سبد خرید شما خالی است !

نخ مکرومه بافی

جستجو در دسته "نخ مکرومه بافی" :

27 % -
نخ مکرومه بافی سبز 3 mm

4/800 تومان
3/500 تومان
×

نخ مکرومه بافی سبز 3 mm

27 % - 4/800 تومان3/500 تومان
honari-1537604572-53
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 3mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 20 m
نوع محصول: متری
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 02021514
تعداد بسته
25 % -
نخ مکرومه 1.5 میلیمتر طوسی

2/600 تومان
1/950 تومان
×

نخ مکرومه 1.5 میلیمتر طوسی

25 % - 2/600 تومان1/950 تومان
honari-1534839918-446
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: طوسی
اندازه قطر: 1.5mm
ضخامت: ۱.۵mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: ۱۱ متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021619
تعداد بسته
×

نخ مکرومه 1.5 میلیمتر سبز لجنی

2/600 تومان
honari-1534839754-331
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1.5mm
ضخامت: ۱.۵mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: ۱۱ متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021618
تعداد بسته
×

نخ مکرومه 1.5 میلیمتر سبز

2/600 تومان
honari-1534839636-761
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1.5mm
ضخامت: ۱.۵mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: ۱۱ متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021617
تعداد بسته
×

نخ مکرومه 1.5 میلیمتر صورتی فسفری

2/600 تومان
honari-1534838324-856
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: صورتی
اندازه قطر: 1.5mm
ضخامت: ۱.۵mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: ۱۱ متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021613
تعداد بسته
×

نخ مکرومه 1.5 میلیمتر مشکی

2/600 تومان
honari-1534837206-404
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سیاه
اندازه قطر: 1.5mm
ضخامت: ۱.۵mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: ۱۱ متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021608
تعداد بسته
×

نخ مکرومه بافی صورتی 3mm

4/800 تومان
honari-1532590040-735
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
رنگ پایه: صورتی
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
ضخامت: 3mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع محصول: متری
نوع نخ: مکرومه
جنس نخ: مصنوعی
اندازه یا وزن دوک: 20 m
کدمحصول : 02021512
تعداد بسته
×

نخ مکرومه بافی نارنجی 3 mm

 
honari-1537620013-580
واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: نارنجی
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 3mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 20 m
نوع محصول: متری
کدمحصول : 02021523
×

نخ مکرومه بافی سفید 2 mm

 
honari-1537606471-852
واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سفید
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 20 m
نوع محصول: متری
کدمحصول : 02021522
×

نخ مکرومه بافی سبزآبی روشن 2 mm

 
honari-1537606000-52
واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 20 m
نوع محصول: متری
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 02021521
×

نخ مکرومه بافی سبزآبی 2 mm

 
honari-1537605923-757
واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 20 m
نوع محصول: متری
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 02021520
×

نخ مکرومه بافی خاکستری 2 mm

 
honari-1537605751-952
واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 20 m
نوع محصول: متری
رنگ پایه: طوسی
کدمحصول : 02021519
×

نخ مکرومه بافی دودی 2 mm

 
honari-1537605647-851
واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 20 m
نوع محصول: متری
رنگ پایه: طوسی
کدمحصول : 02021518
×

نخ مکرومه بافی قرمز 2 mm

 
honari-1537605593-922
واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 20 m
نوع محصول: متری
رنگ پایه: قرمز
کدمحصول : 02021517
×

نخ مکرومه بافی آبی تیره 2 mm

 
honari-1537605519-774
واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 20 m
نوع محصول: متری
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 02021516
×

نخ مکرومه بافی آبی 2 mm

 
honari-1537605379-393
واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 20 m
نوع محصول: متری
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 02021515
×

نخ مکرومه 1.5 میلیمتر قهوه ای روشن

 
honari-1534840458-818
واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه قطر: 1.5mm
ضخامت: ۱.۵mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: ۱۱ متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021622
×

نخ مکرومه 1.5 میلیمتر قهوه ای روشن

 
honari-1534840207-621
واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: قهوه ای
اندازه قطر: 1.5mm
ضخامت: ۱.۵mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: ۱۱ متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021621
×

نخ مکرومه 1.5 میلیمتر کرم

 
honari-1534840035-917
واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: کرم
اندازه قطر: 1.5mm
ضخامت: ۱.۵mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: ۱۱ متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021620
×

نخ مکرومه 1.5 میلیمتر یاسی

 
honari-1534839497-64
واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: بنفش
اندازه قطر: 1.5mm
ضخامت: ۱.۵mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: ۱۱ متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021616
×

نخ مکرومه 1.5 میلیمتر بنفش

 
honari-1534839014-258
واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: بنفش
اندازه قطر: 1.5mm
ضخامت: ۱.۵mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: ۱۱ متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021615
×

نخ مکرومه 1.5 میلیمتر بنفش تیره

 
honari-1534838629-599
واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: بنفش
اندازه قطر: 1.5mm
ضخامت: ۱.۵mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: ۱۱ متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021614
×

نخ مکرومه 1.5 میلیمتر صورتی

 
honari-1534837965-485
واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: صورتی
اندازه قطر: 1.5mm
ضخامت: ۱.۵mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: ۱۱ متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021612
×

نخ مکرومه 1.5 میلیمتر سرمه ای

 
honari-1534837723-550
واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سرمه ای
اندازه قطر: 1.5mm
ضخامت: ۱.۵mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: ۱۱ متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021611
×

نخ مکرومه 1.5 میلیمتر آبی تیره

 
honari-1534837528-559
واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: آبی
اندازه قطر: 1.5mm
ضخامت: ۱.۵mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: ۱۱ متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021610
×

نخ مکرومه 1.5 میلیمتر سفید

 
honari-1534837368-569
واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سفید
اندازه قطر: 1.5mm
ضخامت: ۱.۵mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: ۱۱ متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021609
×

نخ مکرومه 1.5 میلیمتر شیری

 
honari-1534837095-962
واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: کرم
اندازه قطر: 1.5mm
ضخامت: ۱.۵mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: ۱۱ متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021607
×

نخ مکرومه 1.5 میلیمتر زرشکی

 
honari-1534836991-486
واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: قرمز
اندازه قطر: 1.5mm
ضخامت: ۱.۵mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: ۱۱ متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021606
×

نخ مکرومه 1.5 میلیمتر قرمز

 
honari-1534836889-467
واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: قرمز
اندازه قطر: 1.5mm
ضخامت: ۱.۵mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: ۱۱ متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021604
×

نخ مکرومه 1.5 میلیمتر زرد

 
honari-1534836754-437
واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: زرد
اندازه قطر: 1.5mm
ضخامت: ۱.۵mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: ۱۱ متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021605
×

نخ مکرومه 1.5 میلیمتر صورتی صدفی

 
honari-1534836608-216
واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: صورتی
اندازه قطر: 1.5mm
ضخامت: ۱.۵mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: ۱۱ متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021603
×

نخ مکرومه 1.5 میلیمتر سبز صدفی

 
honari-1534836437-568
واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: 1.5mm
ضخامت: ۱.۵mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: ۱۱ متر
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021602
×

نخ مکرومه 1.5 میلیمتر آبی

 
nakh-baft-blue
واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: آبی
اندازه قطر: 1.5mm
ضخامت: ۱.۵mm
نوع تاب نخ: بافت
اندازه یا وزن دوک: ۱۱ متر
نوع محصول: تکی
نوع نخ: بافت
کدمحصول : 02021601
×

نخ مکرومه بافی سبز آبی تیره 2mm

 
honari-1532591130-148
واحد: كلاف
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
ضخامت: 2mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع محصول: متری
نوع نخ: مکرومه
جنس نخ: مصنوعی
اندازه یا وزن دوک: 20 m
کدمحصول : 02021509
×

نخ مکرومه بافی آبی نفتی 2mm

 
honari-1532590785-283
واحد: كلاف
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
ضخامت: 2mm
نوع تاب نخ: بافت
رنگ پایه: آبی
نوع محصول: متری
نوع نخ: مکرومه
جنس نخ: مصنوعی
اندازه یا وزن دوک: 20 m
کدمحصول : 02021508
×

نخ مکرومه بافی سبز دریایی 2mm

 
honari-1532590581-31
واحد: كلاف
رنگ پایه: سبز
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
ضخامت: 2mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع محصول: متری
نوع نخ: مکرومه
جنس نخ: مصنوعی
اندازه یا وزن دوک: 20 m
کدمحصول : 02021507

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه