سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

ظروف سرامیکی

×

گلدان سرامیکی 6*19 کد 70

4/500 تومان
honari-682-465
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 6 cm
عرض سرامیک: 6 cm
ارتفاع سرامیک: 19 cm
طرح سرامیک: گلدان
واحد: عدد
×

گلدان سرامیکی 22*5 کد 72/1

5/000 تومان
honari-987-706
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 5 cm
عرض سرامیک: 5 cm
ارتفاع سرامیک: 22 cm
طرح سرامیک: گلدان
واحد: عدد
×

گلدان سرامیکی 29*6 کد 72/2

5/500 تومان
honari-611-763
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 6 cm
عرض سرامیک: 6 cm
ارتفاع سرامیک: 29 cm
طرح سرامیک: گلدان
واحد: عدد
×

تزیینی سرامیکی طرح بته جقه

1/000 تومان
honari-59-808
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 13 cm
عرض سرامیک: 11 cm
ارتفاع سرامیک: 1.5 cm
واحد: عدد
×

ظرف هفت سین سرامیکی طرح ماهی

1/000 تومان
honari-327-871
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


طول سرامیک: 15 cm
عرض سرامیک: 10 cm
ارتفاع سرامیک: 1.5 cm
واحد: عدد
×

بشقاب سرامیکی طرح صدف

5/000 تومان
honari-918-928
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 13.5 cm
عرض سرامیک: 17 cm
ارتفاع سرامیک: 3 cm
طرح سرامیک: بشقاب
واحد: عدد
×

بشقاب سرامیکی طرح برگ

6/000 تومان
honari-499-472
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 20 cm
عرض سرامیک: 16 cm
ارتفاع سرامیک: 3 cm
طرح سرامیک: بشقاب
واحد: عدد
×

ظرف سرامیکی طرح برگ

2/000 تومان
honari-901-496
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 11 cm
عرض سرامیک: 11 cm
ارتفاع سرامیک: 2 cm
طرح سرامیک: ظرف
واحد: عدد
×

ظرف سرامیکی کوچک طرح قلب

2/000 تومان
honari-187-415
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 12 cm
عرض سرامیک: 9 cm
ارتفاع سرامیک: 2.2 cm
طرح سرامیک: ظرف
واحد: عدد
×

ظرف سرامیکی کوچک طرح برگ

1/500 تومان
honari-198-952
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 9 cm
عرض سرامیک: 6 cm
ارتفاع سرامیک: 2 cm
طرح سرامیک: ظرف
واحد: عدد
×

کاسه سرامیکی طرح قلب

1/500 تومان
honari-475-996
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 8 cm
عرض سرامیک: 7.5 cm
ارتفاع سرامیک: 4.5 cm
طرح سرامیک: ظرف
واحد: عدد
×

کاسه سرامیکی طرح مثلث

1/500 تومان
honari-388-306
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 10 cm
عرض سرامیک: 10 cm
ارتفاع سرامیک: 4 cm
طرح سرامیک: ظرف
واحد: عدد
×

ظرف سرامیکی طرح قلب طرح دار

4/500 تومان
honari-126-890
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 12.5 cm
عرض سرامیک: 14 cm
ارتفاع سرامیک: 3 cm
طرح سرامیک: ظرف
واحد: عدد
×

بشقاب سرامیکی کد 69

12/000 تومان
boshghab_seramici_69
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 52
عرض سرامیک: 25
طرح سرامیک: بشقاب
واحد: عدد
×

وارمری سرامیکی کد 77/3

6/000 تومان
varmeri_seramici_773
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 12
عرض سرامیک: 12
ارتفاع سرامیک: 13
طرح سرامیک: جاشمعی
واحد: عدد
×

وارمری سرامیکی طرح گل

6/000 تومان
varmeri_tarhe_gol_seramic
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 18
عرض سرامیک: 18
طرح سرامیک: جاشمعی
واحد: عدد
×

بشقاب سرامیکی کوچک کد 58/1

5/000 تومان
naghashi-decorative-zceramici-boshghab58-1
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 16
عرض سرامیک: 16
ارتفاع سرامیک: ___
طرح سرامیک: بشقاب
واحد: عدد
×

گلدان سرامیکی کد 76

8/000 تومان
naghashi-decorative-zceramici-goldan76
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 16
عرض سرامیک: 7
ارتفاع سرامیک: 26
طرح سرامیک: گلدان
واحد: عدد
×

گلدان سرامیکی کد 66/1

4/500 تومان
naghashi-decorative-zceramici-goldan66-1
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: قطر 13
عرض سرامیک: قطر 13
ارتفاع سرامیک: 14
طرح سرامیک: گلدان
واحد: عدد
×

ظرف سرامیکی طرح قلب کد 85

6/500 تومان
naghashi-decorative-zceramici-jayejavaheralat85
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 17
عرض سرامیک: 15
ارتفاع سرامیک: 6
طرح سرامیک: ظرف
واحد: عدد
نا موجود
شکلات خوری سرامیکی کد 48

8/000 تومان
×

شکلات خوری سرامیکی کد 48

8/000 تومان
shokolat_khori_seramici_cod48
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 14
عرض سرامیک: 14
ارتفاع سرامیک: 8
طرح سرامیک: شکلات خوری
واحد: عدد
نا موجود
گلدان سرامیکی کد 68/1

6/000 تومان
×

گلدان سرامیکی کد 68/1

6/000 تومان
goldan_seramiki_68_1
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 9
عرض سرامیک: 9
ارتفاع سرامیک: 18
طرح سرامیک: گلدان
واحد: عدد
×

گلدان سرامیکی بیضی بزرگ کد 56/3

8/000 تومان
naghashi-decorative-zceramici-goldan56-3
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 12
عرض سرامیک: 10
ارتفاع سرامیک: 5
طرح سرامیک: گلدان
واحد: عدد
×

گلدان سرامیکی بیضی کوچک کد 56/2

7/000 تومان
naghashi-decorative-zceramici-goldan56-2
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 17
عرض سرامیک: 4
ارتفاع سرامیک: 21
طرح سرامیک: گلدان
واحد: عدد
نا موجود
بشقاب سرامیکی بزرگ کد 58/2

7/000 تومان
×

بشقاب سرامیکی بزرگ کد 58/2

7/000 تومان
naghashi-decorative-zceramici-boshghab58-2
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 27
عرض سرامیک: 27
ارتفاع سرامیک: ___
طرح سرامیک: بشقاب
واحد: عدد
نا موجود
گلدان سرامیکی کد 43

8/000 تومان
×

گلدان سرامیکی کد 43

8/000 تومان
naghashi-decorative-zceramici-goldan43
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 13
عرض سرامیک: 13
ارتفاع سرامیک: 20
طرح سرامیک: گلدان
واحد: عدد
نا موجود
گلدان سرامیکی کد 66/2

5/000 تومان
×

گلدان سرامیکی کد 66/2

5/000 تومان
naghashi-decorative-zceramici-goldan66-2
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: قطر 15
عرض سرامیک: قطر 15
ارتفاع سرامیک: 16
طرح سرامیک: گلدان
واحد: عدد
نا موجود
گلدان سرامیکی کد 44

8/000 تومان
×

گلدان سرامیکی کد 44

8/000 تومان
naghashi-decorative-zceramici-goldan44
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 11
عرض سرامیک: 9
ارتفاع سرامیک: 27
طرح سرامیک: گلدان
واحد: عدد
نا موجود
شکلات خوری سرامیکی کد 15

12/000 تومان
×

شکلات خوری سرامیکی کد 15

12/000 تومان
naghashi-decorative-zceramici-shokolatkhori15
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: قطر 20
عرض سرامیک: قطر 20
ارتفاع سرامیک: 14
طرح سرامیک: شکلات خوری
واحد: عدد
نا موجود
ظرف سرامیکی طرح قلب کد 86

5/000 تومان
×

ظرف سرامیکی طرح قلب کد 86

5/000 تومان
naghashi-decorative-zceramici-jayejavaheralat86
انتخاب نوع بسته

طرح سرامیک: ظرف
واحد: عدد
نا موجود
گلدان سرامیکی کد 72/2

5/000 تومان
×

گلدان سرامیکی کد 72/2

5/000 تومان
naghashi-decorative-zceramici-goldan72-2
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 6
عرض سرامیک: 6
ارتفاع سرامیک: 30
طرح سرامیک: گلدان
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه