سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

رنگ سرامیک یا رنگ لعاب سرد هور

جستجو در دسته "رنگ سرامیک یا رنگ لعاب سرد هور" :

×

رنگ سرامیک 60 میل زرشکی مایل به قهوه ای هور

20/300 تومان
akrilik_banafshdoodi
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: قرمز
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030603688
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 30 میل زرشکی مایل به قهوه ای هور

11/300 تومان
akrilik_toosighahvei
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 30mil
حلال: تینر
رنگ پایه: قرمز
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030603687
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 60 میل سرمه ای هور

20/300 تومان
rang-ceramic-dark-blue-60ml
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60gr
حلال: تینر
رنگ پایه: آبی
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040284
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 30 میل سرمه ای هور

11/300 تومان
rang-ceramic-dark-blue-30ml
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 30gr
حلال: تینر
رنگ پایه: آبی
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040282
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 60 میل بنفش هور

17/550 تومان
rang-ceramic-purple-60ml
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60gr
حلال: تینر
رنگ پایه: بنفش
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040281
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 30 میل بنفش هور

11/300 تومان
rang-ceramic-purple-30ml
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 30gr
حلال: تینر
رنگ پایه: بنفش
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040280
تعداد بسته
×

حلال رنگ سرامیک 60 میل هور

8/600 تومان
ceramic-halal-hoor-60mil
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60mil
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: حلال
مارک رنگ: هور
کدمحصول : 04010110
تعداد بسته
×

حلال رنگ سرامیک 30 میل هور

5/300 تومان
ceramic-halal-hoor-30mil
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 30mil
کشور سازنده : ایران
نوع رنگ: حلال
مارک رنگ: هور
کدمحصول : 04010109
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 60 میل مشکی هور

20/300 تومان
rang-ceramic-black-60ml
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60gr
حلال: تینر
رنگ پایه: سیاه
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040279
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 30 میل مشکی هور

10/800 تومان
rang-ceramic-black-30ml
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 30gr
حلال: تینر
رنگ پایه: سیاه
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040278
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 60 میل قرمز هور

20/300 تومان
rang-ceramic-red-60ml
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60gr
حلال: تینر
رنگ پایه: قرمز
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040277
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 30 میل قرمز هور

10/800 تومان
rang-ceramic-red-30ml
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 30gr
حلال: تینر
رنگ پایه: قرمز
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040276
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 30 میل نقره ای هور

12/000 تومان
rang-ceramic-gray-30ml
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 30gr
حلال: تینر
رنگ پایه: طوسی
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040275
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 30 میل سفید هور

10/800 تومان
rang-ceramic-white-30ml
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 30gr
حلال: تینر
رنگ پایه: سفید
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040273
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 60 میل سفید هور

20/300 تومان
rang-ceramic-white-60ml
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60gr
حلال: تینر
رنگ پایه: سفید
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040272
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 30 میل آبی هور

10/800 تومان
rang-ceramic-blue-30ml
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 30gr
حلال: تینر
رنگ پایه: آبی
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040269
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 60 میل آبی هور

20/300 تومان
rang-ceramic-blue-60ml
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60gr
حلال: تینر
رنگ پایه: آبی
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040268
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 30 میل زرد هور

10/800 تومان
rang-ceramic-yellow-30ml
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 30gr
حلال: تینر
رنگ پایه: زرد
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040267
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 60 میل زرد هور

20/300 تومان
rang-ceramic-yellow-60ml
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60gr
حلال: تینر
رنگ پایه: زرد
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040266
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 30 میل خردلی هور

 
rang-ceramic-khardeli-30ml
واحد: عدد
حجم رنگ: 30gr
حلال: تینر
رنگ پایه: قهوه ای
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040265
×

رنگ سرامیک 60 میل خردلی هور

21/450 تومان
rang-ceramic-khardeli-60ml
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60gr
حلال: تینر
رنگ پایه: قهوه ای
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040264
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 30 میل نارنجی هور

10/800 تومان
rang-ceramic-orange-30ml
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 30gr
حلال: تینر
رنگ پایه: نارنجی
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040263
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 60 میل نارنجی هور

17/550 تومان
rang-ceramic-orange-60ml
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60gr
حلال: تینر
رنگ پایه: نارنجی
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040262
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 60 میل قهوه ای هور

20/300 تومان
rang-ceramic-brown-60ml
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60gr
حلال: تینر
رنگ پایه: قهوه ای
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040260
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 30 میل قهوه ای هور

10/800 تومان
rang-ceramic-brown-30ml
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 30gr
حلال: تینر
رنگ پایه: قهوه ای
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040258
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 30 میل سبز هور

10/800 تومان
rang-ceramic-green-30ml
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 30gr
حلال: تینر
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040253
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 60 میل سبز هور

20/300 تومان
rang-ceramic-green-60ml
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60gr
حلال: تینر
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040252
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک سبز تیره 60 میل هور

 
product-1623148584-2480
واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: ابعاد کلی ۲۲*11 cm / ابعاد داخلی :20.3*9.2 cm (ارتفاع 6.3 cm )
رنگ: بی رنگ
طرح : مستطیل
حجم رنگ: 60mil
حلال: تینر
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کدمحصول : 06081429
×

رنگ سرامیک سبز تیره 30 میل هور

 
akrilik_khakestari
واحد: عدد
حجم رنگ: 30mil
حلال: تینر
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 030603686
×

حلال رنگ سرامیک 120 میل

 
rang_parche
واحد: بسته
حجم رنگ: 120mil
حلال: آب
قابلیت پاک شدن: ندارد
کشور سازنده : ایران
سازنده رنگ : هور
نوع رنگ پارچه: پودر
سازنده رنگ ها: هور
کدمحصول : 05010058
×

بسته 12 رنگ 30 میل سرامیک هور به همراه حلال

 
ceramicpack
محتویات بسته
 • رنگ سرامیک 30 میل سبز هور
 • رنگ سرامیک 30 میل قهوه ای هور
 • رنگ سرامیک 30 میل نارنجی هور
 • رنگ سرامیک 30 میل خردلی هور
 • رنگ سرامیک 30 میل زرد هور
 • رنگ سرامیک 30 میل آبی هور
 • رنگ سرامیک 30 میل سفید هور
 • رنگ سرامیک 30 میل نقره ای هور
 • رنگ سرامیک 30 میل قرمز هور
 • رنگ سرامیک 30 میل مشکی هور
 • رنگ سرامیک 30 میل سرمه ای هور
 • رنگ سرامیک 30 میل بنفش هور
 • حلال رنگ سرامیک 30 میل هور
×

رنگ سرامیک 60 میل نقره ای هور

 
rang-ceramic-gray-60ml
واحد: عدد
حجم رنگ: 60gr
حلال: تینر
رنگ پایه: طوسی
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040274

رنگ لعاب سرد یا رنگ سرامیکی چیست؟ نوعی از رنگ ها هستند که برای رنگ آمیزی سطوح مختلف استفاده می شوند و سطح رنگ آمیزی شده با این رنگ ها کیفیتی همچون سرامیک های کوره ای را دارد و سطحی کاملا براق و صاف ایجاد می کند. 

کاربرد رنگ لعاب سرد : روی سطوح سرامیک ، چینی ، سفال ، شیشه و فلز قابل استفاده هستند  و قدرت پوشانندگی بالایی دارند و بعد از رنگ امیزی تثبیت می شوند و نیازی به پخت در کوره ندارند. برای نقاشی آبستره و ایجاد جلوه ابر و باد بسیار مناسب هستند.  از رنگ های سرامیکی در انواع هنر نقاشی دکوراتیو ، پتینه ، دکوپاژ ، کهنه کاری و غیره می توان استفاده کرد.

میتوان از بنزین یا تینر روغنی به عنوان حلال و رقیق کننده ی این رنگ ها استفاده کرد.

 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!