سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

سرزیپ

سر زیپ ها در سه نوع دنده استحوانی ، دنده پلاستیکی و دنده فلزی (برنجی) و در سایز های 3 و 5 وجود دارد که میبایست متناسب با نوع زیپ ، سر زیپ مناسب آن زیپ انتخاب شود. توجه داشته باشید که اگر سرزیپ ها با زیپ هماهنگ نباشند به سرعت ماشین و ریل زیپ را از بین خواهند برد. سرزیپ های دندانه پلاستیکی یک دیواره کوتاه تر دارد و در سر زیپ های دندانه فلزی دو دیواره برابر است.

جستجو در دسته "سرزیپ" :

×

سرزیپ سایز سه طلایی فلزی کد ۹۲

400 تومان
honari-464-896
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سرزیپ: فلزی
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 3
کدمحصول : 01030492
×

سرزیپ سایز پنج مشکی فلزی کد 89

500 تومان
honari-500-834
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سرزیپ: فلزی
رنگ سرزیپ: متفاوت
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030489
×

سرزیپ سایز پنج نقره ای استخوانی

honari-697-191
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع سرزیپ: استخوانی
رنگ سرزیپ: نقره ای
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030487
×

سرزیپ سایز پنج طلایی استخوانی

honari-904-938
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع سرزیپ: استخوانی
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030486
×

سرزیپ سایز پنج زرد قلم استخوانی

honari-291-485
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع سرزیپ: استخوانی
رنگ سرزیپ: زردقلم
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030485
×

سرزیپ سایز پنج دودی استخوانی

honari-343-320
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع سرزیپ: استخوانی
اندازه سرزیپ: 5
رنگ سرزیپ: متفاوت
کدمحصول : 01030484
×

سرزیپ سایز 3 طلایی

honari-670-914
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 3
کدمحصول : 01030481
×

سرزیپ سایز 3 طلایی

325 تومان
honari-744-268
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 3
کدمحصول : 01030482
×

سرزیپ سایز 3 نقره ای

honari-487-979
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: نقره ای
اندازه سرزیپ: 3
کدمحصول : 01030479
×

سرزیپ سایز 3 زرد قلم

honari-57-536
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: زردقلم
اندازه سرزیپ: 3
کدمحصول : 01030478
×

سرزیپ سایز 3 زرد قلم

325 تومان
honari-497-809
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: زردقلم
اندازه سرزیپ: 3
کدمحصول : 01030477
×

سرزیپ سایز 3 زرد قلم

325 تومان
honari-456-568
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: زردقلم
اندازه سرزیپ: 3
کدمحصول : 01030476
×

سرزیپ سایز 5 نقره ای

honari-905-147
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: نقره ای
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030474
×

سرزیپ سایز 5 زرد قلم

500 تومان
honari-536-717
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: زردقلم
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030473
×

سرزیپ سایز 5 طلایی لایت

500 تومان
honari-80-80
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030471
×

سرزیپ سایز 5 طلایی لایت

500 تومان
honari-856-318
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030470
×

سرزیپ سایز 5 طلایی لایت

500 تومان
honari-725-34
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030469
×

سرزیپ سایز 5 طلایی لایت

500 تومان
honari-579-865
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 5
نوع سرزیپ: پلاستیکی
کدمحصول : 01030468
×

سرزیپ سایز پنج طلایی کد 9459

sarzip_siz5_talaie_9459
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030465
×

سر زیپ سایز سه زرده قلم کد 9294

300 تومان
sarzip_zardeghalam_9294
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ سرزیپ: زردقلم
اندازه سرزیپ: 3
نوع سرزیپ: پلاستیکی
کدمحصول : 01030464
×

ته زیپ مربعی نقره ای کد ۹۲۸۱

450 تومان
tah_zip_noghrei_9281
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ سرزیپ: نقره ای
نوع سرزیپ: پلاستیکی
کدمحصول : 01030460
×

زیپ چرم خور زرده قلم کد ۹۲۸۰

650 تومان
zip_charmkhor_zardeghalam_9280
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ سرزیپ: زردقلم
اندازه سرزیپ: 5
نوع سرزیپ: پلاستیکی
کدمحصول : 01030459
×

زیپ چرم خور نقره ای کد ۹۲۷۸

650 تومان
zip_charmkhor_noghrei_9278
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ سرزیپ: نقره ای
اندازه سرزیپ: 5
نوع سرزیپ: پلاستیکی
کدمحصول : 01030457
×

سرزیپ سایز پنج نقره ای کد 9202

550 تومان
Sarzip_9202
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
رنگ سرزیپ: نقره ای
اندازه سرزیپ: 5
نوع سرزیپ: پلاستیکی
کدمحصول : 01030456
×

سرزیپ سایز پنج طلایی کد 9201

450 تومان
sarzip_9201
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 5
نوع سرزیپ: پلاستیکی
کدمحصول : 01030455
×

سرزیپ سایز سه زرده قلم کد 8104

325 تومان
Sarzip_siz3_zarde_ghalam_8104
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: زردقلم
اندازه سرزیپ: 3
کدمحصول : 01030454
×

سرزیپ سایز سه طلایی کد 8103

325 تومان
Sarzip_siz3_talaie8103
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: نقره ای
اندازه سرزیپ: 3
کدمحصول : 01030453
×

سرزیپ سایز سه نقره ای کد 8102

sarzip_siz3_8102
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 3
کدمحصول : 01030452
×

سرزیپ سایز پنج طلایی کد 8100

sarzib_siz5_talaie8100
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030450
×

سرزیپ سایز پنج طلایی کد 8099

500 تومان
sarzip_siz5_talaie_8099
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030449
×

سرزیپ سایز پنج نقره ای کد 8097

500 تومان
Sarzip_siz5_noghrei_8097
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: نقره ای
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030447
×

سرزیپ سایز پنج طلایی کد 5983

450 تومان
sarzip_siz5_5983
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030437
×

سرزیپ سایز پنج نقره ای کد 5982

sarzip_siz5_5982
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: نقره ای
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030436
×

سرزیپ 5 طلایی کد 4651

400 تومان
sazip5_zebr_talai
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030423
×

سرزیپ سایز 5 طلایی کد 2478

sarzip-gorbeh-5
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030412
×

سرزیپ سایز سه مشکی براق فلزی کد 93

honari-993-259
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع سرزیپ: فلزی
رنگ سرزیپ: متفاوت
اندازه سرزیپ: 3
کدمحصول : 01030493

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه