پترن شماره دوزی

برای یادگرفتن هنر شماره دوزی لازم است که ابتدا با روش خواندن پترن شماره دوزی آشنا شویم. الگوهای شماره دوزی در اصل نقشه هایی هستند که روش پیاده کردن طرح شماره دوزی را مشخص می کنند. بر اساس علائم مشخص شده روی پترن شماره دوزی، رنگ نخ های مورد نظر را انتخاب میکنیم و شروع به دوختن میکنیم. پترن شماره دوزی فضایی که طرح مورد نظر نیاز دارد که در پارچه ی شماره دوزی اجرا شود را به ما نشان میدهد.

برای استفاده از پترن های شماره دوزی ابتدا باید مرکز طرح را پیدا کنیم. برای این کار طرح را روی کاغذ پرینت میگیریم و کاغذ را از وسط  هم به صورت افقی و هم به صورت عمودی تا میکنیم، محل تلاقی تای افقی و عمودی مرکز پترن ما است. با همین شیوه مرکز پارچه هم مشخص میکنیم و دوخت طرح مورد نظر را شروع میکنیم.

از آنجایی که تنوع پترن های شماره دوزی بسیار زیاد است، ما در اینجا انواعی از آن ها را دسته بندی کردیم تا علاقه مندان این هنر بتوانند به راحتی طرح مورد نظرشان را انتخاب کنند.

دکمه بازگشت به بالا