سبد خرید شما خالی است !

موی عروسک

جستجو در دسته "موی عروسک" :

×

موی عروسک زیتونی کد 1230

24/000 تومان
mojdar-blond-dark-1230
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 30cm
نوع مو: موج دار
رنگ مو: بور
کدمحصول : 020301230
تعداد بسته
×

موی عروسک قهوه ای کد 1228

24/000 تومان
mooye-aoosak-brown-1228
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 30cm
نوع مو: موج دار
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301228
تعداد بسته
×

موی عروسک قهوه ای تیره کد 1227

24/000 تومان
mooye-aroosak-brown-1227
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 30cm
نوع مو: موج دار
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301227
تعداد بسته
×

موی عروسک قهوه ای 1226

24/000 تومان
mooye-arosak-brown-122
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 30cm
نوع مو: موج دار
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301226
تعداد بسته
×

موی عروسک قهوه ای سوخته کد 1223

24/000 تومان
mooye-aroosak-brown-dark-1223
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 30cm
نوع مو: موج دار
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301223
تعداد بسته
×

موی عروسک قهوه ای تیره 10 اینچ کد : 4

11/500 تومان
honari-458-569
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 24cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301178
تعداد بسته
×

موی عروسک بور 12 اینچ کد22t

12/500 تومان
honari-673-533
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 28cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: بور
کدمحصول : 020301162
تعداد بسته
×

موی عروسک قهوه ای تیره 12 اینچ کد : 4

32/500 تومان
honari-410-916
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 28cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 02030191
تعداد بسته
×

موی عروسک قهوه ای کد 10B

 
10B-moo-brown
واحد: عدد
ارتفاع مو: 30cm
نوع مو: حالت دار
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301236
×

موی عروسک حالت دار مشکی 1B

 
b1-black-mooye-aroosak
واحد: عدد
ارتفاع مو: 30cm
نوع مو: حالت دار
رنگ مو: مشکی
کدمحصول : 020301235
×

موی عروسک حالتدار مشکی کد 2

 
B1-mooye-arosak-black-halatdar
واحد: عدد
ارتفاع مو: 30cm
نوع مو: حالت دار
رنگ مو: مشکی
کدمحصول : 020301234
×

موی عروسک قهوه ای کد 5

 
moo-brown-code5
واحد: عدد
ارتفاع مو: 30cm
نوع مو: حالت دار
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301233
×

موی عروسک قهوه ای 30 سانتی کد 1229

 
mooye-aroosak-brown-night-30cm-1229
واحد: بسته
ارتفاع مو: 30cm
نوع مو: موج دار
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301229
×

موی عروسک مشکی کد 1225

 
mooye-aroosak-black-1225
واحد: بسته
رنگ مو: مشکی
کدمحصول : 020301225
×

موی عروسک بلوند موج دار کد 1224

 
belond-mojdar-1224
واحد: بسته
ارتفاع مو: 30cm
نوع مو: موج دار
رنگ مو: بور
کدمحصول : 020301224
×

موی عروسک شرابی تیره 24سانتی کد 110

 
honari-1533996419-582
واحد: بسته
ارتفاع مو: 24cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: سایر
کدمحصول : 020301221
×

موی عروسک موج دار بلوند کد H26

 
honari-1533797624-408
واحد: بسته
نوع مو: موج دار
رنگ مو: بور
ارتفاع مو: 35cm
کدمحصول : 020301219
×

موی عروسک موج دار بلوند تیره کد ۱۵

 
honari-1533797463-280
واحد: بسته
نوع مو: موج دار
رنگ مو: بور
ارتفاع مو: 40cm
کدمحصول : 020301218
×

موی عروسک موج دار قهوه ای روشن کد 10L

 
honari-1533797183-638
واحد: بسته
نوع مو: موج دار
رنگ مو: قهوه ای
ارتفاع مو: 40cm
کدمحصول : 020301216
×

موی عروسک موج دار بلوند 1B

 
honari-1533796881-725
واحد: بسته
نوع مو: موج دار
رنگ مو: بور
ارتفاع مو: 40cm
کدمحصول : 020301214
×

موی عروسک موج دار قهوه ای کد #103

 
honari-1533796332-55
واحد: بسته
نوع مو: موج دار
رنگ مو: قهوه ای
ارتفاع مو: 35cm
کدمحصول : 020301213
×

موی عروسک موج دار قهوه ای تیره کد #33

 
honari-1533796004-260
واحد: بسته
نوع مو: موج دار
رنگ مو: قهوه ای
ارتفاع مو: 35cm
کدمحصول : 020301210
×

موی عروسک موج دار قهوه ای تیره کد ۳۰

 
honari-1533795077-487
واحد: بسته
نوع مو: موج دار
رنگ مو: قهوه ای
ارتفاع مو: 35cm
کدمحصول : 020301208
×

موی عروسک موج دار قهوه ای روشن #۲۷

 
honari-1533794751-805
واحد: بسته
نوع مو: موج دار
رنگ مو: قهوه ای
ارتفاع مو: 35cm
کدمحصول : 020301206
×

موی عروسک موج دار طلایی

 
honari-1533794544-546
واحد: بسته
نوع مو: موج دار
رنگ مو: بور
ارتفاع مو: 35cm
کدمحصول : 020301205
×

موی عروسک موج دار قهوه ای

 
honari-1533794330-965
واحد: بسته
نوع مو: موج دار
رنگ مو: قهوه ای
ارتفاع مو: 35cm
کدمحصول : 020301204
×

موی عروسک موج دار بلوند روشن

 
honari-1533793742-601
واحد: بسته
نوع مو: موج دار
رنگ مو: بور
ارتفاع مو: 35cm
کدمحصول : 020301203
×

موی عروسک موج دار قهوه ای روشن

 
honari-1533793050-379
واحد: بسته
نوع مو: موج دار
رنگ مو: قهوه ای
ارتفاع مو: 35cm
کدمحصول : 020301201
×

موی عروسک موج دار قهوه ای تیره

 
honari-1533792766-235
واحد: بسته
نوع مو: موج دار
رنگ مو: قهوه ای
ارتفاع مو: 35cm
کدمحصول : 020301200
×

موی عروسک موج دار قهوه ای تیره

 
honari-1533791796-127
واحد: بسته
نوع مو: موج دار
رنگ مو: قهوه ای
ارتفاع مو: 30cm
کدمحصول : 020301199
×

موی عروسک موج دار قهوه ای تیره

 
mooye_aroosak_Curly
واحد: بسته
نوع مو: موج دار
رنگ مو: قهوه ای
ارتفاع مو: 35cm
کدمحصول : 020301198
×

موی عروسک موج دار مشکی

 
honari-1533630650-166
واحد: بسته
نوع مو: موج دار
رنگ مو: مشکی
ارتفاع مو: 35cm
کدمحصول : 020301207
×

موی عروسک قهوه ای 24سانتی کد 2

 
honari-1532779234-446
واحد: بسته
ارتفاع مو: 24cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301197
×

موی عروسک شرابی 24سانتی کد 6

 
honari-1532779112-96
واحد: بسته
ارتفاع مو: 24cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301196
×

موی عروسک قهوه ای 24سانتی کد 5

 
honari-1532778950-519
واحد: بسته
ارتفاع مو: 24cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301195
×

موی عروسک شرابی 24سانتی کد HTY118

 
honari-1532778761-576
واحد: بسته
ارتفاع مو: 24cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: سایر
کدمحصول : 020301194
موی عروسک به صورت متری در مدل های مختلف صاف، فر و موج دار میباشد. موی عروسک ار الیاف مصنوعی ساخته شده و مناسب ساخت انواع عروسک تیلدا و عروسک روسی میباشد . جنس موهای عروسک از نوع حرارت پذیر است که جلوه واقعی مو و رنگ را به عروسک می بخشد. موهای عروسک تاثیر زیادی بر زیبایی عروسک روسی می گذارد،پس سعی کنید مو های عروسک خود را به بهترین شکل مراقبت کنید و درست شانه بزنید تا زیبا و تمیز بمانند. موی عروسک در رنگ های قهوه ای ، شرابی ، بلند ، مشکی و زیتونی موجود است برای چسباندن موی عروسک از چسب حرارتی میتوانید استفاده کنید.

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه