سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

ورود
جستجو
×

کتاب آموزش دست ساخته های چرمی۳ آفاق امیریان (آموزش کفش)

25/000 تومان
ketab-amozeshi_charm_3
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

عنوان کتاب: دست ساخته های چرمی 3
نویسنده کتاب: آفاق امیریان
انتشارات کتاب: هنرهای ابریشم
واحد: عدد
1 % +

الگوی کیف پول دکمه دار کد 126


4/600 تومان
×

الگوی کیف پول دکمه دار کد 126

4/600 تومان
olgoo126
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

تعداد قطعات الگو: 1 عدد
مقدار چرم: 1.5 فوت
مقدار نخ: _
مقدار آستر: _
زیپ: _
یراق آلات: دکمه چهارپارچه(1عدد)
طراح الگو: ایده پارسه
آموزش: متن
ابعاد: 11*9cm
واحد: عدد
8 % +

الگوی کیف پرچی زنانه کد 142


10/000 تومان
×

الگوی کیف پرچی زنانه کد 142

10/000 تومان
m-142-2
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

مقدار چرم: 11 فوت
مقدار نخ: _
مقدار آستر: _
زیپ: _
طراح الگو: ایده پارسه
آموزش: متن
ابعاد: 29*28cm
واحد: عدد
10 % +

الگوی کیف زنانه مجلسی کد123


8/000 تومان
×

الگوی کیف زنانه مجلسی کد123

8/000 تومان
m-123-1
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

مقدار چرم: 4 فوت
مقدار نخ: 40 متر
مقدار آستر: 50cm
زیپ: 50cm
طراح الگو: ایده پارسه
آموزش: متن
ابعاد: 35*16
واحد: عدد
8 % +

الگوی کیف پرچی کد 121


11/500 تومان
×

الگوی کیف پرچی کد 121

11/500 تومان
m-121-1_2
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

مقدار چرم: 4.5 فوت
مقدار نخ: 35 متر
مقدار آستر: 50cm
زیپ: _
طراح الگو: ایده پارسه
آموزش: متن
ابعاد: 21*26
واحد: عدد
5 % +

دی وی دی دست ساخته های چرمی یک


3/500 تومان
×

دی وی دی دست ساخته های چرمی یک

3/500 تومان
DVDafagh1
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

عنوان کتاب: DVDدست ساخته های چرمی1
نویسنده کتاب: آفاق امیریان
انتشارات کتاب: هنرهای ابریشم
واحد: عدد
8 % +

کتاب آموزش دست ساخته های چرمی2


22/000 تومان
×

کتاب آموزش دست ساخته های چرمی2

22/000 تومان
book2
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

عنوان کتاب: دست ساخته های چرمی 2
نویسنده کتاب: آفاق امیریان
انتشارات کتاب: هنرهای ابریشم
واحد: عدد
×

کتاب آموزش دست ساخته های چرمی1 آفاق امیریان

16/000 تومان
book1
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

عنوان کتاب: آموزش دست ساخته های چرمی 1
نویسنده کتاب: آفاق امیریان
انتشارات کتاب: هنرهای ابریشم
واحد: عدد
×

الگوی کیف مجلسی به همراه دی وی دی کد 122

20/000 تومان
olgoo122
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طراح الگو: ایده پارسه
آموزش: DVD آموزشی
واحد: عدد
10 % +

الگوی کیف زبانه دار کد 109


8/000 تومان
×

الگوی کیف زبانه دار کد 109

8/000 تومان
olgoo109
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

مقدار چرم: 6 فوت
مقدار نخ: 50 متر
مقدار آستر: 50cm
زیپ: 50cm
یراق آلات: سرزیپ سایز 5
طراح الگو: ایده پارسه
آموزش: متن
ابعاد: 33*24cm
واحد: عدد
10 % +

الگوی کیف پاپیونی کد116


8/500 تومان
×

الگوی کیف پاپیونی کد116

8/500 تومان
olgoo116
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

تعداد قطعات الگو: 5 عدد
مقدار چرم: 7 فوت
مقدار نخ: 60 متر
مقدار آستر: 1 متر
زیپ: 50cm
یراق آلات: سرزیپ،دکمه آهن ربایی
طراح الگو: ایده پارسه
آموزش: متن
ابعاد: 25*33cm
واحد: عدد
10 % +

الگوی کیف کالج مدارکی کد115


8/500 تومان
×

الگوی کیف کالج مدارکی کد115

8/500 تومان
olgoo1115
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

طراح الگو: ایده پارسه
آموزش: متن
ابعاد: 17*21cm
واحد: عدد
نا موجود

کتاب آموزش هنر تکه دوزی با چرم


12/000 تومان
×

کتاب آموزش هنر تکه دوزی با چرم

12/000 تومان
honar_teke_dozi
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نا موجود

کتاب هنر دست


23/000 تومان
×

کتاب هنر دست

23/000 تومان
charmdoozi-olgoovaketab-ketab-honaredast
انتخاب نوع بسته

عنوان کتاب: هنر دست
نویسنده کتاب: فاطمه سخن سنج
واحد: جلد
نا موجود

الگوی کیف دوشی بزرگ کد 112


8/400 تومان
×

الگوی کیف دوشی بزرگ کد 112

8/400 تومان
m-112-1_1
انتخاب نوع بسته

مقدار چرم: 6 فوت
مقدار نخ: 50 متر
مقدار آستر: 1 متر
زیپ: 80cm
طراح الگو: ایده پارسه
آموزش: متن
ابعاد: 26*26cm
واحد: عدد
نا موجود

الگوی کیف مهندسی کد 105


11/500 تومان
×

الگوی کیف مهندسی کد 105

11/500 تومان
m-105-1
انتخاب نوع بسته

مقدار چرم: 6 فوت
مقدار نخ: 50 متر
مقدار آستر: 50 cm
زیپ: 100cm
طراح الگو: ایده پارسه
آموزش: متن
ابعاد: 30*26cm
واحد: عدد
نا موجود

الگوی کیف پول دولت کد 101


4/600 تومان
×

الگوی کیف پول دولت کد 101

4/600 تومان
m-101-1
انتخاب نوع بسته

مقدار چرم: 1.25 فوت
مقدار نخ: 10 متر
مقدار آستر: 25cm
زیپ: 20cm
یراق آلات: تلق
طراح الگو: ایده پارسه
آموزش: متن
ابعاد: 19*10cm
واحد: عدد
نا موجود

الگوی کیف صندقی کد 107


10/700 تومان
×

الگوی کیف صندقی کد 107

10/700 تومان
olgoo107
انتخاب نوع بسته

طراح الگو: ایده پارسه
آموزش: متن
ابعاد: 27*20
واحد: عدد
نا موجود

دی وی دی دست ساخته های چرمی دو


3/500 تومان
×

دی وی دی دست ساخته های چرمی دو

3/500 تومان
DVDafagh2
انتخاب نوع بسته

عنوان کتاب: DVDدست ساخته های چرمی2
نویسنده کتاب: آفاق امیریان
انتشارات کتاب: هنرهای ابریشم
واحد: عدد
نا موجود

الگوی کیف کمری کد 103


10/000 تومان
×

الگوی کیف کمری کد 103

10/000 تومان
olgoo103
انتخاب نوع بسته

مقدار چرم: 4 فوت
مقدار نخ: 40 متر
مقدار آستر: 25 cm
زیپ: 50cm
طراح الگو: ایده پارسه
آموزش: متن
ابعاد: 32*15
واحد: عدد
نا موجود

الگوی کیف کیف مهندسی و لپ تاپ کد 134


20/000 تومان
×

الگوی کیف کیف مهندسی و لپ تاپ کد 134

20/000 تومان
olgoo134
انتخاب نوع بسته

مقدار چرم: 16 فوت
مقدار نخ: 100 متر
مقدار آستر: 1 متر
زیپ: 2 متر
طراح الگو: ایده پارسه
آموزش: متن
ابعاد: 40*32
واحد: عدد
نا موجود

الگوی کوله پشتی اسپرت کد 136


23/500 تومان
×

الگوی کوله پشتی اسپرت کد 136

23/500 تومان
olgoo136
انتخاب نوع بسته

تعداد قطعات الگو: 21 عدد
طراح الگو: ایده پارسه
آموزش: متن
ابعاد: 34*45cm
واحد: عدد
نا موجود

الگوی کیف پول جیبی زیپی کد 133


7/000 تومان
×

الگوی کیف پول جیبی زیپی کد 133

7/000 تومان
olgoo133
انتخاب نوع بسته

تعداد قطعات الگو: 3 عدد
مقدار چرم: 2 فوت
مقدار نخ: 15 متر
مقدار آستر: 0.5 متر
زیپ: 20cm
یراق آلات: دکمه چهارپارچه،سرزیپ،طلق
طراح الگو: ایده پارسه
آموزش: متن
ابعاد: 10.5*14.cm
واحد: عدد
نا موجود

الگوی کیف زنانه مجلسی دوکاره کد117


6/000 تومان
×

الگوی کیف زنانه مجلسی دوکاره کد117

6/000 تومان
olgoo117
انتخاب نوع بسته

مقدار چرم: 3 فوت
مقدار نخ: 25 متر
مقدار آستر: 50cm
زیپ: _
طراح الگو: ایده پارسه
آموزش: متن
ابعاد: 28*15cm
واحد: عدد
نا موجود

الگوی کیف کالج دو درب کد 128


10/000 تومان
×

الگوی کیف کالج دو درب کد 128

10/000 تومان
olgoo128
انتخاب نوع بسته

طراح الگو: ایده پارسه
آموزش: متن
ابعاد: 22*27cm
واحد: عدد
نا موجود

الگوی کیف مهندسی کد 113


14/000 تومان
×

الگوی کیف مهندسی کد 113

14/000 تومان
olgoo113
انتخاب نوع بسته

مقدار چرم: 12 فوت
مقدار نخ: 100 متر
مقدار آستر: 2 متر
زیپ: 50 cm
طراح الگو: ایده پارسه
ابعاد: 30*40cm
واحد: عدد
نا موجود

الگوی ست هدیه کد135


4/500 تومان
×

الگوی ست هدیه کد135

4/500 تومان
olgoo135
انتخاب نوع بسته

طراح الگو: ایده پارسه
آموزش: متن
واحد: عدد

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه