سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

کارگاه گلدوزی و شماره دوزی

کارگاه وسیله ای است قاب مانند که از آن ها برای فیکس و ثابت نگهداشتن پارچه استفاده میشود . از کارگاه در هنر های گلدوزی ٬ شماره دوزی ٬ روبان دوزی و.... استفاده میشود . کارگاه های گلدوزی در دو جنس چوبی و پلاستیکی و در سایز های مختلف عرضه میشود که با توجه به اندازه پارچه و نیاز خود میبایست کارگاه مناسب خود را انتخاب کنید

جستجو در دسته "کارگاه گلدوزی و شماره دوزی" :

×

کارگاه چوبی 23 سانتی

12/500 تومان
honari-621-495
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی کارگاه: 21.5cm
قطر خارجی کارگاه: 23cm
اندازه کارگاه: 10inch
واحد: عدد
کدمحصول : 07040183
×

کارگاه چوبی 26.5 سانتی

12/000 تومان
honari-480-448
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی کارگاه: 24.5 cm
قطر خارجی کارگاه: 26.5 cm
اندازه کارگاه: 11inch
واحد: عدد
کدمحصول : 07040182
×

کارگاه چوبی 30 سانتی

13/500 تومان
honari-49-732
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی کارگاه: 28.5 cm
قطر خارجی کارگاه: 30cm
اندازه کارگاه: 12inch
واحد: عدد
کدمحصول : 07040181
×

حلقه حصیری باریک 26 سانتی

8/000 تومان
honari-225-808
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی کارگاه: 23cm
قطر خارجی کارگاه: 26cm
واحد: عدد
کدمحصول : 07040180
×

حلقه حصیری 16 سانتی

5/000 تومان
honari-184-554
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی کارگاه: 11.5 cm
قطر خارجی کارگاه: 16cm
واحد: عدد
کدمحصول : 07040179
×

حلقه حصیری 20 سانتی

7/000 تومان
honari-108-255
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی کارگاه: 15.5 cm
قطر خارجی کارگاه: 20cm
واحد: عدد
کدمحصول : 07040178
×

حلقه حصیری 31 سانتی

11/000 تومان
honari-310-546
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی کارگاه: 26cm
قطر خارجی کارگاه: 31cm
واحد: عدد
کدمحصول : 07040177
×

کارگاه ژله ای اعلا بیضی بنفش 24*20 سانتی

14/000 تومان
honari-512-158
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی کارگاه: 21.5 * 17.5 cm
قطر خارجی کارگاه: 24*20 cm
اندازه کارگاه: 8inch
واحد: عدد
کدمحصول : 07040175
×

کارگاه ژله ای اعلا بیضی بنفش 20*16 سانتی

13/500 تومان
honari-522-507
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

قطر داخلی کارگاه: 17.5 *13.5 cm
قطر خارجی کارگاه: 20*16 cm
جنس کارگاه: پلاستیکی
اندازه کارگاه: 6inch
واحد: عدد
کدمحصول : 07040176
×

کارگاه ژله ای اعلا بیضی بنفش 16*12 سانتی

13/000 تومان
honari-994-220
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی کارگاه: 13.5*9.5 cm
قطر خارجی کارگاه: 16*12 cm
اندازه کارگاه: 4inch
واحد: عدد
کدمحصول : 07040174
×

کارگاه ژله ای اعلا بیضی بنفش 12*8 سانتی

12/500 تومان
honari-602-93
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی کارگاه: 9.5*5.5 cm
قطر خارجی کارگاه: 12*8 cm
اندازه کارگاه: 4inch
واحد: عدد
کدمحصول : 07040173
×

کارگاه ژله ای اعلا بنفش 8.5سانتی

12/500 تومان
honari-94-232
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی کارگاه: 6cm
قطر خارجی کارگاه: 8.5 cm
اندازه کارگاه: 4inch
واحد: عدد
کدمحصول : 07040172
×

کارگاه ژله ای اعلا بنفش 20سانتی

14/000 تومان
honari-162-64
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی کارگاه: 18cm
قطر خارجی کارگاه: 20cm
اندازه کارگاه: 8inch
واحد: عدد
کدمحصول : 07040171
×

کارگاه ژله ای اعلا بنفش 16.5سانتی

13/500 تومان
honari-743-908
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی کارگاه: 14cm
قطر خارجی کارگاه: 16.5 cm
اندازه کارگاه: 6inch
واحد: عدد
کدمحصول : 07040170
×

کارگاه فلزی سبز 7سانتی

15/000 تومان
honari-858-628
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: فلزی
قطر داخلی کارگاه: 5.7 cm
قطر خارجی کارگاه: 7 cm
اندازه کارگاه: 4inch
واحد: عدد
کدمحصول : 07040169
×

کارگاه فلزی سبز 14 سانتی

18/500 تومان
honari-363-295
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: فلزی
قطر داخلی کارگاه: 12.5 cm
قطر خارجی کارگاه: 14 cm
اندازه کارگاه: 6inch
واحد: عدد
کدمحصول : 07040168
×

کارگاه فلزی سبز 21 سانتی

21/500 تومان
honari-228-559
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

قطر داخلی کارگاه: 19.5 cm
قطر خارجی کارگاه: 21cm
جنس کارگاه: فلزی
اندازه کارگاه: 8inch
واحد: عدد
کدمحصول : 07040167
×

کارگاه ژله ای بیضی طرح چوب 15*19 سانتی

17/500 تومان
honari-822-773
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی کارگاه: 16.5 * 12 cm
قطر خارجی کارگاه: 19 * 15 cm
اندازه کارگاه: 6inch
واحد: عدد
کدمحصول : 07040166
×

کارگاه ژله ای بیضی طرح چوب 18*24.5 سانتی

18/500 تومان
honari-450-831
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی کارگاه: 21.5 * 15 cm
قطر خارجی کارگاه: 24.5 * 18 cm
اندازه کارگاه: 7inch
واحد: عدد
کدمحصول : 07040165
×

کارگاه پلاستیکی ترک قهوه ای 20سانتی

16/500 تومان
honari-937-949
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی کارگاه: 17.5cm
قطر خارجی کارگاه: 20cm
اندازه کارگاه: 8inch
واحد: عدد
کدمحصول : 07040162
×

کارگاه پلاستیکی ترک قهوه ای 25سانتی

20/000 تومان
honari-260-696
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی کارگاه: 22.5 cm
قطر خارجی کارگاه: 25cm
اندازه کارگاه: 10inch
واحد: عدد
کدمحصول : 07040163
×

کارگاه پلاستیکی کرم طرح چوب 17 سانتی

2/000 تومان
honari-680-77
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

قطر داخلی کارگاه: 15cm
قطر خارجی کارگاه: 17cm
اندازه کارگاه: 7inch
جنس کارگاه: پلاستیکی
واحد: عدد
کدمحصول : 07040161
×

کارگاه پلاستیکی کرم طرح چوب 21 سانتی

2/500 تومان
honari-940-599
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی کارگاه: 19cm
قطر خارجی کارگاه: 21cm
اندازه کارگاه: 8inch
واحد: عدد
کدمحصول : 07040160
×

کارگاه پلاستیکی کرم طرح چوب 26سانتی

3/000 تومان
honari-734-956
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی کارگاه: 23cm
قطر خارجی کارگاه: 26cm
اندازه کارگاه: 11inch
واحد: عدد
کدمحصول : 07040159
×

کارگاه پلاستیکی قلبی سبز 1۷.5 سانتی

7/000 تومان
honari-926-450
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی کارگاه: 15.5 * 11 cm
قطر خارجی کارگاه: 17.5 * 13 cm
اندازه کارگاه: 7inch
واحد: عدد
کدمحصول : 07040158
×

کارگاه پلاستیکی قلبی آبی 1۷.5 سانتی

7/000 تومان
honari-12-204
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی کارگاه: 15.5 * 11 cm
قطر خارجی کارگاه: 17.5 * 13 cm
اندازه کارگاه: 7inch
واحد: عدد
کدمحصول : 07040157
×

کارگاه پلاستیکی قلبی نارنجی 1۷.5 سانتی

7/000 تومان
honari-221-995
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی کارگاه: 15.5 * 11 cm
قطر خارجی کارگاه: 17.5 * 13 cm
اندازه کارگاه: 7inch
واحد: عدد
کدمحصول : 07040156
×

کارگاه پلاستیکی نارنجی 15.5 سانتی

1/500 تومان
honari-118-211
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی کارگاه: 13.8 cm
قطر خارجی کارگاه: 15.5 cm
اندازه کارگاه: 6inch
واحد: عدد
کدمحصول : 07040155
×

کارگاه پلاستیکی آبی 15.5 سانتی

1/500 تومان
honari-967-76
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی کارگاه: 13.8 cm
قطر خارجی کارگاه: 15.5 cm
اندازه کارگاه: 6inch
واحد: عدد
کدمحصول : 07040154
×

کارگاه پلاستیکی صورتی 15.5 سانتی

1/500 تومان
honari-623-695
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی کارگاه: 13.8 cm
قطر خارجی کارگاه: 15.5 cm
اندازه کارگاه: 6inch
واحد: عدد
کدمحصول : 07040153
×

کارگاه پلاستیکی صورتی 19 سانتی

2/000 تومان
honari-724-985
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی کارگاه: 17cm
قطر خارجی کارگاه: 19cm
اندازه کارگاه: 8inch
واحد: عدد
کدمحصول : 07040152
×

کارگاه پلاستیکی آبی 19 سانتی

2/000 تومان
honari-311-723
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی کارگاه: 17cm
قطر خارجی کارگاه: 19cm
اندازه کارگاه: 8inch
واحد: عدد
کدمحصول : 07040151
×

کارگاه پلاستیکی نارنجی 19 سانتی

2/000 تومان
honari-893-575
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی کارگاه: 17cm
قطر خارجی کارگاه: 19cm
اندازه کارگاه: 8inch
واحد: عدد
کدمحصول : 07040150
×

کارگاه پلاستیکی نارنجی 22 سانتی

2/500 تومان
honari-397-957
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی کارگاه: 19.8cm
قطر خارجی کارگاه: 22cm
اندازه کارگاه: 8inch
واحد: عدد
کدمحصول : 07040149
×

کارگاه پلاستیکی آبی 22 سانتی

2/500 تومان
honari-811-285
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی کارگاه: 19.8cm
قطر خارجی کارگاه: 22cm
اندازه کارگاه: 8inch
واحد: عدد
کدمحصول : 07040148
×

کارگاه پلاستیکی صورتی 22 سانتی

2/500 تومان
honari-794-642
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی کارگاه: 19.8cm
قطر خارجی کارگاه: 22cm
اندازه کارگاه: 8inch
واحد: عدد
کدمحصول : 07040147

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه