سبد خرید شما خالی است !

نگین حرارتی

جستجو در دسته "نگین حرارتی" :

×

دستگاه نگین زن کد ۹۳۵۷

85/000 تومان
dastgah_neginzan_9357
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02061701
تعداد بسته
×

نگین حرارتی سبز 4mm

 
honari-1522137596-576
واحد: گرم
جنس نگین حرارتی: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 4mm
برّاق: هست
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 02062314
×

نگین حرارتی شرابی 3mm

 
honari-1521372177-382
واحد: گرم
جنس نگین حرارتی: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 3mm
برّاق: هست
رنگ پایه: بنفش
کدمحصول : 02062225
×

نگین حرارتی زرد طرح هفت رنگ 3mm

 
honari-1521372108-208
واحد: گرم
جنس نگین حرارتی: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 3mm
برّاق: هست
رنگ پایه: زرد
کدمحصول : 02062224
×

نگین حرارتی نارنجی تیره 5mm

 
honari-1521360671-171
واحد: گرم
رنگ پایه: نارنجی
جنس نگین حرارتی: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 5mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02062403
×

نگین حرارتی بنفش بادمجانی 4mm

 
honari-1521360518-46
واحد: گرم
رنگ پایه: بنفش
جنس نگین حرارتی: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 4mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02062310
×

نگین حرارتی بنفش روشن 4mm

 
honari-1521360238-430
واحد: گرم
رنگ پایه: بنفش
جنس نگین حرارتی: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 4mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02062309
×

نگین حرارتی سرخابی 4mm

 
honari-1521359820-597
واحد: گرم
رنگ پایه: صورتی
جنس نگین حرارتی: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 4mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02062308
×

نگین حرارتی قرمز 4mm

 
honari-1521359415-873
واحد: گرم
رنگ پایه: قرمز
جنس نگین حرارتی: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 4mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02062307
×

نگین حرارتی آبی 4mm

 
honari-1521359133-659
واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
جنس نگین حرارتی: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 4mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02062306
×

نگین حرارتی سفید 4mm

 
honari-1521359051-443
واحد: گرم
رنگ پایه: سفید
جنس نگین حرارتی: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 4mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02062305
×

نگین حرارتی سفید طرح هفت رنگ 4mm

 
honari-1521358979-482
واحد: گرم
رنگ پایه: سفید
جنس نگین حرارتی: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 4mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02062304
×

نگین حرارتی زرد تیره 4mm

 
honari-1521358532-946
واحد: گرم
جنس نگین حرارتی: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 4mm
برّاق: هست
رنگ پایه: زرد
کدمحصول : 02062303
×

نگین حرارتی قرمز 4mm

 
honari-1521358234-232
واحد: گرم
رنگ پایه: قرمز
جنس نگین حرارتی: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 4mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02062302
×

نگین حرارتی سبز زرد 4mm

 
honari-1521358119-544
واحد: گرم
رنگ پایه: زرد
جنس نگین حرارتی: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 4mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02062301
×

نگین حرارتی طلایی 3mm

 
honari-1521356502-201
واحد: گرم
جنس نگین حرارتی: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 3mm
برّاق: هست
رنگ پایه: طلایی
کدمحصول : 02062202
×

نگین حرارتی آبی هفت رنگ 3mm

 
honari-1521356456-845
واحد: گرم
جنس نگین حرارتی: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 3mm
برّاق: هست
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 02062201
×

نگین حرارتی دودی 3.5mm

 
honari-1521355736-259
واحد: گرم
جنس نگین حرارتی: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 3.5mm
برّاق: هست
رنگ پایه: طوسی
کدمحصول : 02062223
×

نگین حرارتی شرابی تیره 3mm

 
honari-1521355066-806
واحد: گرم
جنس نگین حرارتی: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 3mm
برّاق: هست
رنگ پایه: بنفش
کدمحصول : 02062222
×

نگین حرارتی قهوه ای 3mm

 
honari-1521354675-366
واحد: گرم
جنس نگین حرارتی: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 3mm
برّاق: هست
رنگ پایه: قهوه ای
کدمحصول : 02062221
×

نگین حرارتی نارنجی 3mm

 
honari-1521353835-953
واحد: گرم
جنس نگین حرارتی: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 3mm
برّاق: هست
رنگ پایه: نارنجی
کدمحصول : 02062220
×

نگین حرارتی سبز طرح هفت رنگ 3mm

 
honari-1521353376-582
واحد: گرم
جنس نگین حرارتی: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 3mm
برّاق: هست
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 02062219
×

نگین حرارتی سبز 3mm

 
honari-1521352294-450
واحد: گرم
جنس نگین حرارتی: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 3mm
برّاق: هست
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 02062218
×

نگین حرارتی فلزی طرح مربع توخالی

 
honari-107-569
واحد: گرم
جنس نگین حرارتی: فلزّی
سطح: هموار
شکل: مربع
اندازه: 20mm
برّاق: هست
رنگ: نقره ای
کدمحصول : 02061630
×

نگین حرارتي متری نقره ای

 
negin_metri_noghrei
واحد: عدد
کدمحصول : 02061524
×

نگین طرح منشور نگین دار کد 8606

 
negin_hararati_felezi_manshoor_negindar8606
واحد: گرم
جنس نگین حرارتی: کریستالی
رنگ: شیشه ای
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 5mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02061626
×

نگین طرح منشور نگین دار کد 8604

 
negin_hararati_feleza_manshoor_negindar8604
واحد: گرم
جنس نگین حرارتی: کریستالی
رنگ: شیشه ای
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 4mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02061624
×

نگین حرارتی فلزی طرح دایره کد 8602

 
negin_hararati_felezi_dayere8602
واحد: گرم
جنس نگین حرارتی: فلزّی
سطح: هموار
شکل: دایره
اندازه: 10mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02061622
×

نگین حرارتی فلزی طرح ستاره کد 8601

 
negin_hararati_felezi_setare8601
واحد: گرم
جنس نگین حرارتی: فلزّی
سطح: هموار
شکل: ستاره
اندازه: 10mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02061621
×

نگین حرارتی فلزی طرح ماه کد 8599

 
negin_hararati_felezi_mah8599
واحد: گرم
جنس نگین حرارتی: فلزّی
سطح: هموار
شکل: ماه
اندازه: 10mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02061619
×

نگین حرارتی فلزی طرح قلب کد 8598

 
negin_hararati_felezi_ghalb8598
واحد: گرم
جنس نگین حرارتی: فلزّی
رنگ: نقره ای
سطح: هموار
شکل: قلب
اندازه: 10mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02061618
×

نگین حرارتی فلزی طرح گوزن کد 8596

 
negin_hararati_felezi_gavazn8596
واحد: گرم
جنس نگین حرارتی: فلزّی
سطح: هموار
برّاق: هست
کدمحصول : 02061617
×

نگین حرارتی فلزی طرح گل کد 8595

 
negin_hararati_felezi_gol8595
واحد: گرم
جنس نگین حرارتی: فلزّی
سطح: هموار
شکل: گل
اندازه: 15mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02061616
×

نگین حرارتی فلزی دایره طلایی کد 8593

 
negin_hararati_felezi_talaee8593
واحد: گرم
جنس نگین حرارتی: فلزّی
سطح: هموار
شکل: دایره
اندازه: 17mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02061614
×

نگین حرارتی فلزی مربع طلایی کد 8592

 
negin_hararati_felezi_talaee8592
واحد: گرم
جنس نگین حرارتی: فلزّی
شکل: مربع
اندازه: 8mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02061613
×

نگین حرارتی فلزی مربع طرحدار کد 8591

 
negin_hararati_felezi8591
واحد: گرم
جنس نگین حرارتی: فلزّی
سطح: هاشور
شکل: مربع
اندازه: 8mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02061612

نگین های حرارتی به دو صورت متری و تک به صورت گرمی به فروش می رسند. و ردنگ های طلایی نقره ای ، سبز متالکیک ،آبی متالیک و غیره هستند . از نگین ها برای تزئین لباس ها و رومیزی ها و پارچه ها استفاده می کنند و در طرح های مختلف مربع ، دایره ، قلبی شکل و غیره موجود هستند . نگین های حرارتی به وسیله دستگاه نگین زن حرارتی بر روی لباس یا پارچه میچسبند.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه