سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

ظروف سرامیکی

جستجو در دسته "ظروف سرامیکی" :

×

بشقاب سرامیکی طرح صدف طرحدار کد 119

6/000 تومان
honari-699-712
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 24cm
عرض سرامیک: 24cm
ارتفاع سرامیک: 5cm
طرح سرامیک: ظروف گود
ابعاد داخلی : 22*22cm
واحد: عدد
×

ست هفت سین طرح ماهی و کاسه

19/000 تومان
set-7sin-kase
محتویات بسته
  • بشقاب سرامیکی با طرح ماهی کد 129
  • کاسه سرامیکی با طرح ماهی کد 125
×

کاسه سرامیکی کوچک طرح قلب کد 98

1/000 تومان
honari-626-440
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 4.5 cm
عرض سرامیک: 4.5 cm
ارتفاع سرامیک: 2.5 cm
طرح سرامیک: ظروف گود
واحد: عدد
×

کاسه سرامیکی با طرح ماهی کد 125

4/000 تومان
honari-59-205
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 15 cm
عرض سرامیک: 15 cm
ارتفاع سرامیک: 4.5 cm
طرح سرامیک: ظروف گود
واحد: عدد
×

بشقاب سرامیکی طرح ماهی کوچک کد 131/1

1/800 تومان
honari-579-443
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 10 cm
عرض سرامیک: 7cm
ارتفاع سرامیک: 1.5 cm
طرح سرامیک: ظروف تخت
واحد: عدد
×

بسته ی ظروف خام هفت سین سرامیکی طرح برگ مو

25/000 تومان
baste_7sin_seramic_barg_mo
محتویات بسته
  • ظرف سرامیکی طرح برگ
  • بشقاب سرامیکی طرح برگ بزرگ
×

ست هفت سین طرح قلب

8/000 تومان
haftsin-ghlb
محتویات بسته
  • کاسه سرامیکی کوچک طرح قلب
×

تخم مرغ کوچک سرامیکی 4/5*6 کد 23/1

800 تومان
seramic_tokmmorgh
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

عرض سرامیک: 4/5 cm
ارتفاع سرامیک: 6cm
طرح سرامیک: مجسمه
واحد: عدد
×

قاب سرامیکی طرح بته جقه کد 123

5/000 تومان
ghab_seramic_botejeghe
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 26/5 cm
عرض سرامیک: 22cm
ارتفاع سرامیک: 1/6 cm
طرح سرامیک: قاب
واحد: عدد
×

گلدان سرامیکی 22*5 کد 72/1

5/000 تومان
honari-987-706
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 5 cm
عرض سرامیک: 5 cm
ارتفاع سرامیک: 22 cm
طرح سرامیک: گلدان
واحد: عدد
×

بشقاب سرامیکی طرح صدف

5/000 تومان
honari-918-928
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 13.5 cm
عرض سرامیک: 17 cm
ارتفاع سرامیک: 3 cm
طرح سرامیک: ظروف گود
واحد: عدد
×

ظرف سرامیکی طرح برگ

3/000 تومان
honari-901-496
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 11 cm
عرض سرامیک: 11 cm
ارتفاع سرامیک: 2 cm
طرح سرامیک: ظروف گود
واحد: عدد
×

ظرف سرامیکی کوچک طرح برگ

2/500 تومان
honari-198-952
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 9 cm
عرض سرامیک: 6 cm
ارتفاع سرامیک: 2 cm
طرح سرامیک: ظروف گود
واحد: عدد
×

ظرف سرامیکی طرح قلب طرح دار

5/500 تومان
honari-126-890
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 12.5 cm
عرض سرامیک: 14 cm
ارتفاع سرامیک: 3 cm
طرح سرامیک: ظروف گود
واحد: عدد
×

بشقاب سرامیکی کد 69

13/500 تومان
boshghab_seramici_69
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 52cm
عرض سرامیک: 25cm
طرح سرامیک: ظروف تخت
واحد: عدد
×

وارمری سرامیکی کد 77/3

6/000 تومان
varmeri_seramici_773
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 12cm
عرض سرامیک: 12cm
ارتفاع سرامیک: 13cm
طرح سرامیک: جاشمعی
واحد: عدد
×

وارمری سرامیکی طرح گل

6/000 تومان
varmeri_tarhe_gol_seramic
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 18cm
عرض سرامیک: 18cm
طرح سرامیک: جاشمعی
واحد: عدد
×

بشقاب سرامیکی کوچک کد 58/1

6/000 تومان
naghashi-decorative-zceramici-boshghab58-1
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 16cm
عرض سرامیک: 16cm
ارتفاع سرامیک: ___
طرح سرامیک: ظروف تخت
واحد: عدد
×

ظرف سرامیکی طرح قلب کد 86

5/000 تومان
naghashi-decorative-zceramici-jayejavaheralat86
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح سرامیک: ظروف گود
واحد: عدد
نا موجود
مجسمه سرامیکی پرنده کد 114

1/500 تومان
×

مجسمه سرامیکی پرنده کد 114

1/500 تومان
honari-359-358
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 11 cm
عرض سرامیک: 4.5 cm
ارتفاع سرامیک: 6 cm
طرح سرامیک: مجسمه
واحد: عدد
×

ظرف سرامیکی طرح بته جقه کد 135

1/800 تومان
honari-597-835
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 15 cm
عرض سرامیک: 11 cm
ارتفاع سرامیک: 1.5 cm
طرح سرامیک: ظروف تخت
واحد: عدد
×

کاسه سرامیکی حاشیه گلدار کد 127

1/800 تومان
honari-51-27
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 12 cm
عرض سرامیک: 12 cm
ارتفاع سرامیک: 3 cm
طرح سرامیک: ظروف گود
واحد: عدد
نا موجود
کاسه سرامیکی کوچک طرح قلب

1/500 تومان
×

کاسه سرامیکی کوچک طرح قلب

1/500 تومان
seramic_kase_ghalb
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 6cm
عرض سرامیک: 6cm
ارتفاع سرامیک: 2/5cm
طرح سرامیک: ظروف گود
واحد: عدد
×

حوض سرامیکی بزرگ طرح گل 28cm کد 52/3

8/000 تومان
seramic_kase_52
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 28cm
عرض سرامیک: 28cm
ارتفاع سرامیک: 10cm
طرح سرامیک: ظروف گود
واحد: عدد
×

بشقاب سرامیکی طرح ماهی بزرگ کد 131/2

1/900 تومان
seramic_mahi_zarff
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 15cm
عرض سرامیک: 11cm
ارتفاع سرامیک: 1/5 cm
طرح سرامیک: ظروف تخت
واحد: عدد
نا موجود
ظرف سرامیکی طرح انار کد 17

2/100 تومان
×

ظرف سرامیکی طرح انار کد 17

2/100 تومان
seramic_zarf_anar
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 12cm
عرض سرامیک: 8/5 cm
ارتفاع سرامیک: 5cm
طرح سرامیک: ظروف گود
واحد: عدد
نا موجود
مجسمه سرامیکی پرنده کد 146

2/500 تومان
×

مجسمه سرامیکی پرنده کد 146

2/500 تومان
seramic_parandee
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 12cm
عرض سرامیک: 5cm
ارتفاع سرامیک: 7cm
طرح سرامیک: مجسمه
واحد: عدد
نا موجود
مجسمه سرامیکی خروس کد 111

2/500 تومان
×

مجسمه سرامیکی خروس کد 111

2/500 تومان
seramic_khoroos
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 9cm
عرض سرامیک: 8cm
ارتفاع سرامیک: 10cm
طرح سرامیک: مجسمه
واحد: عدد
×

ظرف سرامیکی کوچک طرح بته جقه کد 90

2/000 تومان
ghab_seramic_koochak_2
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 16cm
عرض سرامیک: 10cm
ارتفاع سرامیک: 2cm
طرح سرامیک: ظروف گود
واحد: عدد
×

تخم مرغ بزرگ سرامیکی 11*7 کد 23/2

1/500 تومان
honari-61-817
انتخاب نوع بسته

عرض سرامیک: 7cm
ارتفاع سرامیک: 11cm
طرح سرامیک: مجسمه
واحد: عدد
×

حوض سرامیکی کوچک طرح گل 20cm کد: 52/1

5/500 تومان
seramic_kase_gol_20
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 20cm
عرض سرامیک: 20cm
ارتفاع سرامیک: 9cm
طرح سرامیک: ظروف گود
واحد: عدد
×

حوض سرامیکی متوسط طرح گل 25cm کد 52/2

6/000 تومان
kase_gol_seramic_28
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 28cm
عرض سرامیک: 28cm
ارتفاع سرامیک: 10cm
طرح سرامیک: ظروف گود
واحد: عدد
نا موجود
گلدان سرامیکی 6*19 کد 70

4/500 تومان
×

گلدان سرامیکی 6*19 کد 70

4/500 تومان
honari-682-465
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 6 cm
عرض سرامیک: 6 cm
ارتفاع سرامیک: 19 cm
طرح سرامیک: گلدان
واحد: عدد
نا موجود
گلدان سرامیکی 29*6 کد 72/2

5/500 تومان
×

گلدان سرامیکی 29*6 کد 72/2

5/500 تومان
honari-611-763
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 6 cm
عرض سرامیک: 6 cm
ارتفاع سرامیک: 29 cm
طرح سرامیک: گلدان
واحد: عدد
نا موجود
قاب آینه سرامیکی

7/000 تومان
×

قاب آینه سرامیکی

7/000 تومان
honari-49-206
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 17 cm
عرض سرامیک: 12.5 cm
ارتفاع سرامیک: 2 cm
طرح سرامیک: قاب
واحد: عدد
×

ظرف هفت سین سفالی طرح ماهی

1/000 تومان
honari-327-871
انتخاب نوع بسته


طول سرامیک: 15 cm
عرض سرامیک: 10 cm
ارتفاع سرامیک: 1.5 cm
طرح سرامیک: ظروف تخت
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه