سبد خرید شما خالی است !

نخ مکرومه بافی

جستجو در دسته "نخ مکرومه بافی" :

×

نخ مکرومه بافی سبزآبی 2 mm

4/800 تومان
honari-1537605923-757
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 20 m
نوع محصول: متری
کدمحصول : 02021520
تعداد بسته
×

نخ مکرومه بافی خاکستری 2 mm

4/800 تومان
honari-1537605751-952
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 20 m
نوع محصول: متری
کدمحصول : 02021519
تعداد بسته
×

نخ مکرومه بافی قرمز 2 mm

4/800 تومان
honari-1537605593-922
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 20 m
نوع محصول: متری
کدمحصول : 02021517
تعداد بسته
×

نخ مکرومه بافی آبی تیره 2 mm

4/800 تومان
honari-1537605519-774
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 20 m
نوع محصول: متری
کدمحصول : 02021516
تعداد بسته
×

نخ مکرومه بافی آبی 2 mm

4/800 تومان
honari-1537605379-393
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 20 m
نوع محصول: متری
کدمحصول : 02021515
تعداد بسته
×

نخ مکرومه بافی سبز 3 mm

4/800 تومان
honari-1537604572-53
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 3mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 20 m
نوع محصول: متری
کدمحصول : 02021514
تعداد بسته
×

نخ مکرومه 1.5 میلیمتر قهوه ای روشن

2/600 تومان
honari-1534840458-818
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه قطر: 1.5mm
ضخامت: ۱.۵mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: ۱۱ متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021622
تعداد بسته
×

نخ مکرومه 1.5 میلیمتر طوسی

2/600 تومان
honari-1534839918-446
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: طوسی
اندازه قطر: 1.5mm
ضخامت: ۱.۵mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: ۱۱ متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021619
تعداد بسته
×

نخ مکرومه 1.5 میلیمتر سبز لجنی

2/600 تومان
honari-1534839754-331
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1.5mm
ضخامت: ۱.۵mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: ۱۱ متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021618
تعداد بسته
×

نخ مکرومه 1.5 میلیمتر سبز

2/600 تومان
honari-1534839636-761
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1.5mm
ضخامت: ۱.۵mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: ۱۱ متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021617
تعداد بسته
×

نخ مکرومه 1.5 میلیمتر یاسی

2/600 تومان
honari-1534839497-64
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: بنفش
اندازه قطر: 1.5mm
ضخامت: ۱.۵mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: ۱۱ متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021616
تعداد بسته
×

نخ مکرومه 1.5 میلیمتر بنفش

2/600 تومان
honari-1534839014-258
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: بنفش
اندازه قطر: 1.5mm
ضخامت: ۱.۵mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: ۱۱ متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021615
تعداد بسته
×

نخ مکرومه 1.5 میلیمتر بنفش تیره

2/600 تومان
honari-1534838629-599
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: بنفش
اندازه قطر: 1.5mm
ضخامت: ۱.۵mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: ۱۱ متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021614
تعداد بسته
×

نخ مکرومه 1.5 میلیمتر صورتی فسفری

2/600 تومان
honari-1534838324-856
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: صورتی
اندازه قطر: 1.5mm
ضخامت: ۱.۵mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: ۱۱ متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021613
تعداد بسته
×

نخ مکرومه 1.5 میلیمتر صورتی

2/600 تومان
honari-1534837965-485
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: صورتی
اندازه قطر: 1.5mm
ضخامت: ۱.۵mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: ۱۱ متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021612
تعداد بسته
×

نخ مکرومه 1.5 میلیمتر سرمه ای

2/600 تومان
honari-1534837723-550
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سرمه ای
اندازه قطر: 1.5mm
ضخامت: ۱.۵mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: ۱۱ متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021611
تعداد بسته
×

نخ مکرومه 1.5 میلیمتر آبی تیره

2/600 تومان
honari-1534837528-559
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: آبی
اندازه قطر: 1.5mm
ضخامت: ۱.۵mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: ۱۱ متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021610
تعداد بسته
×

نخ مکرومه 1.5 میلیمتر سفید

2/600 تومان
honari-1534837368-569
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سفید
اندازه قطر: 1.5mm
ضخامت: ۱.۵mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: ۱۱ متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021609
تعداد بسته
×

نخ مکرومه 1.5 میلیمتر مشکی

2/600 تومان
honari-1534837206-404
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سیاه
اندازه قطر: 1.5mm
ضخامت: ۱.۵mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: ۱۱ متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021608
تعداد بسته
×

نخ مکرومه 1.5 میلیمتر قرمز

2/600 تومان
honari-1534836889-467
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: قرمز
اندازه قطر: 1.5mm
ضخامت: ۱.۵mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: ۱۱ متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021604
تعداد بسته
×

نخ مکرومه 1.5 میلیمتر زرد

2/600 تومان
honari-1534836754-437
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: زرد
اندازه قطر: 1.5mm
ضخامت: ۱.۵mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: ۱۱ متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021605
تعداد بسته
×

نخ مکرومه 1.5 میلیمتر صورتی صدفی

2/600 تومان
honari-1534836608-216
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: صورتی
اندازه قطر: 1.5mm
ضخامت: ۱.۵mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: ۱۱ متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021603
تعداد بسته
×

نخ مکرومه 1.5 میلیمتر سبز صدفی

2/600 تومان
honari-1534836437-568
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1.5mm
ضخامت: ۱.۵mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: ۱۱ متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021602
تعداد بسته
×

نخ مکرومه 1.5 میلیمتر آبی

2/600 تومان
nakh-baft-blue
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: آبی
اندازه قطر: 1.5mm
ضخامت: ۱.۵mm
نوع تاب نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: ۱۱ متر
نوع محصول: تکی
نوع نخ: بافت
کدمحصول : 02021601
تعداد بسته
×

نخ مکرومه بافی صورتی 3mm

4/800 تومان
honari-1532590040-735
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
رنگ پایه: صورتی
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
ضخامت: 3mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع محصول: متری
نوع نخ: مکرومه
جنس نخ: مصنوعی
اندازه یا وزن دوک: 20 m
کدمحصول : 02021512
تعداد بسته
×

نخ مکرومه بافی سبز 3mm

4/800 تومان
honari-1532518334-825
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
نوع تاب نخ: بافت
ضخامت: 3mm
نوع محصول: متری
نوع نخ: مکرومه
جنس نخ: مصنوعی
اندازه یا وزن دوک: 20 m
کدمحصول : 02021510
تعداد بسته
×

نخ مکرومه بافی نارنجی 3 mm

 
honari-1537620013-580
واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: نارنجی
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 3mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 20 m
نوع محصول: متری
کدمحصول : 02021523
×

نخ مکرومه بافی سفید 2 mm

 
honari-1537606471-852
واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سفید
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 20 m
نوع محصول: متری
کدمحصول : 02021522
×

نخ مکرومه بافی سبزآبی روشن 2 mm

 
honari-1537606000-52
واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 20 m
نوع محصول: متری
کدمحصول : 02021521
×

نخ مکرومه بافی دودی 2 mm

 
honari-1537605647-851
واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 20 m
نوع محصول: متری
کدمحصول : 02021518
×

نخ مکرومه 1.5 میلیمتر قهوه ای روشن

 
honari-1534840207-621
واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه قطر: 1.5mm
ضخامت: ۱.۵mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: ۱۱ متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021621
×

نخ مکرومه 1.5 میلیمتر کرم

 
honari-1534840035-917
واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: کرم
اندازه قطر: 1.5mm
ضخامت: ۱.۵mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: ۱۱ متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021620
×

نخ مکرومه 1.5 میلیمتر شیری

 
honari-1534837095-962
واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: کرم
اندازه قطر: 1.5mm
ضخامت: ۱.۵mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: ۱۱ متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021607
×

نخ مکرومه 1.5 میلیمتر زرشکی

 
honari-1534836991-486
واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: قرمز
اندازه قطر: 1.5mm
ضخامت: ۱.۵mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: ۱۱ متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021606
×

نخ مکرومه بافی سبز آبی تیره 2mm

 
honari-1532591130-148
واحد: كلاف
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
ضخامت: 2mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع محصول: متری
نوع نخ: مکرومه
جنس نخ: مصنوعی
اندازه یا وزن دوک: 20 m
کدمحصول : 02021509
×

نخ مکرومه بافی آبی نفتی 2mm

 
honari-1532590785-283
واحد: كلاف
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
ضخامت: 2mm
نوع تاب نخ: بافت
رنگ پایه: آبی
نوع محصول: متری
نوع نخ: مکرومه
جنس نخ: مصنوعی
اندازه یا وزن دوک: 20 m
کدمحصول : 02021508

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه