سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو
15 % +

ظرف شیشه ای ستاره 14*14


5/000 تومان
×

ظرف شیشه ای ستاره 14*14

5/000 تومان
zorof_shishei_setare_14_14_7195
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: ستاره
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 14*14
واحد: عدد
وزن: 354 گرم
10 % +

ظرف شیشه ای قلب کوچک 14*14


3/000 تومان
×

ظرف شیشه ای قلب کوچک 14*14

3/000 تومان
zorof_shishei_ghalb_7145
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: قلب
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 12.5*13.5
واحد: عدد
وزن: 134 گرم
8 % +

ظرف شیشه ای قلب 17*17


4/500 تومان
×

ظرف شیشه ای قلب 17*17

4/500 تومان
1405-vitri-shishe-ghalb
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: قلب
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: ارتفاع 42- دهانه 18
واحد: عدد
وزن: 134 گرم
15 % +

ظرف شیشه ای گرد 13.5


9/000 تومان
×

ظرف شیشه ای گرد 13.5

9/000 تومان
1801-vitri-shishe-gerd
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: دایره
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 13.5*13.5
واحد: عدد
وزن: 836 گرم
15 % +

ظرف شیشه ای گرد 9 سانتی متری


2/000 تومان
×

ظرف شیشه ای گرد 9 سانتی متری

2/000 تومان
1104-vitri-shishe-gerd
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: دایره
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 9*9
واحد: عدد
وزن: 50 گرم
8 % +

ظرف شیشه ای مربع 10.5*10.5


3/000 تومان
×

ظرف شیشه ای مربع 10.5*10.5

3/000 تومان
1201-vitri-shishe-moraba
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 10.5*10.5
واحد: عدد
وزن: 85 گرم
8 % +

ظرف شیشه ای مربع 17/5*17/5


4/000 تومان
×

ظرف شیشه ای مربع 17/5*17/5

4/000 تومان
1301-vitri-shishe-moraba
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 17.5*17.5
واحد: عدد
وزن: 215 گرم
8 % +

ظرف شیشه ای مربعی 7*7


2/000 تومان
×

ظرف شیشه ای مربعی 7*7

2/000 تومان
1103-vitri-shishe-morabalabegerd
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 8.5*8.5
واحد: عدد
وزن: 48 گرم
8 % +

ظرف شیشه ای ستاره 18*18 کد 6/3


3/500 تومان
×

ظرف شیشه ای ستاره 18*18 کد 6/3

3/500 تومان
1403-vitri-shishe-setare6par
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: ستاره
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 23*23
واحد: عدد
وزن: 235 گرم

ظرف شیشه ای مثلث کد 11/1 10*10


2/000 تومان
×

ظرف شیشه ای مثلث کد 11/1 10*10

2/000 تومان
1204-vitri-shishe-mosalas
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مثلّث
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 10*10 سانتی متر
واحد: عدد
وزن: 93 گرم
8 % +

ظرف شیشه ای مثلث کد 11/3 17*17


3/500 تومان
×

ظرف شیشه ای مثلث کد 11/3 17*17

3/500 تومان
1503-vitri-shishe-mosalas
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مثلّث
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 17.5*17.5
واحد: عدد
وزن: 375 گرم
8 % +

ظرف شیشه ای مربعی کد 7/3 17*17


3/500 تومان
×

ظرف شیشه ای مربعی کد 7/3 17*17

3/500 تومان
1504-vitri-shishe-morabalabegerd
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 17*17
واحد: عدد
وزن: 290 گرم
نا موجود

ظرف شیشه ای قلب 12*13


3/500 تومان
×

ظرف شیشه ای قلب 12*13

3/500 تومان
1205-vitri-shishe-ghalb
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: قلب
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 13*12
واحد: عدد
وزن: 134 گرم
نا موجود

ظرف شیشه ای 8ضلعی


6/000 تومان
×

ظرف شیشه ای 8ضلعی

6/000 تومان
1602-vitri-shishe-8zelai
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: 8ضلعی
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 28.5*28.5
واحد: عدد
وزن: 426 گرم
نا موجود

ظرف شیشه ای رولت خوری طرح دار مستطیلی


9/000 تومان
×

ظرف شیشه ای رولت خوری طرح دار مستطیلی

9/000 تومان
1802-vitri-shishe-roletkhorii
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مستطیل
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: دالبری
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 43*20
واحد: عدد
وزن: 715 گرم
نا موجود

ظرف شیشه ای ستاره 28*28


5/000 تومان
×

ظرف شیشه ای ستاره 28*28

5/000 تومان
1505-vitri-shishe-setare6par
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: ستاره
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 28*28
واحد: عدد
وزن: 354 گرم
نا موجود

ظرف شیشه ای قلب کد 1507


5/000 تومان
×

ظرف شیشه ای قلب کد 1507

5/000 تومان
1507-vitri-shishe-ghalb
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: قلب
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 26*23.5
واحد: عدد
وزن: 345 گرم
نا موجود

ظرف شیشه ای گل 18.5*18.5


4/500 تومان
×

ظرف شیشه ای گل 18.5*18.5

4/500 تومان
1404-vitri-shishe-gol
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: گل
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 19*19
واحد: عدد
وزن: 189 گرم
نا موجود

ظرف شیشه ای گل کد 1506


5/000 تومان
×

ظرف شیشه ای گل کد 1506

5/000 تومان
1506-vitri-shishe-gol
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: گل
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 24.5*24.5
واحد: عدد
وزن: 343 گرم
نا موجود

ظرف شیشه ای مربع طرح دار 14*14


4/500 تومان
×

ظرف شیشه ای مربع طرح دار 14*14

4/500 تومان
1401-vitri-shishe-morabatarhsang
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: مشجّر
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 14*14
واحد: عدد
وزن: 207 گرم
نا موجود

ظرف شیشه ای مربع کد 1501


5/000 تومان
×

ظرف شیشه ای مربع کد 1501

5/000 تومان
1501-vitri-shishe-moraba
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 22*22
واحد: عدد
وزن: 358 گرم
نا موجود

ظرف شیشه ای مربع 28*28


8/000 تومان
×

ظرف شیشه ای مربع 28*28

8/000 تومان
1701-vitri-shishe-moraba
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 28*28
واحد: عدد
وزن: 605 گرم
نا موجود

ظرف شیشه ای مربع کد 1101


2/000 تومان
×

ظرف شیشه ای مربع کد 1101

2/000 تومان
1101-vitri-shishe-moraba
انتخاب نوع بسته

شفّافیت شیشه: شفّاف
شکل شیشه: مربّع
سطح شیشه: هموار
لبه شیشه: صاف
عمق شیشه: تخت
ضخامت شیشه: 3mil
ابعاد شیشه: 7.5*7.5
واحد: عدد
وزن: 43 گرم

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه