سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو
12 % +

نخ ساده سفید


2/500 تومان
×

نخ ساده سفید

2/500 تومان
nakh_sade_sefid
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ: سفید
نوع رنگ: ساده
ضخامت: 1mm
واحد: عدد
وزن: 50 گرم
15 % +

نخ زرگری طلایی تیره


130 تومان
×

نخ زرگری طلایی تیره

130 تومان
nakh_zargari_talaie_tire
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ: طلایی تیره
نوع رنگ: ساده
نوع : زرگری
اندازه: 10 متری
ضخامت: 1mm
تاب نخ: تابیده پیچی
سازنده نخ: China
واحد: متر
وزن: 20 گرم
15 % +

نخ زرگری فیروزه ای روشن


130 تومان
×

نخ زرگری فیروزه ای روشن

130 تومان
nakh_zargari_firozei_roshan
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ: فیروزه ای روشن
نوع رنگ: ساده
نوع : زرگری
اندازه: 10 متری
ضخامت: 1mm
تاب نخ: تابیده پیچی
سازنده نخ: China
واحد: متر
وزن: 20 گرم
20 % +

نخ زرگری آبی فیروزه ای


130 تومان
×

نخ زرگری آبی فیروزه ای

130 تومان
nakh_zargari_abi_firozei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ: آبی فیروزه ای
نوع رنگ: ساده
نوع : زرگری
اندازه: 10 متری
ضخامت: 1mm
تاب نخ: تابیده پیچی
سازنده نخ: China
واحد: متر
وزن: 20 گرم
12 % +

نخ زرگری قهوه ای سرخ


130 تومان
×

نخ زرگری قهوه ای سرخ

130 تومان
nakh_zargari_ghahvei_maiel_be_ghermez
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ: قهوه ای سرخ
نوع رنگ: ساده
نوع : زرگری
اندازه: 10 متری
ضخامت: 1mm
تاب نخ: تابیده پیچی
سازنده نخ: China
واحد: متر
وزن: 20 گرم
20 % +

نخ زرگری صورتی نئونی


130 تومان
×

نخ زرگری صورتی نئونی

130 تومان
nakh_zargari_sorati_neon
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ: صورتی نئونی
نوع رنگ: ساده
نوع : زرگری
اندازه: 10 متری
ضخامت: 1mm
تاب نخ: تابیده پیچی
سازنده نخ: China
واحد: متر
وزن: 20 گرم
12 % +

نخ زرگری کرم


130 تومان
×

نخ زرگری کرم

130 تومان
nakh_zargari_kerem
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ: کرم
نوع رنگ: ساده
نوع : زرگری
اندازه: 10 متری
ضخامت: 1mm
تاب نخ: تابیده پیچی
سازنده نخ: China
واحد: متر
وزن: 20 گرم
20 % +

نخ زرگری سبز یشمی


130 تومان
×

نخ زرگری سبز یشمی

130 تومان
nakh_zargari_sabz_yashmi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ: سبز یشمی
نوع رنگ: ساده
نوع : زرگری
اندازه: 10 متری
ضخامت: 1mm
تاب نخ: تابیده پیچی
سازنده نخ: China
واحد: متر
وزن: 20 گرم
12 % +

نخ زرگری سرخابی تیره


130 تومان
×

نخ زرگری سرخابی تیره

130 تومان
nakh_zargari_srokhabi_tire
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ: سرخابی
نوع رنگ: ساده
نوع : زرگری
اندازه: 10 متری
ضخامت: 1mm
تاب نخ: تابیده پیچی
سازنده نخ: China
واحد: متر
وزن: 20 گرم

نخ زرگری سرخابی


130 تومان
×

نخ زرگری سرخابی

130 تومان
nakh_zargari_sorkhabi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ: سرخابی
نوع رنگ: ساده
نوع : زرگری
اندازه: 10 متری
ضخامت: 1mm
تاب نخ: تابیده پیچی
سازنده نخ: China
واحد: متر
وزن: 20 گرم
12 % +

نخ زرگری بنفش


130 تومان
×

نخ زرگری بنفش

130 تومان
nakh_zargari_banafsh
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ: بنفش
نوع رنگ: ساده
نوع : زرگری
اندازه: 10 متری
ضخامت: 1mm
تاب نخ: تابیده پیچی
سازنده نخ: China
واحد: متر
وزن: 20 گرم
12 % +

نخ زرگری بنفش تیره


130 تومان
×

نخ زرگری بنفش تیره

130 تومان
nakh_zargari_banafsh_tire
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ: بنفش تیره
نوع رنگ: ساده
نوع : زرگری
اندازه: 10 متری
ضخامت: 1mm
تاب نخ: تابیده پیچی
سازنده نخ: China
واحد: متر
وزن: 20 گرم
15 % +

نخ زرگری هفت رنگ


130 تومان
×

نخ زرگری هفت رنگ

130 تومان
nakh_zargari_haft_rang
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ: هفت رنگ
نوع رنگ: ساده
نوع : زرگری
اندازه: 10 متری
ضخامت: 1mm
تاب نخ: تابیده پیچی
سازنده نخ: China
واحد: متر
وزن: 20 گرم
12 % +

نخ زرگری سبز نئونی


130 تومان
×

نخ زرگری سبز نئونی

130 تومان
nakh_zargari_sabz_neon
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ: سبز نئونی
نوع رنگ: ساده
نوع : زرگری
اندازه: 10 متری
ضخامت: 1mm
تاب نخ: تابیده پیچی
سازنده نخ: China
واحد: متر
وزن: 20 گرم

نخ زرگری سبز روشن


130 تومان
×

نخ زرگری سبز روشن

130 تومان
nakh_zargari_sabz_roshan
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ: سبز روشن
نوع رنگ: ساده
نوع : زرگری
اندازه: 10 متری
ضخامت: 1mm
تاب نخ: تابیده پیچی
سازنده نخ: China
واحد: متر
وزن: 20 گرم
12 % +

نخ زرگری سبز


130 تومان
×

نخ زرگری سبز

130 تومان
nakh_zargari_sabz
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ: سبز
نوع رنگ: ساده
نوع : زرگری
اندازه: 10 متری
ضخامت: 1mm
تاب نخ: تابیده پیچی
سازنده نخ: China
واحد: متر
وزن: 20 گرم
12 % +

نخ زرگری نارنجی


130 تومان
×

نخ زرگری نارنجی

130 تومان
nakh_zargari_narenji
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ: نارنجی
نوع رنگ: ساده
نوع : زرگری
اندازه: 10 متری
ضخامت: 1mm
تاب نخ: تابیده پیچی
سازنده نخ: China
واحد: متر
وزن: 20 گرم
15 % +

نخ زرگری آبی


130 تومان
×

نخ زرگری آبی

130 تومان
nakh_zargari_abi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ: آبی
نوع رنگ: ساده
نوع : زرگری
اندازه: 10 متری
ضخامت: 1mm
تاب نخ: تابیده پیچی
سازنده نخ: China
واحد: متر
وزن: 20 گرم
15 % +

نخ زرگری قرمز


130 تومان
×

نخ زرگری قرمز

130 تومان
nakh_zargari_ghermez
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ: قرمز
نوع رنگ: ساده
نوع : زرگری
اندازه: 10 متری
ضخامت: 1mm
تاب نخ: تابیده پیچی
سازنده نخ: China
واحد: متر
وزن: 20 گرم
12 % +

نخ زرگری سفید


130 تومان
×

نخ زرگری سفید

130 تومان
nakh_zargari_sefid
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


رنگ: سفید
نوع رنگ: ساده
نوع : زرگری
اندازه: 10 متری
ضخامت: 1mm
تاب نخ: تابیده پیچی
سازنده نخ: China
واحد: متر
وزن: 20 گرم
نا موجود

نخ ساده مشکی


2/500 تومان
×

نخ ساده مشکی

2/500 تومان
nakh_sade_meshki
انتخاب نوع بسته

رنگ: مشکی
نوع رنگ: ساده
ضخامت: 1mm
واحد: عدد
وزن: 50 گرم
نا موجود

نخ زرگری یاسی


130 تومان
×

نخ زرگری یاسی

130 تومان
nakh_zargari_yasi
انتخاب نوع بسته


رنگ: یاسی
نوع رنگ: ساده
نوع : زرگری
اندازه: 10 متری
ضخامت: 1mm
تاب نخ: تابیده پیچی
سازنده نخ: China
واحد: متر
وزن: 20 گرم
نا موجود

نخ زرگری مشکی


130 تومان
×

نخ زرگری مشکی

130 تومان
nakh_zargari_meshki
انتخاب نوع بسته


رنگ: مشکی
نوع رنگ: ساده
نوع : زرگری
اندازه: 10 متری
ضخامت: 1mm
تاب نخ: تابیده پیچی
سازنده نخ: China
واحد: متر
وزن: 20 گرم

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه