سبد خرید شما خالی است !

تخفیف هنری

نگین حرارتی

جستجو در دسته "نگین حرارتی" :

×

نگین حرارتی قرمز 4mm

3/500 تومان
honari-1521359415-873
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: قرمز
جنس: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 4mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02062307
تعداد بسته
×

نگین حرارتی دودی 3.5mm

3/500 تومان
honari-1521355736-259
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 3.5mm
برّاق: هست
رنگ پایه: طوسی
کدمحصول : 02062223
تعداد بسته
×

نگین حرارتی فلزی طرح مربع توخالی

650 تومان
honari-107-569
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس: فلزّی
سطح: هموار
شکل: مربع
اندازه: 20mm
برّاق: هست
رنگ: نقره ای
کدمحصول : 02061630
تعداد بسته
×

نگین طرح منشور نگین دار کد 8604

2/500 تومان
negin_hararati_feleza_manshoor_negindar8604
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: گرم
جنس: کریستالی
رنگ: شیشه ای
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 4mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02061624
تعداد بسته
×

نگین حرارتی فلزی طرح دایره کد 8602

2/000 تومان
negin_hararati_felezi_dayere8602
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: گرم
جنس: فلزّی
سطح: هموار
شکل: دایره
اندازه: 10mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02061622
تعداد بسته
×

نگین حرارتی فلزی طرح ماه کد 8599

2/600 تومان
negin_hararati_felezi_mah8599
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: گرم
جنس: فلزّی
سطح: هموار
شکل: ماه
اندازه: 10mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02061619
تعداد بسته
×

نگین حرارتی فلزی طرح گل کد 8595

3/000 تومان
negin_hararati_felezi_gol8595
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: گرم
جنس: فلزّی
سطح: هموار
شکل: گل
اندازه: 15mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02061616
تعداد بسته
×

نگین حرارتی فلزی دایره طلایی کد 8593

3/000 تومان
negin_hararati_felezi_talaee8593
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: گرم
جنس: فلزّی
سطح: هموار
شکل: دایره
اندازه: 17mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02061614
تعداد بسته
×

نگین حرارتی فلزی مربع طرحدار کد 8591

2/990 تومان
negin_hararati_felezi8591
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: گرم
جنس: فلزّی
سطح: هاشور
شکل: مربع
اندازه: 8mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02061612
تعداد بسته
×

نگین حرارتی فلزی طرح قلب کد 8587

4/000 تومان
negin_hararati_felezi_ghalb8587
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: گرم
جنس: فلزّی
سطح: هموار
شکل: قلب
برّاق: هست
کدمحصول : 02061608
تعداد بسته
×

نگین حرارتی فلزی دایره طرح دار کد 8585

2/600 تومان
negin_hararati_felezi8585
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: گرم
جنس: فلزّی
سطح: هاشور
شکل: دایره
اندازه: 13mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02061607
تعداد بسته
×

نگین حرارتی فلزی دایره طرح دار کد 8584

4/000 تومان
negin_hararati_felezi8584
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: گرم
جنس: فلزّی
رنگ: نقره ای
سطح: هاشور
شکل: دایره
اندازه: 10mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02061606
تعداد بسته
×

نگین حرارتی فلزی طرح دایره کد 8583

2/600 تومان
negin_hararati_felezi8583
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: گرم
جنس: فلزّی
سطح: هموار
شکل: دایره
اندازه: 8mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02061605
تعداد بسته
×

نگین حرارتی فلزی طرح دایره کد 8581

2/500 تومان
negin_hararati_felezi8581
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: گرم
جنس: فلزّی
سطح: هموار
شکل: دایره
اندازه: 15mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02061603
تعداد بسته
×

نگین حرارتی فلزی طرح دایره کد 8580

2/200 تومان
honari-780-253
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: گرم
جنس: فلزّی
سطح: هموار
شکل: دایره
اندازه: 5mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02061602
تعداد بسته
×

نگین حرارتی فلزی کد 8576

3/500 تومان
negin_hararati_felezi8576
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: گرم
جنس: فلزّی
سطح: هموار
شکل: بیضی
برّاق: هست
کدمحصول : 02061601
تعداد بسته
×

نگین حرارتی سبز 4mm

 
honari-1522137596-576
واحد: گرم
جنس: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 4mm
برّاق: هست
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 02062314
×

نگین حرارتی مشکی 4mm

 
honari-1522137530-292
واحد: گرم
جنس: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 4mm
برّاق: نیست
رنگ پایه: سیاه
کدمحصول : 02062313
×

نگین حرارتی شرابی 3mm

 
honari-1521372177-382
واحد: گرم
جنس: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 3mm
برّاق: هست
رنگ پایه: بنفش
کدمحصول : 02062225
×

نگین حرارتی زرد طرح هفت رنگ 3mm

 
honari-1521372108-208
واحد: گرم
جنس: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 3mm
برّاق: هست
رنگ پایه: زرد
کدمحصول : 02062224
×

نگین حرارتی آبی طرح هفت رنگ 4mm

 
honari-1521365742-605
واحد: گرم
جنس: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 4mm
برّاق: هست
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 02062312
×

نگین حرارتی طلایی 4mm

 
honari-1521365684-330
واحد: گرم
جنس: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 4mm
برّاق: هست
رنگ پایه: طلایی
کدمحصول : 02062311
×

نگین حرارتی نارنجی تیره 5mm

 
honari-1521360671-171
واحد: گرم
رنگ پایه: نارنجی
جنس: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 5mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02062403
×

نگین حرارتی سفید 5mm

 
honari-1521360590-123
واحد: گرم
رنگ پایه: سفید
جنس: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 5mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02062402
×

نگین حرارتی مشکی 5mm

 
honari-1521360546-316
واحد: گرم
رنگ پایه: سیاه
جنس: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 5mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02062401
×

نگین حرارتی بنفش بادمجانی 4mm

 
honari-1521360518-46
واحد: گرم
رنگ پایه: بنفش
جنس: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 4mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02062310
×

نگین حرارتی بنفش روشن 4mm

 
honari-1521360238-430
واحد: گرم
رنگ پایه: بنفش
جنس: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 4mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02062309
×

نگین حرارتی سرخابی 4mm

 
honari-1521359820-597
واحد: گرم
رنگ پایه: صورتی
جنس: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 4mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02062308
×

نگین حرارتی آبی 4mm

 
honari-1521359133-659
واحد: گرم
رنگ پایه: آبی
جنس: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 4mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02062306
×

نگین حرارتی سفید 4mm

 
honari-1521359051-443
واحد: گرم
رنگ پایه: سفید
جنس: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 4mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02062305
×

نگین حرارتی سفید طرح هفت رنگ 4mm

 
honari-1521358979-482
واحد: گرم
رنگ پایه: سفید
جنس: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 4mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02062304
×

نگین حرارتی زرد تیره 4mm

 
honari-1521358532-946
واحد: گرم
جنس: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 4mm
برّاق: هست
رنگ پایه: زرد
کدمحصول : 02062303
×

نگین حرارتی قرمز 4mm

 
honari-1521358234-232
واحد: گرم
رنگ پایه: قرمز
جنس: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 4mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02062302
×

نگین حرارتی سبز زرد 4mm

 
honari-1521358119-544
واحد: گرم
رنگ پایه: زرد
جنس: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 4mm
برّاق: هست
کدمحصول : 02062301
×

نگین حرارتی طلایی 3mm

 
honari-1521356502-201
واحد: گرم
جنس: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 3mm
برّاق: هست
رنگ پایه: طلایی
کدمحصول : 02062202
×

نگین حرارتی آبی هفت رنگ 3mm

 
honari-1521356456-845
واحد: گرم
جنس: کریستالی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 3mm
برّاق: هست
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 02062201

نگین های حرارتی به دو صورت متری و تک به صورت گرمی به فروش می رسند. و ردنگ های طلایی نقره ای ، سبز متالکیک ،آبی متالیک و غیره هستند . از نگین ها برای تزئین لباس ها و رومیزی ها و پارچه ها استفاده می کنند و در طرح های مختلف مربع ، دایره ، قلبی شکل و غیره موجود هستند . نگین های حرارتی به وسیله دستگاه نگین زن حرارتی بر روی لباس یا پارچه میچسبند.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه