنگ پایه: طلایی
واحد: عدد
×

آویز طرح ماه تولد تیر استیل

3/000 تومان
honari-145-943
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه آویز: 25*13mm
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
رنگ پایه: طلایی
واحد: عدد
×

آویز طرح ماه تولد خرداد استیل

3/000 تومان
honari-931-150
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه آویز: 20*19mm
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
رنگ پایه: طلایی
واحد: عدد
×

آویز طرح ماه تولد اردی بهشت استیل

3/000 تومان
honari-616-205
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه آویز: 22*17 mm
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
رنگ پایه: طلایی
واحد: عدد
×

آویز طرح ماه تولد فروردین استیل

3/000 تومان
honari-305-605
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه آویز: 21*18mm
نوع آبکاری آویز: اعلاء
رنگ آویز: طلایی
جنس آویز: استیل
رنگ پایه: طلایی
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی طرح قلب زرد قلم

200 تومان
honari-518-104
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 15*9 mm
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
طرح پلاک: اسلیمی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی طرح قلب توخالی زرد قلم

150 تومان
honari-80-343
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 9*16 mm
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
طرح پلاک: اسلیمی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی طرح قلب طرح دار زرد قلم

250 تومان
honari-90-182
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 19*18 mm
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
طرح پلاک: اسلیمی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی طرح پروانه زرد قلم

150 تومان
honari-542-932
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 8*21 mm
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
طرح پلاک: حیوان
واحد: عدد
×

آویز طرح پیکان زرد قلم

100 تومان
honari-230-823
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه آویز: 22*9 mm
رنگ آویز: زرده قلم
نوع آبکاری آویز: درجه یک
جنس آویز: زاماک
واحد: عدد
×

آویز طرح ستاره زرد قلم

250 تومان
honari-253-354
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه آویز: 15*19mm
رنگ آویز: زرده قلم
نوع آبکاری آویز: درجه یک
جنس آویز: زاماک
واحد: عدد
×

آویز طرح لوزی زرد قلم

350 تومان
honari-780-714
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه آویز: 30*18 mm
رنگ آویز: زرده قلم
نوع آبکاری آویز: درجه یک
جنس آویز: زاماک
واحد: عدد
×

آویز طرح گل پنج پر زرد قلم

280 تومان
honari-376-512
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه آویز: 15*16 mm
نوع آبکاری آویز: درجه یک
رنگ آویز: زرده قلم
جنس آویز: زاماک
واحد: عدد
×

آویز طرح فرشته زرد قلم

300 تومان
honari-648-673
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه آویز: 24*14mm
نوع آبکاری آویز: درجه یک
رنگ آویز: زرده قلم
جنس آویز: زاماک
واحد: عدد
×

آویز طرح پاپیون زرد قلم

250 تومان
honari-155-922
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه آویز: 21*13 mm
رنگ آویز: زرده قلم
نوع آبکاری آویز: درجه یک
جنس آویز: زاماک
واحد: عدد
×

پلاک دستبندی طرح سنتی زرد قلم

100 تومان
honari-531-134
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 19*12 mm
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه یک
طرح پلاک: اسلیمی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه