سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است !

نام محصول تعداد قیمت

سبد خرید شما خالی است !

نخ شماره دوزی و گلدوزی

جستجو در دسته "نخ شماره دوزی و گلدوزی" :

54 % -
نخ نارنجی سیلا کد 742

2/200 تومان
1/000 تومان
×

نخ نارنجی سیلا کد 742

54 % - 2/200 تومان1/000 تومان
sila-floss-orange-742
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: نارنجی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311148
تعداد بسته
54 % -
نخ نارنجی سیلا کد 741

2/200 تومان
1/000 تومان
×

نخ نارنجی سیلا کد 741

54 % - 2/200 تومان1/000 تومان
sila-floss-orange-741
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: نارنجی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311149
تعداد بسته
39 % -
نخ نارنجی سیلا کد 947

2/200 تومان
1/300 تومان
×

نخ نارنجی سیلا کد 947

39 % - 2/200 تومان1/300 تومان
sila-floss-orange-947
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: نارنجی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311237
تعداد بسته
39 % -
نخ نارنجی سیلا کد 970

2/200 تومان
1/300 تومان
×

نخ نارنجی سیلا کد 970

39 % - 2/200 تومان1/300 تومان
sila-floss-orange-970
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: نارنجی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311222
تعداد بسته
×

نخ نارنجی سیلا کد 946

2/200 تومان
sila-floss-orange-946
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: نارنجی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311238
تعداد بسته
54 % -
نخ سبز روشن سیلا کد 772

2/200 تومان
1/000 تومان
×

نخ سبز روشن سیلا کد 772

54 % - 2/200 تومان1/000 تومان
sila-floss-green-772
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311136
تعداد بسته
54 % -
نخ سبز روشن سیلا کد 955

2/200 تومان
1/000 تومان
×

نخ سبز روشن سیلا کد 955

54 % - 2/200 تومان1/000 تومان
sila-floss-green-955
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311232
تعداد بسته
×

نخ سبز روشن سیلا کد 747

2/200 تومان
sila-floss-green-747
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311142
تعداد بسته
54 % -
نخ سبز روشن سیلا کد 966

2/200 تومان
1/000 تومان
×

نخ سبز روشن سیلا کد 966

54 % - 2/200 تومان1/000 تومان
sila-floss-green-966
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311223
تعداد بسته
54 % -
نخ سبز سدری سیلا کد 733

2/200 تومان
1/000 تومان
×

نخ سبز سدری سیلا کد 733

54 % - 2/200 تومان1/000 تومان
sila-floss-green-733
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311155
تعداد بسته
54 % -
نخ سبز سدری سیلا کد 3348

2/200 تومان
1/000 تومان
×

نخ سبز سدری سیلا کد 3348

54 % - 2/200 تومان1/000 تومان
sila-floss-green-3348
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311335
تعداد بسته
54 % -
نخ سبز سیلا کد 3364

2/200 تومان
1/000 تومان
×

نخ سبز سیلا کد 3364

54 % - 2/200 تومان1/000 تومان
sila-floss-green-3364
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311330
تعداد بسته
54 % -
نخ سبز سیلا کد 3347

2/200 تومان
1/000 تومان
×

نخ سبز سیلا کد 3347

54 % - 2/200 تومان1/000 تومان
sila-floss-green-3347
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311336
تعداد بسته
54 % -
نخ سبز سیلا کد 988

2/200 تومان
1/000 تومان
×

نخ سبز سیلا کد 988

54 % - 2/200 تومان1/000 تومان
sila-floss-green-988
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311215
تعداد بسته
46 % -
نخ سبز سیلا کد 163

2/200 تومان
1/150 تومان
×

نخ سبز سیلا کد 163

46 % - 2/200 تومان1/150 تومان
sila-floss-green-163
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311406
تعداد بسته
×

نخ سبز سیلا کد 986

2/200 تومان
sila-floss-green-986
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311217
تعداد بسته
46 % -
نخ سبز سیلا کد 987

2/200 تومان
1/150 تومان
×

نخ سبز سیلا کد 987

46 % - 2/200 تومان1/150 تومان
sila-floss-green-987
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311216
تعداد بسته
39 % -
نخ سبز تیره سیلا کد 936

2/200 تومان
1/300 تومان
×

نخ سبز تیره سیلا کد 936

39 % - 2/200 تومان1/300 تومان
sila-floss-green-936
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311244
تعداد بسته
46 % -
نخ سبز تیره سیلا کد 921

2/200 تومان
1/150 تومان
×

نخ سبز تیره سیلا کد 921

46 % - 2/200 تومان1/150 تومان
sila-floss-green-921
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311255
تعداد بسته
46 % -
نخ سبز تیره سیلا کد 934

2/200 تومان
1/150 تومان
×

نخ سبز تیره سیلا کد 934

46 % - 2/200 تومان1/150 تومان
sila-floss-green-934
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311246
تعداد بسته
54 % -
نخ آبی روشن سیلا کد 3752

2/200 تومان
1/000 تومان
×

نخ آبی روشن سیلا کد 3752

54 % - 2/200 تومان1/000 تومان
sila-floss-blue-3752
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: آبی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311303
تعداد بسته
46 % -
نخ آبی روشن سیلا کد 932

2/200 تومان
1/150 تومان
×

نخ آبی روشن سیلا کد 932

46 % - 2/200 تومان1/150 تومان
sila-floss-blue-932
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: آبی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311247
تعداد بسته
54 % -
نخ آبی روشن سیلا کد 157

2/200 تومان
1/000 تومان
×

نخ آبی روشن سیلا کد 157

54 % - 2/200 تومان1/000 تومان
sila-floss-blue-157
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: آبی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311412
تعداد بسته
54 % -
نخ آبی روشن سیلا کد 3840

2/200 تومان
1/000 تومان
×

نخ آبی روشن سیلا کد 3840

54 % - 2/200 تومان1/000 تومان
sila-floss-blue-3840
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: آبی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311394
تعداد بسته
54 % -
نخ آبی روشن سیلا کد 3753

2/200 تومان
1/000 تومان
×

نخ آبی روشن سیلا کد 3753

54 % - 2/200 تومان1/000 تومان
sila-floss-blue-3753
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: آبی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311346
تعداد بسته
39 % -
نخ آبی روشن سیلا کد 159

2/200 تومان
1/300 تومان
×

نخ آبی روشن سیلا کد 159

39 % - 2/200 تومان1/300 تومان
sila-floss-blue-159
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: آبی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311410
تعداد بسته
54 % -
نخ آبی روشن سیلا کد 775

2/200 تومان
1/000 تومان
×

نخ آبی روشن سیلا کد 775

54 % - 2/200 تومان1/000 تومان
sila-floss-blue-775
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: آبی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311135
تعداد بسته
46 % -
نخ آبی سیلا کد 3766

2/200 تومان
1/150 تومان
×

نخ آبی سیلا کد 3766

46 % - 2/200 تومان1/150 تومان
sila-floss-blue-3766
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: آبی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311401
تعداد بسته
54 % -
نخ آبی سیلا کد 3755

2/200 تومان
1/000 تومان
×

نخ آبی سیلا کد 3755

54 % - 2/200 تومان1/000 تومان
sila-floss-blue-3755
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: آبی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311345
تعداد بسته
46 % -
نخ آبی سیلا کد 160

2/200 تومان
1/150 تومان
×

نخ آبی سیلا کد 160

46 % - 2/200 تومان1/150 تومان
sila-floss-blue-160
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: آبی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311409
تعداد بسته
46 % -
نخ آبی سیلا کد 3807

2/200 تومان
1/150 تومان
×

نخ آبی سیلا کد 3807

46 % - 2/200 تومان1/150 تومان
sila-floss-blue-3807
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: آبی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311379
تعداد بسته
46 % -
نخ آبی سیلا کد 3761

2/200 تومان
1/150 تومان
×

نخ آبی سیلا کد 3761

46 % - 2/200 تومان1/150 تومان
sila-floss-blue-3761
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: آبی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311403
تعداد بسته
54 % -
نخ آبی سیلا کد 943

2/200 تومان
1/000 تومان
×

نخ آبی سیلا کد 943

54 % - 2/200 تومان1/000 تومان
sila-floss-blue-943
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: آبی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311240
تعداد بسته
×

نخ آبی سیلا کد 931

2/200 تومان
sila-floss-blue-931
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: آبی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311248
تعداد بسته
46 % -
نخ آبی تیره سیلا کد 930

2/200 تومان
1/150 تومان
×

نخ آبی تیره سیلا کد 930

46 % - 2/200 تومان1/150 تومان
sila-floss-blue-930
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: آبی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311249
تعداد بسته
46 % -
نخ آبی تیره سیلا کد 924

2/200 تومان
1/150 تومان
×

نخ آبی تیره سیلا کد 924

46 % - 2/200 تومان1/150 تومان
sila-floss-blue-924
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: آبی
اندازه قطر: 1mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: شش رشته ای
مارک نخ: سیلا
نوع نخ: کوبلن
اندازه یا وزن دوک: 8 متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 732311253
تعداد بسته

نخ گلدوزی در انواع هنرهای دستی مثل شماره دوزی، گلدوزی،نمد دوزی، سوزن دوزی، چهل تکه، ساخت دستبند دوستی و انواعی از زیورآلات کاربرد دارد. نخ گلدوزی از 6 رشته نخ به هم تابیده ساخته شده است که این رشته ها را میتوان از هم جدا کرد و در قسمت هایی که نیاز به ظرافت بیشتر دارد،استفاده کرد. برای نخ های ضخیم پارچه هایی با کانت بیشتر مناسب هستند و هرچه ضخامت نخ کمتر باشد پارچه هایی با کانت کمتر مناسب هستند.. جنس نخ های گلدوزی متفاوت است که شامل ابریشمی و پنبه ای و پولیستر است که عمدتا پنبه ای هستند.

نخ های دسمه و انکور از معروف ترین مارکهای نخ گلدوزی هستند که طیف رنگ های متنوعی دارند مانند: رنگ های نئونی، زربافت، چند رنگ و ساده. این نخ ها با شستشو رنگ پس نمیدهند به همین علت برای شماره دوزی و گلدوزی با دست روی لباس مناسب هستند.  نخ گلدوزی نئونی بیشتر در زیورالات برای ساخت دستنبد و پابند و گل سر استفاده میشود. 

 

 

 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!