سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

موی عروسک

موی عروسک به صورت متری در مدل های مختلف صاف، فر و موج دار میباشد. موی عروسک ار الیاف مصنوعی ساخته شده و مناسب ساخت انواع عروسک تیلدا و عروسک روسی میباشد . جنس موهای عروسک از نوع حرارت پذیر است که جلوه واقعی مو و رنگ را به عروسک می بخشد. موهای عروسک تاثیر زیادی بر زیبایی عروسک روسی می گذارد،پس سعی کنید مو های عروسک خود را به بهترین شکل مراقبت کنید و درست شانه بزنید تا زیبا و تمیز بمانند. موی عروسک در رنگ های قهوه ای ، شرابی ، بلند ، مشکی و زیتونی موجود است برای چسباندن موی عروسک از چسب حرارتی میتوانید استفاده کنید.

جستجو در دسته "موی عروسک" :

×

موی عروسک بافت عسلی 45 سانتی کد 9

20/000 تومان
honari-490-211
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طول مو: 45cm
نوع مو: بافت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301177
×

موی عروسک بافت مشکی 45 سانتی کد2

20/000 تومان
honari-732-583
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طول مو: 45cm
نوع مو: بافت
رنگ مو: مشکی
کدمحصول : 020301176
×

موی عروسک بافت قهوه ای تیره 45 سانتی کد4

20/000 تومان
honari-859-475
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طول مو: 45cm
نوع مو: بافت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301175
×

موی عروسک بافت قهوه ای تیره 45 سانتی کد8

20/000 تومان
honari-466-412
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طول مو: 45cm
نوع مو: بافت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301174
×

موی عروسک بافت قهوه ای 45 سانتی کد5

20/000 تومان
honari-534-43
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طول مو: 45cm
نوع مو: فر
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301173
×

موی عروسک بافت قهوه ای 45 سانتی کد6

20/000 تومان
honari-278-963
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طول مو: 45cm
نوع مو: بافت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301172
×

موی عروسک بافت قهوه ای روشن 45 سانتی کد 12

20/000 تومان
honari-299-2
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طول مو: 45cm
نوع مو: بافت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301171
×

موی عروسک بافت زیتونی 45 سانتی کد 18t

20/000 تومان
honari-279-660
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طول مو: 45cm
نوع مو: بافت
رنگ مو: زیتونی
کدمحصول : 020301170
×

موی عروسک بافت طلایی 45 سانتی کد 22t

20/000 تومان
honari-743-38
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طول مو: 45cm
نوع مو: بافت
رنگ مو: سایر
کدمحصول : 020301169
×

موی عروسک بافت زیتونی روشن 45 سانتی کد 24

20/000 تومان
honari-75-676
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طول مو: 45cm
نوع مو: بافت
رنگ مو: زیتونی
کدمحصول : 020301168
×

موی عروسک قهوه ای 20 اینچ کد4

15/000 تومان
honari-842-245
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طول مو: 50cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301156
×

موی عروسک قهوه ای تیره 20 اینچ کد 8

15/000 تومان
honari-807-642
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طول مو: 50cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301155
×

موی عروسک قهوه ای 20 اینچ کد 6

15/000 تومان
honari-731-203
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طول مو: 50cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301154
×

موی عروسک قهوه ای 20 اینچ کد 10

15/000 تومان
honari-993-586
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طول مو: 50cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301150
×

موی عروسک عسلی 20 اینچ کد12

15/000 تومان
honari-586-932
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طول مو: 28cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301146
×

موی عروسک قهوه ای بژ 20 اینچ کد 18T

15/000 تومان
honari-852-494
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طول مو: 50cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301143
×

موی عروسک قهوه ای روشن 12 اینچ کد 8

8/000 تومان
honari-745-797
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طول مو: 28cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301139
×

موی عروسک قهوه ای 12 اینچ کد 6

8/000 تومان
honari-358-656
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طول مو: 28cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301138
×

موی عروسک قهوه ای تیره 6 اینچ کد : 4

8/000 تومان
honari-615-364
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طول مو: 16cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301136
×

موی عروسک فر قهوه ای تیره کد : 4

15/000 تومان
honari-139-403
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طول مو: 45cm
نوع مو: فر
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 02030196
×

موی عروسک قهوه ای تیره 12 اینچ کد : 4

12/500 تومان
honari-410-916
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طول مو: 28cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 02030191
×

موی عروسک قهوه ای روشن 12 اینچ کد : 12

12/500 تومان
honari-42-115
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طول مو: 28cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 02030185
×

موی عروسک قهوه ای 6 اینچ کد : 6

8/000 تومان
honari-204-613
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طول مو: 16cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 02030177
×

موی عروسک قهوه ای 6 اینچ کد : 5

8/000 تومان
honari-998-423
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طول مو: 16cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 02030176
×

موی عروسک قهوه ای 6 اینچ کد : 10

8/000 تومان
honari-965-476
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طول مو: 16cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 02030175
×

موی عروسک فر قهوه ای تیره کد : 8

15/000 تومان
honari-632-148
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طول مو: 45cm
نوع مو: فر
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 02030160
×

موی عروسک شکلاتی 6 اینچ کد : 12

8/000 تومان
honari-673-516
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طول مو: 16cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 02030157
×

موی عروسک عسلی 6 اینچ کد : 27

8/000 تومان
honari-447-412
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طول مو: 16cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 02030156
×

موی عروسک بور 6 اینچ کد : 15

8/000 تومان
honari-975-928
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طول مو: 16cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: بور
کدمحصول : 02030155
×

موی عروسک بافت بلوند 45 سانتی کد88

20/000 تومان
honari-404-35
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
طول مو: 45cm
نوع مو: بافت
رنگ مو: بور
کدمحصول : 020301167
نا موجود
موی عروسک بژ کد103

15/000 تومان
×

موی عروسک بژ کد103

15/000 تومان
honari-754-154
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
طول مو: 45cm
نوع مو: فر
رنگ مو: سایر
کدمحصول : 020301166
نا موجود
موی عروسک فر طلایی کد26

15/000 تومان
×

موی عروسک فر طلایی کد26

15/000 تومان
honari-915-499
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
طول مو: 45cm
نوع مو: فر
رنگ مو: سایر
کدمحصول : 020301165
نا موجود
موی عروسک فر عسلی روشن کد27

15/000 تومان
×

موی عروسک فر عسلی روشن کد27

15/000 تومان
honari-814-797
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
طول مو: 45cm
نوع مو: فر
رنگ مو: سایر
کدمحصول : 020301164
×

موی عروسک فر مشکی پرکلاغی کد2

15/000 تومان
honari-496-851
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
طول مو: 45cm
نوع مو: فر
رنگ مو: مشکی
کدمحصول : 020301163
نا موجود
موی عروسک بور 12 اینچ کد22t

12/500 تومان
×

موی عروسک بور 12 اینچ کد22t

12/500 تومان
honari-673-533
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
طول مو: 28cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: بور
کدمحصول : 020301162
×

موی عروسک عسلی روشن 12 اینچ کد103

12/500 تومان
honari-65-264
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
طول مو: 28cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: سایر
کدمحصول : 020301161

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه