سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

کارگاه گلدوزی و شماره دوزی

کارگاه وسیله ای است قاب مانند که از آن ها برای فیکس و ثابت نگهداشتن پارچه استفاده میشود . از کارگاه در هنر های گلدوزی ٬ شماره دوزی ٬ روبان دوزی و.... استفاده میشود . کارگاه های گلدوزی در دو جنس چوبی و پلاستیکی و در سایز های مختلف عرضه میشود که با توجه به اندازه پارچه و نیاز خود میبایست کارگاه مناسب خود را انتخاب کنید

جستجو در دسته "کارگاه گلدوزی و شماره دوزی" :

×

کارگاه پلکسی سیاه دایره 7*9

5/000 تومان
honari-992-148
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
قطر داخلی: 7*5 cm
قطر خارجی : 9*7 cm
جنس کارگاه: پلکسی
کدمحصول : 070401114
×

کارگاه پلکسی سیاه دایره 8cm

5/000 تومان
honari-84-859
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
قطر داخلی: 6cm
قطر خارجی : 8cm
جنس کارگاه: پلکسی
کدمحصول : 070401113
×

کارگاه چوبی 17 سانتی

6/650 تومان
honari-778-514
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه کارگاه: 7inch
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی: 15.5 cm
قطر خارجی : 17cm
کدمحصول : 070401112
×

کارگاه چوبی 20.5 سانتی

6/650 تومان
honari-932-720
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه کارگاه: 8inch
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی: 18.5 cm
قطر خارجی : 20.5 cm
کدمحصول : 070401111
×

کارگاه ژله ای اعلا زرد روشن 12سانتی

11/700 تومان
honari-276-400
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه کارگاه: 4inch
جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی: 10cm
قطر خارجی : 12cm
کدمحصول : 070401109
×

کارگاه ژله ای اعلا زرد روشن 16سانتی

13/350 تومان
honari-218-868
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه کارگاه: 6inch
جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی: 14cm
قطر خارجی : 16cm
کدمحصول : 070401108
×

کارگاه ژله ای اعلا زرد روشن 20سانتی

16/650 تومان
honari-789-38
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه کارگاه: 8inch
جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی: 18cm
قطر خارجی : 20cm
کدمحصول : 070401107
×

کارگاه ژله ای اعلا صورتی 17 سانتی

14/150 تومان
honari-654-976
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه کارگاه: 7inch
جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی: 14.5cm
قطر خارجی : 17cm
کدمحصول : 070401106
×

حلقه پلاستیکی 12.5 سانتی

800 تومان
honari-598-49
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی: 11cm
قطر خارجی : 12.5cm
کدمحصول : 070401105
×

حلقه فلزی 3 سانتی

200 تومان
honari-222-838
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: فلزی
قطر خارجی : 3cm
کدمحصول : 070401104
×

حلقه فلزی 5 سانتی

200 تومان
honari-750-115
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: فلزی
قطر خارجی : 5 cm
کدمحصول : 070401103
×

حلقه فلزی 7 سانتی

250 تومان
honari-8-464
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: فلزی
قطر خارجی : 7 cm
کدمحصول : 070401102
×

حلقه فلزی 20 سانتی

600 تومان
honari-79-344
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: فلزی
قطر خارجی : 20cm
کدمحصول : 070401100
×

حلقه فلزی 25 سانتی

750 تومان
honari-952-918
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: فلزی
قطر خارجی : 25cm
کدمحصول : 07040199
×

کارگاه چوبی هندی 32 سانتی

10/900 تومان
honari-509-812
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه کارگاه: 12inch
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی: 29cm
قطر خارجی : 32cm
کدمحصول : 07040198
×

کارگاه چوبی هندی 36 سانتی

11/400 تومان
honari-547-928
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی: 33cm
قطر خارجی : 36cm
کدمحصول : 07040197
×

کارگاه چوبی هندی 41 سانتی

14/000 تومان
honari-950-776
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی: 39cm
قطر خارجی : 41cm
اندازه کارگاه: 16inch
کدمحصول : 07040196
×

کارگاه چوبی پاکستانی 28.5 سانتی

10/900 تومان
honari-148-233
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه کارگاه: 11inch
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی: 26cm
قطر خارجی : 28.5 cm
کدمحصول : 07040195
×

کارگاه چوبی ترک شماره هشت 32 سانتی

19/500 تومان
honari-824-661
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه کارگاه: 12inch
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی: 30cm
قطر خارجی : 32cm
کدمحصول : 07040194
×

کارگاه چوبی ترک شماره پنج 23 سانتی

18/600 تومان
honari-580-429
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی: 21cm
قطر خارجی : 23cm
اندازه کارگاه: 9inch
کدمحصول : 07040192
×

کارگاه چوبی ترک شماره چهار 20 سانتی

17/900 تومان
honari-228-968
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه کارگاه: 8inch
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی: 18cm
قطر خارجی : 20cm
کدمحصول : 07040191
×

کارگاه چوبی ترک شماره سه 17 سانتی

17/100 تومان
honari-636-770
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه کارگاه: 7inch
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی: 15cm
قطر خارجی : 17cm
کدمحصول : 07040190
×

کارگاه چوبی ترک شماره یک 11 سانتی

15/500 تومان
honari-274-373
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
اندازه کارگاه: 4inch
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی: 9cm
قطر خارجی : 11cm
کدمحصول : 07040188
×

کارگاه چوبی تزئینی کوچک طرح بیضی 6 سانتی

6/200 تومان
honari-439-887
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی: 56*29 mm
قطر خارجی : 60 *35 mm
کدمحصول : 07040186
×

کارگاه چوبی 20 سانتی

10/000 تومان
honari-626-418
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی: 18.5 cm
قطر خارجی : 20cm
اندازه کارگاه: 8inch
کدمحصول : 07040184
×

کارگاه چوبی 23 سانتی

12/500 تومان
honari-621-495
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی: 21.5cm
قطر خارجی : 23cm
اندازه کارگاه: 10inch
کدمحصول : 07040183
×

کارگاه چوبی 26.5 سانتی

12/000 تومان
honari-480-448
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی: 24.5 cm
قطر خارجی : 26.5 cm
اندازه کارگاه: 11inch
کدمحصول : 07040182
×

کارگاه چوبی 30 سانتی

13/500 تومان
honari-49-732
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی: 28.5 cm
قطر خارجی : 30cm
اندازه کارگاه: 12inch
کدمحصول : 07040181
×

حلقه حصیری باریک 26 سانتی

8/000 تومان
honari-225-808
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی: 23cm
قطر خارجی : 26cm
کدمحصول : 07040180
×

حلقه حصیری 16 سانتی

5/000 تومان
honari-184-554
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی: 11.5 cm
قطر خارجی : 16cm
کدمحصول : 07040179
×

حلقه حصیری 20 سانتی

7/000 تومان
honari-108-255
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی: 15.5 cm
قطر خارجی : 20cm
کدمحصول : 07040178
×

حلقه حصیری 31 سانتی

11/000 تومان
honari-310-546
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی: 26cm
قطر خارجی : 31cm
کدمحصول : 07040177
×

کارگاه ژله ای اعلا بیضی بنفش 24*20 سانتی

14/000 تومان
honari-512-158
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی: 21.5 * 17.5 cm
قطر خارجی : 24*20 cm
اندازه کارگاه: 8inch
کدمحصول : 07040175
×

کارگاه ژله ای اعلا بیضی بنفش 20*16 سانتی

13/500 تومان
honari-522-507
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
قطر داخلی: 17.5 *13.5 cm
قطر خارجی : 20*16 cm
جنس کارگاه: پلاستیکی
اندازه کارگاه: 6inch
کدمحصول : 07040176
×

کارگاه ژله ای اعلا بیضی بنفش 16*12 سانتی

13/000 تومان
honari-994-220
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی: 13.5*9.5 cm
قطر خارجی : 16*12 cm
اندازه کارگاه: 4inch
کدمحصول : 07040174
×

کارگاه ژله ای اعلا بیضی بنفش 12*8 سانتی

12/500 تومان
honari-602-93
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی: 9.5*5.5 cm
قطر خارجی : 12*8 cm
اندازه کارگاه: 4inch
کدمحصول : 07040173

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه