سبد خرید
0
نام محصول تعداد قیمت
0
نام محصول تعداد قیمت

رنگ میناکاری

جستجو در دسته "رنگ میناکاری" :

×

استین زرد نارنجی 100 گرمی کد 1006

60/000 تومان
product-1622610542-4906
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: طلایی
انواع رنگ: رنگ اکولین
وزن: 100 گرم
نوع رنگ: پودری
حلال: تینر
کدمحصول : 06024072
تعداد بسته
×

استین آبی لاجوردی 100 گرمی کد 11

80/000 تومان
product-1622609615-684
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 100 گرم
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 06022601
تعداد بسته
×

استین کرم دگوزا 100 گرمی کد 90

40/000 تومان
product-1622609279-6675
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: کرم
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 100 گرم
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 06029452
تعداد بسته
×

استین آبی فیروزه ای 100 گرمی دگوزا کد 90

50/000 تومان
product-1622609081-6553
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 100 گرم
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 06026612
تعداد بسته
×

استین سبزآبی زنگاری دگوزا 100 گرمی کد 90

40/000 تومان
product-1622608997-2215
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 100 گرم
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 06024316
تعداد بسته
×

استین سبز آبی ویکتوریا کله غازی 100 گرمی کد 333

70/000 تومان
product-1622608486-6560
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 100 گرم
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 06027614
تعداد بسته
×

استین سبز آبی 100 گرمی کد 930

50/000 تومان
product-1622608319-458
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 100 گرم
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 06029624
تعداد بسته
×

استین سبز روشن دگوزا 100 گرمی کد 40/310

60/000 تومان
product-1622555158-1648
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 100 گرم
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 06012832
تعداد بسته
×

استین بنفش 100 گرمی کد 590

60/000 تومان
product-1622555109-1608
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: بنفش
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 100 گرم
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 06019759
تعداد بسته
×

استین فیروزه ای سنتی 100 گرمی 5103

60/000 تومان
product-1622554991-3639
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 100 گرم
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 06012096
تعداد بسته
×

استین صورتی روشن کلروبیا 100 گرمی کد 90

40/000 تومان
product-1622554922-7010
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: صورتی
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 100 گرم
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 06017446
تعداد بسته
×

استین طوسی 100 گرمی کد 135/78

50/000 تومان
product-1622554665-8030
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: طوسی
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 100 گرم
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 06015365
تعداد بسته
×

استین زرد 100 گرمی کد 36

60/000 تومان
product-1622554487-5124
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: زرد
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 100 گرم
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 06019933
تعداد بسته
×

استین نارنجی اکر 100 گرمی کد 104

30/000 تومان
product-1622554421-424
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: نارنجی
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 100 گرم
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 06019171
تعداد بسته
×

استین ابی نیلی 100 گرمی کد 90

40/000 تومان
product-1622553002-6722
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 100 گرم
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 06019384
تعداد بسته
×

استین قهوه ای قرمز 100 گرمی کد 507

30/000 تومان
product-1622552887-6403
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: قهوه ای
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 100 گرم
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 06013508
تعداد بسته
×

استین قرمز البالویی 100 گرمی کد 540

120/000 تومان
product-1622552781-9446
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: قرمز
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 100 گرم
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 06015178
تعداد بسته
×

استین بنفش 100 گرمی کد 580

60/000 تومان
product-1622552649-3648
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: بنفش
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 100 گرم
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 06015564
تعداد بسته
×

استین سبز تیره 100 گرمی کد 521

30/000 تومان
product-1622552433-1510
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 95
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 06013262
تعداد بسته
×

استین گلبهی 100 گرمی کد 55

40/000 تومان
product-1622552128-7689
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: صورتی
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 100 گرم
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 06013439
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری سبز ۸۰ گرمی کد 313

10/400 تومان
mina_kari_color_313
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 19000006
تعداد بسته
50 % -
رنگ مینا کاری حنایی ۸۰ گرمی  کد 518

10/400 تومان
5/200 تومان
×

رنگ مینا کاری حنایی ۸۰ گرمی کد 518

50 % - 10/400 تومان5/200 تومان
mina_kari_color_518
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: قهوه ای
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 19000005
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری لیمویی ۸۰ گرمی کد 33/22

50 % - 10/400 تومان5/200 تومان
mina_kari_color_35
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: زرد
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 19000004
تعداد بسته
50 % -
رنگ مینا کاری سبز ۸۰ گرمی کد 5002

10/400 تومان
5/200 تومان
×

رنگ مینا کاری سبز ۸۰ گرمی کد 5002

50 % - 10/400 تومان5/200 تومان
mina_kari_color_5002
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 19000003
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری سبز آبی زنگاری 80 گرمی کد 90

10/400 تومان
product-1598967799-459
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09010371
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری زرد نارنجی 80 گرمی کد 1006

50 % - 10/400 تومان5/200 تومان
product-1598967769-9711
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: زرد
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09013676
تعداد بسته
32 % -
رنگ میناکاری ۸۰ گرمی بنفش کد 580

60/000 تومان
40/800 تومان
×

رنگ میناکاری ۸۰ گرمی بنفش کد 580

32 % - 60/000 تومان40/800 تومان
product-1598967740-6091
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: بنفش
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 g
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09016461
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری قهوه ای قرمز 80 گرمی کد 507

57 % - 10/400 تومان4/450 تومان
product-1598967706-1864
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: قهوه ای
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09011002
تعداد بسته
53 % -
رنگ مینا کاری کرم 80 گرمی کد 90

10/400 تومان
4/850 تومان
×

رنگ مینا کاری کرم 80 گرمی کد 90

53 % - 10/400 تومان4/850 تومان
product-1598967677-5363
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: کرم
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09013685
تعداد بسته
53 % -
رنگ مینا کاری گلبهی 80 گرمی کد 55

10/400 تومان
4/850 تومان
×

رنگ مینا کاری گلبهی 80 گرمی کد 55

53 % - 10/400 تومان4/850 تومان
product-1598967598-8113
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: صورتی
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09014825
تعداد بسته
52 % -
رنگ مینا کاری طوسی 80 گرمی کد 135

10/400 تومان
4/950 تومان
×

رنگ مینا کاری طوسی 80 گرمی کد 135

52 % - 10/400 تومان4/950 تومان
product-1598967493-6672
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: طوسی
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09013485
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری نارنجی اکر 80 گرمی کد 104

55 % - 10/400 تومان4/650 تومان
product-1598967461-1763
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: نارنجی
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09011755
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری بنفش 80 گرمی کد 590

10/400 تومان
product-1598967401-5100
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: بنفش
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09011380
تعداد بسته
53 % -
رنگ مینا کاری آبی نیلی 80 گرمی کد 90

10/400 تومان
4/850 تومان
×

رنگ مینا کاری آبی نیلی 80 گرمی کد 90

53 % - 10/400 تومان4/850 تومان
product-1598967310-2065
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09019824
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری رنگ صورتی روشن کلروبیا 80 گرمی کد 90

10/400 تومان
product-1598966842-7052
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: صورتی
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09016210
تعداد بسته
32 % -
رنگ میناکاری ۸۰ گرمی سبز روشن کد 40

60/000 تومان
40/800 تومان
×

رنگ میناکاری ۸۰ گرمی سبز روشن کد 40

32 % - 60/000 تومان40/800 تومان
product-1598966785-471
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 g
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09010733
تعداد بسته

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!