سبد خرید شما خالی است !

سرزیپ

سر زیپ ها برای اتصال و جدایی دو سمت زیپ ها به کار می روند و مورد استفاده در زیپ های متری هستند که دارای سر زیپ نمی باشند.سر زیپ ها در سه نوع دنده استحوانی ، دنده پلاستیکی و دنده فلزی (برنجی) و در سایز های 3 و 5 وجود دارد که میبایست متناسب با نوع زیپ ، سر زیپ مناسب آن زیپ انتخاب شود.

توجه داشته باشید که اگر سرزیپ ها با زیپ هماهنگ نباشند به سرعت ماشین و ریل زیپ را از بین خواهند برد. سرزیپ های دندانه پلاستیکی یک دیواره کوتاه تر دارد و در سر زیپ های دندانه فلزی دو دیواره برابر است.

 در انتهای زیپ های متری و برای بستن انتهای زیپ ها معمولا از ته زیپ ها استفاده می کنند  ( هر چند می توان انتهای زیپ را در زیر درز دو سمت پارچه یا چرم دوخت و پنهان نمود ) سر زیب و ته زیب ها باید از جهت رنگ و جنس با یکدیگر منطبق باشند. 

جستجو در دسته "سرزیپ" :

×

سرزیپ سایز 5 زرد قلم کد 96

350 تومان
honari-1528017809-533
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سرزیپ: استخوانی
رنگ سرزیپ: زردقلم
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030496
×

سرزیپ سایز 5 زرد قلم کد 95

350 تومان
honari-1528017545-780
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سرزیپ: استخوانی
رنگ سرزیپ: زردقلم
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030495
×

سرزیپ سایز سه طلایی فلزی کد ۹۲

400 تومان
honari-464-896
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سرزیپ: فلزی
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 3
کدمحصول : 01030492
×

سرزیپ سایز پنج مشکی فلزی کد 89

500 تومان
honari-500-834
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع سرزیپ: فلزی
رنگ سرزیپ: متفاوت
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030489
×

سرزیپ سایز پنج نقره ای استخوانی

300 تومان
honari-697-191
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سرزیپ: استخوانی
رنگ سرزیپ: نقره ای
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030487
×

سرزیپ سایز پنج طلایی استخوانی

350 تومان
honari-904-938
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سرزیپ: استخوانی
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030486
×

سرزیپ سایز پنج زرد قلم استخوانی

300 تومان
honari-291-485
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع سرزیپ: استخوانی
رنگ سرزیپ: زردقلم
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030485
×

سرزیپ سایز پنج دودی استخوانی

300 تومان
honari-343-320
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع سرزیپ: استخوانی
اندازه سرزیپ: 5
رنگ سرزیپ: متفاوت
کدمحصول : 01030484
×

سرزیپ سایز 3 طلایی

350 تومان
honari-670-914
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 3
کدمحصول : 01030481
×

سرزیپ سایز 3 طلایی

325 تومان
honari-744-268
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 3
کدمحصول : 01030482
×

سرزیپ سایز 3 نقره ای

500 تومان
honari-903-176
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: نقره ای
اندازه سرزیپ: 3
کدمحصول : 01030480
×

سرزیپ سایز 3 نقره ای

500 تومان
honari-487-979
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: نقره ای
اندازه سرزیپ: 3
کدمحصول : 01030479
×

سرزیپ سایز 3 زرد قلم

500 تومان
honari-57-536
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: زردقلم
اندازه سرزیپ: 3
کدمحصول : 01030478
×

سرزیپ سایز 3 زرد قلم

500 تومان
honari-497-809
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: زردقلم
اندازه سرزیپ: 3
کدمحصول : 01030477
×

سرزیپ سایز 3 زرد قلم

325 تومان
honari-456-568
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
ناموجود
واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: زردقلم
اندازه سرزیپ: 3
کدمحصول : 01030476
×

سرزیپ سایز 5 نقره ای

650 تومان
honari-455-166
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: نقره ای
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030475
×

سرزیپ سایز 5 نقره ای

650 تومان
honari-905-147
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: نقره ای
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030474
×

سرزیپ سایز 5 طلایی لایت

500 تومان
honari-80-80
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030471
×

سرزیپ سایز 5 طلایی لایت

500 تومان
honari-856-318
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030470
×

سرزیپ سایز 5 طلایی لایت

500 تومان
honari-725-34
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030469
×

سرزیپ سایز 5 طلایی لایت

650 تومان
honari-579-865
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 5
نوع سرزیپ: پلاستیکی
کدمحصول : 01030468
×

سرزیپ سایز سه نقره ای کد 10475

325 تومان
honari-452-200
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: نقره ای
اندازه سرزیپ: 3
کدمحصول : 01030467
×

سرزیپ سایز پنج طلایی کد 9459

450 تومان
sarzip_siz5_talaie_9459
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030465
×

سر زیپ سایز سه زرده قلم کد 9294

500 تومان
sarzip_zardeghalam_9294
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ سرزیپ: زردقلم
اندازه سرزیپ: 3
نوع سرزیپ: پلاستیکی
کدمحصول : 01030464
×

سر زیپ سایز سه نقره ای کد ۹۲۹۳

350 تومان
sar_zip_noghrei_9293
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ سرزیپ: نقره ای
اندازه سرزیپ: 3
نوع سرزیپ: پلاستیکی
کدمحصول : 01030463
×

ته زیپ مربعی زرده قلم کد ۹۲۸۳

500 تومان
tah_zip_zardeghalam_9283
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ سرزیپ: زردقلم
نوع سرزیپ: پلاستیکی
کدمحصول : 01030462
×

ته زیپ مربعی طلایی کد ۹۲۸۲

500 تومان
tah_zip_talaei_9281
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ سرزیپ: طلایی
نوع سرزیپ: پلاستیکی
کدمحصول : 01030461
×

ته زیپ مربعی نقره ای کد ۹۲۸۱

500 تومان
tah_zip_noghrei_9281
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ سرزیپ: نقره ای
نوع سرزیپ: پلاستیکی
کدمحصول : 01030460
×

زیپ چرم خور زرده قلم کد ۹۲۸۰

1/000 تومان
zip_charmkhor_zardeghalam_9280
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ سرزیپ: زردقلم
اندازه سرزیپ: 5
نوع سرزیپ: پلاستیکی
کدمحصول : 01030459
×

زیپ چرم خورطلایی کد ۹۲۷۹

1/000 تومان
zip_charmkhor_talaei_9279
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 5
نوع سرزیپ: پلاستیکی
کدمحصول : 01030458
×

زیپ چرم خور نقره ای کد ۹۲۷۸

1/000 تومان
zip_charmkhor_noghrei_9278
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ سرزیپ: نقره ای
اندازه سرزیپ: 5
نوع سرزیپ: پلاستیکی
کدمحصول : 01030457
×

سرزیپ سایز پنج نقره ای کد 9202

650 تومان
Sarzip_9202
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ سرزیپ: نقره ای
اندازه سرزیپ: 5
نوع سرزیپ: پلاستیکی
کدمحصول : 01030456
×

سرزیپ سایز سه زرده قلم کد 8104

350 تومان
Sarzip_siz3_zarde_ghalam_8104
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: زردقلم
اندازه سرزیپ: 3
کدمحصول : 01030454
×

سرزیپ سایز سه طلایی کد 8103

325 تومان
Sarzip_siz3_talaie8103
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: نقره ای
اندازه سرزیپ: 3
کدمحصول : 01030453
×

سرزیپ سایز سه نقره ای کد 8102

325 تومان
sarzip_siz3_8102
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته
ناموجود
واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 3
کدمحصول : 01030452
×

سرزیپ سایز پنج طلایی کد 8100

750 تومان
sarzib_siz5_talaie8100
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030450

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه