سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

مروارید

جستجو در دسته "مروارید" :

×

مروارید سنگ سایز 6 طلایی روشن

2/000 تومان
honari-540-358
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مروارید: 6mm
نوع مروارید: ساده براق
رنگ پایه: طلایی
تعداد مهره در هر رشته: 130
واحد: عدد
×

مروارید سنگ سایز 6 قهوه ای تیره

2/000 تومان
honari-579-785
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مروارید: 6mm
نوع مروارید: ساده براق
تعداد مهره در هر رشته: 128
واحد: عدد
×

مروارید اعلاطلایی سایز 12

4/500 تومان
honari-376-937
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 12 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 36
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: طلایی
اسم سنگ : مروارید
واحد: عدد
×

مروارید اعلا کرم سایز 12

4/500 تومان
honari-989-966
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 12 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 36
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: زرد
اسم سنگ : مروارید
واحد: عدد
×

مروارید اعلا نباتی سایز 12

4/500 تومان
honari-38-268
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 12 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 36
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: زرد
اسم سنگ : مروارید
واحد: عدد
×

مروارید اعلا قهوه ای سایز 12

4/500 تومان
honari-286-268
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 12 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 36
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: قهوه ای
اسم سنگ : مروارید
واحد: عدد
×

مروارید اعلا طوسی سایز 10

4/500 تومان
honari-543-356
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 10 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 44
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: نقره ای
اسم سنگ : مروارید
واحد: عدد
×

مروارید اعلا قهوه ای سایز 8

4/000 تومان
honari-140-786
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 8 mm
جنس مهره: سنگ
شکل مهره: کروی
واحد مهره: رشته ای (بندی)
تعداد مهره در هر رشته: 54
نوع تراش مهره: بدون تراش
طرح مهره: ساده
نوع مهره: براق
رنگ پایه: قهوه ای
اسم سنگ : مروارید
واحد: عدد
×

مروارید ساده سایز 8 آبی کد 8575

1/500 تومان
morvarid_tarash_nakhorde_siz8_pelastiki_abi8575
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: آبی
اندازه مروارید: 8mm
نوع مروارید: ساده براق
تعداد مهره در هر رشته: 90
اندازه مهره: 8 mm
واحد: عدد
×

مروارید ساده سایز 8 قهوه ای کد 8574

1/500 تومان
morvarid_tarash_nakhorde_siz8_pelastiki_ghahvei8574
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مروارید: 8mm
نوع مروارید: ساده براق
رنگ پایه: قهوه ای
تعداد مهره در هر رشته: 90
اندازه مهره: 8 mm
واحد: عدد
×

مروارید ساده سایز 8 سبز کد 8573

1/500 تومان
morvarid_tarash_nakhorde_siz8_pelastiki_sabz8573
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مروارید: 8mm
نوع مروارید: ساده براق
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 90
اندازه مهره: 8 mm
واحد: عدد
×

مروارید ساده سایز 8 بادمجانی کد 8572

1/500 تومان
morvarid_tarash_nakhorde_siz8_pelastiki_bademjani8571
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مروارید: 8mm
رنگ پایه: بنفش
تعداد مهره در هر رشته: 90
نوع مروارید: ساده براق
واحد: عدد
×

مروارید ساده سایز 8 بنفش کد 8571

1/500 تومان
morvarid_tarash_nakhorde_siz8_pelastiki_banafsh8571
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مروارید: 8mm
رنگ پایه: بنفش
تعداد مهره در هر رشته: 90
نوع مروارید: ساده براق
اندازه مهره: 8 mm
واحد: عدد
×

مروارید ساده سایز 8 سرخابی مات کد 8569

1/500 تومان
morvarid_tarash_nakhorde_siz8_pelastiki_sorkhabi8568
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مروارید: 8mm
نوع مروارید: ساده براق
رنگ پایه: قرمز
تعداد مهره در هر رشته: 90
اندازه مهره: 8 mm
واحد: عدد
×

مروارید ساده سایز 8 نارنجی مایل به قرمز کد 8568

1/500 تومان
morvarid_tarash_nakhorde_siz8_pelastiki_ghermez8568
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مروارید: 8mm
نوع مروارید: ساده براق
رنگ پایه: قرمز
تعداد مهره در هر رشته: 90
اندازه مهره: 8 mm
واحد: عدد
×

مروارید ساده سایز 8 آبی فیروزه ای کد 8567

1/500 تومان
morvarid_tarash_nakhorde_siz8_pelastiki_abi_firoozei8567
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مروارید: 8mm
نوع مروارید: ساده براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 90
اندازه مهره: 8 mm
واحد: عدد
×

مروارید ساده سایز 8 زرد کد 8566

1/500 تومان
morvarid_tarash_nakhorde_siz8_pelastiki_zard8565
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مروارید: 8mm
نوع مروارید: ساده براق
رنگ پایه: طلایی
تعداد مهره در هر رشته: 90
اندازه مهره: 8 mm
واحد: عدد
×

مروارید ساده سایز 8 طلایی کد 8565

1/500 تومان
morvarid_tarash_nakhorde_siz8_pelastiki_talaee8565
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: طلایی
تعداد مهره در هر رشته: 90
اندازه مروارید: 8mm
نوع مروارید: ساده براق
اندازه مهره: 8 mm
واحد: عدد
×

مروارید ساده سایز 8 نقره ای کد 8564

1/500 تومان
morvarid_tarash_nakhorde_siz8_pelastiki_noghrei8564
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مروارید: 8mm
نوع مروارید: ساده براق
رنگ پایه: نقره ای
تعداد مهره در هر رشته: 90
اندازه مهره: 8 mm
واحد: عدد
×

مروارید ساده سایز 8 شیری کد 8562

1/500 تومان
morvarid_tarash_nakhorde_siz8_pelastiki_shiri8562
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مروارید: 8mm
نوع مروارید: ساده براق
رنگ پایه: سفید
تعداد مهره در هر رشته: 90
واحد: عدد
×

مروارید ساده سایز 8 سفید کد 8561

1/500 تومان
morvarid_tarash_nakhorde_siz8_pelastiki_sefid8559
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

رنگ پایه: سفید
تعداد مهره در هر رشته: 90
اندازه مروارید: 8mm
نوع مروارید: ساده براق
اندازه مهره: 8 mm
واحد: عدد
×

مروارید ساده سایز 6 نارنجی مایل به قرمز کد 8557

1/000 تومان
morvarid_tarash_nakhorde_siz6_ghermez8557
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مروارید: 6mm
نوع مروارید: ساده براق
رنگ پایه: قرمز
تعداد مهره در هر رشته: 90
واحد: عدد
×

مروارید ساده سایز 6 بنفش کد 8556

1/000 تومان
morvarid_tarash_nakhorde_siz6_banafsh8556
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مروارید: 6mm
نوع مروارید: ساده براق
رنگ پایه: بنفش
تعداد مهره در هر رشته: 90
واحد: عدد
×

مروارید ساده سایز 6 سرخابی کد 8555

1/000 تومان
morvarid_tarash_nakhorde_siz6_sorkhabi8555
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مروارید: 6mm
نوع مروارید: ساده براق
رنگ پایه: قرمز
تعداد مهره در هر رشته: 90
واحد: عدد
×

مروارید ساده سایز 6 سبز کد 8554

1/000 تومان
morvarid_tarash_nakhorde_siz6_sabz_8554
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مروارید: 6mm
نوع مروارید: ساده براق
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 90
واحد: عدد
×

مروارید ساده سایز 6 طلایی کد 8553

1/000 تومان
morvarid_tarash_nakhorde_siz6_talaee8553
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مروارید: 6mm
نوع مروارید: ساده براق
رنگ پایه: طلایی
تعداد مهره در هر رشته: 90
واحد: عدد
×

مروارید پلاستیکی سایز 6 آبی فیروزه ای کد 8552

1/000 تومان
morvarid_tarash_nakhorde_siz6_abi_firoozei8552
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مروارید: 6mm
نوع مروارید: ساده براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 90
واحد: عدد
×

مروارید پلاستیکی سایز 6 سبز روشن کد 8551

1/000 تومان
morvarid_tarash_nakhorde_siz6_sabz_roshan8551
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مروارید: 6mm
نوع مروارید: ساده براق
رنگ پایه: سبز
تعداد مهره در هر رشته: 90
واحد: عدد
×

مروارید ساده سایز 6 آبی براق کد 8550

1/000 تومان
morvarid_tarash_nakhorde_siz6_abi_baragh8550
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مروارید: 6mm
نوع مروارید: ساده براق
رنگ پایه: آبی
تعداد مهره در هر رشته: 90
واحد: عدد
×

مروارید ساده سایز 6 نقره ای کد 8549

1/000 تومان
morvarid_tarash_nakhorde_siz6_noghrei8549
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مروارید: 6mm
نوع مروارید: ساده براق
رنگ پایه: نقره ای
تعداد مهره در هر رشته: 90
واحد: عدد
×

مروارید ساده سایز 6 شیری کد 8548

1/000 تومان
morvarid_tarash_nakhorde_siz6_shiri8548
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مروارید: 6mm
نوع مروارید: ساده براق
رنگ پایه: سفید
تعداد مهره در هر رشته: 90
واحد: عدد
×

مروارید ساده سایز 6 سفید کد 8547

1/000 تومان
morvarid_tarash_nakhorde_siz6_sefid8541
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مروارید: 6mm
نوع مروارید: ساده براق
رنگ پایه: سفید
تعداد مهره در هر رشته: 90
واحد: عدد
×

مروارید سنگ سایز 6 سبز روشن

2/000 تومان
morvarid_tarash_nakhorde_siz6_sabz_roshan
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
اسم سنگ : مروارید
تعداد مهره در هر رشته: 100
رنگ پایه: سبز
واحد: رج
×

مروارید سنگ سایز 6 بادمجانی تیره

2/000 تومان
morvarid_tarash_nakhorde_siz6_bademjoni_tire
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
اسم سنگ : مروارید
تعداد مهره در هر رشته: 90
رنگ پایه: بنفش
واحد: رج
×

مروارید سنگ سایز 6 آبی فیروزه ای

2/000 تومان
morvarid_tarash_nakhorde_siz6_abi_firozei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
اسم سنگ : مروارید
تعداد مهره در هر رشته: 90
رنگ پایه: آبی
واحد: رج
×

مروارید سنگ سایز 6 آبی

2/000 تومان
morvarid_tarash_nakhorde_siz6_abi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه مهره: 6 mm
جنس مهره: سنگ
نوع تراش مهره: بدون تراش
شکل مهره: کروی
طرح مهره: ساده
واحد مهره: رشته ای (بندی)
نوع مهره: براق
اسم سنگ : مروارید
تعداد مهره در هر رشته: 100
رنگ پایه: آبی
واحد: رج

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه