سبد خرید شما خالی است !

نوار اریب

جستجو در دسته "نوار اریب" :

×

نوار اریب کتان 2 سانتی راه راه آبی کد c1

6/600 تومان
honari-1518444979-465
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
جنس : کتان
طرح: راه راه
رنگ پایه: آبی
عرض روبان: 20mm
واحد روبان : متری
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 07010445
تعداد بسته
×

نوار اریب کتان 2 سانتی طرحدار چندرنگ کد m4

6/600 تومان
honari-1518433856-397
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
طرح: راه راه
رنگ پایه: آبی
جنس : کتان
عرض روبان: 20mm
واحد روبان : متری
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 07010444
تعداد بسته
×

نوار اریب کتان 2 سانتی فیل صورتی کد b1

6/600 تومان
honari-1518433762-726
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
طرح: حیوانات
رنگ پایه: صورتی
جنس : کتان
عرض روبان: 20mm
واحد روبان : متری
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 07010443
تعداد بسته
×

نوار اریب کتان 2 سانتی فیل آبی کد b4

6/600 تومان
honari-1518433729-57
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
طرح: حیوانات
رنگ پایه: آبی
جنس : کتان
عرض روبان: 20mm
واحد روبان : متری
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 07010442
تعداد بسته
×

نوار اریب کتان 2 سانتی فیل سبز کد b3

6/600 تومان
honari-1518433639-630
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
طرح: حیوانات
رنگ پایه: سبز
جنس : کتان
عرض روبان: 20mm
واحد روبان : متری
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 07010441
تعداد بسته
×

نوار اریب کتان 2 سانتی سفید قلب آبی کد c4

6/600 تومان
honari-1518433508-899
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
طرح: قلب
رنگ پایه: آبی
جنس : کتان
عرض روبان: 20mm
واحد روبان : متری
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 07010440
تعداد بسته
×

نوار اریب کتان 2 سانتی سفید قلب قرمز کد e3

6/600 تومان
honari-1518428854-904
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
طرح: قلب
رنگ پایه: قرمز
جنس : کتان
عرض روبان: 20mm
واحد روبان : متری
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 07010439
تعداد بسته
×

نوار اریب کتان 2 سانتی راه راه بنفش کد c4

6/600 تومان
honari-1518428632-147
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
طرح: راه راه
رنگ پایه: بنفش
جنس : کتان
عرض روبان: 20mm
واحد روبان : متری
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 07010438
تعداد بسته
×

نوار اریب کتان 2 سانتی راه راه سبز کد c2

6/600 تومان
honari-1518428513-341
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
طرح: راه راه
رنگ پایه: سبز
جنس : کتان
عرض روبان: 20mm
واحد روبان : متری
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 07010437
تعداد بسته
×

نوار اریب کتان 2 سانتی راه راه توسی کد c3

6/600 تومان
honari-1518428454-114
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
طرح: راه راه
رنگ پایه: طوسی
جنس : کتان
عرض روبان: 20mm
واحد روبان : متری
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 07010436
تعداد بسته
×

نوار اریب کتان 2 سانتی راه راه نارنجی کد c6

6/600 تومان
honari-1518428217-729
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
طرح: راه راه
رنگ پایه: نارنجی
جنس : کتان
عرض روبان: 20mm
واحد روبان : متری
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 07010435
تعداد بسته
×

نوار اریب کتان 2 سانتی سفید خال آبی کد p4

6/600 تومان
honari-1518428177-102
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
طرح: خالدار
رنگ پایه: آبی
جنس : کتان
عرض روبان: 20mm
واحد روبان : متری
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 07010434
تعداد بسته
×

نوار اریب کتان 2 سانتی سفید خال نارنجی کد p3

6/600 تومان
honari-1518428009-657
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
طرح: خالدار
رنگ پایه: نارنجی
جنس : کتان
عرض روبان: 20mm
واحد روبان : متری
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 07010433
تعداد بسته
×

نوار اریب کتان 2 سانتی سفید گلدار سبز کد a1

6/600 تومان
honari-1518427936-274
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
طرح: گل و گیاه
رنگ پایه: آبی
جنس : کتان
عرض روبان: 20mm
واحد روبان : متری
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 07010432
تعداد بسته
×

نوار اریب کتان 2 سانتی سفید گل آبی کد f1

6/600 تومان
honari-1518427890-952
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
طرح: گل و گیاه
رنگ پایه: سفید
جنس : کتان
عرض روبان: 20mm
واحد روبان : متری
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 07010431
تعداد بسته
×

نوار اریب کتان 2 سانتی سفید گل گلبهی کد f3

6/600 تومان
honari-1518427760-292
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سفید
طرح: گل و گیاه
جنس : کتان
عرض روبان: 20mm
واحد روبان : متری
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 07010430
تعداد بسته
×

نوار اریب کتان2 سانتی سفید گل سبز کد h2

6/600 تومان
honari-1518427725-13
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
طرح: گل و گیاه
رنگ پایه: سبز
جنس : کتان
عرض روبان: 20mm
واحد روبان : متری
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 07010429
تعداد بسته
×

نوار اریب کتان 2 سانتی سفید گل نارنجی کد h4

6/600 تومان
honari-1518427672-596
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
طرح: گل و گیاه
رنگ پایه: نارنجی
جنس : کتان
عرض روبان: 20mm
واحد روبان : متری
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 07010428
تعداد بسته
×

نوار اریب کتان2 سانتی سفید گل صورتی کد h1

6/600 تومان
honari-1518427546-907
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
جنس : کتان
طرح: گل و گیاه
رنگ پایه: صورتی
عرض روبان: 20mm
واحد روبان : متری
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 07010427
تعداد بسته
×

نوار اریب کتان خالدار 2 سانتی بنفش روشن

2/500 تومان
honari-1518270891-955
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: بنفش
جنس : کتان
طرح: خالدار
عرض روبان: 20mm
واحد روبان : متری
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 07010425
تعداد بسته
×

نوار اریب کتان خالدار 2 سانتی بنفش

2/500 تومان
honari-1518270777-665
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: بنفش
جنس : کتان
طرح: خالدار
عرض روبان: 20mm
واحد روبان : متری
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 07010424
تعداد بسته
×

نوار اریب کتان خالدار 2 سانتی سبز

2/500 تومان
honari-1518270746-292
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: سبز
جنس : کتان
طرح: خالدار
عرض روبان: 20mm
واحد روبان : متری
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 07010423
تعداد بسته
×

نوار اریب کتان خالدار 2 سانتی آبی

2/500 تومان
honari-1518270658-711
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: آبی
جنس : کتان
طرح: خالدار
عرض روبان: 20mm
واحد روبان : متری
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 07010421
تعداد بسته
×

نوار اریب کتان خالدار 2 سانتی ارغوانی روشن

2/500 تومان
honari-1518270417-167
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: صورتی
جنس : کتان
طرح: خالدار
عرض روبان: 20mm
واحد روبان : متری
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 07010418
تعداد بسته
×

نوار اریب کتان خالدار 2 سانتی بادمجانی

2/500 تومان
honari-1518270370-301
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: بنفش
جنس : کتان
طرح: خالدار
عرض روبان: 20mm
واحد روبان : متری
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 07010417
تعداد بسته
×

نوار اریب کتان خالدار 2 سانتی نارنجی

2/500 تومان
honari-1518270220-671
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: متر
رنگ پایه: نارنجی
جنس : کتان
طرح: خالدار
عرض روبان: 20mm
واحد روبان : متری
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 07010414
تعداد بسته
×

نوار اریب کتان خالدار 2 سانتی مشکی

 
honari-1518271271-659
واحد: متر
رنگ پایه: سیاه
جنس : کتان
طرح: خالدار
عرض روبان: 20mm
واحد روبان : متری
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 07010426
×

نوار اریب کتان خالدار 2 سانتی سبز تیره

 
honari-1518270685-244
واحد: متر
رنگ پایه: سبز
جنس : کتان
طرح: خالدار
عرض روبان: 20mm
واحد روبان : متری
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 07010422
×

نوار اریب کتان خالدار 2 سانتی آبی نوزادی

 
honari-1518270594-433
واحد: متر
رنگ پایه: آبی
جنس : کتان
طرح: خالدار
عرض روبان: 20mm
واحد روبان : متری
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 07010420
×

نوار اریب کتان خالدار 2 سانتی سرمه ای

 
honari-1518270509-890
واحد: متر
رنگ پایه: سرمه ای
جنس : کتان
طرح: خالدار
عرض روبان: 20mm
واحد روبان : متری
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 07010419
×

نوار اریب کتان خالدار 2 سانتی صورتی

 
honari-1518270347-476
واحد: متر
رنگ پایه: صورتی
جنس : کتان
طرح: خالدار
عرض روبان: 20mm
واحد روبان : متری
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 07010416
×

نوار اریب کتان خالدار 2 سانتی صورتی روشن

 
honari-1518270255-739
واحد: متر
رنگ پایه: صورتی
جنس : کتان
طرح: خالدار
عرض روبان: 20mm
واحد روبان : متری
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 07010415
×

نوار اریب کتان خالدار 2 سانتی قرمز

 
honari-1518270195-90
واحد: متر
رنگ پایه: قرمز
جنس : کتان
طرح: خالدار
عرض روبان: 20mm
واحد روبان : متری
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 07010413
×

نوار اریب کتان خالدار 2 سانتی آبی روشن

 
honari-1518270132-568
واحد: متر
رنگ پایه: آبی
جنس : کتان
طرح: خالدار
عرض روبان: 20mm
واحد روبان : متری
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 07010412
×

نوار اریب کتان خالدار 2 سانتی زرد

 
honari-1518269737-198
واحد: متر
طرح: خالدار
رنگ پایه: زرد
جنس : کتان
عرض روبان: 20mm
واحد روبان : متری
کشور سازنده : ترکیه
کدمحصول : 07010411

نوار های اریب از جمله نوار های تزیینی هستند و شباهت زیادی به روبان ها دارند . از نوار های اریب بیشتر در هنر خیاطی استفاده می شود نوار اریب ها ، نوارهای پارچه ای هستند که به ما کمک میکنند که درزهای تمیزتری داشته باشیم . این نوارها رنگ ،طرح  و جنس های متنوعی دارند مانند ساتن ، کتان ومخمل و ... 
از نوار اریب ها به جای سجاف در خیاطی هم میتوان استفاده کرد و برای تزیین لباس هم به کار میرود .در واقع برای دور دوزی انواع پارچه ها مانند دستگیره های آشپزخانه و دم کن و غیره از نوار های اریب استفاده می شود د

نوار های اریب  دست دوز از اریب پارچه مورد نظر که حالت کشسانی بیشتری دارد بریده می شود تا بتوان از این نوار برای لبه های گرد استفاده کرد در صورتی که لبه پارچه صاف باشد نوار اریب  را از راسته پارچه هم  می توان برش داد. 

نوار های اریب دو رو هستند  وباید ازنوار اریب با عرض مناسب با نوع کار استفاده شود و همچنین می بایست از رنگ مناسب با پارچه برای دور دوزی کار استفاده کرد. 

استفاده از نوار های اریب نیاز مند آموزش هایی از قبیل استفاده از نوار اریب در راسته دوزی ، گوشه دوزی نوار اریب ، گرد دوزی نوار اریب می باشد. 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه