سبد خرید شما خالی است !

پارچه طرحدار

جستجو در دسته "پارچه طرحدار" :

×

پارچه خالدار بزرگ طوسی

5/000 تومان
parche-khaldar-tusi-6mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
جنس پارچه: تترون
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: طوسی
عرض پارچه: 190cm
اندازه طرح روی پارچه: 6mm
انواع طرح پارچه : خالدار
کدمحصول : 021201206
تعداد بسته
×

پارچه خالدار کوچک طوسی 40*50

2/500 تومان
honari-1543821964-405
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
جنس پارچه: تترون
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: طوسی
اندازه طرح روی پارچه: 4 میلی متر
انواع طرح پارچه : خالدار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 021201205
تعداد بسته
×

پارچه صورتی ستاره دار عرض 200

19/700 تومان
parche-star-200cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: 100*200
جنس پارچه: تترون
رنگ پایه: صورتی
عرض پارچه: 200cm
اندازه طرح روی پارچه: 2-1 سانتی متر
انواع طرح پارچه : هندسی
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02120002
تعداد بسته
×

پارچه صورتی خالدار عرض 200

19/700 تومان
parche-pink-khaldar-190cm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: 100*200
جنس پارچه: تترون
رنگ پایه: صورتی
عرض پارچه: 200cm
اندازه طرح روی پارچه: 4mm
انواع طرح پارچه : خالدار
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02120001
تعداد بسته
×

پارچه ستاره دار صورتی عرض ۱90

15/000 تومان
honari-1537628609-215
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
جنس پارچه: تترون
رنگ پایه: صورتی
عرض پارچه: 190cm
انواع طرح پارچه : هندسی
اندازه طرح روی پارچه: 2cm
کدمحصول : 021201203
تعداد بسته
×

پارچه کتان ترک سفید طرح هواپیما GARDINEN عرض 240

29/000 تومان
honari-1531548984-152
موجود
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*240
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: سفید
عرض پارچه: 240cm
شرکت تولید کننده: gardinen
انواع طرح پارچه : سایر
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120437
تعداد بسته
×

پارچه کتان ترک هاشوردار فیروزه ای GARDINEN عرض 240

29/000 تومان
honari-1529491699-796
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*240
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: آبی
عرض پارچه: 240cm
شرکت تولید کننده: gardinen
انواع طرح پارچه : هاشور
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120436
تعداد بسته
×

پارچه کتان ترک هاشوردار نسکافه ای GARDINEN عرض 240

84/000 تومان
honari-1529394910-963
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*240
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: قهوه ای
عرض پارچه: 240cm
شرکت تولید کننده: gardinen
انواع طرح پارچه : هاشور
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120435
تعداد بسته
×

پارچه کتان ترک هاشوردار سرمه ای GARDINEN عرض 240

29/000 تومان
honari-1529394209-235
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*240
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: سرمه ای
عرض پارچه: 240cm
شرکت تولید کننده: gardinen
انواع طرح پارچه : هاشور
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120434
تعداد بسته
×

پارچه کتان ترک هاشوردار زرد GARDINEN عرض 240

84/000 تومان
honari-1529393157-729
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*240
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: زرد
عرض پارچه: 240cm
شرکت تولید کننده: gardinen
انواع طرح پارچه : هاشور
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120432
تعداد بسته
×

پارچه کتان ترک هاشوردار صورتی GARDINEN عرض 240

29/000 تومان
honari-1529392941-643
موجود
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*240
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: صورتی
عرض پارچه: 240cm
شرکت تولید کننده: gardinen
انواع طرح پارچه : هاشور
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120431
تعداد بسته
×

پارچه کتان ترک هاشوردار مشکی GARDINEN عرض 240

29/000 تومان
honari-1529392872-189
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*240
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: سیاه
عرض پارچه: 240cm
شرکت تولید کننده: gardinen
انواع طرح پارچه : هاشور
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120430
تعداد بسته
×

پارچه کتان ترک هاشوردار قرمز GARDINEN عرض 240

84/000 تومان
honari-1529392726-733
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*240
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: قرمز
عرض پارچه: 240cm
شرکت تولید کننده: gardinen
انواع طرح پارچه : هاشور
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120429
تعداد بسته
×

پارچه کتان ترک گلدار زمینه کرم DAISY STAR عرض 170

66/000 تومان
honari-1529386965-946
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*170
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: کرم
عرض پارچه: 170cm
شرکت تولید کننده: DAISY STAR
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120428
تعداد بسته
×

پارچه کتان ترک آبی با گل صورتی و بنفش عرض 170

23/000 تومان
honari-1529386867-549
موجود
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*170
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: آبی
عرض پارچه: 170cm
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120427
تعداد بسته
×

پارچه کتان ترک صورتی با گل صورتی و بنفش عرض 170

23/000 تومان
honari-1529386702-204
موجود
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*170
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: صورتی
عرض پارچه: 170cm
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120426
تعداد بسته
×

پارچه کتان ترک یاسی گلدار GARDINEN عرض 240

84/000 تومان
honari-1529386107-398
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*240
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: صورتی
عرض پارچه: 240cm
شرکت تولید کننده: gardinen
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120424
تعداد بسته
×

پارچه کتان ترک توسی روشن گلدار GARDINEN عرض 240

84/000 تومان
honari-1529385961-204
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*240
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: طوسی
عرض پارچه: 240cm
شرکت تولید کننده: gardinen
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120423
تعداد بسته
×

پارچه کتان ترک صورتی گلدار GARDINEN عرض 240

29/000 تومان
honari-1529385852-554
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*240
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: صورتی
عرض پارچه: 240cm
شرکت تولید کننده: gardinen
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120422
تعداد بسته
×

پارچه کتان ترک گل بنفش عرض 160

66/000 تومان
honari-1529327241-698
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*160
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: سفید
عرض پارچه: 160cm
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120420
تعداد بسته
×

پارچه کتان ترک گل چند رنگ عرض 160

23/000 تومان
honari-1529327093-187
موجود
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*160
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: سفید
عرض پارچه: 160cm
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120419
تعداد بسته
×

پارچه کتان ترک گل یاسی عرض 160

23/000 تومان
honari-1529326757-267
موجود
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*160
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: سفید
عرض پارچه: 160cm
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120418
تعداد بسته
×

پارچه کتان ترک طرح گل رز بنفش DAISY STAR عرض 170

23/000 تومان
honari-1529323491-313
موجود
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*170
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: کرم
عرض پارچه: 170cm
شرکت تولید کننده: DAISY STAR
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120414
تعداد بسته
×

پارچه کتان ترک طرح گل رز آبی DAISY STAR عرض 170

23/000 تومان
honari-1529323393-369
موجود
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*170
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: طوسی
شرکت تولید کننده: DAISY STAR
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120413
تعداد بسته
×

پارچه کتان ترک طرح گل رز قرمز DAISY STAR عرض 170

23/000 تومان
honari-1529322540-951
موجود
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*170
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: طلایی
عرض پارچه: 170cm
شرکت تولید کننده: DAISY STAR
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120411
تعداد بسته
×

پارچه کتان ترک گلدار زمینه سدری DAISY STAR عرض 170

66/000 تومان
honari-1529321507-483
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*170
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
شرکت تولید کننده: DAISY STAR
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120408
تعداد بسته
×

پارچه کتان ترک گلدار زمینه توسی DAISY STAR عرض 170

66/000 تومان
honari-1529320550-574
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*170
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
عرض پارچه: 170cm
شرکت تولید کننده: DAISY STAR
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120407
تعداد بسته
×

پارچه کتان ترک سفید طرح ستاره GARDINEN عرض 240

29/000 تومان
honari-1529319274-380
موجود
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*240
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: سفید
عرض پارچه: 240cm
شرکت تولید کننده: gardinen
کشور سازنده : ترکیه
انواع طرح پارچه : سایر
کدمحصول : 02120406
تعداد بسته
×

پارچه کتان ترک آبی گل صورتی GARDINEN عرض 240

15/000 تومان
honari-1529318051-962
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: 100*240
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: آبی
عرض پارچه: 240cm
شرکت تولید کننده: GARDINEN
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120402
تعداد بسته
×

پارچه کتان ترک سبز گلدار DAISY STAR عرض 170

66/000 تومان
honari-1529316347-782
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*170
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: سبز
عرض پارچه: 170cm
شرکت تولید کننده: DAISY STAR
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120401
تعداد بسته
×

پارچه خالدار سبز دریایی عرض 190

15/000 تومان
honari-1525868253-706
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
جنس پارچه: تترون
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: سبز
عرض پارچه: 190cm
انواع طرح پارچه : خالدار
اندازه طرح روی پارچه: هر خال : 5mm
کدمحصول : 021201199
تعداد بسته
×

پارچه گلدار طرح گل سفید ریز زمینه بنفش

18/000 تومان
parche_goldar_riz_sefid
موجود
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*150
جنس پارچه: پنبه
میزان آهار: کم
رنگ پایه: بنفش
عرض پارچه: 150cm
کاربرد پارچه: کیف-پوشاک-تیکه دوزی-خرج کار
اندازه طرح روی پارچه: 1 تا 2 سانتی متر
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : اندونزی
کدمحصول : 021201177
تعداد بسته
×

پارچه گلدار طرح گل بنفش ریز زمینه مشکی

18/000 تومان
parche_khaldar_riz_banafsh_meshkii
موجود
انتخاب نوع بستهواحد: 100*150
جنس پارچه: پنبه
میزان آهار: کم
رنگ پایه: سیاه
عرض پارچه: 150cm
کاربرد پارچه: کیف-پوشاک-تیکه دوزی-خرجکار
اندازه طرح روی پارچه: 1 تا 2 سانتی متر
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : اندونزی
کدمحصول : 021201176
تعداد بسته
×

پارچه گلدار طرح گل صورتی ریز زمینه مشکی

16/500 تومان
parche_goldar_riz_meshki_soorati
موجود
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*150
جنس پارچه: پنبه
میزان آهار: کم
رنگ پایه: سیاه
عرض پارچه: 150cm
کاربرد پارچه: کیف-پوشاک-تیکه دوزی
اندازه طرح روی پارچه: 1cm
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : تایوان
کدمحصول : 021201175
تعداد بسته
×

پارچه گلدار طرح گل ریز زمینه قرمز

18/000 تومان
parche_goldar_riz_ghermez
موجود
انتخاب نوع بسته


ناموجود
واحد: 100*150
جنس پارچه: پنبه
میزان آهار: کم
رنگ پایه: قرمز
عرض پارچه: 150cm
کاربرد پارچه: کیف-پوشاک-تیکه دوزی
اندازه طرح روی پارچه: 1cm
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : تایوان
کدمحصول : 021201174
تعداد بسته
×

پارچه گلدار طرح گل ریز زمینه مشکی

18/000 تومان
parche_goldar_meshkii
موجود
انتخاب نوع بسته


ناموجود
واحد: 100*150
جنس پارچه: پنبه
میزان آهار: کم
رنگ پایه: سیاه
عرض پارچه: 150cm
کاربرد پارچه: کیف-پوشاک-خرج کار
اندازه طرح روی پارچه: 1cm
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : تایوان
کدمحصول : 021201173
تعداد بسته

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه