سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

نمد دوزی

×

چسب حرارتی مات بزرگ

900 تومان
honari-335-500
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02030709
×

نمد دومیل صورتی ایرانی کد 121

600 تومان
honari-814-851
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بستهضخامت: 2mm
ابعاد: 35*25
طرح: ساده
کیفیت: درجه 2
رنگ پایه: صورتی
انواع طرح نمد: ساده
واحد: متر
کدمحصول : 02010029
×

نخ کوبلن 25 رنگ (50 عددی)

16/500 تومان
honari-686-752
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع تاب نخ: شش رشته ای
نوع نخ: کوبلن
نوع محصول: بسته ای
واحد: بسته
کدمحصول : 020201155
×

سوزن رویال 50 میلی متری شماره 8

125 تومان
honari-628-718
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

اندازه سوزن: 5cm
نوع ابزار دوخت: سوزن
واحد: عدد
کدمحصول : 02030489
×

بطری شیشه ای 5*2.3 cm

2/000 تومان
honari-774-315
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 02060801
×

نخ عمامه ای پنگوئن ecro

1/600 تومان
honari-194-38
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: کرم
اندازه قطر: 0.5mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع تاب نخ: دو رشته ای
مارک نخ: پنگوئن
نوع نخ: عمامه ای
اندازه یا وزن دوک: 10g
نوع محصول: تکی
واحد: عدد
کدمحصول : 02020981
×

نخ عمامه ای پنگوئن 3848

1/600 تومان
honari-71-209
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 0.5mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع تاب نخ: دو رشته ای
مارک نخ: پنگوئن
نوع نخ: عمامه ای
اندازه یا وزن دوک: 10g
نوع محصول: تکی
واحد: عدد
کدمحصول : 02020980
×

نخ عمامه ای پنگوئن 3837

1/600 تومان
honari-910-185
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: بنفش
اندازه قطر: 0.5mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع تاب نخ: دو رشته ای
مارک نخ: پنگوئن
نوع نخ: زرگری
اندازه یا وزن دوک: 10g
نوع محصول: تکی
واحد: عدد
کدمحصول : 02020979
×

نخ عمامه ای پنگوئن 3799

1/600 تومان
honari-556-20
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: طوسی
اندازه قطر: 0.5mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع تاب نخ: دو رشته ای
مارک نخ: پنگوئن
نوع نخ: عمامه ای
اندازه یا وزن دوک: 10g
نوع محصول: تکی
واحد: عدد
کدمحصول : 02020978
×

نخ عمامه ای پنگوئن 909

1/600 تومان
honari-229-18
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 0.5mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع تاب نخ: دو رشته ای
مارک نخ: پنگوئن
نوع نخ: عمامه ای
اندازه یا وزن دوک: 10g
نوع محصول: تکی
واحد: عدد
کدمحصول : 02020977
×

نخ عمامه ای پنگوئن 902

1/600 تومان
honari-74-312
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: قرمز
اندازه قطر: 0.5mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع تاب نخ: دو رشته ای
مارک نخ: پنگوئن
نوع نخ: عمامه ای
اندازه یا وزن دوک: 10g
نوع محصول: تکی
واحد: عدد
کدمحصول : 02020976
×

نخ عمامه ای پنگوئن 839

1/600 تومان
honari-633-292
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه قطر: 0.5mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع تاب نخ: دو رشته ای
مارک نخ: پنگوئن
نوع نخ: عمامه ای
اندازه یا وزن دوک: 10g
نوع محصول: تکی
واحد: عدد
کدمحصول : 02020975
×

نخ عمامه ای پنگوئن 738

1/600 تومان
honari-284-220
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: کرم
اندازه قطر: 0.5mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع تاب نخ: دو رشته ای
مارک نخ: پنگوئن
نوع نخ: عمامه ای
اندازه یا وزن دوک: 10g
نوع محصول: تکی
واحد: عدد
کدمحصول : 02020974
×

نخ عمامه ای پنگوئن 727

1/600 تومان
honari-945-457
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: زرد
اندازه قطر: 0.5mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع تاب نخ: دو رشته ای
مارک نخ: پنگوئن
نوع نخ: عمامه ای
اندازه یا وزن دوک: 10g
نوع محصول: بسته ای
واحد: عدد
کدمحصول : 02020973
×

نخ عمامه ای پنگوئن کد666

1/600 تومان
honari-316-52
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: قرمز
اندازه قطر: 0.5mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع تاب نخ: دو رشته ای
مارک نخ: پنگوئن
نوع نخ: عمامه ای
اندازه یا وزن دوک: 10g
نوع محصول: تکی
واحد: عدد
کدمحصول : 02020972
×

نخ عمامه ای پنگوئن کد605

1/600 تومان
honari-379-922
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: صورتی
اندازه قطر: 0.5mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع تاب نخ: دو رشته ای
مارک نخ: پنگوئن
نوع نخ: عمامه ای
اندازه یا وزن دوک: 10g
نوع محصول: تکی
واحد: عدد
کدمحصول : 02020971
×

نخ عمامه ای پنگوئن کد498

1/600 تومان
honari-925-859
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: قرمز
اندازه قطر: 0.5mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع تاب نخ: دو رشته ای
مارک نخ: پنگوئن
نوع نخ: عمامه ای
اندازه یا وزن دوک: 10g
نوع محصول: تکی
واحد: عدد
کدمحصول : 02020970
×

نخ عمامه ای پنگوئن کد445

1/600 تومان
honari-1-21
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: زرد
اندازه قطر: 0.5mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع تاب نخ: دو رشته ای
مارک نخ: پنگوئن
نوع نخ: عمامه ای
اندازه یا وزن دوک: 10g
نوع محصول: تکی
واحد: عدد
کدمحصول : 02020969
×

نخ عمامه ای پنگوئن کد 316

1/600 تومان
honari-364-874
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: صورتی
اندازه قطر: 0.5mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع تاب نخ: دو رشته ای
مارک نخ: پنگوئن
نوع نخ: عمامه ای
اندازه یا وزن دوک: 10g
نوع محصول: تکی
واحد: عدد
کدمحصول : 02020968
×

نخ عمامه ای پنگوئن کد 208

1/600 تومان
honari-810-741
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: بنفش
اندازه قطر: 0.5mm
کشور سازنده نخ: چین
نوع تاب نخ: دو رشته ای
مارک نخ: پنگوئن
نوع نخ: عمامه ای
اندازه یا وزن دوک: 10g
نوع محصول: تکی
واحد: عدد
کدمحصول : 02020967
×

نمد دومیل راه راه 35*50 نارنجی سفید

2/000 تومان
honari-830-210
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: نارنجی
انواع طرح نمد: راه راه
واحد: عدد
کدمحصول : 02010028
×

نمد دومیل راه راه 35*50 آبی سفید

2/000 تومان
honari-193-95
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: آبی
انواع طرح نمد: راه راه
واحد: عدد
کدمحصول : 02010027
×

نمد دومیل راه راه 35*50 خردلی سفید

2/000 تومان
honari-405-8
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: زرد
انواع طرح نمد: راه راه
واحد: عدد
کدمحصول : 02010026
×

نمد دومیل راه راه 35*50 زرد سفید

2/000 تومان
honari-729-547
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: زرد
انواع طرح نمد: راه راه
واحد: عدد
کدمحصول : 02010024
×

نمد دومیل راه راه 35*50 سبز سفید

2/000 تومان
honari-535-911
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: سبز
انواع طرح نمد: راه راه
واحد: عدد
کدمحصول : 02010023
×

نمد دومیل راه راه 35*50 قرمز سفید

2/000 تومان
honari-529-810
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: قرمز
انواع طرح نمد: راه راه
واحد: عدد
کدمحصول : 02010022
×

نمد دومیل خالدار ریز 35*50 قرمز با خال مشکی

1/600 تومان
honari-193-681
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: قرمز
انواع طرح نمد: خالدار
واحد: عدد
کدمحصول : 02010020
×

نمد دومیل خالدار ریز 35*50 مشکی با خال سفید

1/600 تومان
honari-174-932
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: سیاه
انواع طرح نمد: خالدار
واحد: عدد
کدمحصول : 02010019
×

نمد دومیل خالدار ریز 35*50 سفید با خال مشکی

1/000 تومان
honari-163-406
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: سفید
انواع طرح نمد: خالدار
واحد: عدد
کدمحصول : 02010018
×

نمد دومیل خالدار ریز 35*50 بنفش با خال سفید

1/600 تومان
honari-105-840
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: بنفش
انواع طرح نمد: خالدار
واحد: عدد
کدمحصول : 02010017
×

نمد دومیل خالدار ریز 35*50 آبی با خال قرمز

1/600 تومان
honari-212-547
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: آبی
انواع طرح نمد: خالدار
واحد: عدد
کدمحصول : 02010016
×

نمد دومیل خالدار ریز 35*50 سبز با خال سفید

1/600 تومان
honari-745-637
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: سبز
انواع طرح نمد: خالدار
واحد: عدد
کدمحصول : 02010015
×

نمد دومیل خالدار ریز 35*50 سبز مغز پسته ای با خال سفید

1/000 تومان
honari-737-716
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: سبز
انواع طرح نمد: خالدار
واحد: عدد
کدمحصول : 02010014
×

نمد دومیل خالدار ریز 35*50 کرم با خال صورتی

1/600 تومان
honari-983-243
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: کرم
انواع طرح نمد: خالدار
واحد: عدد
کدمحصول : 02010013
×

نمد دومیل خالدار ریز 35*50 سرمه ای با خال سفید

1/600 تومان
honari-846-329
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: آبی
انواع طرح نمد: خالدار
واحد: عدد
کدمحصول : 02010012
×

نمد دومیل خالدار ریز 35*50 زرد با خال سرخابی

1/600 تومان
honari-496-470
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ضخامت: 2mm
ابعاد: 50*35
طرح: طرح دار
کیفیت: درجه 1
رنگ پایه: زرد
انواع طرح نمد: خالدار
واحد: عدد
کدمحصول : 02010011

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه