سبد خرید شما خالی است !

سرزیپ

جستجو در دسته "سرزیپ" :

×

سرزیپ سایز 5 زرد قلم کد 96

350 تومان
honari-1528017809-533
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع سرزیپ: استخوانی
رنگ سرزیپ: زردقلم
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030496
تعداد بسته
×

سرزیپ سایز 5 زرد قلم کد 95

350 تومان
honari-1528017545-780
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع سرزیپ: استخوانی
رنگ سرزیپ: زردقلم
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030495
تعداد بسته
×

سرزیپ سایز پنج مشکی فلزی کد 89

500 تومان
honari-500-834
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع سرزیپ: فلزی
رنگ سرزیپ: متفاوت
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030489
تعداد بسته
×

سرزیپ سایز پنج زرد قلم استخوانی

300 تومان
honari-291-485
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع سرزیپ: استخوانی
رنگ سرزیپ: زردقلم
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030485
تعداد بسته
×

سرزیپ سایز پنج دودی استخوانی

300 تومان
honari-343-320
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع سرزیپ: استخوانی
اندازه سرزیپ: 5
رنگ سرزیپ: متفاوت
کدمحصول : 01030484
تعداد بسته
×

سرزیپ سایز 3 طلایی

350 تومان
honari-670-914
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 3
کدمحصول : 01030481
تعداد بسته
×

سرزیپ سایز 3 طلایی

325 تومان
honari-744-268
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 3
کدمحصول : 01030482
تعداد بسته
×

سرزیپ سایز 3 نقره ای

750 تومان
honari-903-176
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: نقره ای
اندازه سرزیپ: 3
کدمحصول : 01030480
تعداد بسته
×

سرزیپ سایز 3 نقره ای

750 تومان
honari-487-979
موجود
انتخاب نوع بسته


واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: نقره ای
اندازه سرزیپ: 3
کدمحصول : 01030479
تعداد بسته
×

سرزیپ سایز 3 زرد قلم

750 تومان
honari-57-536
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: زردقلم
اندازه سرزیپ: 3
کدمحصول : 01030478
تعداد بسته
×

سرزیپ سایز 3 نقره ای

750 تومان
honari-497-809
موجود
انتخاب نوع بسته


واحد: عدد
نوع سرزیپ: فلزی
رنگ سرزیپ: نقره ای
اندازه سرزیپ: 3
کدمحصول : 01030477
تعداد بسته
×

سرزیپ سایز 5 نقره ای

650 تومان
honari-905-147
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: نقره ای
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030474
تعداد بسته
×

سرزیپ سایز 5 زرد قلم

1/200 تومان
honari-536-717
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: زردقلم
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030473
تعداد بسته
×

سرزیپ سایز 5 طلایی لایت

500 تومان
honari-80-80
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030471
تعداد بسته
×

سرزیپ سایز 5 طلایی لایت

1/250 تومان
honari-856-318
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030470
تعداد بسته
×

سرزیپ سایز پنج طلایی کد 9459

450 تومان
sarzip_siz5_talaie_9459
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030465
تعداد بسته
×

سر زیپ سایز سه زرده قلم کد 9294

850 تومان
sarzip_zardeghalam_9294
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
رنگ سرزیپ: زردقلم
اندازه سرزیپ: 3
نوع سرزیپ: پلاستیکی
کدمحصول : 01030464
تعداد بسته
×

ته زیپ مربعی زرده قلم کد ۹۲۸۳

750 تومان
tah_zip_zardeghalam_9283
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
رنگ سرزیپ: زردقلم
نوع سرزیپ: پلاستیکی
کدمحصول : 01030462
تعداد بسته
×

ته زیپ مربعی طلایی کد ۹۲۸۲

750 تومان
tah_zip_talaei_9281
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
رنگ سرزیپ: طلایی
نوع سرزیپ: پلاستیکی
کدمحصول : 01030461
تعداد بسته
×

ته زیپ مربعی نقره ای کد ۹۲۸۱

750 تومان
tah_zip_noghrei_9281
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
رنگ سرزیپ: نقره ای
نوع سرزیپ: پلاستیکی
کدمحصول : 01030460
تعداد بسته
×

زیپ چرم خور زرده قلم کد ۹۲۸۰

1/000 تومان
zip_charmkhor_zardeghalam_9280
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ سرزیپ: زردقلم
اندازه سرزیپ: 5
نوع سرزیپ: پلاستیکی
کدمحصول : 01030459
تعداد بسته
×

زیپ چرم خورطلایی کد ۹۲۷۹

1/000 تومان
zip_charmkhor_talaei_9279
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 5
نوع سرزیپ: پلاستیکی
کدمحصول : 01030458
تعداد بسته
×

سرزیپ سایز پنج طلایی کد 9201

1/300 تومان
sarzip_9201
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 5
نوع سرزیپ: پلاستیکی
کدمحصول : 01030455
تعداد بسته
×

سرزیپ سایز سه زرده قلم کد 8104

750 تومان
Sarzip_siz3_zarde_ghalam_8104
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: زردقلم
اندازه سرزیپ: 3
کدمحصول : 01030454
تعداد بسته
×

سرزیپ سایز سه طلایی کد 8103

750 تومان
Sarzip_siz3_talaie8103
موجود
انتخاب نوع بسته


واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: نقره ای
اندازه سرزیپ: 3
کدمحصول : 01030453
تعداد بسته
×

سرزیپ سایز سه نقره ای کد 8102

325 تومان
sarzip_siz3_8102
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 3
کدمحصول : 01030452
تعداد بسته
×

سرزیپ سایز پنج طلایی کد 8100

1/250 تومان
sarzib_siz5_talaie8100
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030450
تعداد بسته
×

سرزیپ سایز پنج نقره ای کد 8097

1/400 تومان
Sarzip_siz5_noghrei_8097
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: نقره ای
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030447
تعداد بسته
×

سرزیپ سایز پنج نقره ای کد 5982

450 تومان
sarzip_siz5_5982
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: نقره ای
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030436
تعداد بسته
×

سرزیپ 5 طلایی کد 4651

400 تومان
sazip5_zebr_talai
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030423
تعداد بسته
×

سرزیپ سایز 5 طلایی کد 2478

450 تومان
sarzip-gorbeh-5
موجود
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030412
تعداد بسته
×

سرزیپ سایز سه مشکی براق فلزی کد 93

 
honari-993-259
واحد: عدد
نوع سرزیپ: فلزی
رنگ سرزیپ: متفاوت
اندازه سرزیپ: 3
کدمحصول : 01030493
×

سرزیپ سایز سه طلایی فلزی کد ۹۲

 
honari-464-896
واحد: عدد
نوع سرزیپ: فلزی
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 3
کدمحصول : 01030492
×

سرزیپ سایز پنج زرد قلم فلزی کد 91

 
honari-504-505
واحد: عدد
نوع سرزیپ: فلزی
رنگ سرزیپ: زردقلم
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030491
×

سرزیپ سایز پنج زرد قلم فلزی کد 90

 
honari-612-429
واحد: عدد
نوع سرزیپ: فلزی
رنگ سرزیپ: زردقلم
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030490
×

سرزیپ سایز پنج طلایی فلزی کد 88

 
honari-609-33
واحد: عدد
نوع سرزیپ: فلزی
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030488

سر زیپ ها برای اتصال و جدایی دو سمت زیپ ها به کار می روند و مورد استفاده در زیپ های متری هستند که دارای سر زیپ نمی باشند.سر زیپ ها در سه نوع دنده استحوانی ، دنده پلاستیکی و دنده فلزی (برنجی) و در سایز های 3 و 5 وجود دارد که میبایست متناسب با نوع زیپ ، سر زیپ مناسب آن زیپ انتخاب شود.

توجه داشته باشید که اگر سرزیپ ها با زیپ هماهنگ نباشند به سرعت ماشین و ریل زیپ را از بین خواهند برد. سرزیپ های دندانه پلاستیکی یک دیواره کوتاه تر دارد و در سر زیپ های دندانه فلزی دو دیواره برابر است.

 در انتهای زیپ های متری و برای بستن انتهای زیپ ها معمولا از ته زیپ ها استفاده می کنند  ( هر چند می توان انتهای زیپ را در زیر درز دو سمت پارچه یا چرم دوخت و پنهان نمود ) سر زیب و ته زیب ها باید از جهت رنگ و جنس با یکدیگر منطبق باشند. 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه