سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

الگو کیف چرمی ایده پارسه

جستجو در دسته "الگو کیف چرمی ایده پارسه" :

×

الگوی کیف زنانه پیاده روی کد 221

10/500 تومان
honari-718-632
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

مقدار چرم: ۴/۵ فوت
مقدار نخ: ۳۰ متر
مقدار آستر: آستر فوم پفکی اشپالت :۰/۵ متر
زیپ: زيپ ۵ : ۱ متر
یراق آلات: سرزيپ ۵ : ۲ عدد - سگک سايز ۲ : ۲ عدد - سگک یا حلقه نيم دایره سایز ۲ جهت اتصال بند : ۲ عدد - مدبر گردان : ۲ عدد
طراح الگو: ایده پارسه
ابعاد: 24 * 18 * 6
واحد: عدد
کدمحصول : 010501120
×

الگوی کیف کالج کد 220

18/500 تومان
honari-212-81
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

مقدار چرم: ۱۱ فوت
مقدار نخ: ۸۰ متر
مقدار آستر: آستر فوم پفکی اشپالت : ۱ متر -آستر اشپالت : نیم متر
زیپ: زيپ ۵ : ۱ متر
یراق آلات: سرزيپ ۵ : ۳ عدد - سگک سايز ۲ : ۲ عدد - قفل رمز دار : ۱ عدد - دکمه چهار تکه : ۱ عدد - سگک سایز ۳ : ۱ عدد - گازگیر و مدبرگردان سایز ۳ : ۲ عدد - دکمه قابلمه اي : ۲ عدد
طراح الگو: ایده پارسه
ابعاد: 32 * 26 * 13
واحد: عدد
کدمحصول : 010501118
×

الگوی کیف رو دوشی هرمس کد 218

16/500 تومان
honari-152-2
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

مقدار چرم: ۷ فوت
مقدار نخ: ۶۰ متر
مقدار آستر: ۱ متر
یراق آلات: شلاقي : ۳۳ در ۱۷ سانتيمتر - قفل و یراق هرمس : ۱ عدد - دکمه قابلمه اي : ۳ عدد - استوک کف کيف : ۴ عدد
طراح الگو: ایده پارسه
ابعاد: 36 * 27 * 19
واحد: عدد
کدمحصول : 010501117
×

الگوی کیف دوچرخه کد 217

9/500 تومان
honari-723-482
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

مقدار چرم: ۳ فوت
مقدار نخ: ۲۵ متر
مقدار آستر: آستر پفکی اشپالت: ۰/۵ متر
زیپ: زيپ ۵ : ۶۰ سانتیمتر
یراق آلات: سرزیپ ۵ : ۲ عدد - دکمه قابلمه اي : ۴ عدد - دکمه ۴ تکه : ۶ عدد
طراح الگو: ایده پارسه
ابعاد: 25 * 12.5 * 5
واحد: عدد
کدمحصول : 010501116
×

الگوی ساک مسافرتی کد 216

23/500 تومان
honari-60-50
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

مقدار چرم: ۱۶/۵ فوت
مقدار نخ: ۱۰۰ متر
مقدار آستر: آستر پفکی اشپالت: ۱ متر
زیپ: زيپ ۵ : ۱۲۰سانتیمتر
یراق آلات: سرزیپ ۵ : ۳ عدد - شلاقي : ۵۰ در ۲۰ سانتيمتر - حلقه دايره سایز ۳/۵ : ۴ عدد - حلقه نیم دايره سایز ۲/۵ : ۲ عدد - مدبر گردان سایز ۳/۵ : ۲ عدد - سگک ۳/۵ : ۱ عدد - پرچ : ۲۰ عدد
طراح الگو: ایده پارسه
ابعاد: 31 * 49 * 24
واحد: عدد
کدمحصول : 010501115
×

الگوی فرش ۱ متری ۱۲۸ تکه کد 215

10/500 تومان
honari-272-38
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

مقدار چرم: ۱۰ فوت
مقدار نخ: ۱۲۰ متر
مقدار آستر: آستر سوزني و پفکی : ۱ متر مربع
طراح الگو: ایده پارسه
ابعاد: دايره به قطر یک متر
واحد: عدد
کدمحصول : 010501114
×

الگوی کیف رو دوشی کد 213

14/000 تومان
honari-775-969
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

مقدار چرم: ۷/۲۵ فوت
مقدار نخ: ۶۰ متر
مقدار آستر: آستر پفکی اشپالت: ۱ متر
زیپ: زيپ ۵ : ۸۰ سانتیمتر
یراق آلات: سرزیپ ۵ : ۲ عدد - شلاقي : ۳۶ در ۱۲/۵ سانتيمتر
طراح الگو: ایده پارسه
ابعاد: 36*30*14
واحد: عدد
کدمحصول : 010501112
×

الگوی کیف پول طبله دار کد 212

9/500 تومان
honari-300-943
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

مقدار چرم: ۲/۵ فوت
مقدار نخ: ۲۰ متر
مقدار آستر: ۰/۵ متر
زیپ: زيپ ۳ : ۲۰ سانتيمتر
یراق آلات: سرزيپ ۳ : ۱ عدد
طراح الگو: ایده پارسه
ابعاد: 19.5 * 10.5 * 2
واحد: عدد
کدمحصول : 010501111
×

الگوی کیف رو دوشی دو حالته کد 208

14/000 تومان
honari-627-125
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

مقدار چرم: ۶/۲۵ فوت
مقدار نخ: ۵۰ متر
مقدار آستر: ۰/۲۵ متر
یراق آلات: شلاقي - مدبرگردان سايز ۲ - حلقه نيم دايره سايز ۲ - حلقه مستطيلي سايز ۲ - دکمه قابلمه اي
طراح الگو: ایده پارسه
ابعاد: ارتفاع : ۲۹ سانتيمتر ، طول : ۳۱ سانتیمتر ، پهنا : ۱۴ سانتيمتر
واحد: عدد
کدمحصول : 010501107
×

الگوی کیف دستی کد 207

12/000 تومان
honari-356-11
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

مقدار چرم: ۲/۵ فوت ساده ، ۰/۵ فوت طرحدار
مقدار نخ: ۱۵ متر
مقدار آستر: ۰/۵ متر
زیپ: ۵۰ سانتیمتر
یراق آلات: سرزیپ ۵- فوم پفکی و شلاقی - قفل پیچی- زنجير - مدبر پرچی
طراح الگو: ایده پارسه
ابعاد: ارتفاع : ۱۵ سانتيمتر ، طول : ۲۹ سانتیمتر ، پهنا : ۵ سانتيمتر
واحد: عدد
کدمحصول : 010501106
×

الگوی کیف کد 206

15/500 تومان
honari-909-261
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

مقدار چرم: ۷/۵ فوت
مقدار نخ: ۶۰ متر
مقدار آستر: ۱ متر
زیپ: ۱۰۰ سانتیمتر
یراق آلات: سرزیپ ۵ - فوم پفکی - سگک سایز ۲- حلقه نیم دایره سایز ۲ - دکمه قابلمه ای : ۱ عدد لوله : ۱ متر
طراح الگو: ایده پارسه
ابعاد: ارتفاع : ۲۴ سانتيمتر ، طول : ۳۲ سانتیمتر ، پهنا : ۱۴ سانتيمتر
واحد: عدد
کدمحصول : 010501105
×

الگوی کیف کد 205

14/500 تومان
honari-211-351
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

مقدار چرم: ۶ فوت
مقدار نخ: ۴۰ متر
مقدار آستر: ۱ متر
زیپ: ۱۰۰ سانتیمتر
یراق آلات: سرزیپ ۵ - فوم پفکی - سگک سایز ۲-حلقه مستطیلی سایز ۲/۵ - سگک سایز ۲/۵
طراح الگو: ایده پارسه
ابعاد: ارتفاع : ۲۸ سانتيمتر ، طول : ۲۴ سانتیمتر ، پهنا : ۸ سانتيمتر
واحد: عدد
کدمحصول : 010501104
×

الگوی پاپوش بسته L سایزهای ۳8 و ۳9 و 40 کد 186

13/500 تومان
honari-584-989
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

تعداد قطعات الگو: 9
مقدار چرم: ۲/۵ فوت
مقدار نخ: ۲۰ متر
مقدار آستر: ۰/۵ متر
طراح الگو: ایده پارسه
آموزش: متن
واحد: عدد
کدمحصول : 010501103
×

الگوی پاپوش بسته S سایزهای ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ کد 186

13/500 تومان
honari-449-976
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

تعداد قطعات الگو: 9
مقدار چرم: ۲/۵ فوت
مقدار نخ: ۲۰ متر
مقدار آستر: ۰/۵ متر
طراح الگو: ایده پارسه
واحد: عدد
کدمحصول : 010501102
×

الگوی کیف مهندسی کد 204

18/500 تومان
honari-807-565
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 010501101
×

الگوی کیف رو دوشی زنانه کد 203

14/500 تومان
honari-159-31
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 010501100
×

الگوی کیف رو دوشی زنانه کد 201

15/500 تومان
honari-100-321
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 01050198
×

الگوی کیف دوشی زنانه کد 199

14/500 تومان
honari-159-629
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 01050196
×

الگوی کیف هیکلی زنانه کد 198

10/500 تومان
honari-558-717
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 01050195
تعداد محدود
15 % -
الگوی کیف مهندسی زنانه کد 197

15/000 تومان
12/750 تومان
×

الگوی کیف مهندسی زنانه کد 197

15 % - 15/000 تومان12/750 تومان
honari-107-490
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 01050194
×

الگوی کیف پول و مدارک اسپورت کد 196

13/000 تومان
honari-866-840
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 01050193
×

الگوی کیف کوله پشتی مدارس کد 193

18/500 تومان
honari-69-680
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 01050190
×

الگوی کیف دستی زنانه کد 191

13/000 تومان
honari-934-255
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 01050188
×

الگوی کیف دستی زنانه کد 188

12/300 تومان
honari-6-585
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 01050185
×

الگوی کیف رودوشی زنانه کد 187

12/500 تومان
honari-742-773
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 01050184
×

الگوی کیف رودوشی زنانه کد 185

12/500 تومان
honari-43-823
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 01050183
×

الگوی کیف کتی مردانه کد 184

7/000 تومان
honari-911-852
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 01050182
×

الگوی کیف کالج اسپورت کد 183

10/500 تومان
honari-901-443
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 01050181
×

الگوی کیف زنانه دستی کد 180

13/000 تومان
honari-782-360
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 01050179
×

الگوی کیف زنانه رودوشی کد 178

13/000 تومان
honari-945-922
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 01050177
×

الگوی کیف زنانه رودوشی پاپیونی کد 176

8/500 تومان
honari-603-765
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 01050175
×

الگوی کیف هیکلی زنانه دورنگ کد 174

9/500 تومان
honari-337-517
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 01050173
×

الگوی کیف رو دوشی زنانه کد 173

15/500 تومان
honari-259-455
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 01050172
×

الگوی کیف مدارک و تبلت ۸ اینچ کد 172

14/500 تومان
honari-40-256
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 01050171
×

الگوی کیف دستی زنانه کد 169

13/000 تومان
honari-768-588
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 01050168
×

الگوی کیف دستی زنانه کد 168

13/000 تومان
honari-858-875
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کدمحصول : 01050167

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه