سبد خرید شما خالی است !

رنگ اکریلیک

جستجو در دسته "رنگ اکریلیک" :

×

آکریلیک 75 میل کرم کد 29

6/600 تومان
honari-1528545213-574
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
حلال: آب
رنگ پایه: کرم
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: رپین
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03042750
تعداد بسته
×

رنگ مولتی سرفیس متالیک سبز 120 میل کد 811

25/800 تومان
honari-40-35
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 120mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ مولتی سرفیس
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042968
تعداد بسته
×

رنگ مولتی سرفیس متالیک نقره ای 120 میل کد 804

25/800 تومان
honari-740-54
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 120mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ مولتی سرفیس
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042966
تعداد بسته
×

رنگ مولتی سرفیس متالیک طلایی روشن 120 میل کد 803

25/800 تومان
honari-360-974
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: طلایی
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 120mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ مولتی سرفیس
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042965
تعداد بسته
×

رنگ مولتی سرفیس متالیک طلایی آنتیک 120 میل کد 801

25/800 تومان
honari-367-33
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: طلایی
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 120mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ مولتی سرفیس
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042964
تعداد بسته
×

رنگ مولتی سرفیس متالیک طلایی 120 میل کد 800

25/800 تومان
honari-712-570
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: طلایی
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 120mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ مولتی سرفیس
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042963
تعداد بسته
×

رنگ مولتی سرفیس متالیک فیروزه ای 120 میل کد 812

25/800 تومان
honari-289-832
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
نوع رنگها: متالیک
حجم رنگ: 120mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ مولتی سرفیس
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042962
تعداد بسته
×

رنگ مولتی سرفیس خاکی 120 میل کد 059

18/000 تومان
honari-174-42
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قهوه ای
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 120mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ مولتی سرفیس
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042961
تعداد بسته
×

رنگ مولتی سرفیس خاکستری تیره 120 میل کد 058

18/000 تومان
honari-646-877
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: طوسی
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 120mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ مولتی سرفیس
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042960
تعداد بسته
×

رنگ مولتی سرفیس قرمز تیره 120 میل کد 055

18/000 تومان
honari-511-592
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قرمز
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 120mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ مولتی سرفیس
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042958
تعداد بسته
×

رنگ مولتی سرفیس سدری روشن 120 میل کد 048

18/000 تومان
honari-264-181
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 120mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ مولتی سرفیس
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042954
تعداد بسته
×

رنگ مولتی سرفیس سبز روشن 120 میل کد 043

18/000 تومان
honari-288-624
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 120mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ مولتی سرفیس
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042950
تعداد بسته
×

رنگ مولتی سرفیس آبی خاکستری 120 میل کد 042

18/000 تومان
honari-225-107
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 120mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ مولتی سرفیس
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042949
تعداد بسته
×

رنگ مولتی سرفیس فیروزه ای 120 میل کد 041

18/000 تومان
honari-71-705
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 120mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ مولتی سرفیس
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042948
تعداد بسته
×

رنگ مولتی سرفیس توسی 120 میل کد 039

18/000 تومان
honari-843-934
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: طوسی
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 120mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ مولتی سرفیس
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042947
تعداد بسته
×

رنگ مولتی سرفیس آبی نوزادی 120 میل کد 035

18/000 تومان
honari-727-577
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 120mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ مولتی سرفیس
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042945
تعداد بسته
×

رنگ مولتی سرفیس یاسی روشن 120 میل کد 031

18/000 تومان
honari-865-260
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: بنفش
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 120mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ مولتی سرفیس
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042942
تعداد بسته
×

رنگ مولتی سرفیس کهربایی 120 میل کد 013

18/000 تومان
honari-882-729
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: زرد
نوع رنگها: ساده
حجم رنگ: 120mil
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ مولتی سرفیس
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042931
تعداد بسته
×

رنگ مولتی سرفیس زرد 120 میل کد 009

18/000 تومان
honari-19-206
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 120mil
رنگ پایه: زرد
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ مولتی سرفیس
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042929
تعداد بسته
×

رنگ مولتی سرفیس سبز آهکی 120 میل کد 049

18/000 تومان
honari-314-335
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 120mil
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ مولتی سرفیس
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042923
تعداد بسته
×

رنگ مولتی سرفیس رنگ بدن تیره 120 میل کد 015

18/000 تومان
honari-407-359
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 120mil
رنگ پایه: کرم
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ مولتی سرفیس
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042921
تعداد بسته
×

رنگ مولتی سرفیس رنگ بدن 120 میل کد 014

18/000 تومان
honari-209-1
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 120mil
رنگ پایه: کرم
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ مولتی سرفیس
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042920
تعداد بسته
×

رنگ مولتی سرفیس نارنجی 120 میل کد 012

18/000 تومان
honari-217-827
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 120mil
رنگ پایه: نارنجی
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ مولتی سرفیس
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042919
تعداد بسته
×

آکریلیک 75 میل آبی فلئورسانس

6/600 تومان
honari-150-46
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
رنگ پایه: آبی
نوع رنگها: شب رنگ
سازنده رنگ ها: رپین
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
حلال: آب
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03042748
تعداد بسته
×

آکریلیک 75 میل زرد کد 99

6/600 تومان
honari-263-385
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 75mil
رنگ پایه: زرد
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: رپین
انواع رنگ: رنگ اکرلیک
حلال: آب
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03042747
تعداد بسته
×

رنگ مولتی سرفیس متالیک برنزی 120 میل کد 806

25/800 تومان
honari-819-350
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: برنز
حجم رنگ: 120mil
نوع رنگها: متالیک
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ مولتی سرفیس
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042916
تعداد بسته
×

رنگ مولتی سرفیس قرمز 120 میل کد 053

18/000 تومان
honari-9-366
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: قرمز
حجم رنگ: 120mil
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ مولتی سرفیس
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042914
تعداد بسته
×

رنگ مولتی سرفیس سبز یشمی تیره 120 میل کد 052

18/000 تومان
honari-709-140
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
حجم رنگ: 120mil
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ مولتی سرفیس
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042913
تعداد بسته
×

رنگ مولتی سرفیس سبز 120 میل کد 046

18/000 تومان
honari-132-189
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
حجم رنگ: 120mil
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ مولتی سرفیس
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042912
تعداد بسته
×

رنگ مولتی سرفیس توسی 120 میل کد 040

18/000 تومان
honari-947-729
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: طوسی
حجم رنگ: 120mil
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ مولتی سرفیس
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042911
تعداد بسته
×

رنگ مولتی سرفیس آبی 120 میل کد 037

18/000 تومان
honari-487-442
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
حجم رنگ: 120mil
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ مولتی سرفیس
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042910
تعداد بسته
×

رنگ مولتی سرفیس شکلاتی 120 میل کد 017

18/000 تومان
honari-915-587
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 120mil
رنگ پایه: قهوه ای
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ مولتی سرفیس
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042905
تعداد بسته
×

رنگ مولتی سرفیس قهوه ای 120 میل کد 016

18/000 تومان
honari-104-340
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 120mil
رنگ پایه: قهوه ای
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ مولتی سرفیس
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042904
تعداد بسته
×

رنگ مولتی سرفیس نارنجی 120 میل کد 011

18/000 تومان
honari-422-635
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 120mil
رنگ پایه: نارنجی
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ مولتی سرفیس
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 03042903
تعداد بسته
×

رنگ شبتاب سبز طبیعی کد 578

18/700 تومان
honari-622-418
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: شب رنگ
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ شب تاب
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 030428144
تعداد بسته
×

رنگ شبتاب صورتی کد 579

23/000 تومان
honari-308-303
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 70mil
رنگ پایه: صورتی
نوع رنگها: شب رنگ
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ شب تاب
حلال: آب
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 030428143
تعداد بسته

رنگ اکریلیک رنگی شیمیایی با دوام و درخشندگی بالاست که نوع حلال در آب آن در هنر نقاشی و انواع هنرهای دکوراتیو کاردبرد دارد. رنگ های آکریلیک قابل استفاده بر روی انواع سطوح مانند، شیشه، چوب،سفال و سرامیک، پلی استر، پارچه، چرم و .... می باشند. انعطاف پذیری، قابلیت شست و شو و ضد آب بودن، مقاومت در برابر نور خورشید، ضد خراش، سازگاری با محیط زیست، بدون بو، قابل رقیق شدن با آب،ضد باکتری و کپک، عدم ایجاد حساسیت از جمله ویژگی های رنگ های آکریلیک می باشد. رنگ آکریلیک را به هیچ وجه نباید بر روی سطوح خیس و مرطوب کار کرد. بهتر است قبل از کار کردن رنگ را درون بطری خودش یا در پالت به خوبی مخلوط کنید. قلم مو و سایر ابزاری که با آن کار می کنید را بلافاصله با آب بشویید و درصورتی که رنگ آکریلیک روی لباس شما ریخته شد آن را سریعا با آب گرم و صابون بشویید در غیر این صورت بعد از خشک شدن پاک نخواهد شد. در صورتی که می خواهید رنگ براق تری داشته باشید و رنگتان زودتر خشک شود می توانید از مدیوم آکریلیک در ترکیب با رنگ مورد نظرتان استفاده کنید و در صورتی که می خواهید رنگتان دیرتر خشک شود از مدیوم گلیز در ترکیب با رنگ مورد نظرتان استفاده کنید. رنگ اکریلیک یکی از رنگ‌های پر استفاده است . برای رقیق کردن رنگ اکریلیک میتوانید مقدار کمی آب به آن اضافه کنید رنگ اکریلیک رپین تولید ایران میباشد و رنگ اکریلیک کادنس تولید کشور ترکیه که هر دو از بهترین برند های رنگ اکریلیک موجود میباشد . رنگ اکریلیک خاصیت ترکیب شوندگی دارد و به راحتی میتوانید با ترکیب چند رنگ اکریلیک ، رنگ جدید دلخواه خود را بسازید.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه