سبد خرید شما خالی است !

رنگ سرامیک

جستجو در دسته "رنگ سرامیک" :

×

رنگ سرامیک 50g بنفش دانکار کد 07

20/000 تومان
honari-1519201496-885
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 50mil
رنگ پایه: بنفش
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: دانکار
انواع رنگ: رنگ سرامیک
حلال: تینر
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 012539598566565557
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 50g خردلی دانکار کد 09

20/000 تومان
honari-1519201164-641
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 50mil
رنگ پایه: زرد
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: دانکار
انواع رنگ: رنگ سرامیک
حلال: تینر
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 012539598566565559
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 50g مشکی دانکار کد 02

20/000 تومان
honari-1519200164-598
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سیاه
حجم رنگ: 50mil
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: دانکار
انواع رنگ: رنگ سرامیک
حلال: تینر
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 012539598566565552
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 50ml سبز LB کد 543

34/700 تومان
honari-1518251125-919
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
حجم رنگ: 50mil
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: ال بی
انواع رنگ: رنگ سرامیک
حلال: تینر
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 3013642103470
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 50ml زرد طلایی LB کد 176

34/700 تومان
honari-1518251032-329
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: زرد
حجم رنگ: 50mil
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: ال بی
انواع رنگ: رنگ سرامیک
حلال: تینر
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 3013642103272
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 50ml قهوه ای LB کد 481

34/700 تومان
honari-1518250906-859
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قهوه ای
حجم رنگ: 50mil
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: ال بی
انواع رنگ: رنگ سرامیک
حلال: تینر
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 03040256
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 50ml آبی آسمانی LB کد 028

34/700 تومان
honari-1518250574-589
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
حجم رنگ: 50mil
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: ال بی
انواع رنگ: رنگ سرامیک
حلال: تینر
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 3013642103135
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 50ml زرد اکر LB کد 302

34/700 تومان
honari-1518250511-621
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: زرد
حجم رنگ: 50mil
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: ال بی
انواع رنگ: رنگ سرامیک
حلال: تینر
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 3013642103333
تعداد بسته
×

رنگ سرامیک 50g سبز دانکار کد 05

 
honari-1519201424-950
واحد: عدد
حجم رنگ: 50mil
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: دانکار
انواع رنگ: رنگ سرامیک
حلال: تینر
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040408
×

رنگ سرامیک 50g آبی دانکار کد 08

 
honari-1519201373-970
واحد: عدد
حجم رنگ: 50mil
رنگ پایه: آبی
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: دانکار
انواع رنگ: رنگ سرامیک
حلال: تینر
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 012539598566565558
×

رنگ سرامیک 50g سفید دانکار کد 01

 
honari-1519201340-472
واحد: عدد
حجم رنگ: 50mil
رنگ پایه: سفید
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: دانکار
انواع رنگ: رنگ سرامیک
حلال: تینر
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040406
×

رنگ سرامیک 50g قرمز دانکار کد 03

 
honari-1519201301-801
واحد: عدد
حجم رنگ: 50mil
رنگ پایه: قرمز
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: دانکار
انواع رنگ: رنگ سرامیک
حلال: تینر
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040405
×

رنگ سرامیک 50g زرد دانکار کد 04

 
honari-1519201255-827
واحد: عدد
حجم رنگ: 50mil
رنگ پایه: زرد
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: دانکار
انواع رنگ: رنگ سرامیک
حلال: تینر
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040404
×

رقیق کننده رنگ سرامیک LB کد 1005

 
honari-1518251176-671
واحد: عدد
حجم رنگ: 50mil
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: ال بی
انواع رنگ: رنگ سرامیک
حلال: تینر
رنگ پایه: سفید
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 03040261
×

رنگ سرامیک 50ml نقره ای LB کد 710

 
honari-1518251088-208
واحد: عدد
حجم رنگ: 50mil
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: ال بی
انواع رنگ: رنگ سرامیک
حلال: تینر
رنگ پایه: نقره ای
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 03040259
×

رنگ سرامیک 50ml زرد لیمویی LB کد 169

 
honari-1518250993-641
واحد: عدد
رنگ پایه: زرد
حجم رنگ: 50mil
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: ال بی
انواع رنگ: رنگ سرامیک
حلال: تینر
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 03040257
×

رنگ سرامیک 50ml سبز زیتونی LB کد 541

 
honari-1518250841-494
واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
حجم رنگ: 50mil
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: ال بی
انواع رنگ: رنگ سرامیک
حلال: تینر
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 03040255
×

رنگ سرامیک 50ml قرمز LB کد 398

 
honari-1518250629-432
واحد: عدد
رنگ پایه: قرمز
حجم رنگ: 50mil
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: ال بی
انواع رنگ: رنگ سرامیک
حلال: تینر
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 03040254
×

رنگ سرامیک 50ml بنفش LB کد 623

 
honari-1518250451-927
واحد: عدد
رنگ پایه: بنفش
حجم رنگ: 50mil
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: ال بی
انواع رنگ: رنگ سرامیک
حلال: تینر
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 03040251
×

رنگ سرامیک 50ml سفید LB کد 001

 
honari-1518250421-918
واحد: عدد
رنگ پایه: سفید
حجم رنگ: 50mil
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: ال بی
انواع رنگ: رنگ سرامیک
حلال: تینر
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 03040250
×

رنگ سرامیک 50ml آبی LB کد 0051

 
honari-1518250356-974
واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
حجم رنگ: 50mil
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: ال بی
انواع رنگ: رنگ سرامیک
حلال: تینر
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 03040249
×

رنگ سرامیک 50ml قرمز تیره LB کد 377

 
honari-1518250281-206
واحد: عدد
رنگ پایه: قرمز
حجم رنگ: 50mil
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: ال بی
انواع رنگ: رنگ سرامیک
حلال: تینر
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 03040248
×

رنگ سرامیک 50ml طلایی LB کد 700

 
honari-1518250240-175
واحد: عدد
رنگ پایه: طلایی
حجم رنگ: 50mil
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: ال بی
انواع رنگ: رنگ سرامیک
حلال: تینر
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 03040247
×

رنگ سرامیک 50ml مشکی LB کد 265

 
rang_seramic_1
واحد: عدد
حجم رنگ: 50mil
رنگ پایه: سیاه
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: ال بی
انواع رنگ: رنگ سرامیک
حلال: تینر
کشور سازنده : فرانسه
کدمحصول : 03040246

رنگ های سرامیکی نیز نوعی از رنگ ها هستند که برای رنگ آمیزی سطوح مختلف استفاده می شوند و سطح رنگ آمیزی شده با این رنگ ها کیفیتی همچون سرامیک های کوره ای را دارد و سطحی کاملا براق و صاف ایجاد می کند. 

این رنگ ها روی سطوح سرامیک ، چینی ، سفال ، شیشه و فلز قابل استفاده هستند  و قدرت پوشانندگی بالایی دارند و بعد از رنگ امیزی تثبیت می شوند و نیازی به پخت در کوره ندارند.

رقیق کننده و حلال رنگ های سرامیکی الکل های صنعتی و تینر هستند.

برای نقاشی آبستره و ایجاد جلوه ابر و باد بسیار مناسب هستند. و از رنگ های سرامیکی در انواع هنر نقاشی دکوراتیو ، پتینه ، دکوپاژ ، کهنه کاری و غیره می توان استفاده کرد.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه