سبد خرید شما خالی است !

رنگ و خمیر کهنه کاری پتینه

جستجو در دسته "رنگ و خمیر کهنه کاری پتینه" :

×

رنگ آنتی کویین سرمه ای سوداکو کد 1422

17/000 تومان
podrkohnhkary-sodaco-1422
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 125mil
حلال: آب
رنگ پایه: سرمه ای
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ کهنه کاری
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03042124
تعداد بسته
×

رنگ کهنه کاری طوسی سوداکو کد 1595

12/000 تومان
podrkohnhkary-sodaco-1595
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 125mil
حلال: آب
رنگ پایه: طوسی
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ کهنه کاری
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03042123
تعداد بسته
×

رنگ کهنه کاری سیاه سوداکو کد 1524

17/000 تومان
podrkohnhkary-sodaco-1524
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 125mil
حلال: آب
رنگ پایه: سیاه
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ کهنه کاری
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03042119
تعداد بسته
6 % -
رنگ آنتی کویین سیاه سوداکو کد 1424

17/000 تومان
15/950 تومان
×

رنگ آنتی کویین سیاه سوداکو کد 1424

6 % - 17/000 تومان15/950 تومان
podrkohnhkary-sodaco-1424
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 125mil
حلال: آب
رنگ پایه: سیاه
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ کهنه کاری
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03042118
تعداد بسته
×

رنگ آنتی کویین زرشکی سوداکو کد 1401

17/000 تومان
podrkohnhkary-sodaco-1401
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 125mil
حلال: آب
رنگ پایه: قرمز
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ کهنه کاری
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03042116
تعداد بسته
×

رنگ آنتی کویین قهوه ای سیر سوداکو کد 1403

17/000 تومان
podrkohnhkary-sodaco-1403
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 125mil
حلال: آب
رنگ پایه: قهوه ای
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ کهنه کاری
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03042114
تعداد بسته
×

رنگ کهنه کاری کالباسی سوداکو کد 1520

12/000 تومان
podrkohnhkary-sodaco-1520
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 125mil
حلال: آب
رنگ پایه: صورتی
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ کهنه کاری
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03042113
تعداد بسته
×

رنگ آنتی کویین سبز سیر سوداکو کد 1443

17/000 تومان
podrkohnhkary-sodaco-1443
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 125mil
حلال: آب
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ کهنه کاری
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03042102
تعداد بسته
×

رنگ کهنه کاری ریچ بنفش کد 1614

27/500 تومان
honari-1542277611-670
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 130mil
رنگ پایه: بنفش
نوع رنگها: مات
سازنده رنگ ها: ریچ
انواع رنگ: رنگ کهنه کاری
کشور سازنده : ترکیه
حلال: آب
کدمحصول : 03042608
تعداد بسته
×

رنگ کهنه کاری ریچ مشکی کد 1606

27/500 تومان
honari-1542277364-2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 130mil
رنگ پایه: سیاه
نوع رنگها: مات
سازنده رنگ ها: ریچ
انواع رنگ: رنگ کهنه کاری
کشور سازنده : ترکیه
حلال: آب
کدمحصول : 03042606
تعداد بسته
×

رنگ کهنه کاری زرشکی کد 307

31/200 تومان
honari-1519044769-16
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 120mil
رنگ پایه: قرمز
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ کهنه کاری
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8697422129529
تعداد بسته
×

رنگ کهنه کاری سبز تیره کد 304

31/200 تومان
honari-1519044726-31
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 120mil
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ کهنه کاری
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8697422129499
تعداد بسته
×

رنگ کهنه کاری قهوه ای تیره کد 300

31/200 تومان
honari-1519044401-624
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 120mil
رنگ پایه: قهوه ای
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ کهنه کاری
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8697422129451
تعداد بسته
6 % -
رنگ کهنه کاری مشکی کد 305

31/200 تومان
29/300 تومان
×

رنگ کهنه کاری مشکی کد 305

6 % - 31/200 تومان29/300 تومان
honari-1519043337-574
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 120mil
رنگ پایه: سیاه
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ کهنه کاری
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8697422129505
تعداد بسته
×

رنگ کهنه کاری قهوه ای تیره کد 301

31/200 تومان
honari-1519043014-361
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
حجم رنگ: 120mil
رنگ پایه: قهوه ای
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ کهنه کاری
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8697422129468
تعداد بسته
×

رنگ آنتی کویین فیروزه ای سوداکو کد 1493

 
podrkohnhkary-sodaco-1493
واحد: عدد
حجم رنگ: 125mil
حلال: آب
رنگ پایه: آبی
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ کهنه کاری
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03042125
×

رنگ کهنه کاری سبز سوداکو کد 1560

 
podrkohnhkary-sodaco-1560
واحد: عدد
حجم رنگ: 125mil
حلال: آب
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ کهنه کاری
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03042122
×

رنگ کهنه کاری آبی سوداکو کد 1510

 
podrkohnhkary-sodaco-1510
واحد: عدد
حجم رنگ: 125mil
حلال: آب
رنگ پایه: آبی
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ کهنه کاری
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03042121
×

رنگ کهنه کاری قهوه ای سوداکو کد 1502

 
podrkohnhkary-sodaco-1502
واحد: عدد
حجم رنگ: 125mil
حلال: آب
رنگ پایه: قهوه ای
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ کهنه کاری
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03042120
×

رنگ کهنه کاری رد اکسید سوداکو کد 1596

 
podrkohnhkary-sodaco-1596
واحد: عدد
حجم رنگ: 125mil
حلال: آب
رنگ پایه: قرمز
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ کهنه کاری
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03042117
×

رنگ کهنه کاری سفید سوداکو کد 1540

 
podrkohnhkary-sodaco-1540
واحد: عدد
حجم رنگ: 125mil
حلال: آب
رنگ پایه: سفید
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ کهنه کاری
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03042115
×

رنگ کهنه کاری کرم سوداکو کد 1529

 
podrkohnhkary-sodaco-1529
واحد: عدد
حجم رنگ: 125mil
حلال: آب
رنگ پایه: کرم
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ کهنه کاری
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03042109
×

رنگ کهنه کاری اکر سوداکو کد 1544

 
podrkohnhkary-sodaco-1544
واحد: عدد
حجم رنگ: 125mil
حلال: آب
رنگ پایه: زرد
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: سوداکو
انواع رنگ: رنگ کهنه کاری
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 03042101
×

رنگ کهنه کاری ریچ سفید کد 1616

 
honari-1542279918-166
واحد: عدد
حجم رنگ: 130mil
رنگ پایه: سفید
نوع رنگها: مات
سازنده رنگ ها: ریچ
انواع رنگ: رنگ کهنه کاری
کشور سازنده : ترکیه
حلال: آب
کدمحصول : 03042614
×

رنگ کهنه کاری ریچ قرمز کد 1612

 
honari-1542279747-382
واحد: عدد
حجم رنگ: 130mil
رنگ پایه: قرمز
نوع رنگها: مات
سازنده رنگ ها: ریچ
انواع رنگ: رنگ کهنه کاری
کشور سازنده : ترکیه
حلال: آب
کدمحصول : 03042613
×

رنگ کهنه کاری ریچ سبز کد 1610

 
honari-1542279600-314
واحد: عدد
حجم رنگ: 130mil
رنگ پایه: سبز
نوع رنگها: مات
سازنده رنگ ها: ریچ
انواع رنگ: رنگ کهنه کاری
کشور سازنده : ترکیه
حلال: آب
کدمحصول : 03042612
×

رنگ کهنه کاری ریچ قهوه ای کد 1601

 
honari-1542279468-84
واحد: عدد
حجم رنگ: 130mil
رنگ پایه: قهوه ای
نوع رنگها: مات
سازنده رنگ ها: ریچ
انواع رنگ: رنگ کهنه کاری
کشور سازنده : ترکیه
حلال: آب
کدمحصول : 8695248626000
×

رنگ کهنه کاری ریچ کرم کد 1618

 
honari-1542279318-863
واحد: عدد
حجم رنگ: 130mil
رنگ پایه: کرم
نوع رنگها: مات
سازنده رنگ ها: ریچ
انواع رنگ: رنگ کهنه کاری
کشور سازنده : ترکیه
حلال: آب
کدمحصول : 03042610
×

رنگ کهنه کاری ریچ شکلاتی کد 1604

 
honari-1542279073-847
واحد: عدد
حجم رنگ: 130mil
رنگ پایه: قهوه ای
نوع رنگها: مات
سازنده رنگ ها: ریچ
انواع رنگ: رنگ کهنه کاری
کشور سازنده : ترکیه
حلال: آب
کدمحصول : 03042609
×

رنگ کهنه کاری ریچ آبی کد 1608

 
eskitme-boyasi-rich-color-blue-es1608
واحد: عدد
حجم رنگ: 130mil
رنگ پایه: آبی
نوع رنگها: مات
سازنده رنگ ها: ریچ
انواع رنگ: رنگ کهنه کاری
کشور سازنده : ترکیه
حلال: آب
کدمحصول : 03042607
×

رنگ کهنه کاری آبی کد 702

 
podrkohnhkary-aby702
واحد: عدد
حجم رنگ: 100mil
رنگ پایه: آبی
نوع رنگها: ساده
سازنده رنگ ها: کادنس
انواع رنگ: رنگ کهنه کاری
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 8697422124630

از خمیر یا رنگ های کهنه کاری جهت پتینه کاری و ایجاد نماهای آنتیک، زیرخاکی وکپی کردن آثار کهن و قدیمی استفاده می شود. این خمیر در رنگهای مختلف قابل استفاده بر روی انواع ظروف و مجسمه های پلی استر، سفال و سرامیک، نقش برجسته ها و ... می باشد. برای استفاده از رنگ کهنه کاری ابتدا سطح زیرکار بارنگی متناسب با نمای مورد نظر مانند نمای سنگی، فلزی، سفالی و ... رنگ آمیزی می شود و بعد از خشک شدن رنگ زیر کار خمیر کهنه کاری بر روی نقوش برجسته و فرورفته زده می شود و بعد با دستمال پارچه ای روی آن می کشند تا اضافه ی رنگ کهنه کاری گرفته شود و باقی مانده ی آن در برخی سطوح و نقاط فرورفته نمای خوردگی، اکسید شدن و خاک گرفتگی را ایجاد می کند. حلال رنگ کهنه کاری آب بوده و پس از استفاده برای ثابت کردن از وارنیش مات کادنس استفاده می شود


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه