سبد خرید شما خالی است !

پارچه گل دار

جستجو در دسته "پارچه گل دار" :

×

پارچه گلدار طرح چهل تکه چند رنگ عرض 190

7/900 تومان
honari-1525868055-498
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*190
جنس پارچه: تترون
میزان آهار: متوسط
عرض پارچه: 190cm
انواع طرح پارچه : گلدار
کدمحصول : 021201197
×

پارچه گلدار طرح چهل تکه چند رنگ عرض 190

7/800 تومان
honari-1525867706-836
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*190
جنس پارچه: تترون
میزان آهار: متوسط
عرض پارچه: 190cm
انواع طرح پارچه : گلدار
کدمحصول : 021201196
×

پارچه طرح گل ریز صورتی گلبهی

5/000 تومان
honari-161-829
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
ناموجود
واحد: 100*110
جنس پارچه: تترون
میزان آهار: کم
رنگ پایه: سفید
عرض پارچه: 110cm
کاربرد پارچه: سرویس آشپزخانه-کیف-لباس عروسک پوشاک-سرویس خواب
اندازه طرح روی پارچه: 5mm
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 021201187
×

پارچه طرح گل ریز آبی زمینه سفید

5/000 تومان
honari-341-548
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
ناموجود
واحد: 100*110
جنس پارچه: تترون
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: سفید
عرض پارچه: 110cm
کاربرد پارچه: سرویس آشپزخانه-کیف-لباس عروسک پوشاک-سرویس خواب
اندازه طرح روی پارچه: 5mm
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 021201185
×

پارچه گلدار طرح گل ریز زمینه بنفش

18/000 تومان
parche_goldar_riz_banafsh_2
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*150
جنس پارچه: پنبه
میزان آهار: کم
رنگ پایه: بنفش
عرض پارچه: 150cm
کاربرد پارچه: کیف-پوشاک-تیکه دوزی-خرج کار
اندازه طرح روی پارچه: 1 تا 2 سانتی متر
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : اندونزی
کدمحصول : 021201178
×

پارچه گلدار طرح گل سفید ریز زمینه بنفش

18/000 تومان
parche_goldar_riz_sefid
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*150
جنس پارچه: پنبه
میزان آهار: کم
رنگ پایه: بنفش
عرض پارچه: 150cm
کاربرد پارچه: کیف-پوشاک-تیکه دوزی-خرج کار
اندازه طرح روی پارچه: 1 تا 2 سانتی متر
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : اندونزی
کدمحصول : 021201177
×

پارچه گلدار طرح گل بنفش ریز زمینه مشکی

18/000 تومان
parche_khaldar_riz_banafsh_meshkii
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بستهواحد: 100*150
جنس پارچه: پنبه
میزان آهار: کم
رنگ پایه: سیاه
عرض پارچه: 150cm
کاربرد پارچه: کیف-پوشاک-تیکه دوزی-خرجکار
اندازه طرح روی پارچه: 1 تا 2 سانتی متر
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : اندونزی
کدمحصول : 021201176
×

پارچه گلدار طرح گل صورتی ریز زمینه مشکی

16/500 تومان
parche_goldar_riz_meshki_soorati
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*150
جنس پارچه: پنبه
میزان آهار: کم
رنگ پایه: سیاه
عرض پارچه: 150cm
کاربرد پارچه: کیف-پوشاک-تیکه دوزی
اندازه طرح روی پارچه: 1cm
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : تایوان
کدمحصول : 021201175
×

پارچه گلدار طرح گل ریز زمینه قرمز

18/000 تومان
parche_goldar_riz_ghermez
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


ناموجود
واحد: 100*150
جنس پارچه: پنبه
میزان آهار: کم
رنگ پایه: قرمز
عرض پارچه: 150cm
کاربرد پارچه: کیف-پوشاک-تیکه دوزی
اندازه طرح روی پارچه: 1cm
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : تایوان
کدمحصول : 021201174
×

پارچه گلدار طرح گل ریز زمینه مشکی

18/000 تومان
parche_goldar_meshkii
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بستهواحد: 100*150
جنس پارچه: پنبه
میزان آهار: کم
رنگ پایه: سیاه
عرض پارچه: 150cm
کاربرد پارچه: کیف-پوشاک-خرج کار
اندازه طرح روی پارچه: 1cm
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : تایوان
کدمحصول : 021201173
×

پارچه گلدار طرح گلریز زمینه بنفش

18/000 تومان
parche_khaldar_riz_banafshh
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*150
جنس پارچه: پنبه
میزان آهار: کم
رنگ پایه: بنفش
عرض پارچه: 150cm
کاربرد پارچه: کیف-پوشاک-خرج کار
اندازه طرح روی پارچه: 1cm
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : تایوان
کدمحصول : 021201172
×

پارچه گلدار طرح بته جقه زمینه قهوه ای

17/000 تومان
parche_botejeghee
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
ناموجود
واحد: 100*150
جنس پارچه: پنبه
میزان آهار: کم
رنگ پایه: قهوه ای
عرض پارچه: 150cm
کاربرد پارچه: کیف-پوشاک-تیکه دوزی
اندازه طرح روی پارچه: 6cm
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : تایوان
کدمحصول : 021201171
×

پارچه گلدار طرح گل صورتی زمینه سفید

15/500 تومان
goldar_riz_soratii
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بستهناموجود
واحد: 100*150
جنس پارچه: پنبه
میزان آهار: کم
رنگ پایه: سفید
عرض پارچه: 150cm
کاربرد پارچه: کیف-پوشاک-سرویس آشپزخانه-عروسک
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 021201170
×

پارچه گلدار طرح گل بنفش زمینه سفید

15/500 تومان
goldar_riz_banafsh
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*150
جنس پارچه: پنبه
میزان آهار: کم
رنگ پایه: سفید
عرض پارچه: 150cm
کاربرد پارچه: کیف-پوشاک-سرویس آشپزخانه-عروسک
اندازه طرح روی پارچه: 2 تا 5 سانتی متر
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 021201169
×

پارچه گلدار طرح گل چند رنگ زمینه مشکی

15/500 تومان
goldar_riz_gol
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*150
جنس پارچه: پنبه
میزان آهار: کم
رنگ پایه: سیاه
عرض پارچه: 150cm
کاربرد پارچه: کیف-پوشاک-سرویس آشپزخانه-عروسک
اندازه طرح روی پارچه: 2 تا 5 سانتی متر
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 021201168
×

پارچه گلدار طرح گل ریز زمینه سورمه ای

15/500 تومان
goldar_riz_sormei
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بستهواحد: 100*150
جنس پارچه: پنبه
میزان آهار: کم
رنگ پایه: سرمه ای
عرض پارچه: 150cm
کاربرد پارچه: کیف-پوشاک-سرویس آشپزخانه-عروسک
اندازه طرح روی پارچه: 1cm
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 021201167
×

پارچه گلدار طرح گل ریز زمینه قرمز

15/500 تومان
goldar_riz_ghermez
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بستهواحد: 100*150
جنس پارچه: پنبه
میزان آهار: کم
رنگ پایه: قرمز
عرض پارچه: 150cm
کاربرد پارچه: کیف-پوشاک-سرویس آشپزخانه-عروسک
اندازه طرح روی پارچه: 1cm
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 021201166
×

پارچه گلدار طرح گل ریز زمینه سبز کله غازی

15/500 تومان
goldar_riz_sabz_kale_ghaz
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*150
جنس پارچه: پنبه
میزان آهار: کم
رنگ پایه: سبز
عرض پارچه: 150cm
کاربرد پارچه: کیف-پوشاک-سرویس آشپزخانه-عروسک
اندازه طرح روی پارچه: 1cm
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 021201165
×

پارچه گلدار طرح گل رز زمینه کرم

15/500 تومان
goldar_roz_kerem
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
ناموجود
واحد: 100*150
جنس پارچه: پنبه
میزان آهار: کم
رنگ پایه: کرم
عرض پارچه: 150cm
کاربرد پارچه: سرویس خواب-سرویس آشپزخانه-خرج کار
اندازه طرح روی پارچه: 2 تا 7 سانتی متر
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 021201164
×

پارچه طرح بته جقه زمینه مشکی

5/800 تومان
parche_bote_gheghe
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
ناموجود
واحد: 100*130
جنس پارچه: 85% پنبه
میزان آهار: کم
رنگ پایه: سیاه
کاربرد پارچه: لباس عروسک - دوخت کیف
اندازه طرح روی پارچه: 2 تا 7 سانتی متر
انواع طرح پارچه : گلدار
عرض پارچه: 130cm
شرکت تولید کننده: نساجی نقش رنگ
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 021201149
×

پارچه گلدار ریز بنفش

5/000 تومان
parche_goldar_riz_banafsh
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
واحد: 100*110
جنس پارچه: 85%پنبه
انواع طرح پارچه : گلدار
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: بنفش
کاربرد پارچه: لباس عروسک -سرویس خواب - آشپزخانه
عرض پارچه: 110cm
شرکت تولید کننده: رایحه
اندازه طرح روی پارچه: 1*3
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 021201148
×

پارچه طرح گل لاله قرمز_صورتی زمینه کرم

6/000 تومان
honari-552-574
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: 100*200
جنس پارچه: تترون
میزان آهار: متوسط
عرض پارچه: 2m
انواع طرح پارچه : گلدار
رنگ پایه: کرم
شرکت تولید کننده: ماه واره
کاربرد پارچه: سرویس آشپزخانه-کیف-لباس عروسک پوشاک-سرویس خواب
اندازه طرح روی پارچه: 3*1.5
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 021201127
×

پارچه طرح گل لاله زرشکی_گلبهی زمینه گلبهی

6/000 تومان
honari-104-235
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: 100*200
جنس پارچه: تترون
میزان آهار: متوسط
عرض پارچه: 2m
انواع طرح پارچه : گلدار
رنگ پایه: صورتی
شرکت تولید کننده: ماه واره
کاربرد پارچه: سرویس آشپزخانه-کیف-لباس عروسک پوشاک-سرویس خواب
اندازه طرح روی پارچه: 3*1.5
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 021201124
×

پارچه طرح سنبل گل نارنجی_قرمز_ زرد زمینه سفید

5/800 تومان
honari-517-958
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
واحد: 100*200
جنس پارچه: تترون
عرض پارچه: 2m
انواع طرح پارچه : گلدار
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: سفید
شرکت تولید کننده: ماه واره
کاربرد پارچه: سرویس آشپزخانه-کیف-لباس عروسک پوشاک-سرویس خواب
اندازه طرح روی پارچه: 1m
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 021201116
×

پارچه طرح گل متوسط صورتی زمینه آبی مارک ماهواره

7/900 تومان
honari-446-357
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*200
جنس پارچه: تترون
عرض پارچه: 2m
انواع طرح پارچه : گلدار
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: آبی
کاربرد پارچه: سرویس آشپزخانه-کیف-لباس عروسک پوشاک-سرویس خواب
شرکت تولید کننده: ماه واره
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 021201109
×

پارچه طرح گل متوسط صورتی زمینه کرم مارک ماهواره

7/900 تومان
honari-438-100
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*200
جنس پارچه: تترون
عرض پارچه: 2m
انواع طرح پارچه : گلدار
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: آبی
کاربرد پارچه: سرویس آشپزخانه-کیف-لباس عروسک پوشاک-سرویس خواب
شرکت تولید کننده: ماه واره
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 021201108
×

پارچه طرح گلدار بنفش برگ سبز

4/700 تومان
honari-655-784
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
واحد: 100*110
جنس پارچه: تترون
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: سفید
عرض پارچه: 110cm
کاربرد پارچه: سرویس آشپزخانه-کیف-لباس عروسک پوشاک-سرویس خواب
انواع طرح پارچه : گلدار
اندازه طرح روی پارچه: 5 الی 15 میلی متر
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 021201189
نا موجود
پارچه طرح گلدار آبی طوسی

4/700 تومان
×

پارچه طرح گلدار آبی طوسی

4/700 تومان
honari-866-803
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: 100*110
جنس پارچه: تترون
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: سفید
عرض پارچه: 110cm
کاربرد پارچه: سرویس آشپزخانه-کیف-لباس عروسک پوشاک-سرویس خواب
اندازه طرح روی پارچه: 5 الی 15 میلی متر
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 021201188
×

پارچه طرح گل ریز صورتی زمینه سفید

5/000 تومان
honari-962-247
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: 100*110
جنس پارچه: تترون
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: سفید
کاربرد پارچه: سرویس آشپزخانه-کیف-لباس عروسک پوشاک-سرویس خواب
اندازه طرح روی پارچه: 5mm
انواع طرح پارچه : گلدار
عرض پارچه: 110cm
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 021201186
×

پارچه طرح گلدار صورتی بنفش زمینه شیری

8/200 تومان
honari-434-196
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: 100*190
جنس پارچه: تترون
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: کرم
عرض پارچه: 190cm
شرکت تولید کننده: نساجی نگین
کاربرد پارچه: سرویس آشپزخانه-کیف-لباس عروسک پوشاک-سرویس خواب
اندازه طرح روی پارچه: 3 الی 9 سانتی متر
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 021201184
×

پارچه طرح گلدار بنفش زمینه سفید مارک طوبی کد80

7/900 تومان
honari-915-653
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: 100*100
جنس پارچه: تترون
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: سفید
عرض پارچه: 100cm
شرکت تولید کننده: نساجی طوبا
کاربرد پارچه: سرویس آشپزخانه-کیف-لباس عروسک پوشاک-سرویس خواب
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 021201180
×

پارچه گلدار ریز زرد زمینه قرمز

5/000 تومان
parche_goldar_riz_zard_ghermez
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
ناموجود
واحد: 100*90
جنس پارچه: 85% پنبه
میزان آهار: کم
رنگ پایه: قرمز
عرض پارچه: 90cm
کاربرد پارچه: کیف-پوشاک-تیکه دوزی-خرج کار-لباس عروسک-لوازم آشپزخونه
اندازه طرح روی پارچه: 3mm
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 021201179
×

پارچه طرح گل لاله سبز زمینه سبز روشن

6/000 تومان
honari-421-895
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: 100*200
جنس پارچه: تترون
میزان آهار: متوسط
عرض پارچه: 2m
انواع طرح پارچه : گلدار
رنگ پایه: سبز
شرکت تولید کننده: ماه واره
کاربرد پارچه: سرویس آشپزخانه-کیف-لباس عروسک پوشاک-سرویس خواب
اندازه طرح روی پارچه: 3*1.5
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 021201126
×

پارچه طرح گل لاله قرمز_صورتی زمینه آبی

7/500 تومان
honari-41-16
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
ناموجود
واحد: 100*200
جنس پارچه: تترون
میزان آهار: متوسط
عرض پارچه: 2m
انواع طرح پارچه : گلدار
رنگ پایه: آبی
شرکت تولید کننده: ماه واره
کاربرد پارچه: سرویس آشپزخانه-کیف-لباس عروسک پوشاک-سرویس خواب
اندازه طرح روی پارچه: 3*1.5
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 021201125
×

پارچه طرح گل متوسط صورتی پر رنگ کرم روشن مارک ماهواره

6/500 تومان
honari-218-855
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: 100*200
جنس پارچه: تترون
میزان آهار: متوسط
عرض پارچه: 2m
انواع طرح پارچه : گلدار
شرکت تولید کننده: گل آرا
کاربرد پارچه: سرویس آشپزخانه-کیف-لباس عروسک پوشاک-سرویس خواب
اندازه طرح روی پارچه: 3تا4
رنگ پایه: کرم
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 021201122
×

پارچه طرح گل متوسط صورتی زمینه زرد روشن

6/500 تومان
honari-548-379
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: 100*200
جنس پارچه: تترون
عرض پارچه: 2m
انواع طرح پارچه : گلدار
رنگ پایه: زرد
میزان آهار: متوسط
شرکت تولید کننده: ماه واره
کاربرد پارچه: سرویس آشپزخانه-سرویس خواب کیف
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 021201107

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه