سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است !

نام محصول تعداد قیمت
0

سبد خرید شما خالی است !

نام محصول تعداد قیمت

پشم طبیعی (الیاف) کچه سیلا

جستجو در دسته "پشم طبیعی (الیاف) کچه سیلا" :

31 % -
بسته 20 رنگ پشم طبیعی سیلا

280/000 تومان
193/200 تومان
×

بسته 20 رنگ پشم طبیعی سیلا

31 % - 280/000 تومان193/200 تومان
pake24-sila
محتویات بسته
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا سرمه ای 50 گرمی کد27
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا آبی 50 گرمی کد 25
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا قهوه ای 50 گرمی کد 41
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا زرد 50 گرمی کد 35
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا گلبهی 50 گرمی کد 34
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا زرشکی 50 گرمی کد 20
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا اکر 50 گرمی کد 40
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا سبز 50 گرمی کد 23
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا طوسی 50 گرمی کد 14
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا قرمز 50 گرمی کد 19
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا مشکی 50 گرمی کد 33
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا سفید 50 گرمی کد 10
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا سبز 50 گرمی کد 22
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا بنفش 50 گرمی کد 17
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا آبی فیروزه ای 50 گرمی کد 24
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا زرد 50 گرمی کد 28
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا صورتی 50 گرمی کد 15
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا صورتی 50 گرمی کد 16
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا نارنجی 50 گرمی کد 18
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا آبی 50 گرمی کد 26
تعداد بسته
×

بسته 6رنگ پشم طبیعی سیلا

84/000 تومان
pake6-sila
محتویات بسته
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا قهوه ای 50 گرمی کد 41
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا سفید 50 گرمی کد 11
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا سبز 50 گرمی کد 23
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا قرمز 50 گرمی کد 19
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا زرد 50 گرمی کد 28
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا آبی 50 گرمی کد 26
تعداد بسته
×

الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا سفید 50 گرمی کد 10

14/000 تومان
kache_dozi_pashm_cila-10
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: سفید
کشور سازنده : ایران
نوع کچه: پشم طبیعی
کدمحصول : 0205040310
تعداد بسته
×

الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا صورتی 50 گرمی کد 15

14/000 تومان
kache_dozi_pashm_cila-15
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: صورتی
کشور سازنده : ایران
نوع کچه: پشم طبیعی
کدمحصول : 0205040315
تعداد بسته
×

الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا صورتی 50 گرمی کد 16

14/000 تومان
kache_dozi_pashm_cila-16
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: صورتی
کشور سازنده : ایران
نوع کچه: پشم طبیعی
کدمحصول : 0205040316
تعداد بسته
×

الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا بنفش 50 گرمی کد 17

14/000 تومان
kache_dozi_pashm_cila-17
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: بنفش
کشور سازنده : ایران
نوع کچه: پشم طبیعی
کدمحصول : 0205040317
تعداد بسته
×

الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا نارنجی 50 گرمی کد 18

14/000 تومان
kache_dozi_pashm_cila-18
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: قرمز
کشور سازنده : ایران
نوع کچه: پشم طبیعی
کدمحصول : 0205040318
تعداد بسته
×

الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا قرمز 50 گرمی کد 19

14/000 تومان
kache_dozi_pashm_cila-19
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: قرمز
کشور سازنده : ایران
نوع کچه: پشم طبیعی
کدمحصول : 0205040319
تعداد بسته
×

الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا سبز 50 گرمی کد 22

14/000 تومان
kache_dozi_pashm_cila-22
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : ایران
نوع کچه: پشم طبیعی
کدمحصول : 0205040322
تعداد بسته
×

الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا آبی فیروزه ای 50 گرمی کد 24

14/000 تومان
kache_dozi_pashm_cila-24
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : ایران
نوع کچه: پشم طبیعی
کدمحصول : 0205040324
تعداد بسته
×

الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا آبی 50 گرمی کد 26

14/000 تومان
kache_dozi_pashm_cila-26
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : ایران
نوع کچه: پشم طبیعی
کدمحصول : 0205040326
تعداد بسته
×

الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا زرد 50 گرمی کد 28

14/000 تومان
kache_dozi_pashm_cila-28
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: زرد
کشور سازنده : ایران
نوع کچه: پشم طبیعی
کدمحصول : 0205040328
تعداد بسته
×

الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا مشکی 50 گرمی کد 33

14/000 تومان
kache_dozi_pashm_cila-33
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: سیاه
کشور سازنده : ایران
نوع کچه: پشم طبیعی
کدمحصول : 0205040333
تعداد بسته
31 % -
بسته 12 رنگ پشم طبیعی سیلا

168/000 تومان
115/900 تومان
×

بسته 12 رنگ پشم طبیعی سیلا

31 % - 168/000 تومان115/900 تومان
sillawool12color
محتویات بسته
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا سرمه ای 50 گرمی کد27
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا گلبهی 50 گرمی کد 34
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا سفید 50 گرمی کد 11
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا سبز 50 گرمی کد 23
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا طوسی 50 گرمی کد 14
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا قرمز 50 گرمی کد 19
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا مشکی 50 گرمی کد 33
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا سبز 50 گرمی کد 22
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا بنفش 50 گرمی کد 17
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا آبی فیروزه ای 50 گرمی کد 24
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا زرد 50 گرمی کد 28
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا صورتی 50 گرمی کد 15
تعداد بسته
×

الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا طوسی 50 گرمی کد 14

14/000 تومان
kache_dozi_pashm_cila-14
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: طوسی
کشور سازنده : ایران
نوع کچه: پشم طبیعی
کدمحصول : 0205040314
تعداد بسته
×

الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا خاکستری 50 گرمی کد 32

14/000 تومان
kache_dozi_pashm_cila-32
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: سیاه
کشور سازنده : ایران
نوع کچه: پشم طبیعی
کدمحصول : 0205040332
تعداد بسته
×

الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا قهوه ای 50 گرمی کد 30

14/000 تومان
kache_dozi_pashm_cila-30
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : ایران
نوع کچه: پشم طبیعی
کدمحصول : 0205040330
تعداد بسته
×

الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا سفید 50 گرمی کد 11

14/000 تومان
kache_dozi_pashm_cila-11
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: سفید
کشور سازنده : ایران
نوع کچه: پشم طبیعی
کدمحصول : 0205040311
تعداد بسته
×

الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا اکر 50 گرمی کد 40

14/000 تومان
kache_dozi_pashm_cila-40
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: زرد
کشور سازنده : ایران
نوع کچه: پشم طبیعی
کدمحصول : 0205040340
تعداد بسته
×

الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا زرشکی 50 گرمی کد 20

14/000 تومان
kache_dozi_pashm_cila-20
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: قرمز
کشور سازنده : ایران
نوع کچه: پشم طبیعی
کدمحصول : 0205040320
تعداد بسته
×

الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا گلبهی 50 گرمی کد 34

14/000 تومان
kache_dozi_pashm_cila-34
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: صورتی
کشور سازنده : ایران
نوع کچه: پشم طبیعی
کدمحصول : 0205040334
تعداد بسته
×

الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا زرد 50 گرمی کد 35

14/000 تومان
honari-1557120222-832
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: زرد
کشور سازنده : ایران
نوع کچه: پشم طبیعی
کدمحصول : 0205040335
تعداد بسته
×

الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا قهوه ای 50 گرمی کد 41

14/000 تومان
kache_dozi_pashm_cila-27
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : ایران
نوع کچه: پشم طبیعی
کدمحصول : 0205040341
تعداد بسته
×

الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا آبی 50 گرمی کد 25

14/000 تومان
kache_dozi_pashm_cila-35
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : ایران
نوع کچه: پشم طبیعی
کدمحصول : 0205040325
تعداد بسته
×

الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا سرمه ای 50 گرمی کد27

14/000 تومان
kache_dozi_pashm_cila-027
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: سرمه ای
کشور سازنده : ایران
نوع کچه: پشم طبیعی
کدمحصول : 0205040327
تعداد بسته
×

الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا سبز 50 گرمی کد 23

 
kache_dozi_pashm_cila-23
واحد: بسته
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : ایران
نوع کچه: پشم طبیعی
کدمحصول : 0205040323

الیاف کچه در هنر کچه دوزی یا کچه کاری استفاده می شوند و در دو نوع طبیعی و مصنوعی در بازار موجود می باشند الیاف کچه یا پشم که برای کچه دوزی استفاده می شود با سوزن زدن های پیاپی با سوزن مخصوص کچه که در بدنه خود دارای شیارهایی است و جنس ان فلزی است شکل می گیرد . که کیفیت این فرم نهایی بستگی به مهارت و تعداد دفعات سوزن زدن و صبرو حوصله دارد.

شما می توانید الیاف کچه ارزان و باکیفیت را از برند سیلا تهیه کنید.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!