سبد خرید شما خالی است !

پارچه طرحدار

جستجو در دسته "پارچه طرحدار" :

×

پارچه کتان ترک سفید طرح هواپیما GARDINEN عرض 240

29/000 تومان
honari-1531548984-152
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*240
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: سفید
عرض پارچه: 240cm
شرکت تولید کننده: gardinen
انواع طرح پارچه : سایر
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120437
×

پارچه کتان ترک هاشوردار فیروزه ای GARDINEN عرض 240

29/000 تومان
honari-1529491699-796
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*240
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: آبی
عرض پارچه: 240cm
شرکت تولید کننده: gardinen
انواع طرح پارچه : هاشور
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120436
×

پارچه کتان ترک هاشوردار نسکافه ای GARDINEN عرض 240

29/000 تومان
honari-1529394910-963
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*240
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: قهوه ای
عرض پارچه: 240cm
شرکت تولید کننده: gardinen
انواع طرح پارچه : هاشور
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120435
×

پارچه کتان ترک هاشوردار سرمه ای GARDINEN عرض 240

29/000 تومان
honari-1529394209-235
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*240
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: سرمه ای
عرض پارچه: 240cm
شرکت تولید کننده: gardinen
انواع طرح پارچه : هاشور
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120434
×

پارچه کتان ترک هاشوردار توسی GARDINEN عرض 240

29/000 تومان
honari-1529393835-128
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*240
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: طوسی
عرض پارچه: 240cm
شرکت تولید کننده: gardinen
انواع طرح پارچه : هاشور
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120433
×

پارچه کتان ترک هاشوردار زرد GARDINEN عرض 240

29/000 تومان
honari-1529393157-729
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*240
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: زرد
عرض پارچه: 240cm
شرکت تولید کننده: gardinen
انواع طرح پارچه : هاشور
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120432
×

پارچه کتان ترک هاشوردار صورتی GARDINEN عرض 240

29/000 تومان
honari-1529392941-643
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*240
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: صورتی
عرض پارچه: 240cm
شرکت تولید کننده: gardinen
انواع طرح پارچه : هاشور
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120431
×

پارچه کتان ترک هاشوردار مشکی GARDINEN عرض 240

29/000 تومان
honari-1529392872-189
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*240
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: سیاه
عرض پارچه: 240cm
شرکت تولید کننده: gardinen
انواع طرح پارچه : هاشور
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120430
×

پارچه کتان ترک هاشوردار قرمز GARDINEN عرض 240

15 % - 29/000 تومان24/650 تومان
honari-1529392726-733
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*240
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: قرمز
عرض پارچه: 240cm
شرکت تولید کننده: gardinen
انواع طرح پارچه : هاشور
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120429
×

پارچه کتان ترک گلدار زمینه کرم DAISY STAR عرض 170

23/000 تومان
honari-1529386965-946
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*170
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: کرم
عرض پارچه: 170cm
شرکت تولید کننده: DAISY STAR
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120428
×

پارچه کتان ترک آبی با گل صورتی و بنفش عرض 170

23/000 تومان
honari-1529386867-549
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*170
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: آبی
عرض پارچه: 170cm
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120427
×

پارچه کتان ترک صورتی با گل صورتی و بنفش عرض 170

23/000 تومان
honari-1529386702-204
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*170
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: صورتی
عرض پارچه: 170cm
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120426
×

پارچه کتان ترک یاسی گلدار GARDINEN عرض 240

29/000 تومان
honari-1529386107-398
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*240
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: صورتی
عرض پارچه: 240cm
شرکت تولید کننده: gardinen
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120424
×

پارچه کتان ترک توسی روشن گلدار GARDINEN عرض 240

29/000 تومان
honari-1529385961-204
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*240
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: طوسی
عرض پارچه: 240cm
شرکت تولید کننده: gardinen
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120423
×

پارچه کتان ترک صورتی گلدار GARDINEN عرض 240

29/000 تومان
honari-1529385852-554
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*240
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: صورتی
عرض پارچه: 240cm
شرکت تولید کننده: gardinen
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120422
×

پارچه کتان ترک آبی گلدار GARDINEN عرض 240

29/000 تومان
honari-1529385420-334
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*240
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: آبی
عرض پارچه: 240cm
شرکت تولید کننده: gardinen
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120421
10 % -
پارچه کتان ترک گل بنفش عرض 160

23/000 تومان
20/700 تومان
×

پارچه کتان ترک گل بنفش عرض 160

10 % - 23/000 تومان20/700 تومان
honari-1529327241-698
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*160
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: سفید
عرض پارچه: 160cm
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120420
×

پارچه کتان ترک گل چند رنگ عرض 160

22/000 تومان
honari-1529327093-187
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*160
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: سفید
عرض پارچه: 160cm
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120419
×

پارچه کتان ترک گل یاسی عرض 160

23/000 تومان
honari-1529326757-267
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*160
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: سفید
عرض پارچه: 160cm
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120418
×

پارچه کتان ترک گل آبی عرض 160

23/000 تومان
honari-1529326236-533
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*160
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: سفید
عرض پارچه: 160cm
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120417
×

پارچه کتان ترک آبی گلدار WELLA HOME عرض 150

22/000 تومان
honari-1529325938-629
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*150
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: آبی
عرض پارچه: 150cm
شرکت تولید کننده: wella home
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120416
×

پارچه کتان ترک صورتی گلدار WELLA HOME عرض 150

22/000 تومان
honari-1529323723-173
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: 100*150
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: صورتی
عرض پارچه: 150cm
شرکت تولید کننده: wella home
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120415
×

پارچه کتان ترک طرح گل رز بنفش DAISY STAR عرض 170

23/000 تومان
honari-1529323491-313
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*170
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: کرم
عرض پارچه: 170cm
شرکت تولید کننده: DAISY STAR
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120414
×

پارچه کتان ترک طرح گل رز آبی DAISY STAR عرض 170

23/000 تومان
honari-1529323393-369
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*170
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: طوسی
شرکت تولید کننده: DAISY STAR
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120413
×

پارچه کتان ترک طرح گل رز صورتی DAISY STAR عرض 170

23/000 تومان
honari-1529322837-631
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*170
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: صورتی
عرض پارچه: 170cm
شرکت تولید کننده: DAISY STAR
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120412
×

پارچه کتان ترک طرح گل رز قرمز DAISY STAR عرض 170

23/000 تومان
honari-1529322540-951
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*170
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: طلایی
عرض پارچه: 170cm
شرکت تولید کننده: DAISY STAR
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120411
×

پارچه کتان ترک گلدار زمینه سدری DAISY STAR عرض 170

15 % - 23/000 تومان19/550 تومان
honari-1529321507-483
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*170
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
شرکت تولید کننده: DAISY STAR
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120408
×

پارچه کتان ترک گلدار زمینه توسی DAISY STAR عرض 170

23/000 تومان
honari-1529320550-574
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*170
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
عرض پارچه: 170cm
شرکت تولید کننده: DAISY STAR
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120407
×

پارچه کتان ترک سفید طرح ستاره GARDINEN عرض 240

29/000 تومان
honari-1529319274-380
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*240
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: سفید
عرض پارچه: 240cm
شرکت تولید کننده: gardinen
کشور سازنده : ترکیه
انواع طرح پارچه : سایر
کدمحصول : 02120406
×

پارچه کتان ترک زرد گل صورتی GARDIDNE عرض 240

29/000 تومان
honari-1529319118-828
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*240
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: زرد
عرض پارچه: 240cm
شرکت تولید کننده: gardinen
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120405
×

پارچه کتان ترک صورتی گل صورتی GARDINEN عرض 240

29/000 تومان
honari-1529318978-573
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*240
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: صورتی
عرض پارچه: 240cm
شرکت تولید کننده: gardinen
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120404
×

پارچه کتان ترک توسی گل صورتی GARDINEN عرض 240

29/000 تومان
honari-1529318674-713
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*240
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: طوسی
عرض پارچه: 240cm
شرکت تولید کننده: gardinen
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120403
×

پارچه کتان ترک سبز گلدار DAISY STAR عرض 170

23/000 تومان
honari-1529316347-782
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: 100*170
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: سبز
عرض پارچه: 170cm
شرکت تولید کننده: DAISY STAR
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120401
×

پارچه خالدار توسی عرض 190

7/900 تومان
honari-1525868334-968
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: متر
جنس پارچه: تترون
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: طوسی
عرض پارچه: 190cm
اندازه طرح روی پارچه: هر خال : 5mm
انواع طرح پارچه : خالدار
کدمحصول : 021201200
×

پارچه خالدار سبز دریایی عرض 190

7/900 تومان
honari-1525868253-706
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته


واحد: متر
جنس پارچه: تترون
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: سبز
عرض پارچه: 190cm
انواع طرح پارچه : خالدار
اندازه طرح روی پارچه: هر خال : 5mm
کدمحصول : 021201199
×

پارچه خالدار بنفش عرض 190

7/800 تومان
honari-1525868164-314
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: متر
جنس پارچه: تترون
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: بنفش
عرض پارچه: 190cm
انواع طرح پارچه : خالدار
اندازه طرح روی پارچه: هر خال : 5mm
کدمحصول : 021201198

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه