سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو

کاردک و لیسه

جستجو در دسته "کاردک و لیسه" :

لیسه 4 عددی

2/500 تومان
×

لیسه 4 عددی

2/500 تومان
lise_4adadi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول تیغه: 10cm
عرض تیغه: 11_9_7_5cm
جنس دسته: پلاستیکی
طول تیغه کاردک: 10 سانتی متر طول تیغه ها
عرض تیغه کاردک: 11 ، 9 ، 7 ، 5سانتی متر عرض تیقه ها
جنس تیغه کاردک: فلزّی
سازنده کاردک: china
واحد: عدد
×

کاردک فلزی OLFA_SCR

27/500 تومان
kardak_olfa_60mm
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه: متوسّط
شکل لبه: صاف
سازنده: olfa
واحد: عدد
×

کاردک فلزی 15 میلی متری کد:6

4/850 تومان
cardak_felezi_noktiz_6
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول تیغه کاردک: 6.5cm
عرض تیغه کاردک: 2.1cm
جنس تیغه کاردک: فلزّی
سازنده کاردک: Cadence
جنس دسته قلم مو: چوبی
انواع ابزار رنگ: کاردک
جنس موی قلم مو: مصنوعی
ارتفاع موی قلم مو: متوسّط
سازنده ابزار رنگ: کادنس
واحد: عدد
×

کاردک فلزی 20 میلی متری کد:8

3/850 تومان
cardak_felezi_noktiz_8
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول تیغه کاردک: 6.5cm
عرض تیغه کاردک: 22mm
جنس تیغه کاردک: فلزّی
سازنده کاردک: Cadence
جنس دسته قلم مو: چوبی
انواع ابزار رنگ: کاردک
جنس موی قلم مو: مصنوعی
ارتفاع موی قلم مو: متوسّط
سازنده ابزار رنگ: کادنس
واحد: عدد
×

کاردک فلزی 10 میلی متری کد:10

5/000 تومان
cardak_felezi_mosalasi_10
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس تیغه کاردک: فلزّی
سازنده کاردک: Dancar
جنس دسته قلم مو: چوبی
انواع ابزار رنگ: کاردک
جنس موی قلم مو: مصنوعی
ارتفاع موی قلم مو: متوسّط
سازنده ابزار رنگ: دانکار
واحد: عدد
×

کاردک فلزی 20 میلی متری کد:12

5/000 تومان
cardak_felezi_mosalasi_12
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس تیغه کاردک: فلزّی
سازنده کاردک: Dancar
جنس دسته قلم مو: چوبی
انواع ابزار رنگ: کاردک
جنس موی قلم مو: مصنوعی
ارتفاع موی قلم مو: متوسّط
سازنده ابزار رنگ: دانکار
واحد: عدد
×

کاردک فلزی 23 میلی متری کد:16

5/000 تومان
cardak_felezi_mosalasi_16
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طول تیغه کاردک: 8.5cm
عرض تیغه کاردک: 2.5cm
جنس تیغه کاردک: فلزّی
سازنده کاردک: Cadence
جنس دسته قلم مو: چوبی
انواع ابزار رنگ: کاردک
جنس موی قلم مو: مصنوعی
ارتفاع موی قلم مو: متوسّط
سازنده ابزار رنگ: کادنس
واحد: عدد
نا موجود
لیسه 4 عددی پلاستیکی

2/500 تومان
×

لیسه 4 عددی پلاستیکی

2/500 تومان
lise_4adadi_pelastiki
انتخاب نوع بسته

طول تیغه: 10cm
عرض تیغه: 11_9_7_5cm
جنس دسته: پلاستیکی
طول تیغه کاردک: 10 سانتی متر طول تیغه ها
عرض تیغه کاردک: 11 ، 9 ، 7 ، 5سانتی متر عرض تیقه ها
جنس تیغه کاردک: پلاستیکی
سازنده کاردک: china
واحد: عدد
×

کاردک پلاستیکی 5 عددی دانکار

3/000 تومان
kardak_pelastiki_5adadi_dancar
انتخاب نوع بسته

جنس تیغه کاردک: پلاستیکی
سازنده کاردک: Dancar
نوع سر قلم مو: تخت
جنس دسته قلم مو: پلاستیکی
جنس موی قلم مو: مصنوعی
ارتفاع موی قلم مو: متوسّط
انواع ابزار رنگ: کاردک
سازنده ابزار رنگ: دانکار
واحد: عدد
×

کاردک فلزی 15 میلی متری کد:3

3/850 تومان
cardak_felezi_03
انتخاب نوع بسته

جنس تیغه کاردک: فلزّی
سازنده کاردک: Dancar
جنس دسته قلم مو: چوبی
انواع ابزار رنگ: کاردک
جنس موی قلم مو: مصنوعی
ارتفاع موی قلم مو: متوسّط
سازنده ابزار رنگ: دانکار
واحد: عدد
×

کاردک فلزی 13 میلی متری کد:13

3/850 تومان
cardak_felezi_mosalasi_13
انتخاب نوع بسته

جنس تیغه کاردک: فلزّی
سازنده کاردک: Dancar
جنس دسته قلم مو: چوبی
انواع ابزار رنگ: کاردک
جنس موی قلم مو: مصنوعی
ارتفاع موی قلم مو: متوسّط
سازنده ابزار رنگ: دانکار
واحد: عدد
×

کاردک فلزی 16 میلی متری کد:11

3/850 تومان
cardak_felezi_mosalasi_11
انتخاب نوع بسته

جنس تیغه کاردک: فلزّی
سازنده کاردک: Dancar
جنس دسته قلم مو: چوبی
انواع ابزار رنگ: کاردک
جنس موی قلم مو: مصنوعی
ارتفاع موی قلم مو: متوسّط
سازنده ابزار رنگ: دانکار
واحد: عدد
×

کاردک فلزی 15 میلی متری کد:17

3/850 تومان
cardak_felezi_mosalasi_17
انتخاب نوع بسته

جنس تیغه کاردک: فلزّی
سازنده کاردک: Dancar
جنس دسته قلم مو: چوبی
انواع ابزار رنگ: کاردک
جنس موی قلم مو: مصنوعی
ارتفاع موی قلم مو: متوسّط
سازنده ابزار رنگ: دانکار
واحد: عدد
×

کاردک فلزی 15 میلی متری کد:25

3/850 تومان
cardak_felezi_mosalasi_25
انتخاب نوع بسته

طول تیغه کاردک: 5.7cm
عرض تیغه کاردک: 1.5cm
جنس تیغه کاردک: فلزّی
سازنده کاردک: Cadence
جنس دسته قلم مو: چوبی
انواع ابزار رنگ: کاردک
جنس موی قلم مو: مصنوعی
ارتفاع موی قلم مو: متوسّط
سازنده ابزار رنگ: کادنس
واحد: عدد
×

کاردک فلزی 23 میلی متری کد:15

3/850 تومان
cardak_felezi_mosalasi_15
انتخاب نوع بسته

طول تیغه کاردک: 7.5cm
عرض تیغه کاردک: 2.5cm
جنس تیغه کاردک: فلزّی
سازنده کاردک: Cadence
جنس دسته قلم مو: چوبی
انواع ابزار رنگ: کاردک
جنس موی قلم مو: مصنوعی
ارتفاع موی قلم مو: متوسّط
سازنده ابزار رنگ: کادنس
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه