سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

ظروف خام

×

هفت سین سرامیکی طرح برگ

30/000 تومان
tahe_barg_kochak_7sin
محتویات بسته
 • ظرف سرامیکی کوچک طرح برگ
 • ظرف سرامیکی طرح قلب طرح دار
 • قاب آینه سرامیکی
×

مجسمه سرامیکی پرنده کد 114

1/500 تومان
honari-359-358
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 11 cm
عرض سرامیک: 4.5 cm
ارتفاع سرامیک: 6 cm
طرح سرامیک: مجسمه
واحد: عدد
×

ست هفت سین طرح ماهی و کاسه

19/000 تومان
set-7sin-kase
محتویات بسته
 • بشقاب سرامیکی با طرح ماهی کد 129
 • کاسه سرامیکی با طرح ماهی کد 125
×

ست هفت سین کاسه حاشیه دار

16/000 تومان
7Sin-kase-goldar
محتویات بسته
 • کاسه سرامیکی حاشیه گلدار کد 127
 • بشقاب سرامیکی حاشیه گلدار کد 130
×

هفت سین طرح ماهی کوچک

12/000 تومان
7sin-mahi
محتویات بسته
 • بشقاب سرامیکی طرح ماهی کوچک کد 131/1
 • بشقاب سرامیکی طرح ماهی بزرگ کد 131/2
×

ست هفت سین طرح بته جقه

15/000 تومان
7sin-botejeghe
محتویات بسته
 • ظرف سرامیکی طرح بته جقه کد 135
 • قاب سرامیکی طرح بته جقه کد 123
×

وارمری طرح خروس پلی استر کد 59

2/500 تومان
honari-315-764
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 6cm
عرض سرامیک: 7cm
ارتفاع سرامیک: 8cm
طرح سرامیک: جاشمعی
واحد: عدد
×

کاسه سرامیکی کوچک طرح قلب کد 98

1/000 تومان
honari-626-440
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 4.5 cm
عرض سرامیک: 4.5 cm
ارتفاع سرامیک: 2.5 cm
طرح سرامیک: ظروف گود
واحد: عدد
×

جا تخم مرغی چوبی طرح خروس کد 17

8/000 تومان
honari-232-546
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول چوب: 19 cm
عرض چوب: 11 cm
ارتفاع چوب: 22cm
جنس و نوع چوب: mdf-3mil
طرح چوب: انواع ظروف
ابعاد ظروف چوبی: 19 * 11 cm 22 cmارتفاع
واحد: عدد
×

ظرف سرامیکی طرح بته جقه کد 135

1/800 تومان
honari-597-835
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 15 cm
عرض سرامیک: 11 cm
ارتفاع سرامیک: 1.5 cm
طرح سرامیک: ظروف تخت
واحد: عدد
×

کاسه سرامیکی با طرح ماهی کد 125

4/000 تومان
honari-59-205
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 15 cm
عرض سرامیک: 15 cm
ارتفاع سرامیک: 4.5 cm
طرح سرامیک: ظروف گود
واحد: عدد
×

کاسه سرامیکی حاشیه گلدار کد 127

1/800 تومان
honari-51-27
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 12 cm
عرض سرامیک: 12 cm
ارتفاع سرامیک: 3 cm
طرح سرامیک: ظروف گود
واحد: عدد
×

بشقاب سرامیکی حاشیه گلدار کد 130

1/800 تومان
honari-130-634
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 18 cm
عرض سرامیک: 18 cm
ارتفاع سرامیک: 2cm
طرح سرامیک: ظروف تخت
واحد: عدد
×

بشقاب سرامیکی طرح ماهی کوچک کد 131/1

1/800 تومان
honari-579-443
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 10 cm
عرض سرامیک: 7cm
ارتفاع سرامیک: 1.5 cm
طرح سرامیک: ظروف تخت
واحد: عدد
×

یونولیت طرح کره قطر 2.5cm

800 تومان
honari-13-96
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ابعاد یونولیت: قطر 2.5 cm
طرح یونولیت: کروی
واحد: عدد
×

یونولیت طرح کره قطر 3.5cm

900 تومان
honari-106-678
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ابعاد یونولیت: قطر 3.5 cm
طرح یونولیت: کروی
واحد: عدد
×

بسته ی ظروف خام هفت سین سرامیکی طرح برگ مو

25/000 تومان
baste_7sin_seramic_barg_mo
محتویات بسته
 • ظرف سرامیکی طرح برگ
 • بشقاب سرامیکی طرح برگ بزرگ
×

ست هفت سین طرح گل رز ریز

24/000 تومان
haftsin-roz
محتویات بسته
 • زیر لیوانی پلی استر کد 6717
×

ست هفت سین طرح صدف

40/000 تومان
haftsin-sadaf
محتویات بسته
 • ظرف دکوری صدف پلی استر کد 6734
×

ست هفت سین طرح ماهی

9/500 تومان
haftsin-mahie
محتویات بسته
 • بشقاب سرامیکی طرح ماهی بزرگ کد 131/2
×

ست هفت سین طرح قلب

8/000 تومان
haftsin-ghlb
محتویات بسته
 • کاسه سرامیکی کوچک طرح قلب
×

کاسه سرامیکی کوچک طرح قلب

1/500 تومان
seramic_kase_ghalb
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 6cm
عرض سرامیک: 6cm
ارتفاع سرامیک: 2/5cm
طرح سرامیک: ظروف گود
واحد: عدد
×

بشقاب سرامیکی طرح ماهی بزرگ کد 131/2

1/900 تومان
seramic_mahi_zarff
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 15cm
عرض سرامیک: 11cm
ارتفاع سرامیک: 1/5 cm
طرح سرامیک: ظروف تخت
واحد: عدد
×

ظرف سرامیکی طرح انار کد 17

2/100 تومان
seramic_zarf_anar
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 12cm
عرض سرامیک: 8/5 cm
ارتفاع سرامیک: 5cm
طرح سرامیک: ظروف گود
واحد: عدد
×

مجسمه سرامیکی پرنده کد 146

2/500 تومان
seramic_parandee
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 12cm
عرض سرامیک: 5cm
ارتفاع سرامیک: 7cm
طرح سرامیک: مجسمه
واحد: عدد
×

تخم مرغ کوچک سرامیکی 4/5*6 کد 23/1

800 تومان
seramic_tokmmorgh
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

عرض سرامیک: 4/5 cm
ارتفاع سرامیک: 6cm
طرح سرامیک: مجسمه
واحد: عدد
×

قاب سرامیکی طرح بته جقه کد 123

5/000 تومان
ghab_seramic_botejeghe
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 26/5 cm
عرض سرامیک: 22cm
ارتفاع سرامیک: 1/6 cm
طرح سرامیک: قاب
واحد: عدد
×

گلدان سرامیکی 6*19 کد 70

4/500 تومان
honari-682-465
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 6 cm
عرض سرامیک: 6 cm
ارتفاع سرامیک: 19 cm
طرح سرامیک: گلدان
واحد: عدد
×

گلدان سرامیکی 22*5 کد 72/1

5/000 تومان
honari-987-706
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 5 cm
عرض سرامیک: 5 cm
ارتفاع سرامیک: 22 cm
طرح سرامیک: گلدان
واحد: عدد
×

گلدان سرامیکی 29*6 کد 72/2

5/500 تومان
honari-611-763
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول سرامیک: 6 cm
عرض سرامیک: 6 cm
ارتفاع سرامیک: 29 cm
طرح سرامیک: گلدان
واحد: عدد
×

قفل کلید دار آهنی کد 2111

1/400 تومان
honari-17-437
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس پلاک: آهن
اندازه: 47*23 mm
کاربرد یراق آلات چوبی: قفل
رنگ قفل: زردقلم
واحد: عدد
×

قفل ظروف چوبی زرد قلم کد 2110

1/050 تومان
honari-949-477
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس پلاک: زینک
اندازه: 22*35 mm
کاربرد یراق آلات چوبی: قفل
رنگ قفل: زردقلم
واحد: عدد
×

دستگیره ظروف چوبی زرد قلم کد 2105

560 تومان
honari-68-461
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس پلاک: زینک
اندازه: 37*10 mm
کاربرد یراق آلات چوبی: دستگیره
رنگ قفل: زردقلم
واحد: عدد
×

دستگیره ظروف چوبی زرد قلم کد 2305

2/650 تومان
honari-752-356
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس پلاک: زینک
اندازه: 60*16 mm
کاربرد یراق آلات چوبی: دستگیره
رنگ قفل: زردقلم
واحد: عدد
×

دستگیره ظروف چوبی زرد قلم کد 2308

2/800 تومان
honari-931-573
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس پلاک: زینک
اندازه: 45*30 mm
کاربرد یراق آلات چوبی: دستگیره
رنگ قفل: زردقلم
واحد: عدد
×

گوشه ظروف چوبی زرد قلم کد 2306

420 تومان
honari-195-311
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس پلاک: زینک
اندازه: طول هر طرف 25mm
کاربرد یراق آلات چوبی: گوشه
رنگ قفل: زردقلم
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه