آموزش ساخت آویز گردنبند با گره و بافت مفتول

 

 سلامی دوباره به حضور شما!!!همان طور که مژده داده بودم از این جلسه آموزش ساخت آویز گردنبند با گره و بافت مفتول در خدمت شما هستیم

با سطح پیشرفته تری از آموزش زیورآلات مفتولی یعنی زیور آلات با بافت مفتول.

در این تکنیک جدید و مدرن با پیچاندن مفتول ها با سایزهای مختلف به دور یکدیگر بافت های زیبایی تولید می کنیم

که در نهایت می توان گردنبند، دستبند و … یا بخشی از آن ها باشد.

بافت های مفتول بسیار متنوع است و بخش الگوی آن بیشتر از سلیقه شخصی پیروی می کند.

با این حال در این جلسه شما را با چند مدل بافت آشنا خواهیم کرد

که می تواند به عنوان تمرین در ساخت زیورآلات بعدی به شما کمک کند.

پس پیش به سوی مواد اولیه:

مفتول در سایز های 0/8، 0/6، 0/3 میلیمتری

دم باریک

سیم چین

آموزش بافت گردنبند:

بافت اول:

این بافت از پیچیدن سیم پیچ که ساخت آن را در جلسه اول به شما آموزش دادیم به دور یک مفتول دیگر ایجاد می شود.

در این قسمت ما از مفتول 0/8 میلیمتری به عنوان محور پایه، مفتول 0/6 میلیمتری به عنوان محور سیم پیچ و مفتول 0/3 میلیمتری برای سیم پیچ استفاده می کنیم.

سیم پیچ خود را به مقدار دلخواه درست می کنیم.

تنها به یاد داشته باشید محور آن دوبرابر خود سیم پیچ باشد. سپس سیم پیچ را مثل یک مفتول به دور محور پایه می پیچیم.

بعد مفتول 0/6 میلیمتری خود را به نحوی دور سیم پیچ خود می چرخانیم که بین حلقه های ایجاد شده قرار گیرد.

بافت دوم:

در این بخش 4 الگوی بافت بر روی دو سیم پایه را به شما می آموزیم.

در این بافت از دو قطعه مفتول 0/8 میلیمتری و مقداری مفتول 0/3 میلیمتری استفاده می کنیم.

برای این بافت ابتدا سر مفتول باریک را از بین دو مفتول پایه رد می کنیم

و آن را با دست محکم می گیریم و سپس از الگوی ذیل پیروی می کنیم.

ابتدا 4 حلقه به مفتول پایین و سپس یک حلقه به دور هر دو مفتول و به این منوال ادامه می دهیم

. این الگوی اول ماست.

الگوی دوم ما سه حلقه به دور دو سیم و سپس سه حلقه به سیم پایین است.

الگوی سوم ما یک حلقه به سیم پایین ، سپس یک حلقه به سیم بالا و سپس یک حلقه به دور هر دو سیم است.

یادتان باشد هر چند وقت  یک بار با دست حلقه ها را به هم بفشارید.

برای الگوی چهارم ابتدا بین دو سیم کمی فاصله ایجاد می کنیم

و از صاف بودن سیم ها اطمینان حاصل می کنیم.

این الگو به این صورت است که ابتدا دو حلقه به سیم پایین می زنیم .

سپس مفتول را از بین دو سیم رد کرده و بعد دو حلقه به سیم بالا می زنیم.

دقت کنید با هر بار جابجا شدن بین دو سیم مفتول را از میان آن ها عبور بدهید.

با دیدن فیلم زیر بهتر الگوها را درک می کنید.

بافت سوم:

برای این بافت از 4 قطعه مفتول 0/8 میلیمتری و مقداری مفتول 0/3 میلیمتری استفاده می کنیم.

الگوی این بافت به این شکل است:

ابتدا 4 حلقه در جهت از پایین به بالا به سیم اول از پایین می زنیم.

سپس یک حلقه در همین جهت به دو سیم پایینی می زنیم.

سپس مفتول را از بین سیم اول و دوم رد کرده و یک حلقه پایین به بالا به سیم های دوم و سوم با هم می زنیم.

بعد مفتول را از بین سیم های دوم و سوم رد کرده و یک حلقه پایین به بالا به دو سیم سوم و چهارم با هم می زنیم.

سپس مفتول را از پشت به پایین آورده و دوباره شروع به تکرار الگو می کنیم.

یعنی زدن چهار حلقه پایین به بالا به سیم اول و ادامه الگو.

بافت چهارم:

این بافت به بافت نردبانی معروف است

و یکی از کاربردهای آن ساخت حلقه اتصال در بالای زیورآلات است.

در این آموزش بافت نردبانی با 6 سیم را خواهیم دید که سه تا در یک طرف و سه تا در طرف دیگر است.

به همین خاطر به آن نردبانی گفته می شود.

الگوی این بافت کمی پیچیده است پس باید دقت بیشتری انجام شود.

برای فهم بهتر الگو سیم ها را از بالا شماره گذاری می کنیم.

سپس به شرح ذیل عمل می کنیم:

ابتدا از پشت کار مفتول باریک تر را از بین سیم اول و دوم رد می کنیم

و بعد از بین سیم دوم و سوم خارج می کنیم و دوباره از بین سیم اول و دوم رد می کنیم

سپس از بین سیم سوم و چهارم خارج می کنیم.

بعد مفتول را از بین سیم دوم و سوم رد می کنیم و دوباره از بین سیم سوم و چهارم خارج می کنیم.

مفتول را از بین سیم پنجم و ششم رد می کنیم و بعد از بین سیم چهارم و پنجم خارج می کنیم.

دوباره از بین سیم پنجم و ششم وارد می کنیم و بعد از بین سیم سوم و چهارم خارج می کنیم.

بعد مفتول را از بین سیم چهارم و پنجم وارد می کنیم و از بین سیم سوم و چهارم خارج می کنیم.

تا اینجای الگو را یک بار دیگر تکرار می کنیم.

سپس از پشت و از بالای سیم اول مفتول را بیرون آورده و از بین سیم دوم و سوم خارج می کنیم.

بعد از بین سیم اول و دوم بیرون آورده و از بین سیم سوم و چهارم خارج می کنیم.

سپس مفتول را از بین سیم دوم و سوم بیرون آورده و از بین سیم سوم و چهارم خارج می کنیم.

بعد مفتول را از پایین سیم ششم بیرون آورده و از بین سیم چهارم و پنجم خارج می کنیم.

سپس از بین سیم پنجم و ششم بیرون آورده و از بین سیم سوم و چهارم خارج می کنیم.

بعد مفتول را از بین سیم چهارم و پنجم بیرون آورده و از بین سیم سوم و چهارم خارج می کنیم.

این تمام الگوی ما برای بافت نردبانی بود و برای ادامه بافت کل این الگو را ادامه می دهیم.

البته این تنها نوع بافت نردبانی نیست ولی یکی از پیچیده ترین آن ها است پس با دقت به فیلم نگاه کنید.

در انتهای فیلم کاربرد این بافت را هم خواهید دید.

خب دوستان گرامی تا اینجا چند نمونه بافت را یاد گرفتید و حالا نوبت به کارگیری آن ها است.

پس تا جلسه بعد تمرین رو فراموش نکنید.

یادتان نرود که ما همیشه پاسخگوی سؤالات شما خواهیم بود.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا