سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

چرم طبیعی

چرم دو نوع دارد چرم طبیعی که شامل انواع چرم بز، چرم گوسفند؛ چرم گاو و چرم شتر مرغ و غیره میشود و چرم مصنوعی . هر دو نوع چرم تقریبا کاربرد یکسانی دارند . زیت های چرم طبیعی نسبت به چرم مصنوعی در دوام بالای چرم طبیعی است به طوری کیف چرمی ای که با چرم طبیعی ساخته می شود به مراتب بسیار دیرتر از چرم مصنوعی که اصطلاحا پوست پوست میشود از بین می رود و حس وحال بهتری دارد و همخوان با محیط زیست است .

از مزیت های دیگر چرم طبیعی خاصیت تنفس پذیری چرم است به خصوص درمورد کفش چرم و دستکش چرم سبب تعریق و ایجاد بوی بد نمی شود.

جستجو در دسته "چرم طبیعی " :

×

اشبالت گاوی طوسی

3/200 تومان
honari-2-657
موجود
انتخاب نوع بسته


واحد: فوت
رنگ پایه: طوسی
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 010112100
×

اشبالت گاوی خاکستری

3/500 تومان
honari-335-68
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ پایه: طوسی
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011299
×

چرم گاوی تبریز قهوه ای

9/000 تومان
honari-349-814
موجود
انتخاب نوع بستهواحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 010111105
×

چرم گاوی تبریز مشکی

9/000 تومان
honari-10-880
موجود
انتخاب نوع بسته


واحد: فوت
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 010111104
×

چرم گاوی عسلی روشن

8/800 تومان
honari-384-39
موجود
انتخاب نوع بستهواحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 010111102
×

چرم بزی مشهد عسلی طرح کروکدیل

6/300 تومان
honari-252-506
موجود
انتخاب نوع بستهواحد: فوت
نوع چرم طبیعی: بزی
طرح های چرم: کروکودیل
درجه کیفیت چرم: درجه یک
رنگ پشت چرم: قهوه ای
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: طرح دار
برش چرم: پوست کامل
کدمحصول : 01011431
×

چرم بزی مشهد زرشکی

4/800 تومان
honari-539-648
موجود
انتخاب نوع بسته


واحد: فوت
نوع چرم طبیعی: بزی
طرح های چرم: ساده
درجه کیفیت چرم: درجه یک
رنگ پشت چرم: خردلی
رنگ پایه: قرمز
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
برش چرم: پوست کامل
کدمحصول : 01011547
×

چرم بزی مشهد قهوه ای سوخته

4/800 تومان
honari-500-956
موجود
انتخاب نوع بستهواحد: فوت
نوع چرم طبیعی: بزی
طرح های چرم: ساده
درجه کیفیت چرم: درجه یک
رنگ پشت چرم: قهوه ای
رنگ پایه: قهوه ای
برش چرم: پوست کامل
کدمحصول : 01011544
×

چرم بزی مشهد مشکی طرح کروکدیل

6/500 تومان
honari-496-4
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
نوع چرم طبیعی: بزی
طرح های چرم: کروکودیل
درجه کیفیت چرم: درجه یک
رنگ پشت چرم: توسی
رنگ پایه: سیاه
برش چرم: پوست کامل
کدمحصول : 01011428
×

چرم بزی مشهد شرانگ قهوه ای

6/400 تومان
charm_tabie_bozi_sherang_ghavei_tire
موجود
انتخاب نوع بستهواحد: فوت
نوع چرم طبیعی: بزی
طرح های چرم: فلوتر (شرانگ)
درجه کیفیت چرم: درجه یک
رنگ چرم: قهوه ای
رنگ پشت چرم: قهوه ای
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011425
×

چرم بزی مشهد شرانگ عسلی

5/900 تومان
charm_tabie_bozi_sherang_ghahvei_rooshan
موجود
انتخاب نوع بسته
واحد: فوت
نوع چرم طبیعی: بزی
طرح های چرم: فلوتر (شرانگ)
درجه کیفیت چرم: درجه یک
رنگ چرم: قهوه ای روشن
رنگ پشت چرم: قهوه ای روشن
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011424
×

چرم گاوی قهوه ای تیره درجه دو

8/000 تومان
charm_gavi_ghahvei_tire_daraje2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
نوع چرم طبیعی: گاوی
طرح های چرم: ساده
درجه کیفیت چرم: درجه دو چروک دار
رنگ چرم: قهوه ای تیره
رنگ پشت چرم: توسی
نوع درجه دو: چروک دار
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011195
×

چرم گاوی زرشکی درجه دو

8/000 تومان
charm_gavi_zereshki_daraje2
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
نوع چرم طبیعی: گاوی
طرح های چرم: ساده
درجه کیفیت چرم: درجه دو چروک دار
رنگ چرم: زرشکی
رنگ پشت چرم: قهوه ای روشن
نوع درجه دو: چروک دار
رنگ پایه: قرمز
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011194
×

چرم گاوی قهوه ای طرح کروکدیل

7/100 تومان
charm_gavi_tarhe_korokodil
موجود
انتخاب نوع بستهواحد: فوت
نوع چرم طبیعی: گاوی
طرح های چرم: ساده
درجه کیفیت چرم: درجه یک
رنگ چرم: قهوه ای تیره
رنگ پشت چرم: قهوه ای روشن
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011188
×

چرم گوسفندی لباسی عسلی

6/700 تومان
charm_gosfandi_lebasi_asali
موجود
انتخاب نوع بستهواحد: فوت
نوع چرم طبیعی: گوسفندی
طرح های چرم: ساده
درجه کیفیت چرم: درجه یک
رنگ چرم: قهوه ای
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
رنگ پشت چرم: کرم
کدمحصول : 01011802
×

چرم بزی مشهد قهوه ای لاک پرس

4/500 تومان
charm_bozi_ghahvi_lak_peres
موجود
انتخاب نوع بسته


واحد: فوت
نوع چرم طبیعی: بزی
درجه کیفیت چرم: درجه یک
رنگ چرم: قهوه ای
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
رنگ پشت چرم: قهوه ای
طرح های چرم: ساده
کدمحصول : 01011530
×

چرم بزی مشهد قهوه ای

4/800 تومان
charm_bozi_ghahvei_roshan
موجود
انتخاب نوع بسته
واحد: فوت
نوع چرم طبیعی: بزی
طرح های چرم: ساده
درجه کیفیت چرم: درجه یک
رنگ چرم: قهوه ای روشن
رنگ پشت چرم: قهوه ای سوخته
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011529
×

چرم بزی مشهد زرشکی تیره

4/800 تومان
charm_tabie_bozi_zereshki_tire
موجود
انتخاب نوع بسته
واحد: فوت
نوع چرم طبیعی: بزی
طرح های چرم: ساده
درجه کیفیت چرم: درجه یک
رنگ چرم: زرشکی
رنگ پشت چرم: قهوه ای
رنگ پایه: قرمز
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011527
×

اشبالت گاوی آبی

3/600 تومان
eshbalt_tabie_abi_gavi
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
رنگ: آبی
درجه کیفیت اشبالت: آستر
نوع چرم طبیعی: اشبالت
طرح های چرم: ساده
درجه کیفیت چرم: آستر
رنگ پشت چرم: هم رنگ با رویه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
رنگ پایه: آبی
کدمحصول : 01011289
×

چرم بزی مشهد طرح سنگ مشکی

6/300 تومان
charm_tabie_sangi_mewshki
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
نوع چرم طبیعی: بزی
طرح های چرم: سنگی
درجه کیفیت چرم: درجه یک
رنگ چرم: سیاه
رنگ پشت چرم: خاکستری تیره
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
رنگ پایه: سیاه
کدمحصول : 01011409
×

چرم گاوی عسلی کد 82

8/800 تومان
charm_gavi_ghahvei_asali
موجود
انتخاب نوع بسته


واحد: فوت
نوع چرم طبیعی: گاوی
طرح های چرم: ساده
درجه کیفیت چرم: درجه یک
رنگ چرم: عسلی
رنگ پشت چرم: زرد خردلی
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011182
×

چرم بزی مشهد مشکی طرح ماری

6/400 تومان
charm_tabie_bozi_meshki_tarhe_mari
موجود
انتخاب نوع بستهواحد: فوت
نوع چرم طبیعی: بزی
طرح های چرم: ماری
درجه کیفیت چرم: درجه یک
رنگ چرم: سیاه
رنگ پشت چرم: خاکستری تیره
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011404
×

چرم بزی مشهد عسلی طرح ماری

6/500 تومان
charm_tabie_bozi_asali_tarhe_mari
موجود
انتخاب نوع بسته


واحد: فوت
نوع چرم طبیعی: بزی
طرح های چرم: ماری
درجه کیفیت چرم: درجه یک
رنگ چرم: عسلی
رنگ پشت چرم: کرمی
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011403
×

چرم بزی مشهد قهوه ای سوخته طرح کروکدیل

6/200 تومان
charm_tabie_bozi_ghahvei_tarhe_korkodil
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
نوع چرم طبیعی: بزی
طرح های چرم: کروکودیل
درجه کیفیت چرم: درجه یک
رنگ چرم: قهوه ای
رنگ پشت چرم: زرد موزی
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011401
×

چرم بزی مشهد عسلی

4/800 تومان
charm_tabie_bozi_asali_tire_sade
موجود
انتخاب نوع بسته


واحد: فوت
نوع چرم طبیعی: بزی
طرح های چرم: ساده
درجه کیفیت چرم: درجه یک
رنگ چرم: عسلی
رنگ پشت چرم: اُکر
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011520
×

چرم بزی مشهد سرمه ای

4/800 تومان
charm_tabie_bozi_sormei_sade
موجود
انتخاب نوع بسته
واحد: فوت
نوع چرم طبیعی: بزی
طرح های چرم: ساده
درجه کیفیت چرم: درجه یک
رنگ چرم: سرمه ای
رنگ پشت چرم: آبی نفتی روشن
رنگ پایه: سرمه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011513
×

چرم بزی مشهد مشکی

4/800 تومان
charm_tabie_bozi_meshki_sade
موجود
انتخاب نوع بسته


واحد: فوت
نوع چرم طبیعی: بزی
طرح های چرم: ساده
درجه کیفیت چرم: درجه یک
رنگ چرم: سیاه
رنگ پایه: سیاه
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
رنگ پشت چرم: مشکی
کدمحصول : 01011505
×

چرم گوسفندی بی رنگ

5/500 تومان
charm_gosfandi_birang
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: فوت
نوع چرم طبیعی: گوسفندی
طرح های چرم: ساده
درجه کیفیت چرم: درجه یک
رنگ چرم: بی رنگ
رنگ پایه: کرم
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
رنگ پشت چرم: زرد
کدمحصول : 01011801
×

اشبالت گاوی کرم

honari-356-508
انتخاب نوع بسته
واحد: فوت
رنگ پایه: کرم
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011298
نا موجود
چرم گاوی زرشکی

...
×

چرم گاوی زرشکی

honari-632-214
انتخاب نوع بسته
واحد: فوت
رنگ پایه: قرمز
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 010111103
×

چرم بزی مشهد قهوه ای روشن

honari-36-503
انتخاب نوع بسته
واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011549
×

چرم بزی مشهد عسلی روشن

honari-906-107
انتخاب نوع بسته
واحد: فوت
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
کدمحصول : 01011548
×

چرم بزی مشهد آبی کد 46

honari-197-661
انتخاب نوع بسته
واحد: فوت
نوع چرم طبیعی: بزی
طرح های چرم: ساده
درجه کیفیت چرم: درجه یک
رنگ پشت چرم: آبی
رنگ پایه: آبی
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
برش چرم: پوست کامل
کدمحصول : 01011546
×

چرم بزی مشهد شرانگ قهوه ای تیره

honari-950-782
انتخاب نوع بسته
واحد: فوت
نوع چرم طبیعی: بزی
طرح های چرم: فلوتر (شرانگ)
درجه کیفیت چرم: درجه یک
رنگ پشت چرم: قهوه ای
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
برش چرم: پوست کامل
کدمحصول : 01011430
×

چرم بزی مشهد قهوه ای کد 45

honari-404-102
انتخاب نوع بسته
واحد: فوت
نوع چرم طبیعی: بزی
طرح های چرم: ساده
درجه کیفیت چرم: درجه یک
رنگ پشت چرم: قهوه ای
رنگ پایه: قهوه ای
نوع چرم: طبیعی
طرح چرم: ساده
برش چرم: پوست کامل
کدمحصول : 01011545
×

چرم گاوی مشکی کد 100

honari-734-33
انتخاب نوع بسته
واحد: فوت
نوع چرم طبیعی: گاوی
طرح های چرم: ساده
درجه کیفیت چرم: درجه یک
رنگ پایه: سیاه
کدمحصول : 010111100

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه