سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

کارگاه گلدوزی و شماره دوزی

کارگاه وسیله ای است قاب مانند که از آن ها برای فیکس و ثابت نگهداشتن پارچه استفاده میشود . از کارگاه در هنر های گلدوزی ٬ شماره دوزی ٬ روبان دوزی و.... استفاده میشود . کارگاه های گلدوزی در دو جنس چوبی و پلاستیکی و در سایز های مختلف عرضه میشود که با توجه به اندازه پارچه و نیاز خود میبایست کارگاه مناسب خود را انتخاب کنید

جستجو در دسته "کارگاه گلدوزی و شماره دوزی" :

×

حلقه پلاستیکی 12.5 سانتی

800 تومان
honari-598-49
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی کارگاه: 11cm
قطر خارجی کارگاه: 12.5cm
واحد: عدد
کدمحصول : 070401105
×

حلقه فلزی 3 سانتی

200 تومان
honari-222-838
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: فلزی
قطر خارجی کارگاه: 3cm
واحد: عدد
کدمحصول : 070401104
×

حلقه فلزی 5 سانتی

200 تومان
honari-750-115
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: فلزی
قطر خارجی کارگاه: 5 cm
واحد: عدد
کدمحصول : 070401103
×

حلقه فلزی 7 سانتی

250 تومان
honari-8-464
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: فلزی
قطر خارجی کارگاه: 7 cm
واحد: عدد
کدمحصول : 070401102
×

حلقه فلزی 12 سانتی

500 تومان
honari-964-781
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: فلزی
قطر خارجی کارگاه: 12cm
واحد: عدد
کدمحصول : 070401101
×

حلقه فلزی 20 سانتی

600 تومان
honari-79-344
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: فلزی
قطر خارجی کارگاه: 20cm
واحد: عدد
کدمحصول : 070401100
×

حلقه فلزی 25 سانتی

750 تومان
honari-952-918
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: فلزی
قطر خارجی کارگاه: 25cm
واحد: عدد
کدمحصول : 07040199
×

کارگاه چوبی هندی 32 سانتی

10/900 تومان
honari-509-812
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه کارگاه: 12inch
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی کارگاه: 29cm
قطر خارجی کارگاه: 32cm
واحد: عدد
کدمحصول : 07040198
×

کارگاه چوبی هندی 36 سانتی

11/400 تومان
honari-547-928
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی کارگاه: 33cm
قطر خارجی کارگاه: 36cm
واحد: عدد
کدمحصول : 07040197
×

کارگاه چوبی هندی 41 سانتی

14/000 تومان
honari-950-776
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی کارگاه: 39cm
قطر خارجی کارگاه: 41cm
اندازه کارگاه: 16inch
واحد: عدد
کدمحصول : 07040196
×

کارگاه چوبی پاکستانی 28.5 سانتی

10/900 تومان
honari-148-233
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه کارگاه: 11inch
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی کارگاه: 26cm
قطر خارجی کارگاه: 28.5 cm
واحد: عدد
کدمحصول : 07040195
×

کارگاه چوبی ترک شماره هشت 32 سانتی

19/500 تومان
honari-824-661
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه کارگاه: 12inch
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی کارگاه: 30cm
قطر خارجی کارگاه: 32cm
واحد: عدد
کدمحصول : 07040194
×

کارگاه چوبی ترک شماره شش 26 سانتی

19/400 تومان
honari-962-460
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه کارگاه: 10inch
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی کارگاه: 24cm
قطر خارجی کارگاه: 26cm
واحد: عدد
کدمحصول : 07040193
×

کارگاه چوبی ترک شماره پنج 23 سانتی

18/600 تومان
honari-580-429
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی کارگاه: 21cm
قطر خارجی کارگاه: 23cm
اندازه کارگاه: 9inch
واحد: عدد
کدمحصول : 07040192
×

کارگاه چوبی ترک شماره چهار 20 سانتی

17/900 تومان
honari-228-968
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه کارگاه: 8inch
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی کارگاه: 18cm
قطر خارجی کارگاه: 20cm
واحد: عدد
کدمحصول : 07040191
×

کارگاه چوبی ترک شماره سه 17 سانتی

17/100 تومان
honari-636-770
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه کارگاه: 7inch
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی کارگاه: 15cm
قطر خارجی کارگاه: 17cm
واحد: عدد
کدمحصول : 07040190
×

کارگاه چوبی ترک شماره دو 14 سانتی

16/300 تومان
honari-915-493
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی کارگاه: 12cm
قطر خارجی کارگاه: 14 cm
اندازه کارگاه: 6inch
واحد: عدد
کدمحصول : 07040189
×

کارگاه چوبی ترک شماره یک 11 سانتی

15/500 تومان
honari-274-373
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه کارگاه: 4inch
جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی کارگاه: 9cm
قطر خارجی کارگاه: 11cm
واحد: عدد
کدمحصول : 07040188
×

کارگاه چوبی تزئینی کوچک طرح بیضی 4.5 سانتی

4/500 تومان
honari-990-180
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی کارگاه: 40*21 mm
قطر خارجی کارگاه: 45*26 mm
واحد: عدد
کدمحصول : 07040187
×

کارگاه چوبی تزئینی کوچک طرح بیضی 6 سانتی

6/200 تومان
honari-439-887
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی کارگاه: 56*29 mm
قطر خارجی کارگاه: 60 *35 mm
واحد: عدد
کدمحصول : 07040186
×

کارگاه چوبی تزئینی کوچک طرح دایره 4 سانتی

4/500 تومان
honari-107-494
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی کارگاه: 33mm
قطر خارجی کارگاه: 40mm
واحد: عدد
کدمحصول : 07040185
×

کارگاه چوبی 20 سانتی

10/000 تومان
honari-626-418
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی کارگاه: 18.5 cm
قطر خارجی کارگاه: 20cm
اندازه کارگاه: 8inch
واحد: عدد
کدمحصول : 07040184
20 % -
کارگاه چوبی 23 سانتی

12/500 تومان
10/000 تومان
×

کارگاه چوبی 23 سانتی

20 % - 12/500 تومان10/000 تومان
honari-621-495
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی کارگاه: 21.5cm
قطر خارجی کارگاه: 23cm
اندازه کارگاه: 10inch
واحد: عدد
کدمحصول : 07040183
×

کارگاه چوبی 26.5 سانتی

12/000 تومان
honari-480-448
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی کارگاه: 24.5 cm
قطر خارجی کارگاه: 26.5 cm
اندازه کارگاه: 11inch
واحد: عدد
کدمحصول : 07040182
×

کارگاه چوبی 30 سانتی

13/500 تومان
honari-49-732
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی کارگاه: 28.5 cm
قطر خارجی کارگاه: 30cm
اندازه کارگاه: 12inch
واحد: عدد
کدمحصول : 07040181
×

حلقه حصیری باریک 26 سانتی

8/000 تومان
honari-225-808
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی کارگاه: 23cm
قطر خارجی کارگاه: 26cm
واحد: عدد
کدمحصول : 07040180
×

حلقه حصیری 16 سانتی

5/000 تومان
honari-184-554
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی کارگاه: 11.5 cm
قطر خارجی کارگاه: 16cm
واحد: عدد
کدمحصول : 07040179
×

حلقه حصیری 20 سانتی

7/000 تومان
honari-108-255
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی کارگاه: 15.5 cm
قطر خارجی کارگاه: 20cm
واحد: عدد
کدمحصول : 07040178
×

حلقه حصیری 31 سانتی

11/000 تومان
honari-310-546
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: چوبی
قطر داخلی کارگاه: 26cm
قطر خارجی کارگاه: 31cm
واحد: عدد
کدمحصول : 07040177
×

کارگاه ژله ای اعلا بیضی بنفش 24*20 سانتی

14/000 تومان
honari-512-158
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی کارگاه: 21.5 * 17.5 cm
قطر خارجی کارگاه: 24*20 cm
اندازه کارگاه: 8inch
واحد: عدد
کدمحصول : 07040175
×

کارگاه ژله ای اعلا بیضی بنفش 20*16 سانتی

13/500 تومان
honari-522-507
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

قطر داخلی کارگاه: 17.5 *13.5 cm
قطر خارجی کارگاه: 20*16 cm
جنس کارگاه: پلاستیکی
اندازه کارگاه: 6inch
واحد: عدد
کدمحصول : 07040176
×

کارگاه ژله ای اعلا بیضی بنفش 16*12 سانتی

13/000 تومان
honari-994-220
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی کارگاه: 13.5*9.5 cm
قطر خارجی کارگاه: 16*12 cm
اندازه کارگاه: 4inch
واحد: عدد
کدمحصول : 07040174
×

کارگاه ژله ای اعلا بیضی بنفش 12*8 سانتی

12/500 تومان
honari-602-93
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی کارگاه: 9.5*5.5 cm
قطر خارجی کارگاه: 12*8 cm
اندازه کارگاه: 4inch
واحد: عدد
کدمحصول : 07040173
×

کارگاه ژله ای اعلا بنفش 8.5سانتی

12/500 تومان
honari-94-232
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی کارگاه: 6cm
قطر خارجی کارگاه: 8.5 cm
اندازه کارگاه: 4inch
واحد: عدد
کدمحصول : 07040172
×

کارگاه ژله ای اعلا بنفش 20سانتی

14/000 تومان
honari-162-64
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی کارگاه: 18cm
قطر خارجی کارگاه: 20cm
اندازه کارگاه: 8inch
واحد: عدد
کدمحصول : 07040171
×

کارگاه ژله ای اعلا بنفش 16.5سانتی

13/500 تومان
honari-743-908
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس کارگاه: پلاستیکی
قطر داخلی کارگاه: 14cm
قطر خارجی کارگاه: 16.5 cm
اندازه کارگاه: 6inch
واحد: عدد
کدمحصول : 07040170

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه