سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

ظروف سرامیکی

جستجو در دسته "ظروف سرامیکی" :

×

هفت سین سرامیکی طرح برگ

30/000 تومان
tahe_barg_kochak_7sin
محتویات بسته
 • ظرف سرامیکی کوچک طرح برگ
 • ظرف سرامیکی طرح قلب طرح دار
 • قاب آینه سرامیکی
×

مجسمه سرامیکی پرنده کد 114

1/500 تومان
honari-359-358
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 11 cm
عرض سرامیک: 4.5 cm
ارتفاع سرامیک: 6 cm
طرح سرامیک: مجسمه
جنس ظروف خام: سرامیک
واحد: عدد
×

ست هفت سین کاسه گلدار

22/000 تومان
7sin-kase-goldar
محتویات بسته
 • کاسه سرامیکی گلدار کد 133
 • قاب آینه سرامیکی
 • ظرف سرامیکی طرح قلب طرح دار
×

ست هفت سین طرح ماهی و کاسه

19/000 تومان
set-7sin-kase
محتویات بسته
 • بشقاب سرامیکی با طرح ماهی کد 129
 • کاسه سرامیکی با طرح ماهی کد 125
×

ست هفت سین کاسه حاشیه دار

16/000 تومان
7Sin-kase-goldar
محتویات بسته
 • کاسه سرامیکی حاشیه گلدار کد 127
 • بشقاب سرامیکی حاشیه گلدار کد 130
×

هفت سین طرح ماهی کوچک

12/000 تومان
7sin-mahi
محتویات بسته
 • بشقاب سرامیکی طرح ماهی کوچک کد 131/1
 • بشقاب سرامیکی طرح ماهی بزرگ کد 131/2
×

ست هفت سین طرح بته جقه

15/000 تومان
7sin-botejeghe
محتویات بسته
 • ظرف سرامیکی طرح بته جقه کد 135
 • قاب سرامیکی طرح بته جقه کد 123
×

کاسه سرامیکی کوچک طرح قلب کد 98

1/000 تومان
honari-626-440
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 4.5 cm
عرض سرامیک: 4.5 cm
ارتفاع سرامیک: 2.5 cm
طرح سرامیک: ظروف گود
جنس ظروف خام: سرامیک
واحد: عدد
×

ظرف سرامیکی طرح بته جقه کد 135

1/800 تومان
honari-597-835
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 15 cm
عرض سرامیک: 11 cm
ارتفاع سرامیک: 1.5 cm
طرح سرامیک: ظروف تخت
جنس ظروف خام: سرامیک
واحد: عدد
×

کاسه سرامیکی با طرح ماهی کد 125

4/000 تومان
honari-59-205
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 15 cm
عرض سرامیک: 15 cm
ارتفاع سرامیک: 4.5 cm
طرح سرامیک: ظروف گود
جنس ظروف خام: سرامیک
واحد: عدد
×

کاسه سرامیکی حاشیه گلدار کد 127

1/800 تومان
honari-51-27
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 12 cm
عرض سرامیک: 12 cm
ارتفاع سرامیک: 3 cm
طرح سرامیک: ظروف گود
جنس ظروف خام: سرامیک
واحد: عدد
×

بشقاب سرامیکی حاشیه گلدار کد 130

1/800 تومان
honari-130-634
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 18 cm
عرض سرامیک: 18 cm
ارتفاع سرامیک: 2cm
طرح سرامیک: ظروف تخت
جنس ظروف خام: سرامیک
واحد: عدد
×

بشقاب سرامیکی طرح ماهی کوچک کد 131/1

1/800 تومان
honari-579-443
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 10 cm
عرض سرامیک: 7cm
ارتفاع سرامیک: 1.5 cm
طرح سرامیک: ظروف تخت
جنس ظروف خام: سرامیک
واحد: عدد
×

بسته ی ظروف خام هفت سین سرامیکی طرح برگ مو

25/000 تومان
baste_7sin_seramic_barg_mo
محتویات بسته
 • ظرف سرامیکی طرح برگ
 • بشقاب سرامیکی طرح برگ بزرگ
×

ست هفت سین طرح قلب بزرگ

8/000 تومان
haftsin-ghalb-big
محتویات بسته
 • کاسه سرامیکی طرح قلب کد 98
×

ست هفت سین طرح انار

11/500 تومان
haftsin-anar
محتویات بسته
 • ظرف سرامیکی طرح انار کد 17
×

ست هفت سین طرح بته جقه

15/000 تومان
haftsin-butejeghe
محتویات بسته
 • ظرف سرامیکی کوچک طرح بته جقه کد 90
 • قاب سرامیکی طرح بته جقه کد 123
×

ست هفت سین طرح قلب

8/000 تومان
haftsin-ghlb
محتویات بسته
 • کاسه سرامیکی کوچک طرح قلب
×

کاسه سرامیکی کوچک طرح قلب

1/500 تومان
seramic_kase_ghalb
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 6cm
عرض سرامیک: 6cm
ارتفاع سرامیک: 2/5cm
طرح سرامیک: ظروف گود
جنس ظروف خام: سرامیک
واحد: عدد
×

بشقاب سرامیکی طرح ماهی بزرگ کد 131/2

1/900 تومان
seramic_mahi_zarff
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 15cm
عرض سرامیک: 11cm
ارتفاع سرامیک: 1/5 cm
طرح سرامیک: ظروف تخت
جنس ظروف خام: سرامیک
واحد: عدد
×

ظرف سرامیکی طرح انار کد 17

2/100 تومان
seramic_zarf_anar
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 12cm
عرض سرامیک: 8/5 cm
ارتفاع سرامیک: 5cm
طرح سرامیک: ظروف گود
جنس ظروف خام: سرامیک
واحد: عدد
×

مجسمه سرامیکی پرنده کد 146

2/500 تومان
seramic_parandee
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 12cm
عرض سرامیک: 5cm
ارتفاع سرامیک: 7cm
طرح سرامیک: مجسمه
جنس ظروف خام: سرامیک
واحد: عدد
×

تخم مرغ کوچک سرامیکی 4/5*6 کد 23/1

800 تومان
seramic_tokmmorgh
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

عرض سرامیک: 4/5 cm
ارتفاع سرامیک: 6cm
طرح سرامیک: مجسمه
جنس ظروف خام: سرامیک
واحد: عدد
×

قاب سرامیکی طرح بته جقه کد 123

5/000 تومان
ghab_seramic_botejeghe
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 26/5 cm
عرض سرامیک: 22cm
ارتفاع سرامیک: 1/6 cm
طرح سرامیک: قاب
جنس ظروف خام: سرامیک
واحد: عدد
×

حوض سرامیکی کوچک طرح گل 20cm کد: 52/1

5/500 تومان
seramic_kase_gol_20
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 20cm
عرض سرامیک: 20cm
ارتفاع سرامیک: 9cm
طرح سرامیک: ظروف گود
جنس ظروف خام: سرامیک
واحد: عدد
×

گلدان سرامیکی 6*19 کد 70

4/500 تومان
honari-682-465
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 6 cm
عرض سرامیک: 6 cm
ارتفاع سرامیک: 19 cm
طرح سرامیک: گلدان
جنس ظروف خام: سرامیک
واحد: عدد
×

گلدان سرامیکی 22*5 کد 72/1

5/000 تومان
honari-987-706
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 5 cm
عرض سرامیک: 5 cm
ارتفاع سرامیک: 22 cm
طرح سرامیک: گلدان
جنس ظروف خام: سرامیک
واحد: عدد
×

گلدان سرامیکی 29*6 کد 72/2

5/500 تومان
honari-611-763
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 6 cm
عرض سرامیک: 6 cm
ارتفاع سرامیک: 29 cm
طرح سرامیک: گلدان
جنس ظروف خام: سرامیک
واحد: عدد
×

قاب آینه سرامیکی

7/000 تومان
honari-49-206
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 17 cm
عرض سرامیک: 12.5 cm
ارتفاع سرامیک: 2 cm
طرح سرامیک: قاب
واحد: عدد
×

ظرف هفت سین سفالی طرح ماهی

1/000 تومان
honari-327-871
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


طول سرامیک: 15 cm
عرض سرامیک: 10 cm
ارتفاع سرامیک: 1.5 cm
طرح سرامیک: ظروف تخت
جنس ظروف خام: سفال
واحد: عدد
×

بشقاب سرامیکی طرح صدف

5/000 تومان
honari-918-928
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 13.5 cm
عرض سرامیک: 17 cm
ارتفاع سرامیک: 3 cm
طرح سرامیک: ظروف گود
جنس ظروف خام: سرامیک
واحد: عدد
×

ظرف سرامیکی طرح برگ

3/000 تومان
honari-901-496
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 11 cm
عرض سرامیک: 11 cm
ارتفاع سرامیک: 2 cm
طرح سرامیک: ظروف گود
جنس ظروف خام: سرامیک
واحد: عدد
×

ظرف سرامیکی کوچک طرح قلب

2/000 تومان
honari-187-415
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 12 cm
عرض سرامیک: 9 cm
ارتفاع سرامیک: 2.2 cm
طرح سرامیک: ظروف گود
جنس ظروف خام: سرامیک
واحد: عدد
×

ظرف سرامیکی کوچک طرح برگ

2/500 تومان
honari-198-952
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 9 cm
عرض سرامیک: 6 cm
ارتفاع سرامیک: 2 cm
طرح سرامیک: ظروف گود
جنس ظروف خام: سرامیک
واحد: عدد
×

ظرف سرامیکی طرح قلب طرح دار

5/500 تومان
honari-126-890
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 12.5 cm
عرض سرامیک: 14 cm
ارتفاع سرامیک: 3 cm
طرح سرامیک: ظروف گود
جنس ظروف خام: سرامیک
واحد: عدد
×

بشقاب سرامیکی کد 69

13/500 تومان
boshghab_seramici_69
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 52
عرض سرامیک: 25
طرح سرامیک: ظروف تخت
جنس ظروف خام: سرامیک
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه