سبد خرید شما خالی است !

پشم طبیعی (الیاف) کچه

جستجو در دسته "پشم طبیعی (الیاف) کچه" :

×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO کد 3133

33/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_3133
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کشور سازنده : ترکیه
نوع کچه: پشم طبیعی
طول کچه: 2.5m
وزن کچه: 50g
رنگ پایه: طوسی
کدمحصول : 8681213004447
تعداد بسته
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO مشکی کد 217

33/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_217
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کشور سازنده : ترکیه
نوع کچه: پشم طبیعی
طول کچه: 2.5m
وزن کچه: 50g
رنگ پایه: سیاه
کدمحصول : 8681213004379
تعداد بسته
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO صورتی پر رنگ کد 5875

33/000 تومان
kache_dozi_pashm_tabie_5875
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کشور سازنده : ترکیه
نوع کچه: پشم طبیعی
طول کچه: 2.5m
وزن کچه: 50g
رنگ پایه: صورتی
کدمحصول : 8681213004522
تعداد بسته
×

الیاف طبیعی کچه دوزی سیلا گلبهی تیره

 
kache_dozi_pashm_cila
واحد: گرم
رنگ پایه: صورتی
نوع کچه: پشم طبیعی
کدمحصول : 02050402
×

بسته 12 رنگ الیاف طبیعی کچه NAKO

 
bandel-kache-12
محتویات بسته
 • الیاف طبیعی کچه دوزیNAKO خاکستری کد 2000
 • الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO سرخ آبی کد 1426
 • الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO سبزنئونی کد 1381
 • الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO آبی آسمانی کد 1256
 • الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO قرمز کد 207
 • الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO زرد کد 184
 • الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO ذغالی کد 10167
 • الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO گلبهی کد 1422
 • الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO آبی فیروزه ای کد 3323
 • الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO سرمه ای کد 1138
 • الیاف طبیعی کچه دوزیNAKO کد 1249
 • الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO آجری کد 4409
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO تمشکی کد 1206

 
kache_dozi_pashm_tabie_1206
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کشور سازنده : ترکیه
نوع کچه: پشم طبیعی
طول کچه: 2.5m
وزن کچه: 50g
رنگ پایه: قرمز
کدمحصول : 02050441
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO آجری کد 4409

 
kache_dozi_pashm_tabie_4409
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کشور سازنده : ترکیه
نوع کچه: پشم طبیعی
طول کچه: 2.5m
وزن کچه: 50g
رنگ پایه: قرمز
کدمحصول : 02050440
×

الیاف طبیعی کچه دوزیNAKO کد 1249

 
kache_dozi_pashm_tabie_1249
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کشور سازنده : ترکیه
نوع کچه: پشم طبیعی
طول کچه: 2.5m
وزن کچه: 50g
رنگ پایه: بنفش
کدمحصول : 8681213004218
×

الیاف طبیعی کچه دوزیNAKO شرابی کد 999

 
kache_dozi_pashm_tabie_999
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کشور سازنده : ترکیه
نوع کچه: پشم طبیعی
طول کچه: 2.5m
وزن کچه: 50g
رنگ پایه: قرمز
کدمحصول : 02050438
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO اکسید زردکد 1380

 
kache_dozi_pashm_tabie_1380
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کشور سازنده : ترکیه
نوع کچه: پشم طبیعی
طول کچه: 2.5m
وزن کچه: 50g
رنگ پایه: زرد
کدمحصول : 02050437
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO خاکستری روشن کد 130

 
kache_dozi_pashm_tabie_130
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کشور سازنده : ترکیه
نوع کچه: پشم طبیعی
طول کچه: 2.5m
وزن کچه: 50g
رنگ پایه: طوسی
کدمحصول : 02050436
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO سبز گرمسیری کد 1754

 
kache_dozi_pashm_tabie_1754
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کشور سازنده : ترکیه
نوع کچه: پشم طبیعی
طول کچه: 2.5m
وزن کچه: 50g
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 8681213004294
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO بنفش کد 1036

 
kache_dozi_pashm_tabie_1036
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کشور سازنده : ترکیه
نوع کچه: پشم طبیعی
طول کچه: 2.5m
وزن کچه: 50g
رنگ پایه: بنفش
کدمحصول : 02050431
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO یشمی کد 1873

 
kache_dozi_pashm_tabie_1873
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کشور سازنده : ترکیه
نوع کچه: پشم طبیعی
طول کچه: 2.5m
وزن کچه: 50g
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 02050430
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO سرمه ای کد 1138

 
kache_dozi_pashm_tabie_1138
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کشور سازنده : ترکیه
نوع کچه: پشم طبیعی
طول کچه: 2.5m
وزن کچه: 50g
رنگ پایه: سرمه ای
کدمحصول : 02050429
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO سفید کد 208

 
kache_dozi_pashm_tabie_208
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کشور سازنده : ترکیه
نوع کچه: پشم طبیعی
طول کچه: 2.5m
وزن کچه: 50g
رنگ پایه: سفید
کدمحصول : 8681213004362
×

الیاف طبیعی کچه دوزیNAKO بنفش سیرکد 188

 
kache_dozi_pashm_tabie_188
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کشور سازنده : ترکیه
نوع کچه: پشم طبیعی
طول کچه: 2.5m
وزن کچه: 50g
رنگ پایه: بنفش
کدمحصول : 8681213004324
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO آبی فیروزه ای کد 3323

 
kache_dozi_pashm_tabie_3323
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کشور سازنده : ترکیه
نوع کچه: پشم طبیعی
طول کچه: 2.5m
وزن کچه: 50g
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 02050426
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO گلبهی کد 1422

 
kache_dozi_pashm_tabie_1422
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کشور سازنده : ترکیه
نوع کچه: پشم طبیعی
طول کچه: 2.5m
وزن کچه: 50g
رنگ پایه: نارنجی
کدمحصول : 8699432300233
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO ذغالی کد 10167

 
kache_dozi_pashm_tabie_10167
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کشور سازنده : ترکیه
نوع کچه: پشم طبیعی
طول کچه: 2.5m
وزن کچه: 50g
رنگ پایه: طوسی
کدمحصول : 02050423
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO صورتی کد 5117

 
kache_dozi_pashm_tabie_5117
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کشور سازنده : ترکیه
نوع کچه: پشم طبیعی
طول کچه: 2.5m
وزن کچه: 50g
رنگ پایه: صورتی
کدمحصول : 02050422
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO آبی کد 280

 
kache_dozi_pashm_tabie_280
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کشور سازنده : ترکیه
نوع کچه: پشم طبیعی
طول کچه: 2.5m
وزن کچه: 50g
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 02050421
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO زرد کد 184

 
kache_dozi_pashm_tabie_184
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کشور سازنده : ترکیه
نوع کچه: پشم طبیعی
طول کچه: 2.5m
وزن کچه: 50g
رنگ پایه: زرد
کدمحصول : 02050418
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO سبز جنگلی کد 190

 
kache_dozi_pashm_tabie_190
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کشور سازنده : ترکیه
نوع کچه: پشم طبیعی
طول کچه: 2.5m
وزن کچه: 50g
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 02050417
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO قرمز کد 207

 
kache_dozi_pashm_tabie_207
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کشور سازنده : ترکیه
نوع کچه: پشم طبیعی
طول کچه: 2.5m
وزن کچه: 50g
رنگ پایه: قرمز
کدمحصول : 02050416
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO کرم کد 256

 
kache_dozi_pashm_tabie_256
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کشور سازنده : ترکیه
نوع کچه: پشم طبیعی
طول کچه: 2.5m
وزن کچه: 50g
رنگ پایه: کرم
کدمحصول : 02050415
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO نارنجی کد 979

 
kache_dozi_pashm_tabie_979
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کشور سازنده : ترکیه
نوع کچه: پشم طبیعی
طول کچه: 2.5m
وزن کچه: 50g
رنگ پایه: نارنجی
کدمحصول : 8681213004546
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO قهوه ای کد 1182

 
kache_dozi_pashm_tabie_1182
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کشور سازنده : ترکیه
نوع کچه: پشم طبیعی
طول کچه: 2.5m
وزن کچه: 50g
رنگ پایه: قهوه ای
کدمحصول : 8681213004195
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO آبی آسمانی کد 1256

 
kache_dozi_pashm_tabie_1256
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کشور سازنده : ترکیه
نوع کچه: پشم طبیعی
طول کچه: 2.5m
وزن کچه: 50g
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 8681213004225
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO سبز پسته ای کد 1291

 
kache_dozi_pashm_tabie_1291
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کشور سازنده : ترکیه
نوع کچه: پشم طبیعی
طول کچه: 2.5m
وزن کچه: 50g
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 02050411
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO سبزنئونی کد 1381

 
kache_dozi_pashm_tabie_1381
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کشور سازنده : ترکیه
نوع کچه: پشم طبیعی
طول کچه: 2.5m
وزن کچه: 50g
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 02050410
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO سرخ آبی کد 1426

 
kache_dozi_pashm_tabie_1426
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کشور سازنده : ترکیه
نوع کچه: پشم طبیعی
طول کچه: 2.5m
وزن کچه: 50g
رنگ پایه: صورتی
کدمحصول : 02050409
×

الیاف طبیعی کچه دوزیNAKO خاکستری کد 2000

 
kache_dozi_pashm_tabie_2000
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کشور سازنده : ترکیه
نوع کچه: پشم طبیعی
طول کچه: 2.5m
وزن کچه: 50g
رنگ پایه: طوسی
کدمحصول : 02050408
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO آبی نفتی کد 3196

 
kache_dozi_pashm_tabie_3196
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کشور سازنده : ترکیه
نوع کچه: پشم طبیعی
طول کچه: 2.5m
وزن کچه: 50g
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 8681213004454
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO مرجانی روشن کد 3655

 
kache_dozi_pashm_tabie_3655
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کشور سازنده : ترکیه
نوع کچه: پشم طبیعی
طول کچه: 2.5m
وزن کچه: 50g
رنگ پایه: صورتی
کدمحصول : 8681213004478
×

الیاف طبیعی کچه دوزی NAKO رزی کد 5173

 
kache_dozi_pashm_tabie_5173
واحد: بسته
جنس: طبیعی
وزن: 50 گرم
سازنده: Nako
اندازه: 2.5
کشور سازنده : ترکیه
نوع کچه: پشم طبیعی
طول کچه: 2.5m
وزن کچه: 50g
رنگ پایه: صورتی
کدمحصول : 8681213004515

الیاف کچه در هنر کچه دوزی یا کچه کاری استفاده می شوند و در دو نوع طبیعی و مصنوعی در بازار موجود می باشند الیاف کچه یا پشم که برای کچه دوزی استفاده می شود با سوزن زدن های پیاپی با سوزن مخصوص کچه که در بدنه خود دارای شیارهایی است و جنس ان فلزی است شکل می گیرد . که کیفیت این فرم نهایی بستگی به مهارت و تعداد دفعات سوزن زدن و صبرو حوصله دارد.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه