سبد خرید شما خالی است !

شابلون هویه کاری

جستجو در دسته "شابلون هویه کاری " :

×

شابلون فلزی یا زهرا 13.5*13.5 cm

4/450 تومان
shablon-felezi-ya-zahra-135mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 13.5*13.5 cm
کشور سازنده : ایران
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کدمحصول : 010414120
تعداد بسته
×

شابلون فلزی یا زهرا 11.5*11.5 cm

4/000 تومان
shablon-felezi-ya-zahra-small-115-115mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 11.5*11.5 cm
کشور سازنده : ایران
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کدمحصول : 010414119
تعداد بسته
×

شابلون فلزی پرنده 11*10 cm

4/450 تومان
shablon-felezi-10-11cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 11*10 cm
کشور سازنده : ایران
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کدمحصول : 010414118
تعداد بسته
×

شابلون فلزی حاشیه 15.5*9.5 cm

4/450 تومان
shablon-felezi-hashie-155-95mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 9.5*15.5 cm
کشور سازنده : ایران
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کدمحصول : 010414117
تعداد بسته
×

شابولن فلزی یا زهرا 15.5*15.5 cm

4/450 تومان
shablon-ya-zahra-155mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 15.5*15.5 cm
کشور سازنده : ایران
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کدمحصول : 010414116
تعداد بسته
×

شابلون فلزی طرح گل 10*8

2/750 تومان
honari-200-475
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 8*10 cm
سازنده شابلون: ایران
نوع شابلون: ساده
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010414115
تعداد بسته
×

شابلون فلزی طرح یا ابو الفضل 13.5*13.5

2/600 تومان
honari-441-518
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 13.5 * 13.5 cm
سازنده شابلون: ایران
نوع شابلون: ساده
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010414110
تعداد بسته
×

شابلون فلزی حاشیه 10*22

5/500 تومان
honari-388-683
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 22*10 cm
سازنده شابلون: ایران
نوع شابلون: ساده
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010414103
تعداد بسته
×

شابلون فلزی طرح گل رز 13cm

4/900 تومان
honari-777-415
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 13*12 cm
سازنده شابلون: ایران
نوع شابلون: ساده
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01041499
تعداد بسته
×

شابلون فلزی طرح گل 9*7.5

2/750 تومان
honari-362-528
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
ابعاد شابلون: 9*7.5 cm
جنس شابلون: فلزّی
سازنده شابلون: ایران
نوع شابلون: ساده
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01041491
تعداد بسته
×

شابلون فلزی دایره ای 16cm

6/100 تومان
honari-569-131
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 16 cm
سازنده شابلون: ایران
نوع شابلون: ساده
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01041489
تعداد بسته
×

شابلون فلزی طرح گل 9.5*11.7

4/000 تومان
honari-191-246
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 11.7*9.5 cm
سازنده شابلون: ایران
نوع شابلون: ساده
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01041478
تعداد بسته
×

شابلون فلزی طرح گل 11.9cm

4/000 تومان
honari-540-571
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 11.9*11.9 cm
سازنده شابلون: ایران
نوع شابلون: ساده
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01041471
تعداد بسته
×

شابلون فلزی طرح گل 15.5cm

5/950 تومان
honari-266-75
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 15.5 cm
سازنده شابلون: ایران
نوع شابلون: ساده
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01041470
تعداد بسته
×

شابلون فلزی طرح پروانه 14*14

4/750 تومان
honari-596-25
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 14*14 cm
سازنده شابلون: ایران
نوع شابلون: ساده
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01041469
تعداد بسته
×

شابلون فلزی طرح دایره 16cm

10/600 تومان
honari-312-738
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 16 cm
سازنده شابلون: ایران
نوع شابلون: ساده
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01041453
تعداد بسته
×

شابلون فلزی طرح بته جقه 12*16

4/450 تومان
honari-2-322
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 16*12 cm
سازنده شابلون: ایران
نوع شابلون: ساده
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01041451
تعداد بسته
×

شابلون فلزی طرح بته جقه 9*13

2/750 تومان
honari-453-254
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 13 * 9 cm
سازنده شابلون: ایران
نوع شابلون: ساده
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01041450
تعداد بسته
×

شابلون فلزی کد 520

5/500 تومان
honari-318-286
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 18 * 8
سازنده شابلون: ایران
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01041448
تعداد بسته
×

شابلون فلزی کد 514

3/600 تومان
honari-692-971
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 15 * 11
سازنده شابلون: ایران
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01041447
تعداد بسته
×

شابلون فلزی کد 46

3/750 تومان
honari-614-83
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 15 *8.5
سازنده شابلون: ایران
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01041445
تعداد بسته
×

شابلون فلزی کد 104

4/750 تومان
honari-747-247
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 18*12.5
سازنده شابلون: ایران
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01041444
تعداد بسته
×

شابلون فلزی کد 66

3/500 تومان
honari-580-898
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 11 *7
سازنده شابلون: ایران
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01041440
تعداد بسته
×

شابلون فلزی کد 234

4/450 تومان
honari-730-366
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 18.5*9.7
سازنده شابلون: ایران
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01041438
تعداد بسته
×

شابلون فلزی کد 56 کوچک

5/500 تومان
shablon_felezi_56_small
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 18*9.5
سازنده شابلون: ایران
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01041418
تعداد بسته
×

شابلون فلزی کد 56 بزرگ

5/500 تومان
shablon_felezi_56
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 22*11.5
سازنده شابلون: ایران
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01041417
تعداد بسته
×

شابلون فلزی كد 67

3/750 تومان
shablon-felezi-67
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 6*9
سازنده شابلون: ایران
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01041414
تعداد بسته
×

شابلون فلزی كد 38

4/750 تومان
shablon-felezi-38
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 16.5*10
سازنده شابلون: ایران
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01041413
تعداد بسته
×

شابلون فلزی كد 593

5/500 تومان
shablon-felezi-593
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 17*10
سازنده شابلون: ایران
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01041410
تعداد بسته
×

شابلون فلزی كد 125

4/900 تومان
shablon-felezi-125
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 15*115
سازنده شابلون: ایران
کدمحصول : 01041408
تعداد بسته
×

شابلون فلزی كد 47

5/500 تومان
shablon-felezi-47
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 21*11
سازنده شابلون: ایران
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01041407
تعداد بسته
×

شابلون فلزی کد 397

3/600 تومان
shablon-felezi-397
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 8*13.5
سازنده شابلون: ایران
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01041401
تعداد بسته
×

شابلون فلزی طرح یا رضا 13.5*13.5

 
honari-997-44
واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 13.5*13.5 cm
سازنده شابلون: ایران
نوع شابلون: ساده
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010414113
×

شابلون فلزی طرح یا مهدی 13.5*13.5

 
honari-444-579
واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 13.5*13.5 cm
سازنده شابلون: ایران
نوع شابلون: ساده
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010414111
×

شابلون فلزی طرح الله اکبر 13.5*13.5

 
honari-359-183
واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 13.5*13.5 cm
سازنده شابلون: ایران
نوع شابلون: ساده
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010414112
×

شابلون فلزی طرح زنگوله 11*15

 
honari-226-391
واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 15 * 11 cm
سازنده شابلون: ایران
نوع شابلون: ساده
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01041495

یکی از انواع شابلون ها شابلون های فلزی هستند از این شابلون ها در هنر هویه کاری و سوخت نگاری استفاده می شود هویه کاری می تواند روی انواع پارچه های مخمل و ساتن و غیره و همچنین روی چرم نیز صورت بگیرد . همچنین از هویه کاری و شابلون های فلزی برای هویه کاری روی پارچه های نمدی نیز استفاده می شود. به همین دلیل به این شابلون ها ، شابلون های هویه کاری نیز استفاده می شود. 

شابلون های هویه کاری با استفاده از برش های لیزری تولید می شود و طراحی آن توسط طراحان انجام می شود. در خرید شابلون هویه کاری به لبه های داخلی کار توجه کنید تا کار نهایی شما از کیفیت مناسبی برخوردار باشد. 

 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه