سبد خرید شما خالی است !

رنگ اکریلیک

جستجو در دسته "رنگ اکریلیک" :

×

رنگ اکریلیک 250 میل سبز روشن ساده سوداکو کد 311

22/000 تومان
rang-acrylic-sodako250-simple-green-311
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 250mil
حلال: آب
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040148
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 250 میل لیمویی ساده سوداکو کد 307

22/000 تومان
rang-acrylic-sodako250-simple-lemon-307
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 250mil
حلال: آب
رنگ پایه: زرد
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040147
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 250 میل کرم ساده سوداکو کد 329

22/000 تومان
rang-acrylic-sodako250-simple-cream-329
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 250mil
حلال: آب
رنگ پایه: کرم
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040146
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 250 میل سبز سیر ساده سوداکو کد 343

22/000 تومان
rang-acrylic-sodako250-simple-green-343
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 250mil
حلال: آب
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040144
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 250 میل فیروزه ای ساده سوداکو کد 393

22/000 تومان
rang-acrylic-sodako250-simple-firooze-393
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 250mil
حلال: آب
رنگ پایه: آبی
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040143
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 250 میل پرتقالی ساده سوداکو کد 309

22/000 تومان
rang-acrylic-sodako250-simple-orange-309
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 250mil
حلال: آب
رنگ پایه: نارنجی
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040142
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 250 میل ویردین ساده سوداکو کد 360

22/000 تومان
rang-acrylic-sodako250-simple-virdin-360
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 250mil
حلال: آب
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040141
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 250 میل سبز ساده سوداکو کد 337

22/000 تومان
rang-acrylic-sodako250-simple-green-337
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 250mil
حلال: آب
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040140
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 250 میل سبز یشمی ساده سوداکو کد 359

22/000 تومان
rang-acrylic-sodako250-simple-green-359
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 250mil
حلال: آب
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040139
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 250 میل آبی روشن ساده سوداکو کد 310

22/000 تومان
rang-acrylic-sodako250-simple-blue-310
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 250mil
حلال: آب
رنگ پایه: آبی
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040138
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 250 میل سدری روشن ساده سوداکو کد 357

22/000 تومان
rang-acrylic-sodako250-simple-yellow-357
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 250mil
حلال: آب
رنگ پایه: کرم
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040137
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 250 میل فیروزه سیر ساده سوداکو کد 393

22/000 تومان
rang-acrylic-sodako250-simple-yellow-393
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 250mil
حلال: آب
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040136
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 250 میل طوسی ساده سوداکو کد 395

22/000 تومان
rang-acrylic-sodako250-simple-yellow-395
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 250mil
حلال: آب
رنگ پایه: طوسی
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040135
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 250 میل قرمز ساده سوداکو کد 306

22/000 تومان
rang-acrylic-sodako250-simple-yellow-306
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 250mil
حلال: آب
رنگ پایه: قرمز
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040134
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 250 میل سفید ساده سوداکو کد 340

22/000 تومان
rang-acrylic-sodako250-simple-yellow-340
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 250mil
حلال: آب
رنگ پایه: سفید
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040133
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 250 میل زرد ساده سوداکو کد 308

22/000 تومان
rang-acrylic-sodako250-simple-yellow-308
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 250mil
حلال: آب
رنگ پایه: زرد
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040132
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 250 میل آبی ساده سوداکو کد 321

22/000 تومان
rang-acrylic-sodako250-simple-blue-321
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 250mil
حلال: آب
رنگ پایه: آبی
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040131
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 250 میل قهوه ای ساده سوداکو کد 303

22/000 تومان
rang-acrylic-sodako250-simple-brown-303
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 250mil
حلال: آب
رنگ پایه: قهوه ای
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040130
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 250 میل مشکی ساده سوداکو کد 324

22/000 تومان
rang-acrylic-sodako250-simple-black-324
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 250mil
حلال: آب
رنگ پایه: سیاه
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040129
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 250 میل فیروزه ای ساده سوداکو کد 393M

22/000 تومان
rang-acrylic-sodako250-simple-firooze-393
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 250mil
حلال: آب
رنگ پایه: آبی
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040128
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 250 میل ارغوانی ساده سوداکو کد 353

22/000 تومان
rang-acrylic-sodako250-simple-purple-353
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 250mil
حلال: آب
رنگ پایه: بنفش
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040127
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 250 میل نسکافه ای ساده سوداکو کد 330

22/000 تومان
rang-acrylic-sodako250-simple-nescafee-330
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 250mil
حلال: آب
رنگ پایه: قهوه ای
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040126
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 250 میل قهوه ای روشن ساده سوداکو کد 302

22/000 تومان
rang-acrylic-sodako250-simple-brown-302
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 250mil
حلال: آب
رنگ پایه: قهوه ای
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040125
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 250 میل قرمز آجری ساده سوداکو کد 396

22/000 تومان
rang-acrylic-sodako250-simple-redoxid-396
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 250mil
حلال: آب
رنگ پایه: قرمز
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040124
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 250 میل زرشکی ساده سوداکو کد 301

22/000 تومان
rang-acrylic-sodako250-simple-zereshki-301
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 250mil
حلال: آب
رنگ پایه: قرمز
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040123
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 250 میل اکر ساده سوداکو کد 344

22/000 تومان
rang-acrylic-sodako250-simple-ocre-344
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 250mil
حلال: آب
رنگ پایه: قهوه ای
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040122
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 250 میل نارنجی ساده سوداکو کد 304

22/000 تومان
rang-acrylic-sodako250-simple-orange-304
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 250mil
حلال: آب
رنگ پایه: نارنجی
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040121
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 250 میل صورتی ساده سوداکو کد 394

22/000 تومان
rang-acrylic-sodako250-simple-pink-394
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 250mil
حلال: آب
رنگ پایه: صورتی
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040120
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 250 میل مرجانی ساده سوداکو کد 351

22/000 تومان
rang-acrylic-sodako250-simple-marjani-351
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 250mil
حلال: آب
رنگ پایه: نارنجی
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040119
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 250 میل سرمه ای ساده سوداکو کد 322

22/000 تومان
rang-acrylic-sodako250-simple-sormeie-322
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 250mil
حلال: آب
رنگ پایه: سرمه ای
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040118
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 250 میل بنفش وینزور ساده سوداکو کد 333

22/000 تومان
rang-acrylic-sodako250-simple-purple-333
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 250mil
حلال: آب
رنگ پایه: بنفش
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040117
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 250 میل قرمز سیر ساده سوداکو کد 306

22/000 تومان
rang-acrylic-sodako250-simple-red-306
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 250mil
حلال: آب
رنگ پایه: قرمز
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040116
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 250 میل گلبهی ساده سوداکو کد 320

22/000 تومان
rang-acrylic-sodako250-simple-golbehi-320
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 250mil
حلال: آب
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040115
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 250 میل بنفش روشن ساده سوداکو کد 397

22/000 تومان
rang-acrylic-sodako250-simple-purple-397
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 250mil
حلال: آب
رنگ پایه: بنفش
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040114
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک 250 میل بنفش سیر ساده سوداکو کد 347

22/000 تومان
rang-acrylic-sodako250-simple-purple-347
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 250mil
حلال: آب
رنگ پایه: بنفش
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03040113
تعداد بسته
×

رنگ اکریلیک طلایی 120 میل هور کد 891

18/000 تومان
Hoor-acrylic-gold-891
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حلال: آب
رنگ پایه: طلایی
سازنده رنگ ها: هور
حجم رنگ اکریلیک: 120mil
کشور سازنده: ایران
نوع رنگ ها: متالیک
حجم رنگ: 120mil
نوع رنگها: متالیک
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 8517945336
تعداد بسته

رنگ اکریلیک رنگی شیمیایی با دوام و درخشندگی بالاست که نوع حلال در آب آن در هنر نقاشی و انواع هنرهای دکوراتیو کاردبرد دارد. رنگ های اکریلیک قابل استفاده بر روی انواع سطوح مانند، شیشه، چوب،سفال و سرامیک، پلی استر، پارچه، چرم و .... می باشند. انعطاف پذیری، مقاومت در برابر نور خورشید، ضد خراش، سازگاری با محیط زیست، بدون بو، قابل رقیق شدن با آب،ضد باکتری و کپک، عدم ایجاد حساسیت از جمله ویژگی های رنگ های آکریلیک می باشد.  رنگ اکریلیک را به هیچ وجه نباید بر روی سطوح خیس و مرطوب کار کرد. بهتر است قبل از کار کردن رنگ را درون بطری خودش یا در پالت به خوبی مخلوط کنید. قلم مو و سایر ابزاری که با آن کار می کنید را بلافاصله با آب بشویید و درصورتی که رنگ اکریلیک روی لباس شما ریخته شد آن را سریعا با آب گرم و صابون بشویید در غیر این صورت بعد از خشک شدن پاک نخواهد شد. در صورتی که می خواهید رنگ براق تری داشته باشید و رنگتان زودتر خشک شود می توانید از مدیوم اکریلیک در ترکیب با رنگ مورد نظرتان استفاده کنید و در صورتی که می خواهید رنگتان دیرتر خشک شود از مدیوم گلیز در ترکیب با رنگ مورد نظرتان استفاده کنید. رنگ اکریلیک یکی از رنگ‌های پر استفاده است . برای رقیق کردن رنگ اکریلیک میتوانید مقدار کمی آب به آن اضافه کنید.  رنگ اکریلیک خاصیت ترکیب شوندگی دارد و به راحتی میتوانید با ترکیب چند رنگ اکریلیک ، رنگ جدید دلخواه خود را بسازید.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه