سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

پشم طبیعی (الیاف) کچه

الیاف کچه در هنر کچه دوزی یا کچه کاری استفاده می شوند و در دو نوع طبیعی و مصنوعی در بازار موجود می باشند الیاف کچه یا پشم که برای کچه دوزی استفاده می شود با سوزن زدن های پیاپی با سوزن مخصوص کچه که در بدنه خود دارای شیارهایی است و جنس ان فلزی است شکل می گیرد . که کیفیت این فرم نهایی بستگی به مهارت و تعداد دفعات سوزن زدن و صبرو حوصله دارد.

×

الیاف طبیعی کچه دوزیNAKO کد 1249

12/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_1249
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050439
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO اکسید زردکد 1380

12/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_1380
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050437
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO سبز گرمسیری کد 1754

12/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_1754
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050433
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO یشمی کد 1873

12/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_1873
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050430
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO آبی فیروزه ای کد 3323

12/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_3323
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050426
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO خاکستری ذغالی کد 4192

12/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_4192
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050425
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO گلبهی کد 1422

12/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_1422
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050424
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO سبز جنگلی کد 190

12/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_190
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050417
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO سبز پسته ای کد 1291

12/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_1291
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050411
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO رزی کد 5173

12/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_5173
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050403
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO ارغوانی کد 6964

12/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_6964
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050401
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO نسکافه ای کد 219

12/000 تومان
honari-736-749
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050444
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO تمشکی کد 1206

12/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_1206
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050441
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO زرشکی کد 4409

12/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_4409
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050440
×

الیاف طبیعی کچه دوزیNAKO شرابی کد 999

12/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_999
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050438
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO خاکستری روشن کد 130

12/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_130
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050436
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO کد 3133

12/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_3133
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050435
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO مشکی کد 217

12/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_217
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050434
×

الیاف طبیعی کچه دوزیNAKO بژ کد 2250

12/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_2250
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050432
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO بنفش کد 1036

12/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_1036
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050431
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO سرمه ای کد 1138

12/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_1138
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050429
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO سفید کد 208

12/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_208
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050428
×

الیاف طبیعی کچه دوزیNAKO بنفش سیرکد 188

12/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_188
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050427
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO ذغالی کد 10167

12/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_10167
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050423
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO صورتی کد 5117

12/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_5117
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050422
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO آبی کد 280

12/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_280
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050421
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO زرد کد 184

12/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_184
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050418
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO قرمز کد 207

12/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_207
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050416
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO کرم کد 256

12/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_256
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050415
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO نارنجی کد 979

12/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_979
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050414
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO قهوه ای کد 1182

12/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_1182
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050413
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO آبی آسمانی کد 1256

12/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_1256
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050412
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO سبزنئونی کد 1381

12/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_1381
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050410
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO سرخ آبی کد 1426

12/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_1426
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050409
×

الیاف طبیعی کچه دوزیNAKO خاکستری کد 2000

12/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_2000
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050408
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO صورتی روشن کد 2387

12/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_2387
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050407

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه