سبد خرید شما خالی است !

نخ دمسه

جستجو در دسته "نخ دمسه" :

نا موجود
نخ دمسه کد 349

 
×

نخ دمسه کد 349

 
nakh_dmc_farance_349
واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: قرمز
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : فرانسه
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: دمسه
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 m
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 077540051052
نا موجود
نخ دمسه رنگ 369

 
×

نخ دمسه رنگ 369

 
honari-561-360
واحد: عدد
مارک نخ: دمسه
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : فرانسه
نوع تاب نخ: شش رشته ای
نوع نخ: کوبلن
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02020322
نا موجود
نخ دمسه کد s818

 
×

نخ دمسه کد s818

 
nakh_dmc_farance_s818
واحد: عدد
رنگ پایه: صورتی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : فرانسه
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: دمسه
نوع نخ: کوبلن
جنس نخ: ابریشمی
اندازه یا وزن دوک: 8m
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02020511
نا موجود
نخ دمسه کد 700

 
×

نخ دمسه کد 700

 
واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : فرانسه
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: دمسه
نوع نخ: کوبلن
جنس نخ: پنبه ای
اندازه یا وزن دوک: 8m
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 077540051939
نا موجود
نخ دمسه کد 359

 
×

نخ دمسه کد 359

 
واحد: عدد
رنگ پایه: سبز
جنس نخ: پنبه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : فرانسه
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: دمسه
نوع نخ: کوبلن
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 020211223
نا موجود
نخ دمسه کد 3843

 
×

نخ دمسه کد 3843

 
_nakh_dmc_farance_3843
واحد: عدد
رنگ پایه: آبی
جنس نخ: پنبه ای
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : فرانسه
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: دمسه
نوع نخ: کوبلن
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 020211135
نا موجود
نخ دمسه کد 3835

 
×

نخ دمسه کد 3835

 
nakh_dmc_farance_3835
واحد: عدد
رنگ پایه: بنفش
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : فرانسه
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: دمسه
نوع نخ: کوبلن
جنس نخ: پنبه ای
اندازه یا وزن دوک: 8m
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 077540781324
×

نخ دمسه ابریشمی رنگ 602

 
nakh_demse_farance_abrishami_602
واحد: عدد
نوع : کوبلن
اندازه: 8 متری
جنس نخ: ابریشمی
تاب نخ: رشته ای
سازنده نخ: DMC
رنگ پایه: صورتی
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: دمسه
نوع نخ: کوبلن
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : فرانسه
اندازه یا وزن دوک: 8m
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02020506
×

نخ دمسه ابریشمی رنگ 211

 
nakh_demse_farance_abrishami_211
واحد: عدد
نوع : کوبلن
اندازه: 8 متری
جنس نخ: ابریشمی
تاب نخ: رشته ای
سازنده نخ: DMC
کشور سازنده : فرانسه
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: دمسه
نوع نخ: کوبلن
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02020505
×

نخ دمسه ابریشمی رنگ 741

 
nakh_demse_farance_abrishami_741
واحد: عدد
نوع : کوبلن
اندازه: 8 متری
جنس نخ: ابریشمی
تاب نخ: رشته ای
سازنده نخ: DMC
کشور سازنده : فرانسه
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: دمسه
نوع نخ: کوبلن
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02020504
×

نخ دمسه ابریشمی رنگ 472

 
nakh_demse_farance_abrishami_472
واحد: عدد
نوع : کوبلن
اندازه: 8 متری
جنس نخ: ابریشمی
تاب نخ: رشته ای
سازنده نخ: DMC
رنگ پایه: سبز
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: دمسه
نوع نخ: کوبلن
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : فرانسه
اندازه یا وزن دوک: 8m
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02020502
×

نخ دمسه زری کد E168

 
nakh_demse_farance_zari_168
واحد: عدد
نوع : کوبلن
اندازه: 8 متری
جنس نخ: زری
تاب نخ: رشته ای
سازنده نخ: DMC
کشور سازنده : فرانسه
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: دمسه
نوع نخ: کوبلن
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02020403
×

نخ دمسه زری کد E3821

 
nakh_demse_farance_zari_3821
واحد: عدد
نوع : کوبلن
اندازه: 8 متری
جنس نخ: زری
تاب نخ: رشته ای
سازنده نخ: DMC
کشور سازنده : فرانسه
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: دمسه
نوع نخ: کوبلن
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02020402
×

نخ دمسه زری کد E677

 
nakh_demse_farance_zari_677
واحد: عدد
نوع : کوبلن
اندازه: 8 متری
جنس نخ: زری
تاب نخ: رشته ای
سازنده نخ: DMC
کشور سازنده : فرانسه
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: دمسه
نوع نخ: کوبلن
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02020401
نا موجود
نخ دمسه رنگ 437

 
×

نخ دمسه رنگ 437

 
nakh_demse_farance_437
واحد: عدد
نوع : کوبلن
اندازه: 8 متری
جنس نخ: پنبه ای
تاب نخ: رشته ای
سازنده نخ: DMC
کشور سازنده : فرانسه
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: دمسه
نوع نخ: کوبلن
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02020321
نا موجود
نخ دمسه رنگ 712

 
×

نخ دمسه رنگ 712

 
nakh_demse_farance_712
واحد: عدد
نوع : کوبلن
اندازه: 8 متری
جنس نخ: پنبه ای
تاب نخ: رشته ای
سازنده نخ: DMC
کشور سازنده : فرانسه
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: دمسه
نوع نخ: کوبلن
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02020320
نا موجود
نخ دمسه رنگ 996

 
×

نخ دمسه رنگ 996

 
nakh_demse_farance_996
واحد: عدد
نوع : کوبلن
اندازه: 8 متری
جنس نخ: پنبه ای
تاب نخ: رشته ای
سازنده نخ: DMC
کشور سازنده : فرانسه
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: دمسه
نوع نخ: کوبلن
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02020317
نا موجود
نخ دمسه رنگ 823

 
×

نخ دمسه رنگ 823

 
nakh_demse_farance_823
واحد: عدد
نوع : کوبلن
اندازه: 8 متری
جنس نخ: پنبه ای
تاب نخ: رشته ای
سازنده نخ: DMC
کشور سازنده : فرانسه
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: دمسه
نوع نخ: کوبلن
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02020316
نا موجود
نخ دمسه رنگ 414

 
×

نخ دمسه رنگ 414

 
nakh_demse_farance_414
واحد: عدد
نوع : کوبلن
اندازه: 8 متری
جنس نخ: پنبه ای
تاب نخ: رشته ای
سازنده نخ: DMC
کشور سازنده : فرانسه
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: دمسه
نوع نخ: کوبلن
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02020314
نا موجود
نخ دمسه رنگ 3844

 
×

نخ دمسه رنگ 3844

 
nakh_demse_farance_3844
واحد: عدد
نوع : کوبلن
اندازه: 8 متری
جنس نخ: پنبه ای
تاب نخ: رشته ای
سازنده نخ: DMC
کشور سازنده : فرانسه
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: دمسه
نوع نخ: کوبلن
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02020313
نا موجود
نخ دمسه رنگ 718

 
×

نخ دمسه رنگ 718

 
nakh_demse_farance_718
واحد: عدد
نوع : کوبلن
اندازه: 8 متری
جنس نخ: پنبه ای
تاب نخ: رشته ای
سازنده نخ: DMC
کشور سازنده : فرانسه
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: دمسه
نوع نخ: کوبلن
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02020309
نا موجود
نخ دمسه رنگ 817

 
×

نخ دمسه رنگ 817

 
nakh_demse_farance_817
واحد: عدد
نوع : کوبلن
اندازه: 8 متری
جنس نخ: پنبه ای
تاب نخ: رشته ای
سازنده نخ: DMC
کشور سازنده : فرانسه
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: دمسه
نوع نخ: کوبلن
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02020308
نا موجود
نخ دمسه رنگ 816

 
×

نخ دمسه رنگ 816

 
nakh_demse_farance_816
واحد: عدد
نوع : کوبلن
اندازه: 8 متری
جنس نخ: پنبه ای
تاب نخ: رشته ای
سازنده نخ: DMC
کشور سازنده : فرانسه
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: دمسه
نوع نخ: کوبلن
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02020307
نا موجود
نخ دمسه رنگ 970

 
×

نخ دمسه رنگ 970

 
nakh_demse_farance_970
واحد: عدد
نوع : کوبلن
اندازه: 8 متری
جنس نخ: پنبه ای
تاب نخ: رشته ای
سازنده نخ: DMC
کشور سازنده : فرانسه
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: دمسه
نوع نخ: کوبلن
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02020306
نا موجود
نخ دمسه رنگ 550

 
×

نخ دمسه رنگ 550

 
nakh_demse_farance_550
واحد: عدد
نوع : کوبلن
اندازه: 8 متری
جنس نخ: پنبه ای
تاب نخ: رشته ای
سازنده نخ: DMC
کشور سازنده : فرانسه
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: دمسه
نوع نخ: کوبلن
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02020305
نا موجود
نخ دمسه رنگ 938

 
×

نخ دمسه رنگ 938

 
nakh_demse_farance_938
واحد: عدد
نوع : کوبلن
اندازه: 8 متری
جنس نخ: پنبه ای
تاب نخ: رشته ای
سازنده نخ: DMC
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : فرانسه
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: دمسه
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8m
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02020304
نا موجود
نخ دمسه رنگ 601

 
×

نخ دمسه رنگ 601

 
nakh_demse_farance_601
واحد: عدد
نوع : کوبلن
اندازه: 8 متری
جنس نخ: پنبه ای
تاب نخ: رشته ای
سازنده نخ: DMC
کشور سازنده : فرانسه
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: دمسه
نوع نخ: کوبلن
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 077540051694
نا موجود
نخ دمسه رنگ 909

 
×

نخ دمسه رنگ 909

 
nakh_demse_farance_909
واحد: عدد
نوع : کوبلن
اندازه: 8 متری
جنس نخ: پنبه ای
تاب نخ: رشته ای
سازنده نخ: DMC
کشور سازنده : فرانسه
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: دمسه
نوع نخ: کوبلن
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02020302
نا موجود
نخ دمسه رنگ 973

 
×

نخ دمسه رنگ 973

 
nakh_demse_farance_973
واحد: عدد
نوع : کوبلن
اندازه: 8 متری
جنس نخ: پنبه ای
تاب نخ: رشته ای
سازنده نخ: DMC
کشور سازنده : فرانسه
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: دمسه
نوع نخ: کوبلن
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02020301

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه