سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

اسید استئاریک (Stearic acid)

120 تومان
اسید استئاریک (Stearic acid)
موجود
انتخاب نوع بسته

ویژگی ها

واحد: گرم
وزن: 80 گرم
رنگ: سفید
کدمحصول : 06305367
تعداد بسته
توضیحات

ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻯ ﺳﻔﻴﺪ ﮐﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻰ ﻭ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﭘﻮﺩﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩﻧﻰ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺎﺭﺍﻓﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺷﻤﻊ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰﺍﻳﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺷﻤﻊ ﺩﻳﺮﺗﺮﺁﺏ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻼﻝ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻧﮓ ﺷﻤﻊ ﺍﺳﺖ .
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻤﻌﻬﺎﻯ ﻇﺮﻓﻰ ﻭ ﭘﺎﺭﺍﻓﻴﻦ ﮐﺮﻳﺴﺘﺎﻝ ﻧﻴﺎﺯﻯ ﺑﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺳﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ.ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﺍﻓﻴﻦ ﺟﺎﻣﺪ ﺍﺯ ﺍﺳﻴﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺁﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻳﮏﺑﻪ ﺩﻩ , ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻳﮏ ﮐﻴﻠﻮ ﭘﺎﺭﺍﻓﻴﻦ ﺻﺪﮔﺮﻡ ﺍﺳﻴﺪ ﮐﺎﻓﻴﺴﺖ .

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺍﺳﻴﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺎﺑﻮﻧﻰ ﺷﺪﻥ ﺷﻤﻊ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!