سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

نخ زرگری

جستجو در دسته "نخ زرگری" :

نخ ساده سفید

2/500 تومان
×

نخ ساده سفید

2/500 تومان
nakh_sade_sefid
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ: سفید
نوع رنگ: ساده
جنس : ابریشمی
ضخامت: 1mm
رنگ پایه: سفید
اندازه قطر: 1mm
اندازه طول: 10m
واحد: عدد
×

نخ زرگری زرشکی

130 تومان
nakh_zargari_ghahvei_maiel_be_ghermez
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ: قهوه ای سرخ
نوع رنگ: ساده
نوع : زرگری
اندازه: 10 متری
ضخامت: 1mm
تاب نخ: تابیده پیچی
سازنده نخ: China
جنس : ابریشمی
رنگ پایه: قرمز
اندازه قطر: 1mm
اندازه طول: 10m
واحد: متر
×

نخ زرگری صورتی نئونی

130 تومان
nakh_zargari_sorati_neon
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ: صورتی نئونی
نوع رنگ: ساده
نوع : زرگری
اندازه: 10 متری
جنس : ابریشمی
ضخامت: 1mm
تاب نخ: تابیده پیچی
سازنده نخ: China
رنگ پایه: صورتی
اندازه قطر: 1mm
اندازه طول: 10m
واحد: متر
×

نخ زرگری سرخابی تیره

130 تومان
nakh_zargari_srokhabi_tire
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ: سرخابی
نوع رنگ: ساده
نوع : زرگری
اندازه: 10 متری
جنس : ابریشمی
ضخامت: 1mm
تاب نخ: تابیده پیچی
سازنده نخ: China
رنگ پایه: قرمز
اندازه قطر: 1mm
اندازه طول: 10m
واحد: متر
×

نخ زرگری بنفش تیره

130 تومان
nakh_zargari_banafsh_tire
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ: بنفش تیره
نوع رنگ: ساده
نوع : زرگری
اندازه: 10 متری
جنس : ابریشمی
ضخامت: 1mm
تاب نخ: تابیده پیچی
سازنده نخ: China
رنگ پایه: بنفش
اندازه قطر: 1mm
اندازه طول: 10m
واحد: متر
×

نخ زرگری یاسی

130 تومان
nakh_zargari_yasi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ: یاسی
نوع رنگ: ساده
نوع : زرگری
اندازه: 10 متری
جنس : ابریشمی
ضخامت: 1mm
تاب نخ: تابیده پیچی
سازنده نخ: China
رنگ پایه: بنفش
اندازه قطر: 1mm
اندازه طول: 10m
واحد: متر
×

نخ زرگری سبز نئونی

130 تومان
nakh_zargari_sabz_neon
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ: سبز نئونی
نوع رنگ: ساده
نوع : زرگری
اندازه: 10 متری
جنس : ابریشمی
ضخامت: 1mm
تاب نخ: تابیده پیچی
سازنده نخ: China
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1mm
اندازه طول: 10m
واحد: متر
×

نخ زرگری سبز روشن

130 تومان
nakh_zargari_sabz_roshan
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ: سبز روشن
نوع رنگ: ساده
نوع : زرگری
اندازه: 10 متری
جنس : ابریشمی
ضخامت: 1mm
تاب نخ: تابیده پیچی
سازنده نخ: China
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1mm
اندازه طول: 10m
واحد: متر
×

نخ زرگری سبز

130 تومان
nakh_zargari_sabz
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ: سبز
نوع رنگ: ساده
نوع : زرگری
اندازه: 10 متری
جنس : ابریشمی
ضخامت: 1mm
تاب نخ: تابیده پیچی
سازنده نخ: China
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1mm
اندازه طول: 10m
واحد: متر
×

نخ زرگری نارنجی

130 تومان
nakh_zargari_narenji
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ: نارنجی
نوع رنگ: ساده
نوع : زرگری
اندازه: 10 متری
جنس : ابریشمی
ضخامت: 1mm
تاب نخ: تابیده پیچی
سازنده نخ: China
رنگ پایه: نارنجی
اندازه قطر: 1mm
اندازه طول: 10m
واحد: متر
×

نخ زرگری آبی

130 تومان
nakh_zargari_abi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ: آبی
نوع رنگ: ساده
نوع : زرگری
اندازه: 10 متری
جنس : ابریشمی
ضخامت: 1mm
تاب نخ: تابیده پیچی
سازنده نخ: China
رنگ پایه: آبی
اندازه قطر: 1mm
اندازه طول: 10m
واحد: متر
×

نخ زرگری مشکی

130 تومان
nakh_zargari_meshki
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ: مشکی
نوع رنگ: ساده
نوع : زرگری
اندازه: 10 متری
جنس : ابریشمی
ضخامت: 1mm
تاب نخ: تابیده پیچی
سازنده نخ: China
رنگ پایه: سیاه
اندازه قطر: 1mm
اندازه طول: 10m
واحد: متر
نا موجود
نخ ساده مشکی

2/500 تومان
×

نخ ساده مشکی

2/500 تومان
nakh_sade_meshki
انتخاب نوع بسته

رنگ: مشکی
نوع رنگ: ساده
جنس : ابریشمی
ضخامت: 1mm
رنگ پایه: سیاه
اندازه قطر: 1mm
اندازه طول: 10m
واحد: عدد
نا موجود
نخ زرگری طلایی تیره

130 تومان
×

نخ زرگری طلایی تیره

130 تومان
nakh_zargari_talaie_tire
انتخاب نوع بسته


رنگ: طلایی تیره
نوع رنگ: ساده
نوع : زرگری
اندازه: 10 متری
جنس : ابریشمی
ضخامت: 1mm
تاب نخ: تابیده پیچی
سازنده نخ: China
رنگ پایه: طلایی
اندازه قطر: 1mm
اندازه طول: 10m
واحد: متر
نا موجود
نخ زرگری فیروزه ای روشن

130 تومان
×

نخ زرگری فیروزه ای روشن

130 تومان
nakh_zargari_firozei_roshan
انتخاب نوع بسته


رنگ: فیروزه ای روشن
نوع رنگ: ساده
نوع : زرگری
اندازه: 10 متری
جنس : ابریشمی
ضخامت: 1mm
تاب نخ: تابیده پیچی
سازنده نخ: China
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1mm
اندازه طول: 10m
واحد: متر
نا موجود
نخ زرگری آبی فیروزه ای

130 تومان
×

نخ زرگری آبی فیروزه ای

130 تومان
nakh_zargari_abi_firozei
انتخاب نوع بسته


رنگ: آبی فیروزه ای
نوع رنگ: ساده
نوع : زرگری
اندازه: 10 متری
جنس : ابریشمی
ضخامت: 1mm
تاب نخ: تابیده پیچی
سازنده نخ: China
رنگ پایه: آبی
اندازه قطر: 1mm
اندازه طول: 10m
واحد: متر
نا موجود
نخ زرگری کرم

130 تومان
×

نخ زرگری کرم

130 تومان
nakh_zargari_kerem
انتخاب نوع بسته


رنگ: کرم
نوع رنگ: ساده
نوع : زرگری
اندازه: 10 متری
جنس : ابریشمی
ضخامت: 1mm
تاب نخ: تابیده پیچی
سازنده نخ: China
رنگ پایه: زرد
اندازه قطر: 1mm
اندازه طول: 10m
واحد: متر
نا موجود
نخ زرگری سبز یشمی

130 تومان
×

نخ زرگری سبز یشمی

130 تومان
nakh_zargari_sabz_yashmi
انتخاب نوع بسته


رنگ: سبز یشمی
نوع رنگ: ساده
نوع : زرگری
اندازه: 10 متری
جنس : ابریشمی
ضخامت: 1mm
تاب نخ: تابیده پیچی
سازنده نخ: China
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1mm
اندازه طول: 10m
واحد: متر
نا موجود
نخ زرگری سرخابی

130 تومان
×

نخ زرگری سرخابی

130 تومان
nakh_zargari_sorkhabi
انتخاب نوع بسته


رنگ: سرخابی
نوع رنگ: ساده
نوع : زرگری
اندازه: 10 متری
جنس : ابریشمی
ضخامت: 1mm
تاب نخ: تابیده پیچی
سازنده نخ: China
رنگ پایه: قرمز
اندازه قطر: 1mm
اندازه طول: 10m
واحد: متر
نا موجود
نخ زرگری بنفش

130 تومان
×

نخ زرگری بنفش

130 تومان
nakh_zargari_banafsh
انتخاب نوع بسته


رنگ: بنفش
نوع رنگ: ساده
نوع : زرگری
اندازه: 10 متری
جنس : ابریشمی
ضخامت: 1mm
تاب نخ: تابیده پیچی
سازنده نخ: China
رنگ پایه: بنفش
اندازه قطر: 1mm
اندازه طول: 10m
واحد: متر
نا موجود
نخ زرگری هفت رنگ

130 تومان
×

نخ زرگری هفت رنگ

130 تومان
nakh_zargari_haft_rang
انتخاب نوع بسته


رنگ: هفت رنگ
نوع رنگ: ساده
نوع : زرگری
اندازه: 10 متری
جنس : ابریشمی
ضخامت: 1mm
تاب نخ: تابیده پیچی
سازنده نخ: China
رنگ پایه: چند رنگ
اندازه قطر: 1mm
اندازه طول: 10m
واحد: متر
نا موجود
نخ زرگری قرمز

130 تومان
×

نخ زرگری قرمز

130 تومان
nakh_zargari_ghermez
انتخاب نوع بسته


رنگ: قرمز
نوع رنگ: ساده
نوع : زرگری
اندازه: 10 متری
جنس : ابریشمی
ضخامت: 1mm
تاب نخ: تابیده پیچی
سازنده نخ: China
رنگ پایه: قرمز
اندازه قطر: 1mm
اندازه طول: 10m
واحد: متر
نا موجود
نخ زرگری سفید

130 تومان
×

نخ زرگری سفید

130 تومان
nakh_zargari_sefid
انتخاب نوع بسته


رنگ: سفید
نوع رنگ: ساده
نوع : زرگری
اندازه: 10 متری
جنس : ابریشمی
ضخامت: 1mm
تاب نخ: تابیده پیچی
سازنده نخ: China
رنگ پایه: سفید
اندازه قطر: 1mm
اندازه طول: 10m
واحد: متر

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه