سبد خرید شما خالی است !

موی عروسک

جستجو در دسته "موی عروسک" :

28 % -
موی عروسک قهوه ای کد 10B

32/500 تومان
23/400 تومان
×

موی عروسک قهوه ای کد 10B

28 % - 32/500 تومان23/400 تومان
10B-moo-brown
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ارتفاع مو: 30cm
نوع مو: حالت دار
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301236
تعداد بسته
25 % -
موی عروسک حالت دار مشکی 1B

32/500 تومان
24/350 تومان
×

موی عروسک حالت دار مشکی 1B

25 % - 32/500 تومان24/350 تومان
b1-black-mooye-aroosak
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ارتفاع مو: 30cm
نوع مو: حالت دار
رنگ مو: مشکی
کدمحصول : 020301235
تعداد بسته
20 % -
موی عروسک حالتدار مشکی کد 2

32/500 تومان
26/000 تومان
×

موی عروسک حالتدار مشکی کد 2

20 % - 32/500 تومان26/000 تومان
B1-mooye-arosak-black-halatdar
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ارتفاع مو: 30cm
نوع مو: حالت دار
رنگ مو: مشکی
کدمحصول : 020301234
تعداد بسته
×

موی عروسک قهوه ای کد 5

32/500 تومان
moo-brown-code5
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ارتفاع مو: 30cm
نوع مو: حالت دار
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301233
تعداد بسته
32 % -
موی عروسک بلوند تیره کد 1230

24/000 تومان
16/300 تومان
×

موی عروسک بلوند تیره کد 1230

32 % - 24/000 تومان16/300 تومان
mojdar-blond-dark-1230
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 30cm
نوع مو: موج دار
رنگ مو: بور
کدمحصول : 020301230
تعداد بسته
15 % -
موی عروسک قهوه ای 30 سانتی کد 1229

24/000 تومان
20/400 تومان
×

موی عروسک قهوه ای 30 سانتی کد 1229

15 % - 24/000 تومان20/400 تومان
mooye-aroosak-brown-night-30cm-1229
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 30cm
نوع مو: موج دار
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301229
تعداد بسته
20 % -
موی عروسک قهوه ای کد 1228

24/000 تومان
19/200 تومان
×

موی عروسک قهوه ای کد 1228

20 % - 24/000 تومان19/200 تومان
mooye-aoosak-brown-1228
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 30cm
نوع مو: موج دار
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301228
تعداد بسته
32 % -
موی عروسک قهوه ای تیره کد 1227

24/000 تومان
16/300 تومان
×

موی عروسک قهوه ای تیره کد 1227

32 % - 24/000 تومان16/300 تومان
mooye-aroosak-brown-1227
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 30cm
نوع مو: موج دار
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301227
تعداد بسته
15 % -
موی عروسک  قهوه ای 1226

24/000 تومان
20/400 تومان
×

موی عروسک قهوه ای 1226

15 % - 24/000 تومان20/400 تومان
mooye-arosak-brown-122
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 30cm
نوع مو: موج دار
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301226
تعداد بسته
25 % -
موی عروسک مشکی کد 1225

24/000 تومان
18/000 تومان
×

موی عروسک مشکی کد 1225

25 % - 24/000 تومان18/000 تومان
mooye-aroosak-black-1225
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ مو: مشکی
کدمحصول : 020301225
تعداد بسته
20 % -
موی عروسک بلوند موج دار کد 1224

24/000 تومان
19/200 تومان
×

موی عروسک بلوند موج دار کد 1224

20 % - 24/000 تومان19/200 تومان
belond-mojdar-1224
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 30cm
نوع مو: موج دار
رنگ مو: بور
کدمحصول : 020301224
تعداد بسته
20 % -
موی عروسک قهوه ای سوخته کد 1223

24/000 تومان
19/200 تومان
×

موی عروسک قهوه ای سوخته کد 1223

20 % - 24/000 تومان19/200 تومان
mooye-aroosak-brown-dark-1223
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 30cm
نوع مو: موج دار
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301223
تعداد بسته
20 % -
موی عروسک قهوه ای 24سانتی کد 2

26/000 تومان
20/800 تومان
×

موی عروسک قهوه ای 24سانتی کد 2

20 % - 26/000 تومان20/800 تومان
honari-1532779234-446
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 24cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301197
تعداد بسته
×

موی عروسک قهوه ای تیره 24سانتی کد M2

26/000 تومان
honari-1532775116-722
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 24cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301186
تعداد بسته
25 % -
موی عروسک قهوه ای تیره 6 اینچ کد : 4

25/000 تومان
18/750 تومان
×

موی عروسک قهوه ای تیره 6 اینچ کد : 4

25 % - 25/000 تومان18/750 تومان
honari-615-364
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 16cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301136
تعداد بسته
×

موی عروسک قهوه ای تیره 12 اینچ کد : 4

32/500 تومان
honari-410-916
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 28cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 02030191
تعداد بسته
×

موی عروسک زیتونی 12 اینچ کد : 18

32/500 تومان
honari-554-456
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 28cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: زیتونی
کدمحصول : 02030189
تعداد بسته
×

موی عروسک مشکی 12 اینچ کد : 2

32/500 تومان
honari-651-507
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 28cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: مشکی
کدمحصول : 02030184
تعداد بسته
×

موی عروسک قهوه ای 6 اینچ کد : 6

25/000 تومان
honari-204-613
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 16cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 02030177
تعداد بسته
20 % -
موی عروسک قهوه ای 6 اینچ کد : 5

25/000 تومان
20/000 تومان
×

موی عروسک قهوه ای 6 اینچ کد : 5

20 % - 25/000 تومان20/000 تومان
honari-998-423
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 16cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 02030176
تعداد بسته
20 % -
موی عروسک قهوه ای تیره 6 اینچ کد : 8

25/000 تومان
20/000 تومان
×

موی عروسک قهوه ای تیره 6 اینچ کد : 8

20 % - 25/000 تومان20/000 تومان
honari-332-888
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 16cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 02030137
تعداد بسته
×

موی عروسک مشکی 6 اینچ کد : 2

25/000 تومان
honari-74-472
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 16cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: مشکی
کدمحصول : 02030136
تعداد بسته
×

موی عروسک زیتونی 6 اینچ کد : 18

25/000 تومان
honari-892-430
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 16cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: زیتونی
کدمحصول : 02030135
تعداد بسته
×

موی عروسک قهوه ای تیره

 
honari-1541838120-556
واحد: بسته
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301222
×

موی عروسک شرابی تیره 24سانتی کد 110

 
honari-1533996419-582
واحد: بسته
ارتفاع مو: 24cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: سایر
کدمحصول : 020301221
×

موی عروسک موج دار بلوند کد H26

 
honari-1533797624-408
واحد: بسته
نوع مو: موج دار
رنگ مو: بور
ارتفاع مو: 35cm
کدمحصول : 020301219
×

موی عروسک موج دار بلوند تیره کد ۱۵

 
honari-1533797463-280
واحد: بسته
نوع مو: موج دار
رنگ مو: بور
ارتفاع مو: 40cm
کدمحصول : 020301218
×

موی عروسک موج دار قهوه ای روشن کد 10L

 
honari-1533797183-638
واحد: بسته
نوع مو: موج دار
رنگ مو: قهوه ای
ارتفاع مو: 40cm
کدمحصول : 020301216
×

موی عروسک موج دار بلوند 1B

 
honari-1533796881-725
واحد: بسته
نوع مو: موج دار
رنگ مو: بور
ارتفاع مو: 40cm
کدمحصول : 020301214
×

موی عروسک موج دار قهوه ای #A6

 
honari-1533796563-608
واحد: بسته
نوع مو: موج دار
رنگ مو: قهوه ای
ارتفاع مو: 35cm
کدمحصول : 020301212
×

موی عروسک موج دار قهوه ای کد #103

 
honari-1533796332-55
واحد: بسته
نوع مو: موج دار
رنگ مو: قهوه ای
ارتفاع مو: 35cm
کدمحصول : 020301213
×

موی عروسک موج دار بلوند

 
honari-1533796134-637
واحد: بسته
نوع مو: موج دار
رنگ مو: بور
ارتفاع مو: 35cm
کدمحصول : 020301211
×

موی عروسک موج دار قهوه ای تیره کد #33

 
honari-1533796004-260
واحد: بسته
نوع مو: موج دار
رنگ مو: قهوه ای
ارتفاع مو: 35cm
کدمحصول : 020301210
×

موی عروسک موج دار قهوه ای تیره کد ۳۰

 
honari-1533795077-487
واحد: بسته
نوع مو: موج دار
رنگ مو: قهوه ای
ارتفاع مو: 35cm
کدمحصول : 020301208
×

موی عروسک موج دار قهوه ای روشن #۲۷

 
honari-1533794751-805
واحد: بسته
نوع مو: موج دار
رنگ مو: قهوه ای
ارتفاع مو: 35cm
کدمحصول : 020301206
×

موی عروسک موج دار طلایی

 
honari-1533794544-546
واحد: بسته
نوع مو: موج دار
رنگ مو: بور
ارتفاع مو: 35cm
کدمحصول : 020301205
موی عروسک به صورت متری در مدل های مختلف صاف، فر و موج دار میباشد. موی عروسک ار الیاف مصنوعی ساخته شده و مناسب ساخت انواع عروسک تیلدا و عروسک روسی میباشد . جنس موهای عروسک از نوع حرارت پذیر است که جلوه واقعی مو و رنگ را به عروسک می بخشد. موهای عروسک تاثیر زیادی بر زیبایی عروسک روسی می گذارد،پس سعی کنید مو های عروسک خود را به بهترین شکل مراقبت کنید و درست شانه بزنید تا زیبا و تمیز بمانند. موی عروسک در رنگ های قهوه ای ، شرابی ، بلند ، مشکی و زیتونی موجود است برای چسباندن موی عروسک از چسب حرارتی میتوانید استفاده کنید.

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه