سبد خرید
0
نام محصول تعداد قیمت
0
نام محصول تعداد قیمت

قطعات چوبی

جستجو در دسته "قطعات چوبی" :

×

چوب راش گرجستان 3 الی 5 میل 30 الی 35 سانت

16/400 تومان
product-1629639892-3443
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس : چوب طبیعی
ابعاد : 30-35*6-7
کشور سازنده : ایران
نوع چوب: چوب طبیعی
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: مستطیل
کدمحصول : 08221358
تعداد بسته
×

چوب راش گرجستان 3 الی 5 میل 20 الی 25 سانت

11/400 تومان
product-1629639843-4541
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس : چوب طبیعی
ابعاد : 20-25*6-7
کشور سازنده : ایران
نوع چوب: چوب طبیعی
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: مستطیل
کدمحصول : 08221682
تعداد بسته
×

چوب راش گرجستان 3 الی 5 میل 25 الی 30 سانت

13/800 تومان
product-1629639684-4080
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس : چوب طبیعی
ابعاد : 30-25*5-7
کشور سازنده : ایران
نوع چوب: چوب طبیعی
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: مستطیل
کدمحصول : 08223426
تعداد بسته
×

قطعه چوبی دایره ای 10cm

4/600 تومان
honari-389-53
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد : 10cm
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
کدمحصول : 020301133
تعداد بسته
×

حلقه چوبی بزرگ قطر 33.5cm

 
honari-789-543
واحد: عدد
ابعاد : 33.5cm
کشور سازنده : ایران
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
کدمحصول : 02030140
×

صفحه ساعت کوچک قطر 20cm

10/800 تومان
honari-53-300
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد : 20cm
کشور سازنده : ایران
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 3mil
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: دایره
کدمحصول : 02030139
تعداد بسته
×

چوب راش گرجستان 6 الی 7 میل 20 الی 25 سانت

 
product-1629639737-2829
واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس : چوب طبیعی
ابعاد : 20-25*6-7
کشور سازنده : ایران
نوع چوب: چوب طبیعی
شکل قطعه: مستطیل
کدمحصول : 08227904
×

چوب راش گرجستان ۶ الی 7 میل ۳۰ الی 35 سانت

 
product-1629639588-5016
واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس : چوب طبیعی
ابعاد : 30-35*5-7
کشور سازنده : ایران
نوع چوب: چوب طبیعی
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: مستطیل
کدمحصول : 08223674
×

قطعه چوب دایره ای 5cm ضخامت 5mm

 
product-1616930663-9508
واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس : mdf
ابعاد : 5 cm
کشور سازنده : ایران
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 5mil
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: دایره
کاربرد : تزئینی
کدمحصول : 03286856
×

فرفره چوبی 43 میلیمتر

 
ferfereh-choobi-hoor-43
واحد: عدد
ابعاد : قطر : 4.3 cm
کشور سازنده : ایران
طرح چوب: فرفره
کدمحصول : 020301279
×

فرفره چوبی 23 میلیمتر

 
ferfereh-choobi-hoor-23
واحد: عدد
ابعاد : قطر : 2.3 cm
کشور سازنده : ایران
طرح چوب: فرفره
کدمحصول : 020301278
×

فرفره چوبی 37 میلیمتر

 
ferfereh-choobi-hoor-37
واحد: عدد
ابعاد : قطر : 3.7 cm
کشور سازنده : ایران
طرح چوب: فرفره
کدمحصول : 020301277
×

یویو چوبی 6 سانتیمتر

 
yoyo-choobi-hoor-6cm
واحد: عدد
ابعاد : قطر : 6 cm
کشور سازنده : ایران
طرح چوب: فرفره
کدمحصول : 020301276
×

قطعه چوبی مستطیل 14در9 سانتیمتر

 
choob_14_9_mostatil
واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
ابعاد : 14*9*0.24 سانتیمتر
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 020301238
×

صفحه ساعت قطر 39 سانتیمتر

 
safeh-saat-divari-390mm
واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس : mdf-8mil
ابعاد : قطر: 39 cm - محل قرار گیری موتور ساعت: 7 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 020301237
×

صفحه ساعت قطر 28 سانتیمتر

 
safeh-saat-divari-280mm
واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس : mdf-8mil
ابعاد : قطر: 28 cm - محل قرار گیری موتور ساعت: 7.5*7.5 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 0203011777
×

قطعه چوبی بیضی 13.5در18 سانتیمتر

 
beizi-chobi-mostatil-1318
واحد: عدد
طرح : ظروف تخت
کشور سازنده : ایران
ابعاد داخلی : 17*13
جنس : mdf-6mil
کدمحصول : 030304207
×

صفحه ساعت قطر35 cm

 
safeh-saat-divari-175mm
واحد: عدد
طرح چوب: متفاوت
جنس : mdf-8mil
ابعاد : قطر:35 cm - محل قرار گیری موتور ساعت: 7 cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030302291
×

صفحه ساعت دیواری

 
honari-1539414709-542
واحد: عدد
ابعاد : 13.5 cm
کشور سازنده : ایران
جنس : mdf-8mil
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
کدمحصول : 030302224
×

قاب مستطیلی چوبی بزرگ 9*14 cm

 
honari-541-940
واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد : 14*9cm
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
کدمحصول : 020301134
×

قطعه چوبی مستطیلی 9*6

 
honari-707-966
واحد: عدد
ابعاد : 6*9cm
کشور سازنده : ایران
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
کدمحصول : 020301109
×

قاب مستطیلی چوبی باریک 9*14

 
honari-517-327
واحد: عدد
ابعاد : طول: 13cm / عرض: 9cm / ارتفاع: 2ml
کشور سازنده : ایران
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
شکل قطعه: مستطیل
کاربرد : تزئینی
کدمحصول : 020301108
×

قطعه چوبی دایره ای 6cm

 
honari-378-52
واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
ابعاد : 6cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 020301107
×

قطعه چوبی دایره ای 11cm

 
honari-986-775
واحد: عدد
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
ابعاد : 11cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 020301106
×

قطعه چوبی مستطیلی 11*6

 
honari-292-545
واحد: عدد
ابعاد : 6*11cm
کشور سازنده : ایران
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
کدمحصول : 020301105
×

قاب دایره ای چوبی باریک 16cm

 
honari-996-162
واحد: عدد
ابعاد : 16cm
کشور سازنده : ایران
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
کدمحصول : 020301104
×

قاب مستطیلی چوبی باریک 10*15

 
honari-374-585
واحد: عدد
ابعاد : 15*10cm
کشور سازنده : ایران
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
کدمحصول : 020301103
×

قاب مستطیلی چوبی باریک 18*13

 
honari-509-698
واحد: عدد
ابعاد : 13*18cm
کشور سازنده : ایران
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
کدمحصول : 020301102
×

قاب مستطیلی چوبی کوچک 9*6 cm

 
honari-769-224
واحد: عدد
ابعاد : 6*9cm
کشور سازنده : ایران
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
کدمحصول : 02030148
×

قاب مستطیلی چوبی متوسط 15*10 cm

 
honari-966-120
واحد: عدد
ابعاد : 10*15cm
کشور سازنده : ایران
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
کدمحصول : 02030147
×

قاب مستطیلی چوبی بزرگ 18 *13 cm

 
honari-795-302
واحد: عدد
ابعاد : 13*18cm
کشور سازنده : ایران
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
کدمحصول : 02030146
×

قاب دایره ای چوبی بزرگ قطر 14cm

 
honari-730-431
واحد: عدد
ابعاد : 14cm
کشور سازنده : ایران
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
کدمحصول : 02030145
×

قاب دایره ای چوبی کوچک قطر 10cm

 
honari-178-446
واحد: عدد
ابعاد : 10cm
کشور سازنده : ایران
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
کدمحصول : 02030144
×

حلقه چوبی قطر 25cm

 
honari-434-102
واحد: عدد
ابعاد : 25cm
کشور سازنده : ایران
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
کدمحصول : 02030143
×

حلقه چوبی متوسط قطر 30cm

 
honari-24-865
واحد: عدد
ابعاد : 30cm
کشور سازنده : ایران
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
کدمحصول : 02030142
×

قطعه چوبی طرح ساعت بزرگ قطر 30cm

 
choob_saat_bozorg
واحد: عدد
ابعاد : 30cm
کشور سازنده : ایران
طرح چوب: قطعات چوبی تخت
سازنده: هور
نوع چوب: mdf
ضخامت قطعه: 3mil
طرح قطعه: ساده
شکل قطعه: دایره
کدمحصول : 02030138

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!