سبد خرید شما خالی است !

نخ مکرومه بافی

جستجو در دسته "نخ مکرومه بافی" :

×

نخ مکرومه بافی 2.5 میلیمتر قهوه ای کد 3

30/000 تومان
nakh-makroome-brown-2-5mil
موجود
انتخاب نوع بستهواحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: قهوه ای
نوع بافت: 3 سوزنه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2.5 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021527
تعداد بسته
×

نخ مکرومه بافی 2.5 میلیمتر قهوه ای کد 4

27/500 تومان
nakh-makroome-brown-sookhteh-2-5mil
موجود
انتخاب نوع بسته


واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: قهوه ای
نوع بافت: 3 سوزنه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2.5 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021543
تعداد بسته
×

نخ مکرومه بافی 2.5 میلیمتر طوسی

10/000 تومان
nakh-makroome-gray-2mil
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: طوسی
نوع بافت: 3 سوزنه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2.5 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021553
تعداد بسته
×

نخ مکرومه بافی 2.5 میلیمتر ارغوانی روشن

10/000 تومان
nakh-makroome-arqavani_light-2-5mil
موجود
انتخاب نوع بسته


ناموجود
واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: بنفش
نوع بافت: 3 سوزنه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2.5 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021551
تعداد بسته
×

نخ مکرومه بافی 2.5 میلیمتر زرد تیره

22/500 تومان
nakh-makroome-darkyellow-2-5mil
موجود
انتخاب نوع بستهواحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: زرد
نوع بافت: 3 سوزنه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2.5 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021550
تعداد بسته
×

نخ مکرومه بافی 2.5 میلیمتر قهوه ای کد 2

27/500 تومان
nakh-makroome-darkbrown-2-5mil
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
ناموجود
واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: قهوه ای
نوع بافت: 3 سوزنه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2.5 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021549
تعداد بسته
×

نخ مکرومه بافی 2.5 میلیمتر سفید

27/500 تومان
nakh-makrome-white-2-5mil
موجود
انتخاب نوع بسته


واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سفید
نوع بافت: 3 سوزنه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2.5 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021547
تعداد بسته
×

نخ مکرومه بافی 2 میلیمتر سفید

16/500 تومان
nakh-makrome-white-2mil
موجود
انتخاب نوع بسته


واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سفید
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
نوع بافت: 2 سوزنه
کدمحصول : 02021546
تعداد بسته
×

نخ مکرومه بافی 2.5 میلیمتر طلایی

26/500 تومان
nakh-makrome-gold-2-5mil
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: طلایی
نوع بافت: 3 سوزنه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2.5 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021545
تعداد بسته
×

نخ مکرومه بافی 2.5 میلیمتر ارغوانی

26/000 تومان
nakh-makrome-arghavani-2-5mil
موجود
انتخاب نوع بسته


ناموجود
واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: بنفش
نوع بافت: 3 سوزنه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2.5 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021542
تعداد بسته
×

نخ مکرومه بافی 2.5 میلیمتر بنفش

23/500 تومان
nakh-makrome-purple-2-5mil
موجود
انتخاب نوع بستهواحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: بنفش
نوع بافت: 3 سوزنه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2.5 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021541
تعداد بسته
×

نخ مکرومه بافی 3 میلیمتر اُکر

30/500 تومان
nakh-makrome-gold-3mil
موجود
انتخاب نوع بسته


ناموجود
واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: طلایی
نوع بافت: 4 سوزنه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 3 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021540
تعداد بسته
×

نخ مکرومه بافی 3 میلیمتر قهوه ای کد 1

44/000 تومان
nakh-makrome-brown-light-3mil
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: قهوه ای
نوع بافت: 4 سوزنه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 3 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021539
تعداد بسته
×

نخ مکرومه بافی 2.5 میلیمتر قرمز

30/000 تومان
nakh-makrome-red-2-5mil
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: قرمز
نوع بافت: 3 سوزنه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2.5 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021538
تعداد بسته
×

نخ مکرومه بافی 2.5 میلیمتر سرمه ای

31/500 تومان
nakh-makrome-blue-dark-2-5mil
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
ناموجود
واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سرمه ای
نوع بافت: 3 سوزنه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2.5 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021536
تعداد بسته
×

نخ مکرومه بافی 2.5 میلیمتر مشکی

28/000 تومان
nakh-makrome-black-2-5mil
موجود
انتخاب نوع بسته


واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سیاه
نوع بافت: 3 سوزنه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2.5 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021533
تعداد بسته
×

نخ مکرومه بافی 2 میلیمتر مشکی

18/000 تومان
nakh-makrome-black-2mil
موجود
انتخاب نوع بسته


واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سیاه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
نوع بافت: 2 سوزنه
کدمحصول : 02021531
تعداد بسته
×

نخ مکرومه بافی 2 میلیمتر قرمز

22/500 تومان
nakh-makrome-red-2mil
موجود
انتخاب نوع بستهواحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: قرمز
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
نوع بافت: 2 سوزنه
کدمحصول : 02021530
تعداد بسته
×

نخ مکرومه بافی 2.5 میلیمتر کرم

25/500 تومان
nakh-makrome-brown-light-2-5mil
موجود
انتخاب نوع بسته


واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: قهوه ای
نوع بافت: 3 سوزنه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2.5 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021529
تعداد بسته
×

نخ مکرومه بافی 3 میلیمتر سبز

31/500 تومان
nakh-makrome-green-3mil
موجود
انتخاب نوع بسته


واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سبز
نوع بافت: 4 سوزنه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 3 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021528
تعداد بسته
×

نخ مکرومه بافی 2 میلیمتر سبز

26/000 تومان
nakh-makrome-green-2mil
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع بافت: 2 سوزنه
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021526
تعداد بسته
×

نخ مکرومه بافی 2.5 میلیمتر آبی

23/500 تومان
nakh-makrome-blue-2-5mil
موجود
انتخاب نوع بسته


واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: آبی
نوع بافت: 3 سوزنه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2.5 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021525
تعداد بسته
×

نخ مکرومه بافی سبز 3 mm

4/800 تومان
honari-1537604572-53
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 3mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 20 m
نوع محصول: متری
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 02021514
تعداد بسته
×

نخ مکرومه 1.5 میلیمتر سبز

2/600 تومان
honari-1534839636-761
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1.5mm
ضخامت: ۱.۵mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: ۱۱ متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021617
تعداد بسته
×

نخ کتان مکرومه بافی 5 میلیمتر سفید

 
nakh-makrome-white-5mm
واحد: گرم
رنگ پایه: سفید
ضخامت: 5 mm
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 500 gr
کدمحصول : 02021555
×

نخ کتان مکرومه بافی 4 میلیمتر سفید

 
nakh-makrome-white-4mm
واحد: گرم
رنگ پایه: سفید
اندازه قطر: 4mm
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 500 gr
کدمحصول : 02021554
×

نخ مکرومه بافی 3 میلیمتر سفید

 
nakh-makrome-white-3mil
واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سفید
نوع بافت: 4 سوزنه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 3 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021548
×

نخ مکرومه بافی 2.5 میلیمتر یشمی

 
nakh-makrome-yashmi-2-5mil
واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سبز
نوع بافت: 3 سوزنه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2.5 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021544
×

نخ مکرومه بافی 2.5 میلیمتر طوسی

 
nakh-makrome-gray-2-5mil
واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: طوسی
نوع بافت: 3 سوزنه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2.5 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021537
×

نخ مکرومه بافی 2.5 میلیمتر زرد

 
nakh-makrome-yellow-2-5mil
واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: زرد
نوع بافت: 3 سوزنه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2.5 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021535
×

نخ مکرومه بافی 2.5 میلیمتر نباتی

 
nakh-makrome-cream-2-5mil
واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: کرم
نوع بافت: 3 سوزنه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2.5 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021534
×

نخ مکرومه بافی 3 میلیمتر مشکی

 
nakh-makrome-black-3mil
واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سیاه
نوع بافت: 4 سوزنه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 3 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021532
×

نخ مکرومه بافی 2 میلیمتر یشمی

 
nakh-makrome-yashmi-2mil
واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
نوع بافت: 2 سوزنه
کدمحصول : 02021524
×

نخ مکرومه 1.5 میلیمتر طوسی

 
honari-1534839918-446
واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: طوسی
اندازه قطر: 1.5mm
ضخامت: ۱.۵mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: ۱۱ متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021619
×

نخ مکرومه 1.5 میلیمتر مشکی

 
honari-1534837206-404
واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سیاه
اندازه قطر: 1.5mm
ضخامت: ۱.۵mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: ۱۱ متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021608

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه