سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

شابلون هویه کاری

جستجو در دسته "شابلون هویه کاری " :

×

شابلون فلزی یا زهرا 13.5*13.5 cm

4/450 تومان
shablon-felezi-ya-zahra-135mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 13.5*13.5 cm
کشور سازنده : ایران
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کدمحصول : 010414120
تعداد بسته
×

شابلون فلزی یا زهرا 11.5*11.5 cm

4/000 تومان
shablon-felezi-ya-zahra-small-115-115mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 11.5*11.5 cm
کشور سازنده : ایران
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کدمحصول : 010414119
تعداد بسته
×

شابولن فلزی یا زهرا 15.5*15.5 cm

4/450 تومان
shablon-ya-zahra-155mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 15.5*15.5 cm
کشور سازنده : ایران
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کدمحصول : 010414116
تعداد بسته
×

شابلون فلزی پرنده 11*10 cm

 
shablon-felezi-10-11cm
واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 11*10 cm
کشور سازنده : ایران
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کدمحصول : 010414118
×

شابلون فلزی حاشیه 15.5*9.5 cm

 
shablon-felezi-hashie-155-95mm
واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 9.5*15.5 cm
کشور سازنده : ایران
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کدمحصول : 010414117
×

شابلون فلزی طرح گل 10*8

 
honari-200-475
واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 8*10 cm
سازنده شابلون: ایران
نوع شابلون: ساده
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010414115
×

شابلون فلزی طرح یا ابو الفضل 13.5*13.5

 
honari-441-518
واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 13.5 * 13.5 cm
سازنده شابلون: ایران
نوع شابلون: ساده
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010414110
×

شابلون فلزی حاشیه 10*22

 
honari-388-683
واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 22*10 cm
سازنده شابلون: ایران
نوع شابلون: ساده
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 010414103
×

شابلون فلزی طرح گل رز 13cm

 
honari-777-415
واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 13*12 cm
سازنده شابلون: ایران
نوع شابلون: ساده
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01041499
×

شابلون فلزی طرح گل 9*7.5

 
honari-362-528
واحد: عدد
ابعاد شابلون: 9*7.5 cm
جنس شابلون: فلزّی
سازنده شابلون: ایران
نوع شابلون: ساده
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01041491
×

شابلون فلزی دایره ای 16cm

 
honari-569-131
واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 16 cm
سازنده شابلون: ایران
نوع شابلون: ساده
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01041489
×

شابلون فلزی طرح گل 9.5*11.7

 
honari-191-246
واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 11.7*9.5 cm
سازنده شابلون: ایران
نوع شابلون: ساده
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01041478
×

شابلون فلزی طرح گل 11.9cm

 
honari-540-571
واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 11.9*11.9 cm
سازنده شابلون: ایران
نوع شابلون: ساده
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01041471
×

شابلون فلزی طرح گل 15.5cm

 
honari-266-75
واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 15.5 cm
سازنده شابلون: ایران
نوع شابلون: ساده
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01041470
×

شابلون فلزی طرح پروانه 14*14

 
honari-596-25
واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 14*14 cm
سازنده شابلون: ایران
نوع شابلون: ساده
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01041469
×

شابلون فلزی طرح دایره 16cm

 
honari-312-738
واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 16 cm
سازنده شابلون: ایران
نوع شابلون: ساده
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01041453
×

شابلون فلزی طرح بته جقه 12*16

 
honari-2-322
واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 16*12 cm
سازنده شابلون: ایران
نوع شابلون: ساده
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01041451
×

شابلون فلزی طرح بته جقه 9*13

 
honari-453-254
واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 13 * 9 cm
سازنده شابلون: ایران
نوع شابلون: ساده
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01041450
×

شابلون فلزی کد 520

 
honari-318-286
واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 18 * 8
سازنده شابلون: ایران
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01041448
×

شابلون فلزی کد 514

 
honari-692-971
واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 15 * 11
سازنده شابلون: ایران
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01041447
×

شابلون فلزی کد 46

 
honari-614-83
واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 15 *8.5
سازنده شابلون: ایران
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01041445
×

شابلون فلزی کد 104

 
honari-747-247
واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 18*12.5
سازنده شابلون: ایران
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01041444
×

شابلون فلزی کد 66

 
honari-580-898
واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 11 *7
سازنده شابلون: ایران
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01041440
×

شابلون فلزی کد 234

 
honari-730-366
واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 18.5*9.7
سازنده شابلون: ایران
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01041438
×

شابلون فلزی کد 56 کوچک

 
shablon_felezi_56_small
واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 18*9.5
سازنده شابلون: ایران
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01041418
×

شابلون فلزی کد 56 بزرگ

 
shablon_felezi_56
واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 22*11.5
سازنده شابلون: ایران
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01041417
×

شابلون فلزی كد 67

 
shablon-felezi-67
واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 6*9
سازنده شابلون: ایران
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01041414
×

شابلون فلزی كد 38

 
shablon-felezi-38
واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 16.5*10
سازنده شابلون: ایران
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01041413
×

شابلون فلزی كد 593

 
shablon-felezi-593
واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 17*10
سازنده شابلون: ایران
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01041410
×

شابلون فلزی كد 125

 
shablon-felezi-125
واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 15*115
سازنده شابلون: ایران
کدمحصول : 01041408
×

شابلون فلزی كد 47

 
shablon-felezi-47
واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 21*11
سازنده شابلون: ایران
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01041407
×

شابلون فلزی کد 397

 
shablon-felezi-397
واحد: عدد
جنس شابلون: فلزّی
ابعاد شابلون: 8*13.5
سازنده شابلون: ایران
انواع ابزار طراحی: شابلون فلزی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 01041401

یکی از انواع شابلون ها شابلون های فلزی هستند از این شابلون ها در هنر هویه کاری و سوخت نگاری استفاده می شود هویه کاری می تواند روی انواع پارچه های مخمل و ساتن و غیره و همچنین روی چرم نیز صورت بگیرد . همچنین از هویه کاری و شابلون های فلزی برای هویه کاری روی پارچه های نمدی نیز استفاده می شود. به همین دلیل به این شابلون ها ، شابلون های هویه کاری نیز استفاده می شود. 

شابلون های هویه کاری با استفاده از برش های لیزری تولید می شود و طراحی آن توسط طراحان انجام می شود. در خرید شابلون هویه کاری به لبه های داخلی کار توجه کنید تا کار نهایی شما از کیفیت مناسبی برخوردار باشد. 

 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!