سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو
15 % +

ظرف شیشه ای ستاره 14*14


5/000 تومان
×

ظرف شیشه ای ستاره 14*14

5/000 تومان
zorof_shishei_setare_14_14_7195
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: ستاره
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 14*14
واحد: عدد
10 % +

ظرف شیشه ای قلب کوچک 14*14


3/000 تومان
×

ظرف شیشه ای قلب کوچک 14*14

3/000 تومان
zorof_shishei_ghalb_7145
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: قلب
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 12.5*13.5
واحد: عدد
×

ظرف شیشه ای مستطیل گود حلالی17*28 کد 23/4

5/000 تومان
zarf_shishei_helali_23_4
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مستطیل
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق شیشه: گود
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 28*17
واحد: عدد
20 % +

گلدان شیشه ای مشکی کد 4


15/000 تومان
×

گلدان شیشه ای مشکی کد 4

15/000 تومان
goldan_shishei_meshki_code4
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: رنگی
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: ارتفاع 42- دهانه 18
واحد: عدد
20 % +

گلدان شیشه ای مشکی کد 1


15/000 تومان
×

گلدان شیشه ای مشکی کد 1

15/000 تومان
goldan_shishei_meshki_code1
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: رنگی
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: ارتفاع 42- دهانه 18
واحد: عدد
8 % +

ظرف شیشه ای قلب 17*17


4/500 تومان
×

ظرف شیشه ای قلب 17*17

4/500 تومان
1405-vitri-shishe-ghalb
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: قلب
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: ارتفاع 42- دهانه 18
واحد: عدد
8 % +

ظرف شیشه ای ستاره 18*18 کد 6/3


3/500 تومان
×

ظرف شیشه ای ستاره 18*18 کد 6/3

3/500 تومان
1403-vitri-shishe-setare6par
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: ستاره
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 23*23
واحد: عدد
15 % +

ظرف شیشه ای گرد 13.5


9/000 تومان
×

ظرف شیشه ای گرد 13.5

9/000 تومان
1801-vitri-shishe-gerd
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: دایره
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 13.5*13.5
واحد: عدد
15 % +

ظرف شیشه ای گرد 9 سانتی متری


2/000 تومان
×

ظرف شیشه ای گرد 9 سانتی متری

2/000 تومان
1104-vitri-shishe-gerd
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: دایره
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 9*9
واحد: عدد

ظرف شیشه ای مثلث کد 11/1 10*10


2/000 تومان
×

ظرف شیشه ای مثلث کد 11/1 10*10

2/000 تومان
1204-vitri-shishe-mosalas
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مثلّث
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 10*10 سانتی متر
واحد: عدد
8 % +

ظرف شیشه ای مثلث کد 11/3 17*17


3/500 تومان
×

ظرف شیشه ای مثلث کد 11/3 17*17

3/500 تومان
1503-vitri-shishe-mosalas
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مثلّث
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 17.5*17.5
واحد: عدد
8 % +

ظرف شیشه ای مربع گود کد 22/3


3/500 تومان
×

ظرف شیشه ای مربع گود کد 22/3

3/500 تومان
1202-vitri-shishe-morabaigod
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: گود
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 12*12
واحد: عدد
8 % +

ظرف شیشه ای مربع گود کد 22/4 21*21


5/000 تومان
×

ظرف شیشه ای مربع گود کد 22/4 21*21

5/000 تومان
1502-vitri-shishe-morabaigod
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: گود
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 21*21
واحد: عدد
8 % +

ظرف شیشه ای مربع 10.5*10.5


3/000 تومان
×

ظرف شیشه ای مربع 10.5*10.5

3/000 تومان
1201-vitri-shishe-moraba
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 10.5*10.5
واحد: عدد
8 % +

ظرف شیشه ای مربع 17/5*17/5


4/000 تومان
×

ظرف شیشه ای مربع 17/5*17/5

4/000 تومان
1301-vitri-shishe-moraba
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 17.5*17.5
واحد: عدد
8 % +

ظرف شیشه ای مربعی لبه گرد کد 7/1 7*7


2/000 تومان
×

ظرف شیشه ای مربعی لبه گرد کد 7/1 7*7

2/000 تومان
1205-vitri-shishe-morabalabegerd
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 13*13
واحد: عدد
8 % +

ظرف شیشه ای مربعی کد 7/3 17*17


3/500 تومان
×

ظرف شیشه ای مربعی کد 7/3 17*17

3/500 تومان
1504-vitri-shishe-morabalabegerd
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 17*17
واحد: عدد
8 % +

ظرف شیشه ای مربعی 7*7


2/000 تومان
×

ظرف شیشه ای مربعی 7*7

2/000 تومان
1103-vitri-shishe-morabalabegerd
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 8.5*8.5
واحد: عدد
8 % +

ظرف شیشه ای مستطیل گود 13*30


6/000 تومان
×

ظرف شیشه ای مستطیل گود 13*30

6/000 تومان
1601-vitri-shishe-mostatigod
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مستطیل
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: گود
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 30*13
واحد: عدد
8 % +

ظرف شیشه ای مستطیل گود 12*17


3/500 تومان
×

ظرف شیشه ای مستطیل گود 12*17

3/500 تومان
1203-vitri-shishe-mostatigod
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مستطیل
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: گود
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 12*17
واحد: عدد
نا موجود

ظرف شیشه ای گرد 15 سانتی متری


2/000 تومان
×

ظرف شیشه ای گرد 15 سانتی متری

2/000 تومان
zarf_shishei_gerd_15cm
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: دایره
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 15*15
واحد: عدد
نا موجود

بسته ظروف خام شیشه ای با طرح دایره


21/000 تومان
×

بسته ظروف خام شیشه ای با طرح دایره

21/000 تومان
7sin-shishe-gerd
محتویات بسته
  • ظرف شیشه ای گرد 13.5
  • ظرف شیشه ای گرد 9 سانتی متری
نا موجود

ظرف شیشه ای گرد 15 سانتی متری


3/000 تومان
×

ظرف شیشه ای گرد 15 سانتی متری

3/000 تومان
zorof_shishei_gerd_20cm
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: دایره
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 20*20
واحد: عدد
نا موجود

ظرف شیشه ای گرد 12.5


2/000 تومان
×

ظرف شیشه ای گرد 12.5

2/000 تومان
zorof_shishei_gerd_12_5_12_5
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: دایره
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 12.5*12.5
واحد: عدد
نا موجود

ظرف شیشه ای مستطیل گود 17*28 کد 14/4


5/000 تومان
×

ظرف شیشه ای مستطیل گود 17*28 کد 14/4

5/000 تومان
zarf_shishe_14_4
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مستطیل
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: دالبری
عمق شیشه: گود
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 28*17
واحد: عدد
نا موجود

ظرف شیشه ای گرد 22*22


9/000 تومان
×

ظرف شیشه ای گرد 22*22

9/000 تومان
1809-vitri-shishe-gerd
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: دایره
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 22*22
واحد: عدد
نا موجود

ظرف شیشه ای قلب 12*13


3/500 تومان
×

ظرف شیشه ای قلب 12*13

3/500 تومان
1205-vitri-shishe-ghalb
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: قلب
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 13*12
واحد: عدد
نا موجود

ظرف شیشه ای 8ضلعی


6/000 تومان
×

ظرف شیشه ای 8ضلعی

6/000 تومان
1602-vitri-shishe-8zelai
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: 8ضلعی
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 28.5*28.5
واحد: عدد
نا موجود

ظرف شیشه ای رولت خوری طرح دار مستطیلی


9/000 تومان
×

ظرف شیشه ای رولت خوری طرح دار مستطیلی

9/000 تومان
1802-vitri-shishe-roletkhorii
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مستطیل
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: دالبری
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 43*20
واحد: عدد
نا موجود

ظرف شیشه ای ستاره 28*28


5/000 تومان
×

ظرف شیشه ای ستاره 28*28

5/000 تومان
1505-vitri-shishe-setare6par
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: ستاره
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 28*28
واحد: عدد
نا موجود

ظرف شیشه ای قلب کد 1507


5/000 تومان
×

ظرف شیشه ای قلب کد 1507

5/000 تومان
1507-vitri-shishe-ghalb
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: قلب
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 26*23.5
واحد: عدد
نا موجود

ظرف شیشه ای گل 18.5*18.5


4/500 تومان
×

ظرف شیشه ای گل 18.5*18.5

4/500 تومان
1404-vitri-shishe-gol
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: گل
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 19*19
واحد: عدد
نا موجود

ظرف شیشه ای گل کد 1506


5/000 تومان
×

ظرف شیشه ای گل کد 1506

5/000 تومان
1506-vitri-shishe-gol
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: گل
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 24.5*24.5
واحد: عدد
نا موجود

ظرف شیشه ای مربع طرح دار 14*14


4/500 تومان
×

ظرف شیشه ای مربع طرح دار 14*14

4/500 تومان
1401-vitri-shishe-morabatarhsang
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 14*14
واحد: عدد
نا موجود

ظرف شیشه ای مربع کد 1501


5/000 تومان
×

ظرف شیشه ای مربع کد 1501

5/000 تومان
1501-vitri-shishe-moraba
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 22*22
واحد: عدد
نا موجود

ظرف شیشه ای مربع 28*28


8/000 تومان
×

ظرف شیشه ای مربع 28*28

8/000 تومان
1701-vitri-shishe-moraba
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 28*28
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه