سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

نگین حرارتی

نگین های حرارتی به دو صورت متری و تک به صورت گرمی به فروش می رسند. و ردنگ های طلایی نقره ای ، سبز متالکیک ،آبی متالیک و غیره هستند . از نگین ها برای تزئین لباس ها و رومیزی ها و پارچه ها استفاده می کنند و در طرح های مختلف مربع ، دایره ، قلبی شکل و غیره موجود هستند . نگین های حرارتی به وسیله دستگاه نگین زن حرارتی بر روی لباس یا پارچه میچسبند.

جستجو در دسته "نگین حرارتی" :

×

نگین حرارتي متری طلایی

300 تومان
negin_metri_talaie
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02061525
×

دستگاه نگین زن کد ۹۳۵۷

38/000 تومان
dastgah_neginzan_9357
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02061701
×

نگین طرح منشور نگین دار کد 8607

800 تومان
negin_hararati_felezi_manshoor_negindar8607
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس: کریستالی
رنگ: شیشه ای
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 6mm
برّاق: هست
واحد: گرم
کدمحصول : 02061627
×

نگین طرح منشور نگین دار کد 8606

700 تومان
negin_hararati_felezi_manshoor_negindar8606
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس: کریستالی
رنگ: شیشه ای
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 5mm
برّاق: هست
واحد: گرم
کدمحصول : 02061626
×

نگین طرح منشور نگین دار کد 8605

600 تومان
negin_hararati_felezi_manshoor_negindar8605
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس: کریستالی
رنگ: شیشه ای
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 3mm
برّاق: هست
واحد: گرم
کدمحصول : 02061625
×

نگین طرح منشور نگین دار کد 8604

500 تومان
negin_hararati_feleza_manshoor_negindar8604
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس: کریستالی
رنگ: شیشه ای
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 4mm
برّاق: هست
واحد: گرم
کدمحصول : 02061624
×

نگین حرارتی فلزی طرح دایره کد 8603

130 تومان
negin_hararati_felezi_dayere8603
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس: فلزّی
سطح: هموار
شکل: دایره
اندازه: 13mm
برّاق: هست
واحد: گرم
کدمحصول : 02061623
×

نگین حرارتی فلزی طرح دایره کد 8602

negin_hararati_felezi_dayere8602
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
جنس: فلزّی
سطح: هموار
شکل: دایره
اندازه: 10mm
برّاق: هست
واحد: گرم
کدمحصول : 02061622
×

نگین حرارتی فلزی طرح لوزی کد 8600

140 تومان
negin_hararati_felezi_louzi
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس: فلزّی
سطح: هموار
شکل: لوزی
اندازه: 12mm
برّاق: هست
واحد: گرم
کدمحصول : 02061620
×

نگین حرارتی فلزی طرح ماه کد 8599

negin_hararati_felezi_mah8599
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
جنس: فلزّی
سطح: هموار
شکل: ماه
اندازه: 10mm
برّاق: هست
واحد: گرم
کدمحصول : 02061619
×

نگین حرارتی فلزی طرح گل کد 8595

negin_hararati_felezi_gol8595
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
جنس: فلزّی
سطح: هموار
شکل: گل
اندازه: 15mm
برّاق: هست
واحد: گرم
کدمحصول : 02061616
×

نگین حرارتی فلزی دایره طلایی کد 8593

negin_hararati_felezi_talaee8593
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
جنس: فلزّی
سطح: هموار
شکل: دایره
اندازه: 17mm
برّاق: هست
واحد: گرم
کدمحصول : 02061614
×

نگین حرارتی فلزی مربع طرحدار کد 8591

negin_hararati_felezi8591
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
جنس: فلزّی
سطح: هاشور
شکل: مربع
اندازه: 8mm
برّاق: هست
واحد: گرم
کدمحصول : 02061612
×

نگین حرارتی فلزی طرح قلب کد 8587

negin_hararati_felezi_ghalb8587
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
جنس: فلزّی
سطح: هموار
شکل: قلب
برّاق: هست
واحد: گرم
کدمحصول : 02061608
×

نگین حرارتی فلزی دایره طرح دار کد 8585

130 تومان
negin_hararati_felezi8585
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس: فلزّی
سطح: هاشور
شکل: دایره
اندازه: 13mm
برّاق: هست
واحد: گرم
کدمحصول : 02061607
×

نگین حرارتی فلزی دایره طرح دار کد 8584

160 تومان
negin_hararati_felezi8584
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس: فلزّی
سطح: هاشور
شکل: دایره
اندازه: 10mm
برّاق: هست
واحد: گرم
کدمحصول : 02061606
×

نگین حرارتی فلزی طرح دایره کد 8583

130 تومان
negin_hararati_felezi8583
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس: فلزّی
سطح: هموار
شکل: دایره
اندازه: 8mm
برّاق: هست
واحد: گرم
کدمحصول : 02061605
×

نگین حرارتی فلزی طرح دایره کد 8582

125 تومان
negin_hararati_felezi8582
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس: فلزّی
سطح: هموار
شکل: دایره
اندازه: 12mm
برّاق: هست
واحد: گرم
کدمحصول : 02061604
×

نگین حرارتی فلزی طرح دایره کد 8581

125 تومان
negin_hararati_felezi8581
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس: فلزّی
سطح: هموار
شکل: دایره
اندازه: 15mm
برّاق: هست
واحد: گرم
کدمحصول : 02061603
×

نگین حرارتی فلزی طرح دایره کد 8580

110 تومان
honari-780-253
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس: فلزّی
سطح: هموار
شکل: دایره
اندازه: 5mm
برّاق: هست
واحد: گرم
کدمحصول : 02061602
×

نگین حرارتی فلزی کد 8576

175 تومان
negin_hararati_felezi8576
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس: فلزّی
سطح: هموار
شکل: بیضی
برّاق: هست
واحد: گرم
کدمحصول : 02061601
×

نگین حرارتی آبی تیره کد 8532

50 تومان
negin_hararati_rangi_abi_tire8532
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس: کریستالی
رنگ: آبی تیره
سطح: هموار
شکل: دایره
اندازه: 3mm
برّاق: هست
واحد: گرم
کدمحصول : 02061522
×

نگین حرارتی زرد کد 8529

70 تومان
negin_hararati_rangi_zard8529
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس: کریستالی
رنگ: زرد
سطح: هموار
شکل: دایره
اندازه: 3mm
برّاق: هست
واحد: گرم
کدمحصول : 02061519
×

نگین حرارتی طلایی کد 8527

70 تومان
negin_hararati_rangi_talaee8527
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس: کریستالی
رنگ: طلایی
سطح: هموار
شکل: دایره
اندازه: 3mm
برّاق: هست
واحد: گرم
کدمحصول : 02061517
×

نگین حرارتی نقره ای کد 8526

70 تومان
negin_hararati_rangi_noghrei8526
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس: کریستالی
رنگ: هفت رنگ
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 3mm
برّاق: هست
واحد: گرم
کدمحصول : 02061516
×

نگین حرارتی هفت رنگ کد 8525

70 تومان
negin_hararati_rangi_haftrang8525
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس: کریستالی
رنگ: نقره ای
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 3mm
برّاق: هست
واحد: گرم
کدمحصول : 02061515
×

نگین حرارتی نقره ای کد 8524

50 تومان
negin_hararati_rangi_noghrei8524
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
جنس: کریستالی
رنگ: نقره ای
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 2mm
برّاق: هست
واحد: گرم
کدمحصول : 02061514
×

نگین حرارتی نقره ای کد 8523

70 تومان
negin_hararati_rangi_noghrei8523
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس: کریستالی
رنگ: نقره ای
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 3mm
برّاق: هست
واحد: گرم
کدمحصول : 02061513
×

نگین حرارتی صورتی کد 8520

70 تومان
negin_hararati_rangi_soorati8520
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس: کریستالی
رنگ: صورتی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 3mm
برّاق: هست
واحد: گرم
کدمحصول : 02061510
×

نگین حرارتی صورتی هفت رنگ کد 8519

70 تومان
negin_hararati_rangi_soorati_haftrang8519
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس: کریستالی
رنگ: صورتی هفت رنگ
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 3mm
برّاق: هست
واحد: گرم
کدمحصول : 02061509
×

نگین حرارتی آبی کد 8518

70 تومان
negin_hararati_rangi_abi8518
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس: کریستالی
رنگ: آبی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 3mm
برّاق: هست
واحد: گرم
کدمحصول : 02061508
×

نگین حرارتی قلب طلایی

70 تومان
negin_hararati_tarhe_ghalb
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


جنس: فلزّی
رنگ: طلایی
سطح: هموار
شکل: قلب
اندازه: متوسّط
برّاق: هست
واحد: عدد
کدمحصول : 02061503
×

نگین حرارتی دایره مسی

180 تومان
negin_hararati_tarhe_daiere
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس: کریستالی
رنگ: مسی
سطح: چندوجهی
شکل: دایره
اندازه: 3mm
برّاق: هست
واحد: عدد
کدمحصول : 02061501
×

نگین حرارتي متری نقره ای

negin_metri_noghrei
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
کدمحصول : 02061524
×

نگین حرارتی فلزی طرح ستاره کد 8601

negin_hararati_felezi_setare8601
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
جنس: فلزّی
سطح: هموار
شکل: ستاره
اندازه: 10mm
برّاق: هست
واحد: گرم
کدمحصول : 02061621
×

نگین حرارتی فلزی طرح قلب کد 8598

negin_hararati_felezi_ghalb8598
انتخاب نوع بسته
ناموجود
جنس: فلزّی
رنگ: نقره ای
سطح: هموار
شکل: قلب
اندازه: 10mm
برّاق: هست
واحد: گرم
کدمحصول : 02061618

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه