سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است !

نام محصول تعداد قیمت
0

سبد خرید شما خالی است !

نام محصول تعداد قیمت

نخ مکرومه بافی

جستجو در دسته "نخ مکرومه بافی" :

×

نخ کتان مکرومه بافی 32 لا زرد روشن

37/500 تومان
nakh-makrome-yellow-light-32la
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: زرد
نوع بافت: تابیده - 32 لا
اندازه قطر: 4mm
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 300 گرم
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021561
تعداد بسته
×

نخ کتان مکرومه بافی 32 لا صورتی

37/500 تومان
nakh-makrome-pink-32la
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: صورتی
نوع بافت: تابیده - 32 لا
اندازه قطر: 4mm
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 300 گرم
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021559
تعداد بسته
×

نخ مکرومه بافی 2.5 میلیمتر قهوه ای کد 3

35/500 تومان
nakh-makroome-brown-2-5mil
موجود
انتخاب نوع بسته


ناموجود
ناموجود
واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: قهوه ای
نوع بافت: 3 سوزنه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2.5 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021527
تعداد بسته
×

نخ مکرومه بافی 2.5 میلیمتر قهوه ای کد 4

27/500 تومان
nakh-makroome-brown-sookhteh-2-5mil
موجود
انتخاب نوع بسته


ناموجود
واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: قهوه ای
نوع بافت: 3 سوزنه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2.5 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021543
تعداد بسته
×

نخ مکرومه بافی 2.5 میلیمتر زرد تیره

26/000 تومان
nakh-makroome-darkyellow-2-5mil
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
ناموجود
واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: زرد
نوع بافت: 3 سوزنه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2.5 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021550
تعداد بسته
×

نخ مکرومه بافی 2.5 میلیمتر طلایی

15/000 تومان
nakh-makrome-gold-2-5mil
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: طلایی
نوع بافت: 3 سوزنه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2.5 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021545
تعداد بسته
×

نخ مکرومه بافی 2.5 میلیمتر بنفش

27/500 تومان
nakh-makrome-purple-2-5mil
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: بنفش
نوع بافت: 3 سوزنه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2.5 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021541
تعداد بسته
×

نخ مکرومه بافی 2.5 میلیمتر قرمز

30/000 تومان
nakh-makrome-red-2-5mil
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: قرمز
نوع بافت: 3 سوزنه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2.5 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021538
تعداد بسته
×

نخ مکرومه بافی 2.5 میلیمتر مشکی

31/000 تومان
nakh-makrome-black-2-5mil
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سیاه
نوع بافت: 3 سوزنه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2.5 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021533
تعداد بسته
×

نخ مکرومه بافی 2 میلیمتر مشکی

18/000 تومان
nakh-makrome-black-2mil
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سیاه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
نوع بافت: 2 سوزنه
کدمحصول : 02021531
تعداد بسته
×

نخ مکرومه بافی 2 میلیمتر قرمز

26/500 تومان
nakh-makrome-red-2mil
موجود
انتخاب نوع بسته


ناموجود
واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: قرمز
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
نوع بافت: 2 سوزنه
کدمحصول : 02021530
تعداد بسته
×

نخ مکرومه بافی 3 میلیمتر سبز

31/500 تومان
nakh-makrome-green-3mil
موجود
انتخاب نوع بسته


واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سبز
نوع بافت: 4 سوزنه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 3 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021528
تعداد بسته
×

نخ مکرومه بافی 2 میلیمتر سبز

26/000 تومان
nakh-makrome-green-2mil
موجود
انتخاب نوع بسته

ناموجود
واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع بافت: 2 سوزنه
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021526
تعداد بسته
×

نخ مکرومه بافی سبز 3 mm

4/800 تومان
honari-1537604572-53
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: كلاف
جنس نخ: مصنوعی
اندازه قطر: بالاتر از 1mm
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 3mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 20 m
نوع محصول: متری
رنگ پایه: سبز
کدمحصول : 02021514
تعداد بسته
×

نخ کتان مکرومه بافی 32 لا طوسی

 
nakh-makrome-toosi-32la
واحد: گرم
رنگ پایه: طوسی
نوع بافت: تابیده - 32 لا
اندازه قطر: 4mm
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 300 گرم
نوع محصول: تکی
کدمحصول : 02021562
×

نخ کتان مکرومه بافی 55 لا سفید

 
nakh-makrome-white-5mm
واحد: گرم
رنگ پایه: سفید
ضخامت: 5 mm
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 300 gr
کدمحصول : 02021555
×

نخ کتان مکرومه بافی 32 لا سفید

 
nakh-makrome-white-4mm
واحد: گرم
رنگ پایه: سفید
اندازه قطر: 4mm
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 300 gr
کدمحصول : 02021554
×

نخ مکرومه بافی 2.5 میلیمتر طوسی

 
nakh-makroome-gray-2mil
واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: طوسی
نوع بافت: 3 سوزنه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2.5 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021553
×

نخ مکرومه بافی 2.5 میلیمتر ارغوانی روشن

 
nakh-makroome-arqavani_light-2-5mil
واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: بنفش
نوع بافت: 3 سوزنه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2.5 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021551
×

نخ مکرومه بافی 2.5 میلیمتر قهوه ای کد 2

 
nakh-makroome-darkbrown-2-5mil
واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: قهوه ای
نوع بافت: 3 سوزنه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2.5 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021549
×

نخ مکرومه بافی 3 میلیمتر سفید

 
nakh-makrome-white-3mil
واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سفید
نوع بافت: 4 سوزنه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 3 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021548
×

نخ مکرومه بافی 2.5 میلیمتر سفید

 
nakh-makrome-white-2-5mil
واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سفید
نوع بافت: 3 سوزنه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2.5 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021547
×

نخ مکرومه بافی 2 میلیمتر سفید

 
nakh-makrome-white-2mil
واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سفید
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
نوع بافت: 2 سوزنه
کدمحصول : 02021546
×

نخ مکرومه بافی 2.5 میلیمتر یشمی

 
nakh-makrome-yashmi-2-5mil
واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سبز
نوع بافت: 3 سوزنه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2.5 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021544
×

نخ مکرومه بافی 2.5 میلیمتر ارغوانی

 
nakh-makrome-arghavani-2-5mil
واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: بنفش
نوع بافت: 3 سوزنه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2.5 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021542
×

نخ مکرومه بافی 3 میلیمتر اُکر

 
nakh-makrome-gold-3mil
واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: طلایی
نوع بافت: 4 سوزنه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 3 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021540
×

نخ مکرومه بافی 3 میلیمتر قهوه ای کد 1

 
nakh-makrome-brown-light-3mil
واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: قهوه ای
نوع بافت: 4 سوزنه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 3 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021539
×

نخ مکرومه بافی 2.5 میلیمتر طوسی

 
nakh-makrome-gray-2-5mil
واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: طوسی
نوع بافت: 3 سوزنه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2.5 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021537
×

نخ مکرومه بافی 2.5 میلیمتر سرمه ای

 
nakh-makrome-blue-dark-2-5mil
واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سرمه ای
نوع بافت: 3 سوزنه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2.5 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021536
×

نخ مکرومه بافی 2.5 میلیمتر زرد

 
nakh-makrome-yellow-2-5mil
واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: زرد
نوع بافت: 3 سوزنه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2.5 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021535
×

نخ مکرومه بافی 2.5 میلیمتر نباتی

 
nakh-makrome-cream-2-5mil
واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: کرم
نوع بافت: 3 سوزنه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2.5 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021534
×

نخ مکرومه بافی 3 میلیمتر مشکی

 
nakh-makrome-black-3mil
واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سیاه
نوع بافت: 4 سوزنه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 3 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021532
×

نخ مکرومه بافی 2.5 میلیمتر کرم

 
nakh-makrome-brown-light-2-5mil
واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: قهوه ای
نوع بافت: 3 سوزنه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2.5 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021529
×

نخ مکرومه بافی 2.5 میلیمتر آبی

 
nakh-makrome-blue-2-5mil
واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: آبی
نوع بافت: 3 سوزنه
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2.5 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
کدمحصول : 02021525
×

نخ مکرومه بافی 2 میلیمتر یشمی

 
nakh-makrome-yashmi-2mil
واحد: گرم
جنس نخ: مصنوعی
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 2 mm
نوع تاب نخ: بافت
نوع نخ: مکرومه
نوع بافت: 2 سوزنه
کدمحصول : 02021524

نخ مکرومه یا همان قیطان  یک نخ با بافت زنجیره ای است که از مقاومت و ماندگاری بالایی برخوردار است. 

با توجه به اینکه در مکرومه بافی قطر نخ ها باید یکسان باشد ، به قطر نخ ها توجه داشته باشید.

 

با نخ مکرومه چه میتوان بافت؟

با این نخ ها میتوان انواع کیف مکرومه بافی دوشی،  انواع آویز و رومیزی ، کیف پول و کیف دستی  و … بافت.

شما میتوانید برای یادگیری بافت کیف مکرومه ، به آموزش کیف مکرومه بافی مراجعه کنید و مهارت لازم را پیدا کنید.

 

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!