سبد خرید شما خالی است !

پشم طبیعی (الیاف) کچه

الیاف کچه در هنر کچه دوزی یا کچه کاری استفاده می شوند و در دو نوع طبیعی و مصنوعی در بازار موجود می باشند الیاف کچه یا پشم که برای کچه دوزی استفاده می شود با سوزن زدن های پیاپی با سوزن مخصوص کچه که در بدنه خود دارای شیارهایی است و جنس ان فلزی است شکل می گیرد . که کیفیت این فرم نهایی بستگی به مهارت و تعداد دفعات سوزن زدن و صبرو حوصله دارد.

×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO نسکافه ای کد 219

20/000 تومان
honari-736-749
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050444
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO تمشکی کد 1206

20/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_1206
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050441
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO زرشکی کد 4409

20/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_4409
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050440
×

الیاف طبیعی کچه دوزیNAKO کد 1249

20/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_1249
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050439
×

الیاف طبیعی کچه دوزیNAKO شرابی کد 999

20/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_999
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050438
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO اکسید زردکد 1380

20/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_1380
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050437
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO خاکستری روشن کد 130

20/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_130
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050436
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO مشکی کد 217

20/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_217
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050434
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO سبز گرمسیری کد 1754

20/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_1754
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050433
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO بنفش کد 1036

20/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_1036
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050431
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO یشمی کد 1873

20/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_1873
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050430
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO سرمه ای کد 1138

20/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_1138
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050429
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO سفید کد 208

20/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_208
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050428
×

الیاف طبیعی کچه دوزیNAKO بنفش سیرکد 188

20/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_188
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050427
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO آبی فیروزه ای کد 3323

20/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_3323
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050426
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO گلبهی کد 1422

20/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_1422
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050424
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO ذغالی کد 10167

20/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_10167
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050423
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO صورتی کد 5117

20/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_5117
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050422
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO آبی کد 280

20/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_280
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050421
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO زرد کد 184

20/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_184
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050418
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO سبز جنگلی کد 190

20/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_190
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050417
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO قرمز کد 207

20/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_207
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050416
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO کرم کد 256

20/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_256
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050415
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO نارنجی کد 979

20/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_979
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050414
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO قهوه ای کد 1182

20/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_1182
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050413
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO آبی آسمانی کد 1256

20/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_1256
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050412
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO سبز پسته ای کد 1291

20/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_1291
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050411
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO سبزنئونی کد 1381

20/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_1381
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050410
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO سرخ آبی کد 1426

20/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_1426
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050409
×

الیاف طبیعی کچه دوزیNAKO خاکستری کد 2000

20/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_2000
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050408
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO صورتی روشن کد 2387

20/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_2387
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050407
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO آبی نفتی کد 3196

20/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_3196
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050405
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO مرجانی روشن کد 3655

20/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_3655
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050404
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO رزی کد 5173

20/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_5173
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050403
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO صورتی پر رنگ کد 5875

20/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_5875
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050402
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO ارغوانی کد 6964

20/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_6964
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کدمحصول : 02050401

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه