سبد خرید شما خالی است !

سرزیپ

جستجو در دسته "سرزیپ" :

×

سرزیپ سایز 3 طلایی

3/800 تومان
honari-744-268
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 3
کدمحصول : 01030482
تعداد بسته
20 % -
سرزیپ سایز 3 نقره ای

2/250 تومان
1/800 تومان
×

سرزیپ سایز 3 نقره ای

20 % - 2/250 تومان1/800 تومان
honari-903-176
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: نقره ای
اندازه سرزیپ: 3
کدمحصول : 01030480
تعداد بسته
20 % -
سرزیپ سایز 3 نقره ای

2/250 تومان
1/800 تومان
×

سرزیپ سایز 3 نقره ای

20 % - 2/250 تومان1/800 تومان
honari-487-979
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: نقره ای
اندازه سرزیپ: 3
کدمحصول : 01030479
تعداد بسته
×

سرزیپ سایز 3 زرد قلم

2/250 تومان
honari-57-536
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: زردقلم
اندازه سرزیپ: 3
کدمحصول : 01030478
تعداد بسته
×

سرزیپ سایز 5 نقره ای

3/400 تومان
honari-905-147
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: نقره ای
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030474
تعداد بسته
15 % -
سرزیپ سایز 5 زرد قلم

2/400 تومان
2/000 تومان
×

سرزیپ سایز 5 زرد قلم

15 % - 2/400 تومان2/000 تومان
honari-536-717
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: زردقلم
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030473
تعداد بسته
×

سرزیپ سایز 5 طلایی لایت

3/400 تومان
honari-80-80
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030471
تعداد بسته
×

سرزیپ سایز 5 طلایی لایت

2/500 تومان
honari-856-318
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030470
تعداد بسته
26 % -
سر زیپ سایز سه زرده قلم  کد 9294

2/550 تومان
1/850 تومان
×

سر زیپ سایز سه زرده قلم کد 9294

26 % - 2/550 تومان1/850 تومان
sarzip_zardeghalam_9294
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
رنگ سرزیپ: زردقلم
اندازه سرزیپ: 3
نوع سرزیپ: پلاستیکی
کدمحصول : 01030464
تعداد بسته
20 % -
ته زیپ مربعی زرده قلم کد ۹۲۸۳

3/000 تومان
2/400 تومان
×

ته زیپ مربعی زرده قلم کد ۹۲۸۳

20 % - 3/000 تومان2/400 تومان
tah_zip_zardeghalam_9283
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
رنگ سرزیپ: زردقلم
نوع سرزیپ: پلاستیکی
کدمحصول : 01030462
تعداد بسته
×

ته زیپ مربعی طلایی کد ۹۲۸۲

3/000 تومان
tah_zip_talaei_9281
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
رنگ سرزیپ: طلایی
نوع سرزیپ: پلاستیکی
کدمحصول : 01030461
تعداد بسته
×

ته زیپ مربعی نقره ای کد ۹۲۸۱

4/400 تومان
tah_zip_noghrei_9281
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ سرزیپ: نقره ای
نوع سرزیپ: پلاستیکی
کدمحصول : 01030460
تعداد بسته
×

زیپ چرم خور زرده قلم کد ۹۲۸۰

2/000 تومان
zip_charmkhor_zardeghalam_9280
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ سرزیپ: زردقلم
اندازه سرزیپ: 5
نوع سرزیپ: پلاستیکی
کدمحصول : 01030459
تعداد بسته
×

زیپ چرم خورطلایی کد ۹۲۷۹

2/000 تومان
zip_charmkhor_talaei_9279
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 5
نوع سرزیپ: پلاستیکی
کدمحصول : 01030458
تعداد بسته
×

زیپ چرم خور نقره ای کد ۹۲۷۸

2/000 تومان
zip_charmkhor_noghrei_9278
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ سرزیپ: نقره ای
اندازه سرزیپ: 5
نوع سرزیپ: پلاستیکی
کدمحصول : 01030457
تعداد بسته
15 % -
سرزیپ سایز پنج طلایی کد 9201

3/000 تومان
2/550 تومان
×

سرزیپ سایز پنج طلایی کد 9201

15 % - 3/000 تومان2/550 تومان
sarzip_9201
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 5
نوع سرزیپ: پلاستیکی
کدمحصول : 01030455
تعداد بسته
20 % -
سرزیپ سایز سه زرده قلم  کد 8104

2/250 تومان
1/800 تومان
×

سرزیپ سایز سه زرده قلم کد 8104

20 % - 2/250 تومان1/800 تومان
Sarzip_siz3_zarde_ghalam_8104
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: زردقلم
اندازه سرزیپ: 3
کدمحصول : 01030454
تعداد بسته
10 % -
سرزیپ سایز سه طلایی  کد 8103

2/250 تومان
2/000 تومان
×

سرزیپ سایز سه طلایی کد 8103

10 % - 2/250 تومان2/000 تومان
Sarzip_siz3_talaie8103
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: نقره ای
اندازه سرزیپ: 3
کدمحصول : 01030453
تعداد بسته
10 % -
سرزیپ سایز پنج طلایی کد 8100

3/000 تومان
2/700 تومان
×

سرزیپ سایز پنج طلایی کد 8100

10 % - 3/000 تومان2/700 تومان
sarzib_siz5_talaie8100
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030450
تعداد بسته
×

سرزیپ سایز پنج نقره ای کد 8097

2/800 تومان
Sarzip_siz5_noghrei_8097
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: نقره ای
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030447
تعداد بسته
×

سرزیپ سایز 5 زرد قلم کد 96

 
honari-1528017809-533
واحد: عدد
نوع سرزیپ: استخوانی
رنگ سرزیپ: زردقلم
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030496
×

سرزیپ سایز 5 زرد قلم کد 95

 
honari-1528017545-780
واحد: عدد
نوع سرزیپ: استخوانی
رنگ سرزیپ: زردقلم
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030495
×

سرزیپ سایز سه مشکی براق فلزی کد 93

 
honari-993-259
واحد: عدد
نوع سرزیپ: فلزی
رنگ سرزیپ: متفاوت
اندازه سرزیپ: 3
کدمحصول : 01030493
×

سرزیپ سایز سه طلایی فلزی کد ۹۲

 
honari-464-896
واحد: عدد
نوع سرزیپ: فلزی
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 3
کدمحصول : 01030492
×

سرزیپ سایز پنج زرد قلم فلزی کد 91

 
honari-504-505
واحد: عدد
نوع سرزیپ: فلزی
رنگ سرزیپ: زردقلم
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030491
×

سرزیپ سایز پنج زرد قلم فلزی کد 90

 
honari-612-429
واحد: عدد
نوع سرزیپ: فلزی
رنگ سرزیپ: زردقلم
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030490
×

سرزیپ سایز پنج مشکی فلزی کد 89

 
honari-500-834
واحد: عدد
نوع سرزیپ: فلزی
رنگ سرزیپ: متفاوت
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030489
×

سرزیپ سایز پنج طلایی فلزی کد 88

 
honari-609-33
واحد: عدد
نوع سرزیپ: فلزی
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030488
×

سرزیپ سایز پنج نقره ای استخوانی

 
honari-697-191
واحد: عدد
نوع سرزیپ: استخوانی
رنگ سرزیپ: نقره ای
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030487
×

سرزیپ سایز پنج طلایی استخوانی

 
honari-904-938
واحد: عدد
نوع سرزیپ: استخوانی
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030486
×

سرزیپ سایز پنج زرد قلم استخوانی

 
honari-291-485
واحد: عدد
نوع سرزیپ: استخوانی
رنگ سرزیپ: زردقلم
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030485
×

سرزیپ سایز پنج دودی استخوانی

 
honari-343-320
واحد: عدد
نوع سرزیپ: استخوانی
اندازه سرزیپ: 5
رنگ سرزیپ: متفاوت
کدمحصول : 01030484
×

سرزیپ سایز پنج زرد قلم استخوانی

 
honari-737-724
واحد: عدد
نوع سرزیپ: استخوانی
رنگ سرزیپ: زردقلم
اندازه سرزیپ: 5
کدمحصول : 01030483
×

سرزیپ سایز 3 طلایی

 
honari-670-914
واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: طلایی
اندازه سرزیپ: 3
کدمحصول : 01030481
×

سرزیپ سایز 3 نقره ای

 
honari-497-809
واحد: عدد
نوع سرزیپ: فلزی
رنگ سرزیپ: نقره ای
اندازه سرزیپ: 3
کدمحصول : 01030477
×

سرزیپ سایز 3 زرد قلم

 
honari-456-568
واحد: عدد
نوع سرزیپ: پلاستیکی
رنگ سرزیپ: زردقلم
اندازه سرزیپ: 3
کدمحصول : 01030476

سر زیپ ها برای اتصال و جدایی دو سمت زیپ ها به کار می روند و مورد استفاده در زیپ های متری هستند که دارای سر زیپ نمی باشند.سر زیپ ها در سه نوع دنده استحوانی ، دنده پلاستیکی و دنده فلزی (برنجی) و در سایز های 3 و 5 وجود دارد که میبایست متناسب با نوع زیپ ، سر زیپ مناسب آن زیپ انتخاب شود.

توجه داشته باشید که اگر سرزیپ ها با زیپ هماهنگ نباشند به سرعت ماشین و ریل زیپ را از بین خواهند برد. سرزیپ های دندانه پلاستیکی یک دیواره کوتاه تر دارد و در سر زیپ های دندانه فلزی دو دیواره برابر است.

 در انتهای زیپ های متری و برای بستن انتهای زیپ ها معمولا از ته زیپ ها استفاده می کنند  ( هر چند می توان انتهای زیپ را در زیر درز دو سمت پارچه یا چرم دوخت و پنهان نمود ) سر زیب و ته زیب ها باید از جهت رنگ و جنس با یکدیگر منطبق باشند. 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه