سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

مواد پایه

جستجو در دسته "مواد پایه" :

×

استاپر ساده سفید

3/500 تومان
honari-691-727
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 1.5mm
رنگ پایه: سفید
اندازه حلقه: 1mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: خوب
واحد: عدد
×

استاپر ساده نقره ای

3/500 تومان
honari-831-753
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 1.5 mm
اندازه حلقه: 1mm
واحد: عدد
×

سوزن میخی ته قلاب طلایی 30mm

50 تومان
honari-826-343
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


نوع سوزن: میخی حلقه دار
اندازه سوزن: 3cm
شماره: متوسّط
شکل ته سوزن: ته حلقه ای
رنگ پایه: طلایی
واحد: عدد
×

سوزن میخی ته قلاب مسی 50mm

50 تومان
honari-278-821
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


نوع سوزن: میخی حلقه دار
اندازه سوزن: 5cm
شماره: بزرگ
شکل ته سوزن: ته حلقه ای
رنگ پایه: مسی
واحد: عدد
×

گوشواره کیلیپسی نقره ای 10*15

600 تومان
honari-211-934
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس پلاک: آهن
رنگ پایه: نقره ای
طرح گوشواره : کلیپسی
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
اندازه پلاک: 15*10mm
واحد: عدد
×

گوشواره کیلیپسی طلایی 10*15

600 تومان
honari-589-216
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس پلاک: آهن
رنگ پایه: طلایی
طرح گوشواره : کلیپسی
واحد: عدد
×

مهره براق طلایی سایز 4mm

150 تومان
honari-186-140
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
×

مهره براق طلایی سایز 3mm

150 تومان
honari-234-404
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
×

سوزن میخی ته قلاب نقره ای 3cm

25 تومان
honari-413-24
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


نوع سوزن: میخی حلقه دار
اندازه سوزن: 3cm
شکل ته سوزن: ته حلقه ای
واحد: عدد
×

گره مخفی کن مسی

60 تومان
honari-139-692
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


نوع آبکاری پلاک: درجه یک
رنگ قفل: مسی
واحد: عدد
×

قفل دستبند طرح سکان

12/000 تومان
ghofl_dastband_sokan
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
جنس قفل دستبندی: زینگ
رنگ قفل: نقره ای
واحد: عدد
×

قفل دست بند پیچی طلایی

100 تومان
honari-572-650
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع آبکاری پلاک: درجه دو
جنس قفل دستبندی: زینگ
رنگ قفل: طلایی
واحد: عدد
×

بست سربند طلایی کوچک

50 تومان
honari-175-610
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع آبکاری پلاک: درجه دو
جنس قفل دستبندی: زینک
رنگ قفل: طلایی
واحد: عدد
×

بست سربند نقره ای

50 تومان
honari-792-848
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع آبکاری پلاک: درجه یک
جنس قفل دستبندی: زینک
رنگ قفل: نقره ای
واحد: عدد
×

بست پشت گوشواره نقره ای

60 تومان
honari-875-36
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: عدد
×

میخ گوشواره زرد قلم

70 تومان
honari-635-616
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: عدد
×

میخ گوشواره طلایی

70 تومان
honari-411-726
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: عدد
×

میخ گوشواره ته تخت نقره ای کوچک

80 تومان
honari-479-952
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ پایه: نقره ای
واحد: عدد
×

میخ گوشواره مقعر مسی کوچک

70 تومان
honari-40-165
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: عدد
×

میخ گوشواره مقعر زرد قلم کوچک

70 تومان
honari-334-325
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

خرج بین کار گل کوچک طلایی

40 تومان
kharje_kar_gol_koochak_talayii
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 4mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: درجه دو
رنگ پایه: طلایی
اندازه حلقه: 1mm
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
واحد: عدد
×

قفل دستبند لوله ای زرد قلم

2/000 تومان
honari-913-344
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع آبکاری پلاک: درجه یک
جنس قفل دستبندی: زینگ
رنگ قفل: زرده قلم
اندازه پلاک: 2.8 mmطول قفل mm5اندازه شیار قفل
واحد: عدد
×

قفل دستبند لوله ای نقره ای

2/000 تومان
honari-536-296
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع آبکاری پلاک: درجه یک
جنس قفل دستبندی: زینگ
رنگ قفل: نقره ای
اندازه پلاک: 2.8 mmطول قفل mm5اندازه شیار قفل
واحد: عدد
×

قفل دستبند لوله ای طلایی

2/000 تومان
honari-986-215
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع آبکاری پلاک: درجه یک
جنس قفل دستبندی: زینگ
رنگ قفل: طلایی
اندازه پلاک: 2.8 mmطول قفل mm5اندازه شیار قفل
واحد: عدد
×

رکاب انگشتر نقره ای طرح دار

2/000 تومان
recab_angoshtar_12711
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

پایه انگشتر: قابی
سایز انگشتر: 17
جنس پلاک: زینک
واحد: عدد
×

رکاب انگشتر زرده قلم ساده

500 تومان
recab_angoshtar_tarhe_sade
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: تخت
سایز انگشتر: قابل تنظیم
واحد: عدد
×

سوزن میخی ته گرد طلایی

50 تومان
honari-408-590
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


نوع سوزن: میخی
اندازه سوزن: 5cm
شماره: بزرگ
شکل ته سوزن: دایره
واحد: عدد
×

سوزن میخی ته گرد مسی

50 تومان
honari-419-973
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


نوع سوزن: میخی
اندازه سوزن: 5cm
شماره: بزرگ
شکل ته سوزن: دایره
واحد: عدد
×

میخ گوشواره ته تخت طلایی بزرگ

80 تومان
honari-485-290
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
×

رکاب انگشتر زرده قلم طرح دایره کد 25

850 تومان
honari-688-242
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: قابی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

رکاب انگشتر زرده قلم طرح بیضی کد 24

850 تومان
honari-678-606
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: قابی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

رکاب انگشتر زرده قلم طرح بیضی دالبری بزرگ کد 23

850 تومان
honari-126-650
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: قابی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

رکاب انگشتر زرده قلم طرح بیضی دالبری کوچک کد 22

850 تومان
honari-831-414
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس پلاک: زینک
پایه انگشتر: قابی
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 70

800 تومان
honari-989-904
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 18mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
اندازه حلقه: 3mm
طرح پلاک: ماه تولد
رنگ پایه: زرد قلم
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 66

800 تومان
honari-137-269
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 29*22 mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
اندازه حلقه: 3mm
طرح پلاک: متفاوت
واحد: عدد
×

آویز زرده قلم طرح قاب کد : 65

800 تومان
honari-690-222
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


اندازه پلاک: 22mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: خوب
نوع آویز پلاک: گردنبندی
اندازه حلقه: 3mm
طرح پلاک: اسلیمی
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه