سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

قفل و بست

جستجو در دسته "قفل و بست" :

×

قفل دستبند آهنربایی زرد قلم

2/000 تومان
honari-533-186
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 20*8 mm
نوع آبکاری پلاک: خوب
جنس قفل دستبندی: زینگ
رنگ قفل: زرده قلم
رنگ پایه: زرد قلم
رنگ یراق: زرده قلم
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
استاپر ساده

3/500 تومان
×

استاپر ساده

3/500 تومان
honari-691-727
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 1.5mm
رنگ پایه: سفید
اندازه حلقه: 1mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: خوب
رنگ یراق: نقره ای
جنس قفل دستبندی: زینک
رنگ قفل: نقره ای
انواع قفل و بست: استاپر
واحد: عدد
×

استاپر ساده نقره ای

3/500 تومان
honari-831-753
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 1.5 mm
اندازه حلقه: 1mm
رنگ پایه: نقره ای
رنگ یراق: نقره ای
جنس قفل دستبندی: زینک
رنگ قفل: نقره ای
نوع آبکاری پلاک: متوسط
انواع قفل و بست: استاپر
واحد: عدد
×

قفل دستبند طرح سکان

12/000 تومان
ghofl_dastband_sokan
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: متوسط
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
جنس قفل دستبندی: زینگ
رنگ قفل: نقره ای
رنگ پایه: نقره ای
رنگ یراق: نقره ای
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
×

قفل دست بند پیچی طلایی

100 تومان
honari-572-650
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع آبکاری پلاک: متوسط
جنس قفل دستبندی: زینگ
رنگ قفل: طلایی
رنگ پایه: طلایی
رنگ یراق: طلایی
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
×

بست سربند طلایی کوچک

50 تومان
honari-175-610
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع آبکاری پلاک: متوسط
جنس قفل دستبندی: زینک
رنگ قفل: طلایی
رنگ پایه: طلایی
رنگ یراق: طلایی
انواع قفل و بست: بست سربند
واحد: عدد
×

قفل دستبند لوله ای زرد قلم

2/000 تومان
honari-913-344
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع آبکاری پلاک: خوب
جنس قفل دستبندی: زینگ
رنگ قفل: زرده قلم
اندازه پلاک: 2.8 mmطول قفل mm5اندازه شیار قفل
رنگ پایه: زرد قلم
رنگ یراق: زرده قلم
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
×

قفل دستبند لوله ای نقره ای

2/000 تومان
honari-536-296
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع آبکاری پلاک: خوب
جنس قفل دستبندی: زینگ
رنگ قفل: نقره ای
اندازه پلاک: 2.8 mmطول قفل mm5اندازه شیار قفل
رنگ پایه: نقره ای
رنگ یراق: نقره ای
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
×

قفل دستبند لوله ای طلایی

2/000 تومان
honari-986-215
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع آبکاری پلاک: خوب
جنس قفل دستبندی: زینگ
رنگ قفل: طلایی
اندازه پلاک: 2.8 mmطول قفل mm5اندازه شیار قفل
رنگ پایه: طلایی
رنگ یراق: طلایی
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
×

قفل طرح فلش طلایی

800 تومان
honari-98-614
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 38*16mm . شیارداخلی4mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: متوسط
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: طلایی
جنس قفل دستبندی: زینگ
رنگ قفل: طلایی
رنگ یراق: طلایی
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
×

قفل طرح فلش زرده قلم

2/500 تومان
honari-547-698
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 38*16mm . شیارداخلی4mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
جنس قفل دستبندی: زینگ
رنگ قفل: زرده قلم
رنگ یراق: زرده قلم
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
×

قفل طرح لنگر زاماک کد : 36

2/500 تومان
honari-884-335
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
اندازه پلاک: 34طولmm . شیارداخلی mm6
جنس قفل دستبندی: زینگ
رنگ قفل: نقره ای
رنگ یراق: زرده قلم
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
×

قفل طرح لنگر زاماک کد : 34

2/500 تومان
honari-257-270
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
اندازه پلاک: 34طولmm . شیارداخلی mm6
جنس قفل دستبندی: زینگ
رنگ قفل: زرده قلم
رنگ یراق: زرده قلم
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
×

قفل طرح لنگر زاماک کد : 35

2/500 تومان
honari-770-502
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
اندازه پلاک: 30طولmm . شیارداخلی mm4
جنس قفل دستبندی: زینگ
رنگ قفل: زرده قلم
رنگ یراق: زرده قلم
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
×

قفل دستبند پاپیونی نقره ای

2/900 تومان
ghofl_dastband_pichaki_noghrei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: طول 46mm ، شیارداخلی4mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: نقره ای
جنس قفل دستبندی: زینگ
رنگ قفل: نقره ای
رنگ یراق: نقره ای
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
×

قفل دستبند استیل ساعتی طلایی

7/200 تومان
ghofl_dastbandi_estil_sati
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: طول 25mm ، شیارداخلی7mm
جنس پلاک: استیل
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: طلایی
جنس قفل دستبندی: استیل
رنگ قفل: طلایی
رنگ یراق: طلایی
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
×

قفل لوله ای مرغوب سایز ۵ کد ۹۳۶۱

2/800 تومان
ghofl_lolei_marghob_saize_5_9361
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: طول 16mm ، شیارداخلی5mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: طلایی
جنس قفل دستبندی: زینگ
رنگ قفل: طلایی
رنگ یراق: طلایی
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
×

قفل لوله ای مرغوب سایز ۴ کد ۹۳۶۰

2/600 تومان
ghofl_lolei_marghob_saize_4_9360
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: طول 15mm ، شیارداخلی4mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: طلایی
جنس قفل دستبندی: زینگ
رنگ قفل: طلایی
رنگ یراق: طلایی
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
×

قفل دستبند خرچنگی زرده قلم

3/000 تومان
ghofl_kharchangi_zarde_ghalam
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 34*19mm. mm پهنای داخلی شیار قفل 15
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
جنس قفل دستبندی: زینگ
رنگ قفل: زرده قلم
رنگ یراق: زرده قلم
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
×

بست سربند زرده قلم بزرگ

100 تومان
bast
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 11*6mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: خوب
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
جنس قفل دستبندی: زینک
رنگ قفل: زرده قلم
رنگ یراق: زرده قلم
انواع قفل و بست: بست سربند
واحد: عدد
×

قفل دست بند پروانه ای مسی 10 میلی متری

90 تومان
ghofl_dastband_boronzi_10mil
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: متوسط
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: مسی
اندازه پلاک: 12*8mm
جنس قفل دستبندی: زینگ
رنگ قفل: مسی
رنگ یراق: مسی
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
×

بست سربند زرده قلم کوچک

50 تومان
baste_sarband_zardeghalam
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 7*5mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: خوب
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
جنس قفل دستبندی: زینک
رنگ قفل: زرده قلم
رنگ یراق: زرده قلم
انواع قفل و بست: بست سربند
واحد: عدد
×

قفل دستبند آهنربایی زرده قلم

1/500 تومان
pelak_dastbandi_ahanrobaie_8138
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
اندازه پلاک: 27طولmm . شیارداخلی mm5
جنس قفل دستبندی: زینگ
رنگ قفل: زرده قلم
رنگ یراق: زرده قلم
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
×

قفل طرح قلاب زرده قلم کوچک

2/000 تومان
pelak_dastbandi_gholab_zarde_ghalam_s
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
اندازه پلاک: 30طولmm . شیارداخلی mm3
جنس قفل دستبندی: زینگ
رنگ قفل: زرده قلم
رنگ یراق: زرده قلم
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
×

قفل طرح لنگر زرده قلم کوچک

2/500 تومان
pelak_dastbandi_langar_zarde_ghalam_s
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
اندازه پلاک: 22طولmm . شیارداخلی mm5
جنس قفل دستبندی: زینگ
رنگ قفل: زرده قلم
رنگ یراق: زرده قلم
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
×

قفل طرح لنگر زرده قلم بزرگ

2/500 تومان
pelak_dastbandi_langar_zarde_ghalam_b
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 29طولmm . شیارداخلی mm6
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: زرد قلم
جنس قفل دستبندی: زینگ
رنگ قفل: زرده قلم
رنگ یراق: زرده قلم
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
×

قفل دستبند قوسی نقره ای

2/000 تومان
ghofl_dastband_ghosi_noghrei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: نقره ای
اندازه پلاک: 25طولmm . شیارداخلی mm9
جنس قفل دستبندی: زینگ
رنگ قفل: نقره ای
رنگ یراق: نقره ای
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
×

قفل دستبند خرچنگی نقره ای

3/000 تومان
ghofl_dastband_kharchangi_noghrei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: اعلاء
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: نقره ای
اندازه پلاک: 35*19mm . شیارداخلی mm15
جنس قفل دستبندی: زینگ
رنگ قفل: نقره ای
رنگ یراق: نقره ای
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
×

قفل دستبند نگین دار نقره ای

2/500 تومان
ghofl_dastnabd_negindar_noghrei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: نقره ای
اندازه پلاک: 17طولmm . شیارداخلی mm6
جنس قفل دستبندی: زینگ
رنگ قفل: نقره ای
رنگ یراق: نقره ای
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
×

قفل دستبند نگین دار طلایی

2/500 تومان
ghofl_dastband_negin_dar_talaie
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: خوب
نوع آویز پلاک: دستبندی (ساعتی)
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: طلایی
اندازه پلاک: 17طولmm . شیارداخلی mm6
جنس قفل دستبندی: زینگ
رنگ قفل: طلایی
رنگ یراق: نقره ای
انواع قفل و بست: قفل دستبند و گردنبند
واحد: عدد
×

بست سربند مسی بزرگ

100 تومان
bast_Sarband_bozorg_mesi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 11*6mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: خوب
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: مسی
جنس قفل دستبندی: زینک
رنگ قفل: مسی
رنگ یراق: مسی
انواع قفل و بست: بست سربند
واحد: عدد
×

استاپر ساده طلایی

3/500 تومان
stoper_sade_talaie
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 2*2mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: متوسط
رنگ پایه: طلایی
طرح پلاک: هندسی
رنگ یراق: طلایی
جنس قفل دستبندی: زینک
انواع قفل و بست: استاپر
واحد: عدد
×

بست سربند طلایی بزرگ

75 تومان
baste_dandane_dar_talaie_bozorg
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 11*6mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: متوسط
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: طلایی
جنس قفل دستبندی: زینک
رنگ قفل: طلایی
رنگ یراق: طلایی
انواع قفل و بست: بست سربند
واحد: عدد
×

بست سربند طلایی

75 تومان
baste_sar_band_talaie
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 11*6mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: متوسط
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: طلایی
جنس قفل دستبندی: زینک
رنگ قفل: طلایی
رنگ یراق: طلایی
انواع قفل و بست: بست سربند
واحد: عدد
×

بست سربند نقره ای بزرگ

80 تومان
baste_dandane_dar_noghrei_bozorg
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 11*6mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: متوسط
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: نقره ای
جنس قفل دستبندی: زینک
رنگ قفل: نقره ای
رنگ یراق: نقره ای
انواع قفل و بست: بست سربند
واحد: عدد
×

بست سربند نقره ای کوچک

70 تومان
baste_dandane_dar_noghrei_kochak
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه پلاک: 7*6mm
جنس پلاک: زینک
نوع آبکاری پلاک: متوسط
طرح پلاک: هندسی
رنگ پایه: نقره ای
جنس قفل دستبندی: زینک
رنگ قفل: نقره ای
رنگ یراق: نقره ای
انواع قفل و بست: بست سربند
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه