سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

ورق موم عسل طبیعی

جستجو در دسته "ورق موم عسل طبیعی" :

×

ورق موم عسل طبیعی فیروزه ای 5 عددی

60/000 تومان
product-1624523755-2899
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : آبی
کدمحصول : 06241119
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی نارنجی 5 عددی

60/000 تومان
product-1614424734-1158
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : نارنجی
کدمحصول : 02274521
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی نارنجی

200/000 تومان
product-1614424700-8582
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : نارنجی
کدمحصول : 02277319
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی سبز 5 عددی

75/000 تومان
product-1614424548-1886
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : سبز
کدمحصول : 02272246
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی فیروزه ای

200/000 تومان
product-1612186083-860
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : آبی
کدمحصول : 02012012
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی مشکی

200/000 تومان
product-1612185763-8476
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : مشکی
کدمحصول : 02015474
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی سفید

270/000 تومان
product-1612185678-1156
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : سفید
کدمحصول : 02018901
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی صورتی

200/000 تومان
product-1612185477-1770
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : صورتی
کدمحصول : 02012340
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی نارنجی روشن

200/000 تومان
product-1612185213-6659
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : نارنجی
کدمحصول : 02012912
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی نارنجی روشن 5 عددی

75/000 تومان
product-1611649389-1854
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : نارنجی
کدمحصول : 01261917
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی مشکی 5 عددی

60/000 تومان
product-1611649341-7230
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : مشکی
کدمحصول : 01264131
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی صورتی 5 عددی

60/000 تومان
product-1611649230-7234
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : صورتی
کدمحصول : 01261306
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی سفید 5 عددی

75/000 تومان
product-1611649188-7540
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : سفید
کدمحصول : 01265521
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی زرد

169/000 تومان
product-1607246027-6661
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : زرد
کدمحصول : 12066079
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی زرد 5 عددی

55/000 تومان
product-1605019490-7924
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : زرد
کدمحصول : 11100419
تعداد بسته
×

بسته ی 6 رنگ ورق موم عسل طبیعی

 
beeswaxpack
محتویات بسته
  • ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی زرد
  • ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی فیروزه ای
  • ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی مشکی
  • ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی سفید
  • ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی صورتی
  • ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی نارنجی
×

بسته ی 9 عددی ورق موم عسل طبیعی

 
product-1614424851-5378
واحد: بسته
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : چند رنگ
کدمحصول : 02278639
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی سبز

 
product-1614424602-7578
واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : سبز
کدمحصول : 02277050
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی کرم تیره

 
product-1614424512-1935
واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : سفید
کدمحصول : 02278369
×

ورق موم عسل طبیعی کرم تیره 5 عددی

 
product-1614424411-5418
واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : سفید
کدمحصول : 02272869
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی قرمز جیگری

 
product-1614424125-8926
واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : قرمز
کدمحصول : 02275562
×

ورق موم عسل طبیعی قرمز جیگری 5 عددی

 
product-1614424088-5869
واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : قرمز
کدمحصول : 02278529
×

ورق موم عسل طبیعی خردلی یک کیلویی

 
product-1612266136-2050
واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : قهوه ای
کدمحصول : 02024038
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی سبزآبی

 
product-1612185976-1122
واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : سبز
کدمحصول : 02012290
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی قرمز

 
product-1612185856-3250
واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : قرمز
کدمحصول : 02013188
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی قهوه ای تیره

 
product-1612185721-1478
واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : قهوه ای
کدمحصول : 02015509
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی سبز

 
product-1612185635-9015
واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : سبز
کدمحصول : 02011075
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی بنفش

 
product-1612185542-6334
واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : بنفش
کدمحصول : 02017285
×

ورق موم عسل طبیعی قهوه ای روشن یک کیلویی

 
product-1612185402-1880
واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : قهوه ای
کدمحصول : 02013328
×

ورق موم عسل طبیعی قهوه ای روشن 5 عددی

 
product-1611649363-4428
واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : قهوه ای
کدمحصول : 01265477
×

ورق موم عسل طبیعی قهوه ای تیره 5 عددی

 
product-1611649297-476
واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : قهوه ای
کدمحصول : 01262070
×

ورق موم عسل طبیعی خردلی 5 عددی

 
product-1611649275-3499
واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : قهوه ای
کدمحصول : 01266133
×

ورق موم عسل طبیعی بنفش 5 عددی

 
product-1611649251-6032
واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : بنفش
کدمحصول : 01263490
×

ورق موم عسل طبیعی سبزآبی 5 عددی

 
product-1611649209-9705
واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : سبز
کدمحصول : 01260163
×

ورق موم عسل طبیعی سبز 5 عددی

 
product-1611649160-1543
واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : سبز
کدمحصول : 01269852
×

ورق موم عسل طبیعی قرمز 5 عددی

 
product-1611649120-6231
واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : قرمز
کدمحصول : 01265360

موم ورقه ای عسل یا موم بیزوکس از اولین موادی است که برای ساخت شمع از آن استفاده میشده است.امروزه نیز از ورق موم عسل به دلیل مزایا و فوایدی که دارد به عنوان ماده ی اصلی برای ساخت شمع استفاده میکنند. از جمله مهم ترین فواید این نوع شمع خنثی کردن آلودگی های محیط-بوی نامطبوع و ... است. همچنین شعله ی شمع های موم عسل به دلیل قرار گیری در طیف نور خورشید روشن تر از سایر شمع ها میسوزد و نگاه کردن به آن پیش از خواب موجب آرامش چشم میشود.همچنین این شمع ها دوده ی کمتری نسبت به شمع های دیگر داشته و بسیار خوش رایحه هستند و برای معطر کردن انها نیازی نیست که از اسانس های شمع سازی استفاده شود.این موم ها از لحاظ اقتصادی هم نسبت به پارافین های دیگر به صرفه تر هستند چون به دلیل داشتن نقطه ی ذوب بالاتر اهسته تر میسوزند و بادوام تر هستند.

 این ورق ها در رنگیندی متفاوت و منحصر به فردی وجود دارد که با هر سلیقه ای متناسب است.

همچنین شعله ی شمع های موم عسل به دلیل قرار گیری در طیف نور خورشید روشن تر از سایر شمع ها میسوزد و نگاه کردن به آن پیش از خواب موجب آرامش چشم میشود.همچنین این شمع ها دوده ی کمتری نسبت به شمع های دیگر داشته و بسیار خوش رایحه هستند و برای معطر کردن انها نیازی نیست که از اسانس های شمع سازی استفاده شود.

این موم ها از لحاظ اقتصادی هم نسبت به پارافین های دیگر به صرفه تر هستند چون به دلیل داشتن نقطه ی ذوب بالاتر اهسته تر میسوزند و بادوام تر هستند.

موم ورقه ای عسل کاربرد گسترده ای در شمع سازی و صابون سازی و کرم سازی دارد، گفته می شود که شمع های ساخته شده از موم زنبور عسل برتر از سایر شمع ها هستند ، زیرا آنها روشن تر و طولانی تر می سوزند ، خم نمی شوند و تمیز  می سوزند.

در حال حاضر استفاده از موم بیزواکس در محصولات مراقبت از پوست و مواد آرایشی رو به افزایش است زیرا مطالعات نشان داده است که این ترکیب نسبت به کرم های مشابه که از روغن های معدنی یا ترکیبات نفتی تهیه می شوند، کارایی بهتری دارند.

موم زنبور عسل در نرم کننده های لب ، برق لب ، کرم دست و صورت و مرطوب کننده ها استفاده می شود. این ماده در مواد آرایشی مانند سایه چشم ، رژ گونه ، خط چشم و محصولات زیبایی مو مانند ژل مو مورد استفاده قرار می گیرد.

ورق موم طبیعی عسل را به صورت عمده و جزئی میتوانید از ما تهیه کنید


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!