سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

ورق موم عسل طبیعی

جستجو در دسته "ورق موم عسل طبیعی" :

×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی سبز

200/000 تومان
product-1614424602-7578
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
کدمحصول : 02277050
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی سبز 5 عددی

75/000 تومان
product-1614424548-1886
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
کشور سازنده: ایران
رنگ پایه: سبز
ابعاد: 17.5x39.5cm
نوع : ورق موم
کدمحصول : 02272246
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی کرم تیره 5 عددی

75/000 تومان
product-1614424411-5418
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
کشور سازنده: ایران
رنگ پایه: زرد
ابعاد: 17.5x39.5cm
نوع : ورق موم
کدمحصول : 02272869
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی قرمز جیگری 5 عددی

75/000 تومان
product-1614424088-5869
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
کشور سازنده: ایران
رنگ پایه: قرمز
ابعاد: 17.5x39.5cm
نوع : ورق موم
کدمحصول : 02278529
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی سبزآبی

200/000 تومان
product-1612185976-1122
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
ابعاد: 17.5x39.5cm
نوع : ورق موم
کشور سازنده: ایران
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 02012290
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی نارنجی روشن

200/000 تومان
product-1612185213-6659
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
ابعاد: 17.5x39.5cm
نوع : ورق موم
کشور سازنده: ایران
رنگ پایه: نارنجی
کدمحصول : 02012912
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی نارنجی روشن 5 عددی

75/000 تومان
product-1611649389-1854
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
کشور سازنده: ایران
ابعاد: 17.5x39.5cm
نوع : ورق موم
رنگ پایه: نارنجی
کدمحصول : 01261917
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی قهوه ای روشن 5 عددی

75/000 تومان
product-1611649363-4428
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
کشور سازنده: ایران
ابعاد: 17.5x39.5cm
نوع : ورق موم
رنگ پایه: قهوه ای
کدمحصول : 01265477
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی قهوه ای تیره 5 عددی

75/000 تومان
product-1611649297-476
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
کشور سازنده: ایران
ابعاد: 17.5x39.5cm
نوع : ورق موم
رنگ پایه: قهوه ای
کدمحصول : 01262070
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی سبزآبی 5 عددی

75/000 تومان
product-1611649209-9705
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
کشور سازنده: ایران
ابعاد: 17.5x39.5cm
نوع : ورق موم
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 01260163
تعداد بسته
×

بسته ی ۶ عددی ورق موم عسل طبیعی کد 3

 
product-1614424900-6179
واحد: بسته
کشور سازنده: ایران
رنگ پایه: چند رنگ
ابعاد: 17.5x39.5cm
نوع : ورق موم
کدمحصول : 02279824
×

بسته ی 10عددی ورق موم عسل طبیعی

 
product-1614424851-5378
واحد: بسته
کشور سازنده: ایران
رنگ پایه: چند رنگ
ابعاد: 17.5x39.5cm
نوع : ورق موم
کدمحصول : 02278639
×

ورق موم عسل طبیعی نارنجی 5 عددی

 
product-1614424734-1158
واحد: کیلوگرم
کشور سازنده: ایران
رنگ پایه: نارنجی
ابعاد: 17.5x39.5cm
نوع : ورق موم
کدمحصول : 02274521
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی نارنجی

 
product-1614424700-8582
واحد: کیلوگرم
کشور سازنده: ایران
رنگ پایه: نارنجی
ابعاد: 17.5x39.5cm
نوع : ورق موم
کدمحصول : 02277319
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی کرم تیره

 
product-1614424512-1935
واحد: کیلوگرم
کشور سازنده: ایران
رنگ پایه: زرد
ابعاد: 17.5x39.5cm
نوع : ورق موم
کدمحصول : 02278369
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی قرمز جیگری

 
product-1614424125-8926
واحد: کیلوگرم
کشور سازنده: ایران
رنگ پایه: قرمز
ابعاد: 17.5x39.5cm
نوع : ورق موم
کدمحصول : 02275562
×

بسته ی ۶ عددی ورق موم عسل طبیعی کد 2

 
product-1612619722-7706
واحد: بسته
کشور سازنده: ایران
رنگ پایه: چند رنگ
ابعاد: 17.5x39.5cm
نوع : ورق موم
کدمحصول : 02063791
×

بسته ی ۶ عددی ورق موم عسل طبیعی کد ۱

 
product-1612619690-9974
واحد: بسته
کشور سازنده: ایران
رنگ پایه: چند رنگ
ابعاد: 17.5x39.5cm
نوع : ورق موم
کدمحصول : 02061819
×

ورق موم عسل طبیعی خردلی یک کیلویی

 
product-1612266136-2050
واحد: کیلوگرم
ابعاد: 17.5x39.5cm
نوع : ورق موم
کشور سازنده: ایران
رنگ پایه: زرد
کدمحصول : 02024038
×

بسته ی 13 عددی ورق موم عسل طبیعی

 
product-1612186126-5270
واحد: بسته
ابعاد: 17.5x39.5cm
نوع : ورق موم
کشور سازنده: ایران
رنگ پایه: چند رنگ
کدمحصول : 02014405
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی فیروزه ای

 
product-1612186083-860
واحد: کیلوگرم
ابعاد: 17.5x39.5cm
نوع : ورق موم
کشور سازنده: ایران
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 02012012
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی قرمز

 
product-1612185856-3250
واحد: کیلوگرم
ابعاد: 17.5x39.5cm
نوع : ورق موم
کشور سازنده: ایران
رنگ پایه: قرمز
کدمحصول : 02013188
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی مشکی

 
product-1612185763-8476
واحد: کیلوگرم
ابعاد: 17.5x39.5cm
نوع : ورق موم
کشور سازنده: ایران
رنگ پایه: سیاه
کدمحصول : 02015474
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی قهوه ای تیره

 
product-1612185721-1478
واحد: کیلوگرم
ابعاد: 17.5x39.5cm
نوع : ورق موم
کشور سازنده: ایران
رنگ پایه: قهوه ای
کدمحصول : 02015509
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی شیری

 
product-1612185678-1156
واحد: کیلوگرم
ابعاد: 17.5x39.5cm
نوع : ورق موم
کشور سازنده: ایران
رنگ پایه: سفید
کدمحصول : 02018901
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی سبز

 
product-1612185635-9015
واحد: کیلوگرم
ابعاد: 17.5x39.5cm
نوع : ورق موم
کشور سازنده: ایران
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 02011075
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی کالباسی

 
product-1612185542-6334
واحد: کیلوگرم
ابعاد: 17.5x39.5cm
نوع : ورق موم
کشور سازنده: ایران
رنگ پایه: صورتی
کدمحصول : 02017285
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی صورتی

 
product-1612185477-1770
واحد: کیلوگرم
ابعاد: 17.5x39.5cm
نوع : ورق موم
کشور سازنده: ایران
رنگ پایه: صورتی
کدمحصول : 02012340
×

ورق موم عسل طبیعی قهوه ای روشن یک کیلویی

 
product-1612185402-1880
واحد: کیلوگرم
ابعاد: 17.5x39.5cm
نوع : ورق موم
کشور سازنده: ایران
رنگ پایه: قهوه ای
کدمحصول : 02013328
×

ورق موم عسل طبیعی مشکی 5 عددی

 
product-1611649341-7230
واحد: کیلوگرم
کشور سازنده: ایران
ابعاد: 17.5x39.5cm
نوع : ورق موم
رنگ پایه: سیاه
کدمحصول : 01264131
×

ورق موم عسل طبیعی خردلی 5 عددی

 
product-1611649275-3499
واحد: کیلوگرم
ابعاد: 17.5x39.5cm
نوع : ورق موم
کشور سازنده: ایران
رنگ پایه: زرد
کدمحصول : 01266133
×

ورق موم عسل طبیعی کالباسی 5 عددی

 
product-1611649251-6032
واحد: کیلوگرم
کشور سازنده: ایران
ابعاد: 17.5x39.5cm
نوع : ورق موم
رنگ پایه: صورتی
کدمحصول : 01263490
×

ورق موم عسل طبیعی صورتی 5 عددی

 
product-1611649230-7234
واحد: کیلوگرم
کشور سازنده: ایران
ابعاد: 17.5x39.5cm
نوع : ورق موم
رنگ پایه: صورتی
کدمحصول : 01261306
×

ورق موم عسل طبیعی شیری 5 عددی

 
product-1611649188-7540
واحد: کیلوگرم
کشور سازنده: ایران
ابعاد: 17.5x39.5cm
نوع : ورق موم
رنگ پایه: سفید
کدمحصول : 01265521
×

ورق موم عسل طبیعی سبز 5 عددی

 
product-1611649160-1543
واحد: کیلوگرم
کشور سازنده: ایران
ابعاد: 17.5x39.5cm
نوع : ورق موم
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 01269852
×

ورق موم عسل طبیعی قرمز 5 عددی

 
product-1611649120-6231
واحد: کیلوگرم
کشور سازنده: ایران
ابعاد: 17.5x39.5cm
نوع : ورق موم
رنگ پایه: قرمز
کدمحصول : 01265360
ورق موم عسل طبیعی یا موم بیزوکس از اولین موادی است که برای ساخت شمع از آن استفاده میشده است.امروزه نیز از ورق موم عسل به دلیل مزایا و فوایدی که دارد به عنوان ماده ی اصلی برای ساخت شمع استفاده میکنند.
از جمله مهم ترین فواید این نوع شمع خنثی کردن آلودگی های محیط-بوی نامطبوع و ... است.
همچنین شعله ی شمع های موم عسل به دلیل قرار گیری در طیف نور خورشید روشن تر از سایر شمع ها میسوزد و نگاه کردن به آن پیش از خواب موجب آرامش چشم میشود.همچنین این شمع ها دوده ی کمتری نسبت به شمع های دیگر داشته و بسیار خوش رایحه هستند و برای معطر کردن انها نیازی نیست که از اسانس های شمع سازی استفاده شود.این موم ها از لحاظ اقتصادی هم نسبت به پارافین های دیگر به صرفه تر هستند چون به دلیل داشتن نقطه ی ذوب بالاتر اهسته تر میسوزند و بادوام تر هستند.
ورق موم طبیعی عسل را به صورت عمده و جزئی میتوانید از ما تهیه کنید

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!