سبد خرید شما خالی است !

رنگ سرامیک یا رنگ لعاب سرد هور

جستجو در دسته "رنگ سرامیک یا رنگ لعاب سرد هور" :

15 % -
بسته 10 رنگ سرامیک هور ( 60 گرمی)

150/000 تومان
127/500 تومان
×

بسته 10 رنگ سرامیک هور ( 60 گرمی)

15 % - 150/000 تومان127/500 تومان
ceramicpack-60gr
محتویات بسته
 • رنگ سرامیک 60 گرمی سبز هور
 • رنگ سرامیک 60 گرمی قهوه ای هور
 • رنگ سرامیک 60 گرمی نارنجی هور
 • رنگ سرامیک 60 گرمی خردلی هور
 • رنگ سرامیک 60 گرمی زرد هور
 • رنگ سرامیک 60 گرمی آبی هور
 • رنگ سرامیک 60 گرمی سفید هور
 • رنگ سرامیک 60 گرمی نقره ای هور
 • رنگ سرامیک 60 گرمی قرمز هور
 • رنگ سرامیک 60 گرمی مشکی هور
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 60 گرمی مشکی هور

15/000 تومان
rang-ceramic-black-60ml
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60gr
حلال: تینر
رنگ پایه: سیاه
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040279
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 30 گرمی مشکی هور

10/000 تومان
rang-ceramic-black-30ml
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 30gr
حلال: تینر
رنگ پایه: سیاه
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040278
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 60 گرمی قرمز هور

15/000 تومان
rang-ceramic-red-60ml
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60gr
حلال: تینر
رنگ پایه: قرمز
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040277
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 30 گرمی قرمز هور

10/000 تومان
rang-ceramic-red-30ml
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 30gr
حلال: تینر
رنگ پایه: قرمز
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040276
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 60 گرمی نقره ای هور

15/000 تومان
rang-ceramic-gray-60ml
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60gr
حلال: تینر
رنگ پایه: طوسی
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040274
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 30 گرمی سفید هور

10/000 تومان
rang-ceramic-white-30ml
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 30gr
حلال: تینر
رنگ پایه: سفید
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040273
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 60 گرمی سفید هور

15/000 تومان
rang-ceramic-white-60ml
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60gr
حلال: تینر
رنگ پایه: سفید
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040272
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 30 گرمی زرد روشن هور

10/000 تومان
rang-ceramic-yellow-light-30ml
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 30gr
حلال: تینر
رنگ پایه: زرد
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040271
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 60 گرمی زرد روشن هور

15/000 تومان
rang-ceramic-yellow-light-60ml
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60gr
حلال: تینر
رنگ پایه: زرد
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040270
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 30 گرمی آبی هور

10/000 تومان
rang-ceramic-blue-30ml
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 30gr
حلال: تینر
رنگ پایه: آبی
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040269
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 60 گرمی آبی هور

15/000 تومان
rang-ceramic-blue-60ml
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60gr
حلال: تینر
رنگ پایه: آبی
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040268
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 30 گرمی زرد هور

10/000 تومان
rang-ceramic-yellow-30ml
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 30gr
حلال: تینر
رنگ پایه: زرد
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040267
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 60 گرمی زرد هور

15/000 تومان
rang-ceramic-yellow-60ml
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60gr
حلال: تینر
رنگ پایه: زرد
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040266
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 60 گرمی خردلی هور

15/000 تومان
rang-ceramic-khardeli-60ml
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60gr
حلال: تینر
رنگ پایه: قهوه ای
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040264
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 30 گرمی نارنجی هور

10/000 تومان
rang-ceramic-orange-30ml
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 30gr
حلال: تینر
رنگ پایه: نارنجی
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040263
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 60 گرمی نارنجی هور

15/000 تومان
rang-ceramic-orange-60ml
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60gr
حلال: تینر
رنگ پایه: نارنجی
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040262
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 60 گرمی قهوه ای هور

15/000 تومان
rang-ceramic-brown-60ml
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60gr
حلال: تینر
رنگ پایه: قهوه ای
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040260
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 30 گرمی قهوه ای هور

10/000 تومان
rang-ceramic-brown-30ml
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 30gr
حلال: تینر
رنگ پایه: قهوه ای
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040258
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 30 گرمی سبز هور

10/000 تومان
rang-ceramic-green-30ml
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 30gr
حلال: تینر
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040253
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 60 گرمی سبز هور

15/000 تومان
rang-ceramic-green-60ml
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 60gr
حلال: تینر
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040252
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 50g سبز دانکار کد 05

20/700 تومان
honari-1519201424-950
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 50mil
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: ساده
انواع رنگ: رنگ سرامیک
حلال: تینر
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 012539598566565555
تعداد بسته
×

بسته 10 رنگ سرامیک هور ( 30 گرمی)

 
ceramicpack
محتویات بسته
 • رنگ سرامیک 30 گرمی سبز هور
 • رنگ سرامیک 30 گرمی قهوه ای هور
 • رنگ سرامیک 30 گرمی نارنجی هور
 • رنگ سرامیک 30 گرمی زرد هور
 • رنگ سرامیک 30 گرمی آبی هور
 • رنگ سرامیک 30 گرمی زرد روشن هور
 • رنگ سرامیک 30 گرمی سفید هور
 • رنگ سرامیک 30 گرمی نقره ای هور
 • رنگ سرامیک 30 گرمی قرمز هور
 • رنگ سرامیک 30 گرمی مشکی هور
×

رنگ سرامیک 30 گرمی نقره ای هور

 
rang-ceramic-gray-30ml
واحد: عدد
حجم رنگ: 30gr
حلال: تینر
رنگ پایه: طوسی
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040275
×

رنگ سرامیک 30 گرمی خردلی هور

 
rang-ceramic-khardeli-30ml
واحد: عدد
حجم رنگ: 30gr
حلال: تینر
رنگ پایه: قهوه ای
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: هور
انواع رنگ: رنگ سرامیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040265

رنگ لعاب سرد یا رنگ سرامیکی چیست؟ نوعی از رنگ ها هستند که برای رنگ آمیزی سطوح مختلف استفاده می شوند و سطح رنگ آمیزی شده با این رنگ ها کیفیتی همچون سرامیک های کوره ای را دارد و سطحی کاملا براق و صاف ایجاد می کند. 

کاربرد رنگ لعاب سرد : روی سطوح سرامیک ، چینی ، سفال ، شیشه و فلز قابل استفاده هستند  و قدرت پوشانندگی بالایی دارند و بعد از رنگ امیزی تثبیت می شوند و نیازی به پخت در کوره ندارند. برای نقاشی آبستره و ایجاد جلوه ابر و باد بسیار مناسب هستند.  از رنگ های سرامیکی در انواع هنر نقاشی دکوراتیو ، پتینه ، دکوپاژ ، کهنه کاری و غیره می توان استفاده کرد.

رقیق کننده و حلال رنگ های سرامیکی الکل های صنعتی و تینر هستند.

 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه