سبد خرید شما خالی است !

موی عروسک

جستجو در دسته "موی عروسک" :

×

موی عروسک شرابی تیره 24سانتی کد 110

26/000 تومان
honari-1533996419-582
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 24cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: سایر
کدمحصول : 020301221
تعداد بسته
×

موی عروسک موج دار قهوه ای کد #103

22/000 تومان
honari-1533796332-55
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع مو: موج دار
رنگ مو: قهوه ای
ارتفاع مو: 35cm
کدمحصول : 020301213
تعداد بسته
×

موی عروسک موج دار قهوه ای تیره کد #33

22/000 تومان
honari-1533796004-260
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع مو: موج دار
رنگ مو: قهوه ای
ارتفاع مو: 35cm
کدمحصول : 020301210
تعداد بسته
×

موی عروسک موج دار قهوه ای تیره کد ۳۰

22/000 تومان
honari-1533795077-487
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع مو: موج دار
رنگ مو: قهوه ای
ارتفاع مو: 35cm
کدمحصول : 020301208
تعداد بسته
×

موی عروسک موج دار قهوه ای روشن #۲۷

22/000 تومان
honari-1533794751-805
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع مو: موج دار
رنگ مو: قهوه ای
ارتفاع مو: 35cm
کدمحصول : 020301206
تعداد بسته
×

موی عروسک موج دار قهوه ای

22/000 تومان
honari-1533794330-965
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع مو: موج دار
رنگ مو: قهوه ای
ارتفاع مو: 35cm
کدمحصول : 020301204
تعداد بسته
×

موی عروسک موج دار قهوه ای روشن

22/000 تومان
honari-1533793050-379
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع مو: موج دار
رنگ مو: قهوه ای
ارتفاع مو: 35cm
کدمحصول : 020301201
تعداد بسته
×

موی عروسک موج دار قهوه ای تیره

22/000 تومان
honari-1533792766-235
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع مو: موج دار
رنگ مو: قهوه ای
ارتفاع مو: 35cm
کدمحصول : 020301200
تعداد بسته
×

موی عروسک موج دار قهوه ای تیره

22/000 تومان
honari-1533791796-127
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع مو: موج دار
رنگ مو: قهوه ای
ارتفاع مو: 30cm
کدمحصول : 020301199
تعداد بسته
×

موی عروسک موج دار قهوه ای تیره

22/000 تومان
mooye_aroosak_Curly
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع مو: موج دار
رنگ مو: قهوه ای
ارتفاع مو: 35cm
کدمحصول : 020301198
تعداد بسته
×

موی عروسک موج دار مشکی

22/000 تومان
honari-1533630650-166
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع مو: موج دار
رنگ مو: مشکی
ارتفاع مو: 35cm
کدمحصول : 020301207
تعداد بسته
×

موی عروسک قهوه ای 24سانتی کد 2

26/000 تومان
honari-1532779234-446
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 24cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301197
تعداد بسته
×

موی عروسک قهوه ای 24سانتی کد 5

26/000 تومان
honari-1532778950-519
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 24cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301195
تعداد بسته
×

موی عروسک شرابی 24سانتی کد HTY118

26/000 تومان
honari-1532778761-576
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 24cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: سایر
کدمحصول : 020301194
تعداد بسته
×

موی عروسک قهوه ای 24سانتی کد 12

26/000 تومان
honari-1532778449-989
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 24cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301193
تعداد بسته
×

موی عروسک مشکی 24سانتی کد 1B

26/000 تومان
honari-1532777803-789
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 24cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: مشکی
کدمحصول : 020301192
تعداد بسته
×

موی عروسک قهوه ای تیره 24سانتی کد 4

26/000 تومان
honari-1532777594-635
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 24cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301190
تعداد بسته
×

موی عروسک قهوه ای تیره 24سانتی کد M2

26/000 تومان
honari-1532775116-722
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 24cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301186
تعداد بسته
×

موی عروسک بافت مشکی 45 سانتی کد2

20/000 تومان
honari-732-583
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 45cm
نوع مو: بافت
رنگ مو: مشکی
کدمحصول : 020301176
تعداد بسته
×

موی عروسک بافت قهوه ای تیره 45 سانتی کد4

20/000 تومان
honari-859-475
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 45cm
نوع مو: بافت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301175
تعداد بسته
×

موی عروسک بافت قهوه ای 45 سانتی کد5

20/000 تومان
honari-534-43
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 45cm
نوع مو: فر
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301173
تعداد بسته
×

موی عروسک بافت قهوه ای 45 سانتی کد6

20/000 تومان
honari-278-963
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 45cm
نوع مو: بافت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301172
تعداد بسته
×

موی عروسک فر مشکی پرکلاغی کد2

25/000 تومان
honari-496-851
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 45cm
نوع مو: فر
رنگ مو: مشکی
کدمحصول : 020301163
تعداد بسته
×

موی عروسک قهوه ای تیره 6 اینچ کد : 4

25/000 تومان
honari-615-364
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 16cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301136
تعداد بسته
×

موی عروسک بور 6 اینچ کد : 22

25/000 تومان
honari-795-646
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 16cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: بور
کدمحصول : 020301119
تعداد بسته
×

موی عروسک فر قهوه ای تیره کد : 4

25/000 تومان
honari-139-403
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 45cm
نوع مو: فر
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 02030196
تعداد بسته
×

موی عروسک قهوه ای 6 اینچ کد : 6

25/000 تومان
honari-204-613
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 16cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 02030177
تعداد بسته
×

موی عروسک قهوه ای 6 اینچ کد : 5

25/000 تومان
honari-998-423
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 16cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 02030176
تعداد بسته
×

موی عروسک قهوه ای 6 اینچ کد : 10

25/000 تومان
honari-965-476
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 16cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 02030175
تعداد بسته
×

موی عروسک شکلاتی 6 اینچ کد : 12

25/000 تومان
honari-673-516
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 16cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 02030157
تعداد بسته
×

موی عروسک عسلی 6 اینچ کد : 27

25/000 تومان
honari-447-412
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 16cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 02030156
تعداد بسته
×

موی عروسک بور 6 اینچ کد : 15

25/000 تومان
honari-975-928
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 16cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: بور
کدمحصول : 02030155
تعداد بسته
×

موی عروسک قهوه ای تیره 6 اینچ کد : 8

25/000 تومان
honari-332-888
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 16cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 02030137
تعداد بسته
×

موی عروسک مشکی 6 اینچ کد : 2

25/000 تومان
honari-74-472
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 16cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: مشکی
کدمحصول : 02030136
تعداد بسته
×

موی عروسک زیتونی 6 اینچ کد : 18

25/000 تومان
honari-892-430
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 16cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: زیتونی
کدمحصول : 02030135
تعداد بسته
×

موی عروسک بور 6 اینچ کد : 103

25/000 تومان
honari-834-572
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
ارتفاع مو: 16cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: بور
کدمحصول : 02030134
تعداد بسته
موی عروسک به صورت متری در مدل های مختلف صاف، فر و موج دار میباشد. موی عروسک ار الیاف مصنوعی ساخته شده و مناسب ساخت انواع عروسک تیلدا و عروسک روسی میباشد . جنس موهای عروسک از نوع حرارت پذیر است که جلوه واقعی مو و رنگ را به عروسک می بخشد. موهای عروسک تاثیر زیادی بر زیبایی عروسک روسی می گذارد،پس سعی کنید مو های عروسک خود را به بهترین شکل مراقبت کنید و درست شانه بزنید تا زیبا و تمیز بمانند. موی عروسک در رنگ های قهوه ای ، شرابی ، بلند ، مشکی و زیتونی موجود است برای چسباندن موی عروسک از چسب حرارتی میتوانید استفاده کنید.

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه