سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

میناکاری

×

سر سوزن پمپ میناکاری

6/000 تومان
sar-soozan-mina
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ سرسوزن: سبز
ضخامت سرسوزن: 1 mm
ابعاد: طول سوزن 3.7 سانتیمتر، قطر سوراخ 0.8 میلیمتر
کدمحصول : 19000008
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری سبز ۸۰ گرمی کد 313

10/400 تومان
mina_kari_color_313
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 19000006
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری حنایی ۸۰ گرمی کد 518

10/400 تومان
mina_kari_color_518
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: قهوه ای
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 19000005
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری لیمویی ۸۰ گرمی کد 33/22

10/400 تومان
mina_kari_color_35
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: زرد
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 19000004
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری سبز ۸۰ گرمی کد 5002

10/400 تومان
mina_kari_color_5002
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 19000003
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری سفید ۸۰ گرمی

7/200 تومان
rang_minakari_sefid
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سفید
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 19000001
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری سبز آبی زنگاری 80 گرمی کد 90

10/400 تومان
product-1598967799-459
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09010371
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری زرد نارنجی 80 گرمی کد 1006

10/400 تومان
product-1598967769-9711
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: زرد
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09013676
تعداد بسته
×

رنگ میناکاری ۸۰ گرمی بنفش کد 580

60/000 تومان
product-1598967740-6091
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: بنفش
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 g
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09016461
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری قهوه ای قرمز 80 گرمی کد 507

10/400 تومان
product-1598967706-1864
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: قهوه ای
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09011002
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری کرم 80 گرمی کد 90

10/400 تومان
product-1598967677-5363
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: کرم
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09013685
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری آبی سرمه ای 80 گرمی کد 807

10/400 تومان
product-1598967634-511
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سرمه ای
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09017623
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری گلبهی 80 گرمی کد 55

10/400 تومان
product-1598967598-8113
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: صورتی
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09014825
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری طوسی 80 گرمی کد 135

10/400 تومان
product-1598967493-6672
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: طوسی
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09013485
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری نارنجی اکر 80 گرمی کد 104

10/400 تومان
product-1598967461-1763
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: نارنجی
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09011755
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری قرمز آلبالویی 80 گرمی کد 540

12/800 تومان
product-1598967426-7710
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: قرمز
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09012466
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری بنفش 80 گرمی کد 590

10/400 تومان
product-1598967401-5100
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: بنفش
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09011380
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری آبی فیروزه ای 80 گرمی کد 90

10/400 تومان
product-1598967347-1197
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09016566
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری آبی نیلی 80 گرمی کد 90

10/400 تومان
product-1598967310-2065
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09019824
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری قرمز 80 گرمی کد 1900

10/400 تومان
product-1598967283-19
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: قرمز
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09015522
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری زرد 80 گرمی کد 36

10/400 تومان
product-1598967259-115
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: زرد
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09015186
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری رنگ صورتی روشن کلروبیا 80 گرمی کد 90

10/400 تومان
product-1598966842-7052
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: صورتی
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09016210
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری آبی لاجوردی 80 گرمی کد 11

10/400 تومان
product-1598966807-5001
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09013386
تعداد بسته
×

رنگ میناکاری ۸۰ گرمی سبز روشن کد 40

60/000 تومان
product-1598966785-471
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 g
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09010733
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری سبز تیره 80 گرمی کد 521

10/400 تومان
product-1598966637-8105
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09017914
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری سبز آبی 80 گرمی کد 930

10/400 تومان
product-1598966538-5847
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09018170
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری سبز آبی ویکتوریا کله غازی 80 گرمی کد 333

10/400 تومان
product-1598966306-8427
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سبز
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09015004
تعداد بسته
×

رنگ مینا کاری فیروزه ای سنتی 80 گرمی کد 5103

10/400 تومان
product-1598966275-7920
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: پودری
حلال: آب
کدمحصول : 09013941
تعداد بسته
×

سیاه قلم میناکاری ۸۰ گرمی

 
siahghalam_minakari
واحد: گرم
رنگ پایه: سیاه
انواع رنگ: رنگ لعاب
وزن: 80 gr
نوع رنگ: مایع
حلال: تینر
کدمحصول : 19000002
نا موجود
پمپ مینا کاری

 
×

پمپ مینا کاری

 
product-1598965743-6724
واحد: عدد
ابعاد: طول 8.5 سانتیمتر، قطر 2.7 سانتیمتر، نوک 2 میلیمتر
کدمحصول : 09012378

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!