سبد خرید
0
نام محصول تعداد قیمت
0
نام محصول تعداد قیمت

لوازم شمع سازی

جستجو در دسته "لوازم شمع سازی " :

×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی زرشکی روشن

233/400 تومان
beesvaxsheetgilasi
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
نوع شمع: ساده
عرض شمع: 17
طول شمع: 28
کشور سازنده : ایران
رنگ : قرمز
کدمحصول : 01109453
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی زرشکی روشن 5 عددی

56/500 تومان
beesvaxgilasi
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع شمع: ساده
عرض شمع: 17
طول شمع: 28
کشور سازنده : ایران
رنگ : قرمز
کدمحصول : 01106435
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی صورتی بنفش

233/400 تومان
beesvaxanabi1
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
نوع شمع: ساده
عرض شمع: 17
طول شمع: 28
کشور سازنده : ایران
رنگ : قرمز
کدمحصول : 01103555
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی صورتی بنفش 5 عددی

56/500 تومان
beesvaxannabi
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع شمع: ساده
عرض شمع: 17
طول شمع: 28
کشور سازنده : ایران
رنگ : قرمز
کدمحصول : 01103643
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی زرشکی

263/200 تومان
moomasalzereshki
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
نوع شمع: ساده
عرض شمع: 17
طول شمع: 28
کشور سازنده : ایران
رنگ : زرشکی
کدمحصول : 01105228
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی زرشکی ۵ عددی

55/000 تومان
beesvaxzereshki
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
نوع شمع: ساده
عرض شمع: 17
طول شمع: 28
کشور سازنده : ایران
رنگ : زرشکی
کدمحصول : 01104481
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی صورتی چرک

263/200 تومان
moomsuratichrk
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
نوع شمع: ساده
عرض شمع: 17
طول شمع: 28
کشور سازنده : ایران
رنگ : صورتی
کدمحصول : 01101908
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی صورتی چرک ۵ عددی

55/000 تومان
moomasalsooraticherk
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
نوع شمع: ساده
عرض شمع: 17
طول شمع: 28
کشور سازنده : ایران
رنگ : صورتی
کدمحصول : 01101956
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی بادمجانی

263/200 تومان
moombademjooni
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
نوع شمع: ساده
عرض شمع: 17
طول شمع: 28
کشور سازنده : ایران
رنگ : بنفش
کدمحصول : 01103979
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی بادمجانی ۵ عددی

55/000 تومان
moomasalibademjooni
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
نوع شمع: ساده
عرض شمع: 17
طول شمع: 28
کشور سازنده : ایران
رنگ : بنفش
کدمحصول : 01104756
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی آبی فولادی

263/200 تومان
moomasalabifoladi
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
نوع شمع: ساده
عرض شمع: 17
طول شمع: 28
کشور سازنده : ایران
رنگ : آبی
کدمحصول : 01108852
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی آبی فولادی ۵ عددی

 
moomabifooladi
واحد: کیلوگرم
نوع شمع: ساده
عرض شمع: 17
طول شمع: 28
کشور سازنده : ایران
رنگ : آبی
کدمحصول : 01100135
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی زرد فسفری

278/200 تومان
moomzard1
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17
طول شمع: 28
کشور سازنده : ایران
رنگ : زرد
کدمحصول : 01106927
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی زرد فسفری ۵ عددی

58/000 تومان
moomzard
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
نوع شمع: ساده
عرض شمع: 17
طول شمع: 28
کشور سازنده : ایران
رنگ : زرد
کدمحصول : 01100633
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی آبی بنفش

263/200 تومان
moomkabood
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
نوع شمع: ساده
عرض شمع: 17
طول شمع: 28
کشور سازنده : ایران
رنگ : بنفش
کدمحصول : 01104819
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی آبی بنفش ۵ عددی

55/000 تومان
moomasalkabood
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
نوع شمع: ساده
عرض شمع: 17
طول شمع: 28
کشور سازنده : ایران
رنگ : بنفش
کدمحصول : 01109044
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی بژ

263/200 تومان
moomasalbezh1
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
نوع شمع: ساده
عرض شمع: 17
طول شمع: 28
کشور سازنده : ایران
رنگ : زرد
کدمحصول : 01104308
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی بژ ۵ عددی

55/000 تومان
mooasalbezh
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
نوع شمع: ساده
عرض شمع: 17
طول شمع: 28
کشور سازنده : فرانسه
رنگ : زرد
کدمحصول : 01104309
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی توسی روشن 5 عددی

64/500 تومان
product-1641392109-2433
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17
طول شمع: 28
کشور سازنده : ایران
رنگ : توسی
کدمحصول : 01055205
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی توسی روشن یک کیلویی

308/300 تومان
product-1641391791-5234
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
عرض شمع: 17
طول شمع: 28
کشور سازنده : ایران
رنگ : توسی
کدمحصول : 01057301
تعداد بسته
×

روبیک سیلیکونی

68/800 تومان
product-1639807562-1196
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
ابعاد: 10*10*7
طرح : طرحدار
کاربرد: سایر
کدمحصول : 12186067
تعداد بسته
×

بسته ی ۱۸ عددی ورق موم عسل طبیعی

193/000 تومان
beeswax12
محتویات بسته
 • ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی قرمز
 • ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی مشکی
 • ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی سفید برفی
 • ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی صورتی
 • ورق موم عسل طبیعی آبی یک کیلویی
 • ورق موم عسل طبیعی زرد+ یک کیلویی
 • ورق موم عسل طبیعی نارنجی فسفری یک کیلویی
 • ورق موم عسل طبیعی سبز کد ۵ یک کیلویی
 • ورق موم عسل طبیعی صورتی فسفری یک کیلویی
 • ورق موم عسل طبیعی سبز فسفری یک کیلویی
 • ورق موم عسل طبیعی بنفش فسفری یک کیلویی
 • ورق موم عسل طبیعی سبز چمنی یک کیلویی
 • ورق موم عسل طبیعی آبی آسمانی یک کیلویی
 • ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی صورتی چرک
 • ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی زرشکی
 • ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی بژ
 • ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی زرد فسفری
 • ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی آبی بنفش
تعداد بسته
×

بسته ی ۲۴ عددی ورق موم عسل طبیعی

240/000 تومان
beeswax24
محتویات بسته
 • ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی زرد
 • ورق موم عسل طبیعی خردلی یک کیلویی
 • ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی فیروزه‌ای
 • ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی قرمز
 • ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی مشکی
 • ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی سفید برفی
 • ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی صورتی
 • ورق موم عسل طبیعی صورتی کالباسی یک کیلویی
 • ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی سبز گیاهی
 • ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی قرمز جیگری
 • ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی سبز فیروزه ای
 • ورق موم عسل طبیعی زرد+ یک کیلویی
 • ورق موم عسل طبیعی شیری یک کیلوگرمی
 • ورق موم عسل طبیعی سبز کد ۵ یک کیلویی
 • ورق موم عسل طبیعی توسی یک کیلویی
 • ورق موم عسل طبیعی آبی کاربنی یک کیلویی
 • ورق موم عسل طبیعی هلویی کد۵ یک کیلویی
 • ورق موم عسل طبیعی سبز فسفری یک کیلویی
 • ورق موم عسل طبیعی گلبهی یک کیلویی
 • ورق موم عسل طبیعی مغزپسته ای کد۵ یک کیلویی
 • ورق موم عسل طبیعی بنفش کد5 یک کیلویی
 • ورق موم عسل طبیعی بنفش فسفری یک کیلویی
 • ورق موم عسل طبیعی سبز چمنی یک کیلویی
 • ورق موم عسل طبیعی صورتی کد1 یک کیلویی
تعداد بسته
×

بسته ی 32 عددی ورق موم عسل طبیعی

320/000 تومان
beeawz32
محتویات بسته
 • ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی زرد
 • ورق موم عسل طبیعی خردلی یک کیلویی
 • ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی فیروزه‌ای
 • ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی سبزآبی
 • ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی قرمز
 • ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی مشکی
 • ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی سفید برفی
 • ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی سبز روشن
 • ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی صورتی
 • ورق موم عسل طبیعی صورتی کالباسی یک کیلویی
 • ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی سبز گیاهی
 • ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی کرم تیره
 • ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی قرمز جیگری
 • ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی بنفش کد۴
 • ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی سبز فیروزه ای
 • ورق موم عسل طبیعی زرد+ یک کیلویی
 • ورق موم عسل طبیعی شیری یک کیلوگرمی
 • ورق موم عسل طبیعی نارنجی فسفری یک کیلویی
 • ورق موم عسل طبیعی سبز کد ۵ یک کیلویی
 • ورق موم عسل طبیعی یاسی یک کیلویی
 • ورق موم عسل طبیعی توسی یک کیلویی
 • ورق موم عسل طبیعی آبی کاربنی یک کیلویی
 • ورق موم عسل طبیعی صورتی فسفری یک کیلویی
 • ورق موم عسل طبیعی سبز فسفری یک کیلویی
 • ورق موم عسل طبیعی گلبهی یک کیلویی
 • ورق موم عسل طبیعی مغزپسته ای کد۵ یک کیلویی
 • ورق موم عسل طبیعی بنفش کد5 یک کیلویی
 • ورق موم عسل طبیعی بنفش فسفری یک کیلویی
 • ورق موم عسل طبیعی سبز چمنی یک کیلویی
 • ورق موم عسل طبیعی سبز دریایی کمرنگ یک کیلویی
 • ورق موم عسل طبیعی آبی آسمانی یک کیلویی
 • ورق موم عسل طبیعی صورتی کد1 یک کیلویی
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی یک کیلویی بنفش کد۴

263/200 تومان
product-1638019234-2174
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
نوع شمع: ساده
عرض شمع: ۱۷
طول شمع: ۲۸
کشور سازنده : ایران
رنگ : بنفش
کدمحصول : 11271013
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی زرد+ یک کیلویی

263/200 تومان
product-1638015871-1853
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
نوع شمع: ساده
عرض شمع: ۱۷
طول شمع: ۲۸
کشور سازنده : ایران
رنگ : زرد
کدمحصول : 11270990
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی شیری یک کیلوگرمی

278/200 تومان
product-1638015825-2983
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
نوع شمع: ساده
عرض شمع: ۱۷
طول شمع: ۲۸
کشور سازنده : ایران
رنگ : سفید
کدمحصول : 11272331
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی نارنجی فسفری یک کیلویی

278/200 تومان
product-1638015693-7769
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
نوع شمع: ساده
عرض شمع: 17
طول شمع: 28
کشور سازنده : ایران
رنگ : نارنجی
کدمحصول : 11273966
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی سبز کد ۵ یک کیلویی

263/200 تومان
product-1638015400-5162
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
عرض شمع: ۱۷
طول شمع: ۲۸
کشور سازنده : ایران
رنگ : سبز
نوع شمع: ساده
کدمحصول : 11277701
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی یاسی یک کیلویی

278/200 تومان
product-1638015274-5931
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
عرض شمع: ۱۷
طول شمع: ۲۸
کشور سازنده : ایران
رنگ : صورتی
نوع شمع: ساده
کدمحصول : 11276538
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی توسی یک کیلویی

263/200 تومان
product-1638015219-4105
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
نوع شمع: ساده
عرض شمع: ۱۷
طول شمع: ۲۸
کشور سازنده : ایران
رنگ : توسی
کدمحصول : 11273860
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی آبی کاربنی یک کیلویی

263/200 تومان
product-1638015165-3521
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
نوع شمع: ساده
عرض شمع: ۱۷
طول شمع: ۲۸
کشور سازنده : ایران
رنگ : آبی
کدمحصول : 11270170
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی هلویی کد۵ یک کیلویی

215/000 تومان
product-1638015103-2859
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
عرض شمع: ۱۷
طول شمع: ۲۸
کشور سازنده : ایران
رنگ : صورتی
نوع شمع: ساده
کدمحصول : 11276403
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی صورتی فسفری یک کیلویی

278/200 تومان
product-1638014986-7597
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
نوع شمع: ساده
عرض شمع: ۱۷
طول شمع: ۲۸
کشور سازنده : ایران
رنگ : صورتی
کدمحصول : 11277698
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی سبز فسفری یک کیلویی

278/200 تومان
product-1638014891-3418
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
عرض شمع: ۱۷
طول شمع: ۲۸
نوع شمع: ساده
کشور سازنده : ایران
رنگ : سبز
کدمحصول : 11271820
تعداد بسته
×

ورق موم عسل طبیعی گلبهی یک کیلویی

263/200 تومان
product-1638014530-982
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: کیلوگرم
نوع شمع: ساده
عرض شمع: ۱۷
طول شمع: ۲۸
کشور سازنده : ایران
رنگ : صورتی
کدمحصول : 11270720
تعداد بسته

شمع سازی یکی از هنری ها جذاب ، ساده و کاربردی هست . برای ساخت شمع های مختلف به مهارت خیلی زیادی احتیاج ندارید و شما خیلی راحت میتونید با ذوب کردن پارافین و اضافه کردن رنگدانه شمع ، شمع دلخواه خودتون رو بسازید.شمع سرشار از انرژی مثبت است. در واقع از قدرتمندترين عناصر در دكوراسيون خانه است. شمع ، نيرو و انرژی پاكسازی دارد. محيط خانه را گرم می كند و انرژی های منفی و استرس ها را دفع می كند. 

شمع های دستساز هدیه های خیلی خاصی میتونن باشند. میتونید به شمع دستسازتون اسانس هم اضافه کنید تا رایحه خاصی هم داشته باشه.

نکته مهم در ساخت شمع انتخاب پارافین و فتیله مناسب هست که باید بهش دقت کنید.

با توجه به نوع شمعی که میخواید بسازید باید پارافینتون رو انتخاب کنید 

انواع پارافین شمع سازی عبارتند از: پارافین اسید دار ، کریستالی ، ژله ای و مایع و موم ها 

شمع علاوه بر زیبایی خواص درمانی هم داره ،از خواص  شمع میتوان به رایحه درمانی ، دورکردن انرژی های منفی ،کاهش استرس نیز اشاره کرد

شاید برای شما هم جالب باشه که  بدونید  بنا بر باور گذشتگان، شمع ها نمادی بودند از ۴ عنصر حیاتی آب، خاک، آتش و باد و به همین دلیل شمع ها برای آن ها مقدس بشمار می آمدند. آن ها اعتقاد داشتند نور شمع نمادیست از آتش پاک، بدنه شمع سمبلی از خاک، اشک شمع نماد آب و دود برخواسته از آن نیز نماد باد بوده و با سوختن هر شمع، این چهار عنصر حیاتی انرژی ای پاک را به دنیای اطراف خود می بخشند. آن ها این حرارت و انرژی را شفابخش روح و جسم انسان می دانستند.

 


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!