سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

میناکاری

×

سر سوزن پمپ میناکاری

6/000 تومان
sar-soozan-mina
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ سرسوزن: سبز
ضخامت سرسوزن: 1 mm
ابعاد: طول سوزن 3.7 سانتیمتر، قطر سوراخ 0.8 میلیمتر
کدمحصول : 19000008
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری سبز ۸۰ گرمی کد 313

10/400 تومان
mina_kari_color_313
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 19000006
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری حنایی ۸۰ گرمی کد 518

10/400 تومان
mina_kari_color_518
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: قهوه ای
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 19000005
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری لیمویی ۸۰ گرمی کد 33/22

10/400 تومان
mina_kari_color_35
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: زرد
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 19000004
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری سبز ۸۰ گرمی کد 5002

10/400 تومان
mina_kari_color_5002
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 19000003
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری سبز آبی زنگاری 80 گرمی کد 90

10/400 تومان
product-1598967799-459
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09010371
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری زرد نارنجی 80 گرمی کد 1006

10/400 تومان
product-1598967769-9711
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: زرد
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09013676
تعداد بسته
×

رنگ میناکاری ۸۰ گرمی بنفش کد 580

60/000 تومان
product-1598967740-6091
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: بنفش
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 g
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09016461
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری قهوه ای قرمز 80 گرمی کد 507

10/400 تومان
product-1598967706-1864
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: قهوه ای
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09011002
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری کرم 80 گرمی کد 90

10/400 تومان
product-1598967677-5363
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: کرم
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09013685
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری آبی سرمه ای 80 گرمی کد 807

10/400 تومان
product-1598967634-511
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سرمه ای
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09017623
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری گلبهی 80 گرمی کد 55

10/400 تومان
product-1598967598-8113
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: صورتی
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09014825
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری طوسی 80 گرمی کد 135

10/400 تومان
product-1598967493-6672
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: طوسی
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09013485
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری نارنجی اکر 80 گرمی کد 104

10/400 تومان
product-1598967461-1763
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: نارنجی
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09011755
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری بنفش 80 گرمی کد 590

10/400 تومان
product-1598967401-5100
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: بنفش
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09011380
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری آبی فیروزه ای 80 گرمی کد 90

10/400 تومان
product-1598967347-1197
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09016566
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری آبی نیلی 80 گرمی کد 90

10/400 تومان
product-1598967310-2065
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09019824
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری زرد 80 گرمی کد 36

10/400 تومان
product-1598967259-115
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: زرد
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09015186
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری رنگ صورتی روشن کلروبیا 80 گرمی کد 90

10/400 تومان
product-1598966842-7052
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: صورتی
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09016210
تعداد بسته
×

رنگ میناکاری ۸۰ گرمی سبز روشن کد 40

60/000 تومان
product-1598966785-471
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 g
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09010733
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری سبز تیره 80 گرمی کد 521

10/400 تومان
product-1598966637-8105
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09017914
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری سبز آبی 80 گرمی کد 930

10/400 تومان
product-1598966538-5847
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09018170
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری سبز آبی ویکتوریا کله غازی 80 گرمی کد 333

10/400 تومان
product-1598966306-8427
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09015004
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری فیروزه ای سنتی 80 گرمی کد 5103

10/400 تومان
product-1598966275-7920
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09013941
تعداد بسته
×

استین زرد نارنجی 100 گرمی کد 1006

 
product-1622610542-4906
واحد: گرم
رنگ پایه: طلایی
انواع رنگ: رنگ اکولین
وزن: 100 گرم
نوع رنگ: پودری
حلال: تینر
کدمحصول : 06024072
×

استین آبی لاجوردی 100 گرمی کد 11

 
product-1622609615-684
واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 100 گرم
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 06022601
×

استین ابی سرمه ای 100 گرمی کد 807

 
product-1622609400-4355
واحد: گرم
رنگ پایه: سرمه ای
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 100 گرم
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 06024121
×

استین کرم دگوزا 100 گرمی کد 90

 
product-1622609279-6675
واحد: گرم
رنگ پایه: کرم
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 100 گرم
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 06029452
×

استین آبی فیروزه ای 100 گرمی دگوزا کد 90

 
product-1622609081-6553
واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 100 گرم
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 06026612
×

استین سبزآبی زنگاری دگوزا 100 گرمی کد 90

 
product-1622608997-2215
واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 100 گرم
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 06024316
×

استین سبز آبی ویکتوریا کله غازی 100 گرمی کد 333

 
product-1622608486-6560
واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 100 گرم
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 06027614
×

استین سبز آبی 100 گرمی کد 930

 
product-1622608319-458
واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 100 گرم
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 06029624
×

استین سبز روشن دگوزا 100 گرمی کد 40/310

 
product-1622555158-1648
واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 100 گرم
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 06012832
×

استین بنفش 100 گرمی کد 590

 
product-1622555109-1608
واحد: گرم
رنگ پایه: بنفش
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 100 گرم
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 06019759
×

استین فیروزه ای سنتی 100 گرمی 5103

 
product-1622554991-3639
واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 100 گرم
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 06012096
×

استین صورتی روشن کلروبیا 100 گرمی کد 90

 
product-1622554922-7010
واحد: گرم
رنگ پایه: صورتی
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 100 گرم
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 06017446

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!