سبد خرید شما خالی است !

پشم طبیعی (الیاف) کچه

جستجو در دسته "پشم طبیعی (الیاف) کچه" :

×

الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا سفید 50 گرمی کد 10

19/500 تومان
kache_dozi_pashm_cila-10
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: سفید
کشور سازنده : ایران
نوع کچه: پشم طبیعی
کدمحصول : 0205040310
تعداد بسته
×

الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا صورتی 50 گرمی کد 15

19/500 تومان
kache_dozi_pashm_cila-15
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: صورتی
کشور سازنده : ایران
نوع کچه: پشم طبیعی
کدمحصول : 0205040315
تعداد بسته
×

الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا صورتی 50 گرمی کد 16

19/500 تومان
kache_dozi_pashm_cila-16
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: صورتی
کشور سازنده : ایران
نوع کچه: پشم طبیعی
کدمحصول : 0205040316
تعداد بسته
×

الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا بنفش 50 گرمی کد 17

19/500 تومان
kache_dozi_pashm_cila-17
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: بنفش
کشور سازنده : ایران
نوع کچه: پشم طبیعی
کدمحصول : 0205040317
تعداد بسته
×

الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا قرمز 50 گرمی کد 18

19/500 تومان
kache_dozi_pashm_cila-18
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: قرمز
کشور سازنده : ایران
نوع کچه: پشم طبیعی
کدمحصول : 0205040318
تعداد بسته
×

الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا قرمز 50 گرمی کد 19

19/500 تومان
kache_dozi_pashm_cila-19
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: قرمز
کشور سازنده : ایران
نوع کچه: پشم طبیعی
کدمحصول : 0205040319
تعداد بسته
×

الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا سبز 50 گرمی کد 22

19/500 تومان
kache_dozi_pashm_cila-22
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : ایران
نوع کچه: پشم طبیعی
کدمحصول : 0205040322
تعداد بسته
×

الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا آبی 50 گرمی کد 24

19/500 تومان
kache_dozi_pashm_cila-24
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : ایران
نوع کچه: پشم طبیعی
کدمحصول : 0205040324
تعداد بسته
×

الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا آبی 50 گرمی کد 26

19/500 تومان
kache_dozi_pashm_cila-26
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : ایران
نوع کچه: پشم طبیعی
کدمحصول : 0205040326
تعداد بسته
×

الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا زرد 50 گرمی کد 28

19/500 تومان
kache_dozi_pashm_cila-28
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: زرد
کشور سازنده : ایران
نوع کچه: پشم طبیعی
کدمحصول : 0205040328
تعداد بسته
×

الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا مشکی 50 گرمی کد 33

19/500 تومان
kache_dozi_pashm_cila-33
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: سیاه
کشور سازنده : ایران
نوع کچه: پشم طبیعی
کدمحصول : 0205040333
تعداد بسته
×

بسته 12 رنگ پشم طبیعی سیلا

162/000 تومان
sillawool12color
محتویات بسته
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا سرمه ای 50 گرمی کد27
 • الیاف پشم طبیعی کچه دوزی سیلا آبی 50 گرمی کد 25
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا قهوه ای 50 گرمی کد 41
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا زرد 50 گرمی کد 35
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا گلبهی 50 گرمی کد 34
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا زرشکی 50 گرمی کد 20
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا اکر 50 گرمی کد 40
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا سفید 50 گرمی کد 11
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا سبز 50 گرمی کد 23
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا قهوه ای 50 گرمی کد 30
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا خاکستری 50 گرمی کد 32
 • الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا طوسی 50 گرمی کد 14
 • سوزن کچه دوزی سیلا 8 سانتیمتر بسته ده عددی
تعداد بسته
×

الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا طوسی 50 گرمی کد 14

19/500 تومان
kache_dozi_pashm_cila-14
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: طوسی
کشور سازنده : ایران
نوع کچه: پشم طبیعی
کدمحصول : 0205040314
تعداد بسته
×

الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا خاکستری 50 گرمی کد 32

19/500 تومان
kache_dozi_pashm_cila-32
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: سیاه
کشور سازنده : ایران
نوع کچه: پشم طبیعی
کدمحصول : 0205040332
تعداد بسته
×

الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا قهوه ای 50 گرمی کد 30

19/500 تومان
kache_dozi_pashm_cila-30
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : ایران
نوع کچه: پشم طبیعی
کدمحصول : 0205040330
تعداد بسته
×

الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا سبز 50 گرمی کد 23

19/500 تومان
kache_dozi_pashm_cila-23
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : ایران
نوع کچه: پشم طبیعی
کدمحصول : 0205040323
تعداد بسته
×

الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا سفید 50 گرمی کد 11

19/500 تومان
kache_dozi_pashm_cila-11
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: سفید
کشور سازنده : ایران
نوع کچه: پشم طبیعی
کدمحصول : 0205040311
تعداد بسته
×

الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا اکر 50 گرمی کد 40

19/500 تومان
kache_dozi_pashm_cila-40
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: زرد
کشور سازنده : ایران
نوع کچه: پشم طبیعی
کدمحصول : 0205040340
تعداد بسته
×

الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا زرشکی 50 گرمی کد 20

19/500 تومان
kache_dozi_pashm_cila-20
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: قرمز
کشور سازنده : ایران
نوع کچه: پشم طبیعی
کدمحصول : 0205040320
تعداد بسته
×

الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا گلبهی 50 گرمی کد 34

19/500 تومان
kache_dozi_pashm_cila-34
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: صورتی
کشور سازنده : ایران
نوع کچه: پشم طبیعی
کدمحصول : 0205040334
تعداد بسته
×

الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا زرد 50 گرمی کد 35

19/500 تومان
honari-1557120222-832
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: زرد
کشور سازنده : ایران
نوع کچه: پشم طبیعی
کدمحصول : 0205040335
تعداد بسته
×

الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا قهوه ای 50 گرمی کد 41

19/500 تومان
kache_dozi_pashm_cila-27
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : ایران
نوع کچه: پشم طبیعی
کدمحصول : 0205040341
تعداد بسته
×

الیاف پشم طبیعی کچه دوزی سیلا آبی 50 گرمی کد 25

19/500 تومان
kache_dozi_pashm_cila-35
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : ایران
نوع کچه: پشم طبیعی
کدمحصول : 0205040325
تعداد بسته
×

الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا سرمه ای 50 گرمی کد27

19/500 تومان
kache_dozi_pashm_cila-027
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
رنگ پایه: سرمه ای
کشور سازنده : ایران
نوع کچه: پشم طبیعی
کدمحصول : 0205040327
تعداد بسته

الیاف کچه در هنر کچه دوزی یا کچه کاری استفاده می شوند و در دو نوع طبیعی و مصنوعی در بازار موجود می باشند الیاف کچه یا پشم که برای کچه دوزی استفاده می شود با سوزن زدن های پیاپی با سوزن مخصوص کچه که در بدنه خود دارای شیارهایی است و جنس ان فلزی است شکل می گیرد . که کیفیت این فرم نهایی بستگی به مهارت و تعداد دفعات سوزن زدن و صبرو حوصله دارد.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه