سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

موی عروسک

موی عروسک به صورت متری در مدل های مختلف صاف، فر و موج دار میباشد. موی عروسک ار الیاف مصنوعی ساخته شده و مناسب ساخت انواع عروسک تیلدا و عروسک روسی میباشد . جنس موهای عروسک از نوع حرارت پذیر است که جلوه واقعی مو و رنگ را به عروسک می بخشد. موهای عروسک تاثیر زیادی بر زیبایی عروسک روسی می گذارد،پس سعی کنید مو های عروسک خود را به بهترین شکل مراقبت کنید و درست شانه بزنید تا زیبا و تمیز بمانند. موی عروسک در رنگ های قهوه ای ، شرابی ، بلند ، مشکی و زیتونی موجود است برای چسباندن موی عروسک از چسب حرارتی میتوانید استفاده کنید.

جستجو در دسته "موی عروسک" :

×

موی عروسک قهوه ای 20 اینچ کد 10

15/000 تومان
honari-993-586
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طول مو: 50cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301150
×

موی عروسک بور 20 اینچ کد 22T

15/000 تومان
honari-76-342
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طول مو: 50cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: بور
کدمحصول : 020301148
×

موی عروسک قهوه ای بژ 20 اینچ کد 18T

15/000 تومان
honari-852-494
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طول مو: 50cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301143
×

موی عروسک زیتونی روشن 20 اینچ کد 24

15/000 تومان
honari-543-864
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع مو: لخت
رنگ مو: زیتونی
طول مو: 50cm
کدمحصول : 020301142
×

موی عروسک فر بلوند کد : 88

15/000 تومان
honari-810-129
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طول مو: 45cm
نوع مو: فر
رنگ مو: بور
کدمحصول : 020301135
×

موی عروسک بور 6 اینچ کد : 22

8/000 تومان
honari-795-646
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طول مو: 16cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: بور
کدمحصول : 020301119
×

موی عروسک قهوه ای تیره 10 اینچ کد : 3

8/000 تومان
honari-426-795
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طول مو: 24cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301118
×

موی عروسک فر قهوه ای کد 12

15/000 تومان
honari-982-483
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طول مو: 45cm
نوع مو: فر
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 02030199
×

موی عروسک فر قهوه ای کد 5

15/000 تومان
honari-827-882
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طول مو: 45cm
نوع مو: فر
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 02030197
×

موی عروسک فر قهوه ای تیره کد : 4

15/000 تومان
honari-139-403
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طول مو: 45cm
نوع مو: فر
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 02030196
×

موی عروسک فر زیتونی تیره کد 18

15/000 تومان
honari-348-967
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طول مو: 45cm
نوع مو: فر
رنگ مو: زیتونی
کدمحصول : 02030195
×

موی عروسک قهوه ای تیره 10 اینچ کد : 4

8/000 تومان
honari-410-916
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طول مو: 24cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 02030191
×

موی عروسک فر قهوه ای تیره کد : 8

15/000 تومان
honari-632-148
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طول مو: 45cm
نوع مو: فر
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 02030160
×

موی عروسک فر بور کد 22

15/000 تومان
honari-250-119
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طول مو: 45cm
نوع مو: فر
رنگ مو: بور
کدمحصول : 02030158
×

موی عروسک بور 6 اینچ کد : 15

8/000 تومان
honari-975-928
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
طول مو: 16cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: بور
کدمحصول : 02030155
×

موی عروسک قهوه ای 20 اینچ کد4

honari-842-245
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
طول مو: 50cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301156
×

موی عروسک قهوه ای تیره 20 اینچ کد 8

honari-807-642
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
طول مو: 50cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301155
×

موی عروسک قهوه ای 20 اینچ کد 6

honari-731-203
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
طول مو: 50cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301154
×

موی عروسک عسلی روشن 20 اینچ کد 9

honari-640-725
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
طول مو: 50cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301153
×

موی عروسک قهوه ای روشن 20 اینچ کد 12H

honari-188-362
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
طول مو: 50cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301152
×

موی عروسک حنایی 20 اینچ کد 27

honari-529-383
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
طول مو: 50cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: سایر
کدمحصول : 020301151
×

موی عروسک قهوه ای 20 اینچ کد HB4

honari-579-809
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
طول مو: 50cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301149
×

موی عروسک خرمایی 20 اینچ کد33

honari-867-852
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
طول مو: 50cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301147
×

موی عروسک عسلی 20 اینچ کد12

honari-586-932
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
طول مو: 50cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301146
×

موی عروسک قهوه ای تیره 20 اینچ کد 4B

honari-891-193
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
طول مو: 50cm
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301145
×

موی عروسک شرابی تیره 20 اینچ کد 99j

honari-795-649
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
طول مو: 50cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: سایر
کدمحصول : 020301144
×

موی عروسک حالت دار زیتونی روشن 10 اینچ کد 24

honari-826-764
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
طول مو: 24cm
نوع مو: حالت دار
رنگ مو: زیتونی
کدمحصول : 020301141
×

موی عروسک حالت دار طلایی 10 اینچ کد 15

honari-888-511
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
طول مو: 24cm
نوع مو: حالت دار
رنگ مو: بور
کدمحصول : 020301140
×

موی عروسک قهوه ای روشن 10 اینچ کد 8

honari-745-797
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
طول مو: 24cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301139
×

موی عروسک قهوه ای 10 اینچ کد 6

honari-358-656
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
طول مو: 24cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301138
×

موی عروسک قهوه ای تیره 10 اینچ کد 5

honari-644-942
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
طول مو: 24cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301137
×

موی عروسک قهوه ای تیره 6 اینچ کد : 4

honari-615-364
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
طول مو: 16cm
نوع مو: لخت
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301136
×

موی عروسک فر بنفش تیره کد 850

honari-523-932
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
طول مو: 45cm
نوع مو: فر
رنگ مو: سایر
کدمحصول : 020301121
×

موی عروسک فر قهوه ای کد6

honari-676-851
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
طول مو: 45cm
نوع مو: فر
رنگ مو: قهوه ای
کدمحصول : 020301120
×

موی عروسک فر بلوند کد : 101

honari-385-762
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
طول مو: 45cm
نوع مو: فر
رنگ مو: بور
کدمحصول : 020301101
×

موی عروسک فر زیتونی کد : 24

honari-906-132
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
طول مو: 45cm
نوع مو: فر
رنگ مو: زیتونی
کدمحصول : 020301100

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه