سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

موم عسل طبیعی بیزوکس

جستجو در دسته "موم عسل طبیعی بیزوکس" :

×

ورق موم عسل طبیعی فیروزه ای 5 عددی

60/000 تومان
product-1624523755-2899
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : آبی
کدمحصول : 06241119
تعداد بسته
×

بسته ی 9 عددی ورق موم عسل طبیعی

99/000 تومان
product-1614424851-5378
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : چند رنگ
کدمحصول : 02278639
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی نارنجی 5 عددی

60/000 تومان
product-1614424734-1158
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : نارنجی
کدمحصول : 02274521
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی نارنجی

200/000 تومان
product-1614424700-8582
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : نارنجی
کدمحصول : 02277319
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی سبز

200/000 تومان
product-1614424602-7578
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : سبز
کدمحصول : 02277050
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی سبز 5 عددی

75/000 تومان
product-1614424548-1886
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : سبز
کدمحصول : 02272246
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی فیروزه ای

200/000 تومان
product-1612186083-860
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : آبی
کدمحصول : 02012012
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی سبزآبی

200/000 تومان
product-1612185976-1122
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : سبز
کدمحصول : 02012290
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی مشکی

200/000 تومان
product-1612185763-8476
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : مشکی
کدمحصول : 02015474
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی سفید

270/000 تومان
product-1612185678-1156
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : سفید
کدمحصول : 02018901
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی بنفش

200/000 تومان
product-1612185542-6334
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : بنفش
کدمحصول : 02017285
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی صورتی

200/000 تومان
product-1612185477-1770
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : صورتی
کدمحصول : 02012340
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی نارنجی روشن

200/000 تومان
product-1612185213-6659
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : نارنجی
کدمحصول : 02012912
تعداد بسته
×

شمش موم بیزوکس قهوه ای روشن

35/000 تومان
product-1611660603-457
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
کدمحصول : 01260480
تعداد بسته
×

شمش موم بیزوکس صورتی

35/000 تومان
product-1611660410-9313
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
کدمحصول : 01261819
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی نارنجی روشن 5 عددی

75/000 تومان
product-1611649389-1854
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : نارنجی
کدمحصول : 01261917
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی مشکی 5 عددی

60/000 تومان
product-1611649341-7230
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : مشکی
کدمحصول : 01264131
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی قهوه ای تیره 5 عددی

75/000 تومان
product-1611649297-476
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : قهوه ای
کدمحصول : 01262070
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی بنفش 5 عددی

60/000 تومان
product-1611649251-6032
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : بنفش
کدمحصول : 01263490
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی صورتی 5 عددی

60/000 تومان
product-1611649230-7234
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : صورتی
کدمحصول : 01261306
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی سبزآبی 5 عددی

75/000 تومان
product-1611649209-9705
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : سبز
کدمحصول : 01260163
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی سفید 5 عددی

75/000 تومان
product-1611649188-7540
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : سفید
کدمحصول : 01265521
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی زرد ۱ کیلویی

169/000 تومان
product-1607246027-6661
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : زرد
کدمحصول : 12066079
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی زرد 5 عددی

55/000 تومان
product-1605019490-7924
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : زرد
کدمحصول : 11100419
تعداد بسته
×

شمش موم بیزوکس سبز

35/000 تومان
product-1605019458-5054
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
کدمحصول : 11104505
تعداد بسته
×

شمش موم بیزوکس قهوه ای

35/000 تومان
product-1605018422-6685
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
کدمحصول : 11108834
تعداد بسته
×

شمش موم بیزوکس قرمز

35/000 تومان
product-1605018381-366
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
کدمحصول : 11101866
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی کرم تیره

 
product-1614424512-1935
واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : سفید
کدمحصول : 02278369
×

ورق موم عسل طبیعی کرم تیره 5 عددی

 
product-1614424411-5418
واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : سفید
کدمحصول : 02272869
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی قرمز جیگری

 
product-1614424125-8926
واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : قرمز
کدمحصول : 02275562
×

ورق موم عسل طبیعی قرمز جیگری 5 عددی

 
product-1614424088-5869
واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : قرمز
کدمحصول : 02278529
×

ورق موم عسل طبیعی خردلی یک کیلویی

 
product-1612266136-2050
واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : قهوه ای
کدمحصول : 02024038
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی قرمز

 
product-1612185856-3250
واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : قرمز
کدمحصول : 02013188
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی قهوه ای تیره

 
product-1612185721-1478
واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : قهوه ای
کدمحصول : 02015509
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی سبز

 
product-1612185635-9015
واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : سبز
کدمحصول : 02011075
×

ورق موم عسل طبیعی قهوه ای روشن یک کیلویی

 
product-1612185402-1880
واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17 cm
طول شمع: ۲۸ cm
کشور سازنده : ایران
رنگ : قهوه ای
کدمحصول : 02013328

 موم ورقه ای طبیعی عسل از پرکاربرد ترین نوع موم می باشد.
موم زنبور عسل دارای نقطه ذوب بالایی می باشد و دارای خاصیت شکل پذیری می باشد.
به همین دلیل در شمع سازی  از آن استفاده میکنند
موم عسل مانند بره موم برای درمان مشکلات پوستی نیز خواص زیادی دارد.
موم  عسل با انواع پوست سازگار است و می تواند برای ساخت انواع کرم های ارایشی نیز استفاده شود.
استفاده از موم ورقه ای مایع در تولید کرم های ضد آفتاب عمل حفاظتی کرم در مقابل اشعه مضر خورشید را افزایش می دهد.
موم یک نرم کننده طبیعی عالی و رطوبت رسان قوی به پوست می باشد.
در لوازم آرایشی پاک کننده نیز استفاده از موم  طبیعی عسل خاصیت پاک کنندگی را بیشتر می نماید.
ورق موم برای پوست های حساس نیز مفید است و واکنشهای آلرژیک پوست را تحریک نمی کند.
از خاصیت براقی و تثبیت رنگ موم نیز در ساخت رژ لب استفاده می نمایند.
به طور کلی از آن جایی که موم به هیچ نوع پوستی آسیب نمی رساند در تولید کرم، ماسک مو، داروی مو بر، ریمل، سایه چشم و ماتیک از آن استفاده می کنند.
از کاربرد های دیگر موم ورقه ای در صنعت شمع سازی می باشد. استفاده از موم ورقه ای رنگی یا همان موم رنگی برای شمع سازی هر روز بیشتر شده است
امروزه از ورق موم بیزوکس در ساخت اشکال هنری به کار می رود.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!