سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

ظروف خام چوبی دکراتیو

جستجو در دسته "ظروف خام چوبی دکراتیو" :

×

جا تخم مرغی چوبی طرح خروس کد 17

8/000 تومان
honari-232-546
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول چوب: 19 cm
عرض چوب: 11 cm
ارتفاع چوب: 22cm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
طرح چوب: انواع ظروف
ابعاد ظروف چوبی: 19 * 11 cm 22 cmارتفاع
واحد: عدد
×

جا روزنامه ای چوبی کد 148

25/000 تومان
honari-662-643
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول چوب: 39cm
عرض چوب: 24cm
ارتفاع چوب: 42cm
طرح چوب: انواع ظروف
ابعاد ظروف چوبی: 39*24cm 17cmارتفاع تا دسته cm33ارتفاع تا لب جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-6mil
واحد: عدد
×

قاب رومیزی متوسط کد 179

8/000 تومان
honari-101-124
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول چوب: 26cm
عرض چوب: 20cm
طرح چوب: انواع قاب
ابعاد ظروف چوبی: 20*26cm اندازه قاب 16*11.5 cm اندازه داخلی قاب
واحد: عدد
×

قاب رومیزی بزرگ کد 178

10/000 تومان
honari-817-970
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: انواع قاب
طول چوب: 28.5cm
عرض چوب: 23.5cm
ابعاد ظروف چوبی: 23.5*28cmاندازه داخل قاب16*11.5 اندازه قاب
واحد: عدد
×

جعبه دستمال کد 242

12/000 تومان
honari-247-329
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: انواع جای دستمال
طول چوب: 28cm
عرض چوب: 14cm
ارتفاع چوب: 12cm
ابعاد ظروف چوبی: 28*14سانتی متر 12cmارتفاع
واحد: عدد
×

جعبه جواهر چوبی کد 40

16/000 تومان
honari-616-929
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: انواع جعبه
طول چوب: 22cm
عرض چوب: 15cm
ارتفاع چوب: 4.5cm
ابعاد ظروف چوبی: 15*22سانتی متر 4.5سانتی متر ارتفاع
واحد: عدد
×

جعبه چوبی طرح دالبر کد: 44

12/000 تومان
honari-44-872
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: انواع جعبه
طول چوب: 25 cm
عرض چوب: 20 cm
ارتفاع چوب: 7 cm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد ظروف چوبی: 22*14cm اندازه داخل قاب روی جعبه18.5*11.5 اندازه سطح روی جعبه20.5*25 ارتفاع6.5 اندازه دیواره جعبه
واحد: عدد
×

سطل در دار چوبی کد: 243

17/000 تومان
honari-39-203
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: انواع سطل
طول چوب: 20 cm
عرض چوب: 19 cm
ارتفاع چوب: 26 cm
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد ظروف چوبی: 20*19cm 26cmارتفاع
واحد: عدد
×

جعبه جواهر چوبی کد: 178

25/000 تومان
honari-892-820
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: انواع جعبه
طول چوب: 28 cm
عرض چوب: 19 cm
ارتفاع چوب: 13 cm
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد ظروف چوبی: 28*8.5cmاندازه های داخلی قاب های دور جعبه9.5*8.5 و 18*8.5 اندازه کلی جعبه 24*15 با ارتفاع14.5 اندازه درب جعبه
واحد: عدد
×

قاب چوبی طرح دخترانه ۲۳۶/1

15/000 تومان
ghab_choobi_dokhtarane236-1
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول چوب: 36 cm
عرض چوب: 30 cm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
طرح چوب: انواع قاب
ابعاد ظروف چوبی: 36*30cm 14*19cmاندازه داخلی قاب
واحد: عدد
×

جا دستمالی طرح صندلی چوبی ۲۴۷

17/500 تومان
jadastmal_choobi247
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: انواع جای دستمال
طول چوب: 29 cm
عرض چوب: 17 cm
ارتفاع چوب: 27 cm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد ظروف چوبی: 29*17cm 27cm ارتفاع
واحد: عدد
×

سطل آشغال چوبي متوسط كد 47/2

14/000 تومان
satl_ashghal_choubi47_2
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: انواع سطل
طول چوب: 20
عرض چوب: 20
ارتفاع چوب: 28
ابعاد ظروف چوبی: 20*20cm 28cmارتفاع
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
واحد: عدد
×

قطعه چوبی کد: w00۱

2/000 تومان
ghete_chobi_w001
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: قطعات چوبی تخت
عرض چوب: 3
ارتفاع چوب: 11
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد ظروف چوبی: 11.5*4.5سانتی متر
واحد: عدد
×

قطعه چوبی کد: w00۲۵

2/000 تومان
ghete_chobi_25
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: قطعات چوبی تخت
طول چوب: ۵
عرض چوب: ۴
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد ظروف چوبی: گوسفند کوچک 3*2 ، اندازه گوفند بزرگ3.5*5 سانتی متر
واحد: عدد
×

قطعه چوبی کد: w09

2/000 تومان
honari-483-721
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: قطعات چوبی تخت
طول چوب: ۸
عرض چوب: ۸
ارتفاع چوب: ۹
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد ظروف چوبی: 8*9.5سانتی متر
واحد: عدد
×

قطعه چوبی کد: w00۱۱

2/000 تومان
ghate_chobi_w0011
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: قطعات چوبی تخت
طول چوب: ۴
عرض چوب: ۴
ارتفاع چوب: ۳
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد ظروف چوبی: 3.7*3.7سانتی متر اندازه ضلع ها
واحد: عدد
×

قطعه چوبی کد: w00۷

2/000 تومان
ghete_chobi_w007
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: قطعات چوبی تخت
طول چوب: ۱۲
عرض چوب: ۳
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد ظروف چوبی: اندازه کلاه8*7.5 ، اندازه پایه9.4*5.7 سانتی متر می باشد
واحد: عدد
×

قطعه چوبی کد: w006

2/000 تومان
ghete_chobi_w006
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: قطعات چوبی تخت
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد ظروف چوبی: طول وعرض خانهcm7.7*5.7 طول وعرض قلب cm 1.5*1.8 طول وعرض کلید7*2.5
واحد: عدد
×

جعبه چوبی کد: ۲۰۹/۱

12/500 تومان
jabe_chobi_209_1
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: انواع جعبه
طول چوب: ۱۶
عرض چوب: ۱۶
ارتفاع چوب: ۷
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
ابعاد ظروف چوبی: 16*16cm 7cmارتفاع
واحد: عدد
×

جعبه چوبی کد: ۲۰۹/۴

12/500 تومان
jabe_chobi_209_4
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: انواع جعبه
طول چوب: ۲۰
عرض چوب: ۲۰
ارتفاع چوب: ۱۰
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد ظروف چوبی: 20*20cm 10cmارتفاع
واحد: عدد
×

جعبه چوبی کد:۲۰۷

10/500 تومان
jabe_chobi_207
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: انواع جعبه
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد ظروف چوبی: 17.5*13.5cmاندازه جعبه 13.5*10 با ارتفاع 4 اندازه درب جعبه
واحد: عدد
×

جعبه چوبی خارجی آویز کد ۸۸۳۵

19/000 تومان
jabe_chobi8835
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: انواع جعبه
طول چوب: ۱۷
عرض چوب: ۱۳
ارتفاع چوب: ۲۰
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد ظروف چوبی: 13*17cm 20cm ارتفاع
واحد: عدد
×

قاب عکس چوبی خارجی طرح قلب کد ۸۸۳۳

11/500 تومان
jabe_chobi8833
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: انواع قاب
طول چوب: ۲۶
عرض چوب: ۲۱
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد ظروف چوبی: 26*21cm اندازه داخلی قاب
واحد: عدد
×

قاب عکس چوبی خارجی ستاره کد ۸۸۱۵

10/800 تومان
jabe_chobi8815
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: انواع قاب
طول چوب: 42
عرض چوب: 27
ارتفاع چوب: 1,5
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد ظروف چوبی: 27*42cm 1.5cmاندازه داخل قاب 9*13.5 عمق قاب
واحد: عدد
×

جعبه چوبی کد 6940

11/000 تومان
chobi_jabe_pazeeli6940
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: انواع جعبه
طول چوب: 24
عرض چوب: 14
ارتفاع چوب: 10
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد ظروف چوبی: 24*14cm 10cm ارتفاع
واحد: عدد
×

جای قاشق و چنگال کد 6938

12/300 تومان
chobi_ja_ghashogh_changal_6938
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: انواع ظروف
طول چوب: 21
عرض چوب: 11
ارتفاع چوب: ظرف:5 دسته:9
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد ظروف چوبی: 21*11cm 9cmارتفاع ظرف cm 5ارتفاع دسته
واحد: عدد
×

سینی چوبی مستطیل ساده کد 160

13/800 تومان
chobi_sini_mostatile_sade_160
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: انواع سینی
طول چوب: 40
عرض چوب: 30
ارتفاع چوب: 5
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد ظروف چوبی: 40*30cm 5cmارتفاع
واحد: عدد
×

جعبه چوبی درب دار کد 121/3

22/000 تومان
chobi_jabe_moraba_darb_dar_121_3
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: انواع جعبه
طول چوب: 26
عرض چوب: 26
ارتفاع چوب: 20
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد ظروف چوبی: 27.5*27.5 cm اندازه کل 21.5*27 اندازه قاب دور درب 29.4*3.2 اندازه درب
واحد: عدد
×

جعبه چوبی درب دار کد 121/2

18/400 تومان
chobi_jabe_moraba_darb_dar_121_2
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: انواع جعبه
طول چوب: 22
عرض چوب: 22
ارتفاع چوب: 17
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
واحد: عدد
×

جعبه چوبی درب دار کد 121/1

14/000 تومان
chobi_jabe_moraba_darb_dar_121_1
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: انواع جعبه
طول چوب: 18
عرض چوب: 18
ارتفاع چوب: 14
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد ظروف چوبی: قاب روی درب 18*18 ، قاب دور درب 19.5*3 ، اندازه کلی 15*17 سانتیمتر می باشد
واحد: عدد
×

جا قاشقی شیار دار چوبی کد 63

13/500 تومان
chobi_ja_ghashogh_changal_shiar_dar_63
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: انواع ظروف
طول چوب: 24
عرض چوب: 20
ارتفاع چوب: 8
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد ظروف چوبی: 24*20cm 8cmارتفاع
واحد: عدد
×

جعبه چوبی دستمال کد 191

11/500 تومان
chobi_ja_dastmali_191
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: انواع جای دستمال
طول چوب: 14
عرض چوب: 14
ارتفاع چوب: 15
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد ظروف چوبی: اندازه درب 15*15 ، اندازه کل 14.5*13.5 با ا رتفاع 14 سانت می باشد
واحد: عدد
×

سینی چوبی گرد بزرگ کد 155

13/800 تومان
chobi_sini_gerd_bozorg_155
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: انواع سینی
طول چوب: قطر41
عرض چوب: قطر41
ارتفاع چوب: 2
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد ظروف چوبی: 41*41cm 2cmارتفاع
واحد: عدد
×

جا قلمی چوبی کد 142

13/200 تومان
chobi_ja_ghalami_142
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: انواع ظروف
طول چوب: 41
عرض چوب: 30
ارتفاع چوب: 7
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد ظروف چوبی: 41*30cm 7cmارتفاع
واحد: عدد
×

سینی چوبی سنتی کد 231

15/300 تومان
chobi_sini_sonati_231
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: انواع سینی
طول چوب: 41
عرض چوب: 30
ارتفاع چوب: 7
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد ظروف چوبی: 41*30cm 7cmارتفاع
واحد: عدد
×

تاقچه قلبی کد 128

10/000 تومان
chobi_taghche_code128
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طرح چوب: متفاوت
طول چوب: 42
عرض چوب: 8
ارتفاع چوب: 13
جنس و نوع چوب: mdf-7mil
ابعاد ظروف چوبی: 42*8cm 13cmارتفاع
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه