سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

پارچه کتان

جستجو در دسته "پارچه کتان " :

×

پارچه کتان ترک آبی گل صورتی GARDINEN 100*80 cm

 
parche-katan-gardinen-120-70cm
واحد: 100*240
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: آبی
شرکت تولید کننده: GARDINEN
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120502
×

پارچه کتان ترک سفید طرح هواپیما GARDINEN عرض 240

 
honari-1531548984-152
واحد: 100*240
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: سفید
عرض پارچه: 240cm
شرکت تولید کننده: gardinen
انواع طرح پارچه : سایر
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120437
×

پارچه کتان ترک هاشوردار فیروزه ای GARDINEN عرض 240

 
honari-1529491699-796
واحد: 100*240
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: آبی
عرض پارچه: 240cm
شرکت تولید کننده: gardinen
انواع طرح پارچه : هاشور
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120436
×

پارچه کتان ترک هاشوردار نسکافه ای GARDINEN عرض 240

 
honari-1529394910-963
واحد: 100*240
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: قهوه ای
عرض پارچه: 240cm
شرکت تولید کننده: gardinen
انواع طرح پارچه : هاشور
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120435
×

پارچه کتان ترک هاشوردار سرمه ای GARDINEN عرض 240

 
honari-1529394209-235
واحد: 100*240
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: سرمه ای
عرض پارچه: 240cm
شرکت تولید کننده: gardinen
انواع طرح پارچه : هاشور
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120434
×

پارچه کتان ترک هاشوردار توسی GARDINEN عرض 240

 
honari-1529393835-128
واحد: 100*240
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: طوسی
عرض پارچه: 240cm
شرکت تولید کننده: gardinen
انواع طرح پارچه : هاشور
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120433
×

پارچه کتان ترک هاشوردار صورتی GARDINEN عرض 240

 
honari-1529392941-643
واحد: 100*240
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: صورتی
عرض پارچه: 240cm
شرکت تولید کننده: gardinen
انواع طرح پارچه : هاشور
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120431
×

پارچه کتان ترک هاشوردار مشکی GARDINEN عرض 240

 
honari-1529392872-189
واحد: 100*240
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: سیاه
عرض پارچه: 240cm
شرکت تولید کننده: gardinen
انواع طرح پارچه : هاشور
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120430
×

پارچه کتان ترک هاشوردار قرمز GARDINEN عرض 240

 
honari-1529392726-733
واحد: 100*240
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: قرمز
عرض پارچه: 240cm
شرکت تولید کننده: gardinen
انواع طرح پارچه : هاشور
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120429
×

پارچه کتان ترک آبی با گل صورتی و بنفش عرض 170

 
honari-1529386867-549
واحد: 100*170
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: آبی
عرض پارچه: 170cm
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120427
×

پارچه کتان ترک صورتی با گل صورتی و بنفش عرض 170

 
honari-1529386702-204
واحد: 100*170
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: صورتی
عرض پارچه: 170cm
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120426
×

پارچه کتان ترک یاسی گلدار GARDINEN عرض 240

 
honari-1529386107-398
واحد: 100*240
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: صورتی
عرض پارچه: 240cm
شرکت تولید کننده: gardinen
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120424
×

پارچه کتان ترک توسی روشن گلدار GARDINEN عرض 240

 
honari-1529385961-204
واحد: 100*240
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: طوسی
عرض پارچه: 240cm
شرکت تولید کننده: gardinen
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120423
×

پارچه کتان ترک صورتی گلدار GARDINEN عرض 240

 
honari-1529385852-554
واحد: 100*240
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: صورتی
عرض پارچه: 240cm
شرکت تولید کننده: gardinen
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120422
×

پارچه کتان ترک گل بنفش عرض 160

 
honari-1529327241-698
واحد: 100*160
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: سفید
عرض پارچه: 160cm
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120420
×

پارچه کتان ترک گل چند رنگ عرض 160

 
honari-1529327093-187
واحد: 100*160
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: سفید
عرض پارچه: 160cm
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120419
×

پارچه کتان ترک گل یاسی عرض 160

 
honari-1529326757-267
واحد: 100*160
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: سفید
عرض پارچه: 160cm
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120418
×

پارچه کتان ترک طرح گل رز بنفش DAISY STAR عرض 170

 
honari-1529323491-313
واحد: 100*170
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: کرم
عرض پارچه: 170cm
شرکت تولید کننده: DAISY STAR
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120414
×

پارچه کتان ترک طرح گل رز آبی DAISY STAR عرض 170

 
honari-1529323393-369
واحد: 100*170
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: طوسی
شرکت تولید کننده: DAISY STAR
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120413
×

پارچه کتان ترک طرح گل رز قرمز DAISY STAR عرض 170

 
honari-1529322540-951
واحد: 100*170
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: طلایی
عرض پارچه: 170cm
شرکت تولید کننده: DAISY STAR
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120411
×

پارچه کتان ترک گلدار زمینه سدری DAISY STAR عرض 170

 
honari-1529321507-483
واحد: 100*170
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
شرکت تولید کننده: DAISY STAR
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120408
×

پارچه کتان ترک گلدار زمینه توسی DAISY STAR عرض 170

 
honari-1529320550-574
واحد: 100*170
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
عرض پارچه: 170cm
شرکت تولید کننده: DAISY STAR
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120407
×

پارچه کتان ترک سفید طرح ستاره GARDINEN عرض 240

 
honari-1529319274-380
واحد: 100*240
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: سفید
عرض پارچه: 240cm
شرکت تولید کننده: gardinen
کشور سازنده : ترکیه
انواع طرح پارچه : سایر
کدمحصول : 02120406
×

پارچه کتان ترک آبی گل صورتی GARDINEN عرض 240

 
honari-1529318051-962
واحد: 100*240
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: آبی
عرض پارچه: 240cm
شرکت تولید کننده: GARDINEN
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120402
×

پارچه کتان ترک سبز گلدار DAISY STAR عرض 170

 
honari-1529316347-782
واحد: 100*170
جنس پارچه: کتان
میزان آهار: متوسط
رنگ پایه: سبز
عرض پارچه: 170cm
شرکت تولید کننده: DAISY STAR
انواع طرح پارچه : گلدار
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 02120401

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!