سبد خرید شما خالی است !

نگین حرارتی

جستجو در دسته "نگین حرارتی" :

×

نگین حرارتی سبز 4mm

70 تومان
honari-1522137596-576
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 4mm
برّاق: هست
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 02062314
تعداد بسته
×

نگین حرارتی نارنجی تیره 5mm

70 تومان
honari-1521360671-171
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: نارنجی
جنس: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 5mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02062403
تعداد بسته
×

نگین حرارتی بنفش بادمجانی 4mm

70 تومان
honari-1521360518-46
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: بنفش
جنس: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 4mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02062310
تعداد بسته
×

نگین حرارتی قرمز 4mm

70 تومان
honari-1521359415-873
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: قرمز
جنس: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 4mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02062307
تعداد بسته
×

نگین حرارتی آبی 4mm

70 تومان
honari-1521359133-659
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
جنس: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 4mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02062306
تعداد بسته
×

نگین حرارتی زرد تیره 4mm

70 تومان
honari-1521358532-946
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 4mm
برّاق: هست
رنگ پایه: زرد
کدمحصول : 02062303
تعداد بسته
×

نگین حرارتی سبز زرد 4mm

70 تومان
honari-1521358119-544
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: زرد
جنس: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 4mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02062301
تعداد بسته
×

نگین حرارتی آبی هفت رنگ 3mm

70 تومان
honari-1521356456-845
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 3mm
برّاق: هست
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 02062201
تعداد بسته
×

نگین حرارتی دودی 3.5mm

70 تومان
honari-1521355736-259
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 3.5mm
برّاق: هست
رنگ پایه: طوسی
کدمحصول : 02062223
تعداد بسته
×

نگین حرارتی شرابی تیره 3mm

70 تومان
honari-1521355066-806
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 3mm
برّاق: هست
رنگ پایه: بنفش
کدمحصول : 02062222
تعداد بسته
×

نگین حرارتی قهوه ای 3mm

70 تومان
honari-1521354675-366
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 3mm
برّاق: هست
رنگ پایه: قهوه ای
کدمحصول : 02062221
تعداد بسته
×

نگین حرارتی نارنجی 3mm

70 تومان
honari-1521353835-953
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 3mm
برّاق: هست
رنگ پایه: نارنجی
کدمحصول : 02062220
تعداد بسته
×

نگین حرارتی سبز طرح هفت رنگ 3mm

70 تومان
honari-1521353376-582
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 3mm
برّاق: هست
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 02062219
تعداد بسته
×

نگین حرارتی سبز 3mm

70 تومان
honari-1521352294-450
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 3mm
برّاق: هست
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 02062218
تعداد بسته
×

نگین حرارتی فلزی طرح مربع توخالی

130 تومان
honari-107-569
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس: فلزّی
سطح: هموار
شکل: مربع
اندازه: 20mm
برّاق: هست
رنگ: نقره ای
کدمحصول : 02061630
تعداد بسته
×

نگین حرارتي متری نقره ای

350 تومان
negin_metri_noghrei
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02061524
تعداد بسته
×

نگین طرح منشور نگین دار کد 8604

500 تومان
negin_hararati_feleza_manshoor_negindar8604
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: گرم
جنس: کریستالی
رنگ: شیشه ای
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 4mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02061624
تعداد بسته
×

نگین حرارتی فلزی طرح دایره کد 8602

120 تومان
negin_hararati_felezi_dayere8602
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: گرم
جنس: فلزّی
سطح: هموار
شکل: دایره
اندازه: 10mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02061622
تعداد بسته
×

نگین حرارتی فلزی طرح ماه کد 8599

130 تومان
negin_hararati_felezi_mah8599
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: گرم
جنس: فلزّی
سطح: هموار
شکل: ماه
اندازه: 10mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02061619
تعداد بسته
×

نگین حرارتی فلزی طرح گل کد 8595

150 تومان
negin_hararati_felezi_gol8595
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: گرم
جنس: فلزّی
سطح: هموار
شکل: گل
اندازه: 15mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02061616
تعداد بسته
×

نگین حرارتی فلزی دایره طلایی کد 8593

150 تومان
negin_hararati_felezi_talaee8593
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: گرم
جنس: فلزّی
سطح: هموار
شکل: دایره
اندازه: 17mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02061614
تعداد بسته
×

نگین حرارتی فلزی مربع طرحدار کد 8591

130 تومان
negin_hararati_felezi8591
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: گرم
جنس: فلزّی
سطح: هاشور
شکل: مربع
اندازه: 8mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02061612
تعداد بسته
×

نگین حرارتی فلزی طرح قلب کد 8587

200 تومان
negin_hararati_felezi_ghalb8587
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: گرم
جنس: فلزّی
سطح: هموار
شکل: قلب
برّاق: هست
کدمحصول : 02061608
تعداد بسته
×

نگین حرارتی فلزی دایره طرح دار کد 8585

130 تومان
negin_hararati_felezi8585
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: گرم
جنس: فلزّی
سطح: هاشور
شکل: دایره
اندازه: 13mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02061607
تعداد بسته
×

نگین حرارتی فلزی دایره طرح دار کد 8584

160 تومان
negin_hararati_felezi8584
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: گرم
جنس: فلزّی
رنگ: نقره ای
سطح: هاشور
شکل: دایره
اندازه: 10mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02061606
تعداد بسته
×

نگین حرارتی فلزی طرح دایره کد 8583

130 تومان
negin_hararati_felezi8583
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: گرم
جنس: فلزّی
سطح: هموار
شکل: دایره
اندازه: 8mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02061605
تعداد بسته
×

نگین حرارتی فلزی طرح دایره کد 8581

125 تومان
negin_hararati_felezi8581
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: گرم
جنس: فلزّی
سطح: هموار
شکل: دایره
اندازه: 15mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02061603
تعداد بسته
×

نگین حرارتی فلزی طرح دایره کد 8580

110 تومان
honari-780-253
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: گرم
جنس: فلزّی
سطح: هموار
شکل: دایره
اندازه: 5mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02061602
تعداد بسته
×

نگین حرارتی فلزی کد 8576

175 تومان
negin_hararati_felezi8576
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: گرم
جنس: فلزّی
سطح: هموار
شکل: بیضی
برّاق: هست
کدمحصول : 02061601
تعداد بسته
×

نگین حرارتی آبی تیره 3mm

70 تومان
negin_hararati_rangi_abi_tire8532
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس: کریستالی
رنگ: آبی تیره
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 3mm
برّاق: هست
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 02062217
تعداد بسته
×

نگین حرارتی سبز زرد 3mm

70 تومان
negin_hararati_rangi_sabz_roshan8530
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس: کریستالی
رنگ: سبز روشن
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 3mm
برّاق: هست
رنگ پایه: زرد
کدمحصول : 02062215
تعداد بسته
×

نگین حرارتی زرد تیره 3mm

70 تومان
negin_hararati_rangi_talaee8527
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس: کریستالی
رنگ: طلایی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 3mm
برّاق: هست
رنگ پایه: زرد
کدمحصول : 02062213
تعداد بسته
×

نگین حرارتی هفت رنگ 3mm

70 تومان
negin_hararati_rangi_haftrang8525
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس: کریستالی
رنگ: نقره ای
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 3mm
برّاق: هست
رنگ پایه: چند رنگ
کدمحصول : 02062211
تعداد بسته
×

نگین حرارتی نقره ای 3mm

70 تومان
negin_hararati_rangi_noghrei8523
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس: کریستالی
رنگ: نقره ای
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 3mm
برّاق: هست
رنگ پایه: نقره ای
کدمحصول : 02062209
تعداد بسته
×

نگین حرارتی سفید طرح هفت رنگ 3mm

70 تومان
negin_hararati_rangi_noghrei_haftrang8522
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس: کریستالی
رنگ: طلایی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 3mm
برّاق: هست
رنگ پایه: سفید
کدمحصول : 02062208
تعداد بسته
×

نگین حرارتی هفت رنگ کد 3mm

70 تومان
negin_hararati_rangi_haftrang8521
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس: کریستالی
رنگ: هفت رنگ
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 3mm
برّاق: هست
رنگ پایه: چند رنگ
کدمحصول : 02062207
تعداد بسته

نگین های حرارتی به دو صورت متری و تک به صورت گرمی به فروش می رسند. و ردنگ های طلایی نقره ای ، سبز متالکیک ،آبی متالیک و غیره هستند . از نگین ها برای تزئین لباس ها و رومیزی ها و پارچه ها استفاده می کنند و در طرح های مختلف مربع ، دایره ، قلبی شکل و غیره موجود هستند . نگین های حرارتی به وسیله دستگاه نگین زن حرارتی بر روی لباس یا پارچه میچسبند.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه