سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو
15 % +

زیر لیوانی پلی استر کد 7197


4/000 تومان
×

زیر لیوانی پلی استر کد 7197

4/000 تومان
polister_zir_livani_7197
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح پلی استر: زیرلیوانی
واحد: عدد
12 % +

ظرف دکوری صدف پلی استر کد 6734


7/500 تومان
×

ظرف دکوری صدف پلی استر کد 6734

7/500 تومان
polister_sadaf_6934
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح پلی استر: ظرف
واحد: عدد
8 % +

تابلو ولکام پلی استر کد 6878


30/000 تومان
×

تابلو ولکام پلی استر کد 6878

30/000 تومان
polister_aviz_welcome_6878
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح پلی استر: تابلو
طول پلی استر: قطر24
عرض پلی استر: قطر24
ارتفاع پلی استر: ___
واحد: عدد
10 % +

وارمری پرنده پلی استر کد 6877


8/500 تومان
×

وارمری پرنده پلی استر کد 6877

8/500 تومان
polister_varmeri_parande_6877
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح پلی استر: جاشمعی
طول پلی استر: 6
عرض پلی استر: 6
ارتفاع پلی استر: 10
واحد: عدد
15 % +

وارمری پرنده پلی استر کد 6876


8/500 تومان
×

وارمری پرنده پلی استر کد 6876

8/500 تومان
polister_varmeri_parande_6876
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح پلی استر: جاشمعی
طول پلی استر: 6
عرض پلی استر: 6
ارتفاع پلی استر: 10
واحد: عدد
12 % +

وارمری گل لاله پلی استر کد 6734


6/000 تومان
×

وارمری گل لاله پلی استر کد 6734

6/000 تومان
polister_varmeri_gole_lale_6734
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح پلی استر: قاب
طول پلی استر: 14
عرض پلی استر: 7
ارتفاع پلی استر: ___
واحد: عدد
8 % +

قاب پلی استر کد 6732


29/000 تومان
×

قاب پلی استر کد 6732

29/000 تومان
ghab_polister_6732
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح پلی استر: قاب
طول پلی استر: 33
عرض پلی استر: 27
ارتفاع پلی استر: ___
واحد: عدد
8 % +

انار پلی استر کد 6731


3/000 تومان
×

انار پلی استر کد 6731

3/000 تومان
polister_tarhe_anar_6731
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح پلی استر: مجسّمه
طول پلی استر: 6
عرض پلی استر: 6
ارتفاع پلی استر: 4
واحد: عدد
12 % +

وارمری طرح حلزون پلی استر کد 6729


5/500 تومان
×

وارمری طرح حلزون پلی استر کد 6729

5/500 تومان
polister_varmeri_halazon_6729
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح پلی استر: جاشمعی
طول پلی استر: 7
عرض پلی استر: 7
ارتفاع پلی استر: 3.5
واحد: عدد

آینه دستی پلی استر کد 6728


12/500 تومان
×

آینه دستی پلی استر کد 6728

12/500 تومان
polister_ayne_dasti_6728
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح پلی استر: قاب آینه
طول پلی استر: کل:29- قاب: 11
عرض پلی استر: کل:13- قاب: 7.5
ارتفاع پلی استر: ___
واحد: عدد
15 % +

وارمری طرح میمون پلی استر کد 6725


6/500 تومان
×

وارمری طرح میمون پلی استر کد 6725

6/500 تومان
polister_varmeri_meymon_6725
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح پلی استر: جاشمعی
طول پلی استر: 8
عرض پلی استر: 8
ارتفاع پلی استر: 10
واحد: عدد

زیر لیوانی پلی استر کد 6719


4/000 تومان
×

زیر لیوانی پلی استر کد 6719

4/000 تومان
polister_zir_livani_6719
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح پلی استر: زیرلیوانی
طول پلی استر: 10
عرض پلی استر: 10
ارتفاع پلی استر: ___
واحد: عدد

زیر لیوانی پلی استر کد 6718


4/000 تومان
×

زیر لیوانی پلی استر کد 6718

4/000 تومان
polister_zir_livani_6718
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح پلی استر: زیرلیوانی
طول پلی استر: قطر: 10
عرض پلی استر: قطر: 10
ارتفاع پلی استر: ___
واحد: عدد
12 % +

زیر لیوانی پلی استر کد 6717


4/000 تومان
×

زیر لیوانی پلی استر کد 6717

4/000 تومان
polister_zir_livani_6717
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح پلی استر: زیرلیوانی
طول پلی استر: قطر: 10
عرض پلی استر: قطر: 10
ارتفاع پلی استر: ___
واحد: عدد
15 % +

قاب سه تایی پلی استر کد 6712


23/000 تومان
×

قاب سه تایی پلی استر کد 6712

23/000 تومان
ghab_polister_6712
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح پلی استر: قاب
طول پلی استر: 33
عرض پلی استر: 18
ارتفاع پلی استر: ___
واحد: عدد
15 % +

ظرف دکوری صدف پلی استر کد 6711


6/000 تومان
×

ظرف دکوری صدف پلی استر کد 6711

6/000 تومان
polister_sadaf_6711
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح پلی استر: ظرف
طول پلی استر: 6
عرض پلی استر: 6
ارتفاع پلی استر: 12
واحد: عدد
15 % +

مجسمه ی شتر پلی استر کوچک کد 6707


5/000 تومان
×

مجسمه ی شتر پلی استر کوچک کد 6707

5/000 تومان
polister_shotor_bozorg_6707
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح پلی استر: مجسّمه
طول پلی استر: 9
عرض پلی استر: 3
ارتفاع پلی استر: 12.5
واحد: عدد
15 % +

مجسمه ی شتر پلی استر متوسط کد 6705


7/600 تومان
×

مجسمه ی شتر پلی استر متوسط کد 6705

7/600 تومان
polister_shotor_bozorg_6705
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح پلی استر: مجسّمه
طول پلی استر: 13.5
عرض پلی استر: 5
ارتفاع پلی استر: 16
واحد: عدد
12 % +

سینی شیرینی خوری پلی استر کد 3987


45/000 تومان
×

سینی شیرینی خوری پلی استر کد 3987

45/000 تومان
naghashi-decorative-zoroof-polyester-3987
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح پلی استر: سینی
طول پلی استر: 32
عرض پلی استر: 13
ارتفاع پلی استر: 7
واحد: عدد
نا موجود

بسته ظروف خام گل ریز


24/000 تومان
×

بسته ظروف خام گل ریز

24/000 تومان
7sin-gol-riz
محتویات بسته
  • زیر لیوانی پلی استر کد 6717
نا موجود

آینه پایه دار پلی استر کد 7196


15/000 تومان
×

آینه پایه دار پلی استر کد 7196

15/000 تومان
polister_ayne_paye_dar_
انتخاب نوع بسته

طرح پلی استر: قاب آینه
طول سرامیک: قطر قاب: 15
عرض سرامیک: قطر قاب: 15
ارتفاع سرامیک: کل: 24- پایه:8
طرح سرامیک: قاب
واحد: عدد
نا موجود

قاب پلی استر کد 6878


10/000 تومان
×

قاب پلی استر کد 6878

10/000 تومان
polister_ghab_mehrab_6879
انتخاب نوع بسته

طرح پلی استر: ساعت
طول پلی استر: 24
عرض پلی استر: 13
ارتفاع پلی استر: ___
واحد: عدد
نا موجود

وارمری گل دیواری پلی استر کد 6737


10/000 تومان
×

وارمری گل دیواری پلی استر کد 6737

10/000 تومان
polister_varmeri_divari_6737
انتخاب نوع بسته

طرح پلی استر: جاشمعی
طول پلی استر: 6
عرض پلی استر: 6
ارتفاع پلی استر: 27
واحد: عدد
نا موجود

ساعت پلی استر کد 6736


27/600 تومان
×

ساعت پلی استر کد 6736

27/600 تومان
polister_saat_6736
انتخاب نوع بسته

طرح پلی استر: ساعت
طول پلی استر: 41
عرض پلی استر: 29
ارتفاع پلی استر: ___
واحد: عدد
نا موجود

سینی پلی استر کد 6735


30/000 تومان
×

سینی پلی استر کد 6735

30/000 تومان
polister_sini_6735
انتخاب نوع بسته

طرح پلی استر: سینی
طول پلی استر: 41
عرض پلی استر: 29
ارتفاع پلی استر: ___
واحد: عدد
نا موجود

وارمری گل رز پلی استر کد 6733


6/000 تومان
×

وارمری گل رز پلی استر کد 6733

6/000 تومان
polister_varmeri_gole_roz_6733
انتخاب نوع بسته

طرح پلی استر: جاشمعی
طول پلی استر: 14
عرض پلی استر: 7
ارتفاع پلی استر: ___
واحد: عدد
نا موجود

آینه کوچک گیفت پلی استر کد 6730


3/000 تومان
×

آینه کوچک گیفت پلی استر کد 6730

3/000 تومان
polister_ayne_kochak_gift_6730
انتخاب نوع بسته

طرح پلی استر: قاب آینه
طول پلی استر: 14
عرض پلی استر: 7
ارتفاع پلی استر: ___
واحد: عدد
نا موجود

قاب متوسط پلی استر کد 6727


4/600 تومان
×

قاب متوسط پلی استر کد 6727

4/600 تومان
ghab_polister_6727
انتخاب نوع بسته

طرح پلی استر: قاب
طول پلی استر: قطر12
عرض پلی استر: قظر12
ارتفاع پلی استر: ___
واحد: عدد
نا موجود

قاب متوسط پلی استر کد 6726


5/500 تومان
×

قاب متوسط پلی استر کد 6726

5/500 تومان
ghab_polister_6726
انتخاب نوع بسته

طرح پلی استر: قاب
طول پلی استر: 14
عرض پلی استر: 9.5
ارتفاع پلی استر: ___
واحد: عدد
نا موجود

جا شمعی پلی استر کد 6724


6/000 تومان
×

جا شمعی پلی استر کد 6724

6/000 تومان
polister_shamdan_6724
انتخاب نوع بسته

طرح پلی استر: جاشمعی
طول پلی استر: 9
عرض پلی استر: 9
ارتفاع پلی استر: 7
واحد: عدد
نا موجود

آینه مبلی پلی استر کد 6723


12/300 تومان
×

آینه مبلی پلی استر کد 6723

12/300 تومان
polister_ayne_mobli_6723
انتخاب نوع بسته

طرح پلی استر: قاب آینه
طول پلی استر: کل:22- قاب:
عرض پلی استر: کل:9 - قاب:
ارتفاع پلی استر: 16
واحد: عدد
نا موجود

قاب متوسط پلی استر کد 6722


5/500 تومان
×

قاب متوسط پلی استر کد 6722

5/500 تومان
ghab_polister_6722
انتخاب نوع بسته

طرح پلی استر: قاب
طول پلی استر: 11
عرض پلی استر: 11
ارتفاع پلی استر: ___
واحد: عدد
نا موجود

قاب متوسط پلی استر کد 6721


5/900 تومان
×

قاب متوسط پلی استر کد 6721

5/900 تومان
ghab_polister_6721
انتخاب نوع بسته

طرح پلی استر: قاب
واحد: عدد
نا موجود

کشکول پلی استر کد 6720


30/000 تومان
×

کشکول پلی استر کد 6720

30/000 تومان
polister_lashkoli_6720
انتخاب نوع بسته

طرح پلی استر: ظرف
طول پلی استر: کل: 25- پایه:
عرض پلی استر: کل:14- پایه:
ارتفاع پلی استر: کل:19- پایه:
واحد: عدد
نا موجود

قاب کوچک تراش خورده پلی استر کد 6716


3/000 تومان
×

قاب کوچک تراش خورده پلی استر کد 6716

3/000 تومان
ghab_polister_6716
انتخاب نوع بسته

طرح پلی استر: قاب
طول پلی استر: 10
عرض پلی استر: 7
ارتفاع پلی استر: ___
واحد: عدد
نا موجود

قاب کوچک تراش خورده پلی استر کد 6715


3/000 تومان
×

قاب کوچک تراش خورده پلی استر کد 6715

3/000 تومان
ghab_polister_6715
انتخاب نوع بسته

طرح پلی استر: قاب
طول پلی استر: 9.5
عرض پلی استر: 7
ارتفاع پلی استر: ___
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه