سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
--> --> -->

نخ مکرومه بافی

جستجو در دسته "نخ مکرومه بافی" :

×

نخ کتان مکرومه بافی نرم تاب 48 لا شیری

35/000 تومان
product-1614436316-4973
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: کرم
کشور سازنده : ایران
نوع نخ: مکرومه
ضخامت: 4 mm
نوع بافت:
نوع تاب نخ: نرم تاب
کدمحصول : 02276697
تعداد بسته
×

نخ کتان مکرومه بافی نرم تاب 48 لا قهوه ای

35/000 تومان
product-1614436259-6668
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : ایران
نوع نخ: مکرومه
ضخامت: 4 mm
نوع بافت:
نوع تاب نخ: نرم تاب
کدمحصول : 02276666
تعداد بسته
×

نخ کتان مکرومه بافی نرم تاب 48 لا سبز یشمی

35/000 تومان
product-1614436228-7810
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : ایران
نوع نخ: مکرومه
ضخامت: 4 mm
نوع بافت:
نوع تاب نخ: نرم تاب
کدمحصول : 02271877
تعداد بسته
×

نخ کتان مکرومه بافی نرم تاب 48 لا آبی

35/000 تومان
product-1614436192-5415
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : ایران
نوع نخ: مکرومه
ضخامت: 4 mm
نوع بافت:
نوع تاب نخ: نرم تاب
کدمحصول : 02275996
تعداد بسته
×

نخ کتان مکرومه بافی نرم تاب 48 لا سبز مغز پسته ای

35/000 تومان
product-1614436161-5186
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : ایران
نوع نخ: مکرومه
ضخامت: 4 mm
نوع بافت:
نوع تاب نخ: نرم تاب
کدمحصول : 02270211
تعداد بسته
×

نخ کتان مکرومه بافی نرم تاب 48 لا سرخابی

35/000 تومان
product-1614436095-9083
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: صورتی
کشور سازنده : ایران
نوع نخ: مکرومه
ضخامت: 4 mm
نوع بافت:
نوع تاب نخ: نرم تاب
کدمحصول : 02278121
تعداد بسته
×

نخ کتان مکرومه بافی نرم تاب 48 لا بنفش روشن

35/000 تومان
product-1614436061-1079
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: بنفش
کشور سازنده : ایران
نوع نخ: مکرومه
ضخامت: 4 mm
نوع بافت:
نوع تاب نخ: نرم تاب
کدمحصول : 02271637
تعداد بسته
×

نخ کتان مکرومه بافی نرم تاب 48 لا نارنجی

35/000 تومان
product-1614436022-6226
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: نارنجی
کشور سازنده : ایران
نوع نخ: مکرومه
ضخامت: 4 mm
نوع بافت:
نوع تاب نخ: نرم تاب
کدمحصول : 02278530
تعداد بسته
×

نخ کتان مکرومه بافی نرم تاب 48 لا بنفش سیر

35/000 تومان
product-1614435882-4080
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: بنفش
کشور سازنده : ایران
نوع نخ: مکرومه
ضخامت: 4 mm
نوع بافت:
نوع تاب نخ: نرم تاب
کدمحصول : 02275850
تعداد بسته
×

نخ کتان مکرومه بافی نرم تاب 48 لا مشکی

35/000 تومان
product-1614435516-1588
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: سیاه
کشور سازنده : ایران
نوع نخ: مکرومه
ضخامت: 4 mm
نوع بافت:
نوع تاب نخ: نرم تاب
کدمحصول : 02278359
تعداد بسته
×

نخ مکرومه بافی تابیده فسفری 32 لا

39/000 تومان
product-1604988221-3649
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: زرد
نوع بافت:
اندازه قطر: 4mm
کشور سازنده : ایران
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 300 گرم
نوع محصول: تکی
ضخامت: 3 mm
نوع تاب نخ: تابیده
کدمحصول : 11103461
تعداد بسته
×

نخ مکرومه بافی تابیده مشکی 32 لا

39/000 تومان
product-1604988178-4138
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: سیاه
نوع بافت:
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 3 mm
نوع تاب نخ: تابیده
نوع نخ: مکرومه
نوع محصول: بسته ای
کدمحصول : 11102480
تعداد بسته
×

نخ مکرومه بافی تابیده شیری 32 لا

39/000 تومان
product-1604988152-4372
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس نخ: پنبه ای
نوع بافت:
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 3 mm
نوع تاب نخ: تابیده
نوع نخ: مکرومه
نوع محصول: بسته ای
اندازه یا وزن دوک: حدودا 80 متر
رنگ پایه: کرم
کدمحصول : 11108809
تعداد بسته
×

نخ مکرومه بافی تابیده سفید 32 لا

39/000 تومان
product-1604988089-8593
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: سفید
نوع بافت:
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 3 mm
نوع تاب نخ: تابیده
نوع نخ: مکرومه
نوع محصول: بسته ای
کدمحصول : 11109231
تعداد بسته
×

نخ کتان مکرومه بافی نرم تاب دودی 55 لا

35/700 تومان
product-1594043998-6581
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: طوسی
نوع بافت:
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 5mm
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 300 گرم (حدودا 60 متر)
جنس نخ: پنبه ای
نوع تاب نخ: نرم تاب
کدمحصول : 07065081
تعداد بسته
×

نخ کتان مکرومه بافی نرم تاب 55 لا طوسی ملانژ

48/000 تومان
nakh-makrome-toosi
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: طوسی
نوع بافت:
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 5 mm
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 300 گرم (حدودا 60 متر)
جنس نخ: پنبه ای
نوع تاب نخ: نرم تاب
کدمحصول : 02021563
تعداد بسته
×

نخ کتان مکرومه بافی نرم تاب32 لا طوسی تیره ملانژ

60/000 تومان
nakh-makrome-toosi-32la
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: طوسی
نوع بافت:
اندازه قطر: 4mm
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 300 گرم (حدودا 80 متر)
نوع محصول: تکی
جنس نخ: پنبه ای
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 3 mm
نوع تاب نخ: نرم تاب
کدمحصول : 02021562
تعداد بسته
×

نخ کتان مکرومه بافی نرم تاب 32 لا زرد روشن

54/000 تومان
nakh-makrome-yellow-light-32la
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: زرد
نوع بافت:
اندازه قطر: 4mm
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 300 گرم (حدودا 80 متر)
نوع محصول: تکی
جنس نخ: پنبه ای
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 3 mm
نوع تاب نخ: نرم تاب
کدمحصول : 02021561
تعداد بسته
×

نخ کتان مکرومه بافی نرم تاب 48 لا سفید

34/800 تومان
nakh-makrome-white-4mm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: گرم
رنگ پایه: سفید
نوع نخ: مکرومه
جنس نخ: پنبه ای
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 4 mm
نوع بافت:
نوع تاب نخ: نرم تاب
کدمحصول : 02021554
تعداد بسته
×

نخ کتان مکرومه بافی نرم تاب زرد 32 لا

 
product-1605939396-1378
واحد: گرم
رنگ پایه: زرد
نوع بافت:
اندازه قطر: 4mm
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 300 گرم
نوع محصول: تکی
جنس نخ: پنبه ای
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 3 mm
نوع تاب نخ: تابیده
کدمحصول : 11210073
×

نخ کتان مکرومه بافی نرم تاب صورتی 32 لا

 
product-1605939372-2188
واحد: گرم
رنگ پایه: صورتی
اندازه قطر: 4mm
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 300 گرم
نوع محصول: تکی
جنس نخ: پنبه ای
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 3 mm
نوع بافت:
نوع تاب نخ: نرم تاب
کدمحصول : 11216876
×

نخ کتان مکرومه بافی نرم تاب قرمز 32 لا

 
product-1605939314-3483
واحد: گرم
رنگ پایه: قرمز
نوع بافت:
اندازه قطر: 4mm
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 300 گرم
نوع محصول: تکی
کشور سازنده : ایران
جنس نخ: پنبه ای
ضخامت: 3 mm
نوع تاب نخ: نرم تاب
کدمحصول : 11210218
×

نخ مکرومه بافی تابیده خردلی 32 لا

 
product-1604988201-4257
واحد: گرم
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: زرد
نوع بافت:
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 3 mm
نوع تاب نخ: تابیده
نوع نخ: مکرومه
نوع محصول: بسته ای
کدمحصول : 11102207
×

نخ کتان مکرومه بافی نرم تاب دودی32 لا

 
product-1594043934-3883
واحد: گرم
رنگ پایه: طوسی
نوع بافت:
اندازه قطر: 4mm
کشور سازنده : ایران
نوع تاب نخ: نرم تاب
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 300 گرم
جنس نخ: پنبه ای
ضخامت: 3 mm
کدمحصول : 07067543
×

نخ کتان مکرومه بافی نرم تاب32 لا طوسی

 
makroome-toosi-melanzh
واحد: گرم
جنس نخ: پنبه ای
رنگ پایه: طوسی
نوع بافت:
اندازه قطر: 4mm
ضخامت: 3 mm
نوع تاب نخ: نرم تاب
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 300 گرم (حدودا 80 متر)
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 02021564
×

نخ کتان مکرومه بافی نرم تاب32 لا صورتی

 
nakh-makrome-pink-32la
واحد: گرم
رنگ پایه: صورتی
نوع بافت:
اندازه قطر: 4mm
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 300 گرم (حدودا 80 متر)
نوع محصول: تکی
جنس نخ: پنبه ای
کشور سازنده : ایران
ضخامت: 3 mm
نوع تاب نخ: نرم تاب
کدمحصول : 02021559
×

نخ کتان مکرومه بافی نرم تاب 55 لا سفید

 
nakh-makrome-white-5mm
واحد: گرم
رنگ پایه: سفید
ضخامت: 5 mm
نوع نخ: مکرومه
اندازه یا وزن دوک: 300 گرم (حدودا 60 متر)
جنس نخ: پنبه ای
کشور سازنده : ایران
نوع بافت:
نوع تاب نخ: نرم تاب
کدمحصول : 02021555

نخ مکرومه یا همان قیطان  یک نخ با بافت زنجیره ای است که از مقاومت و ماندگاری بالایی برخوردار است. 

با توجه به اینکه در مکرومه بافی قطر نخ ها باید یکسان باشد ، به قطر نخ ها توجه داشته باشید.

 

با نخ مکرومه چه میتوان بافت؟

با این نخ ها میتوان انواع کیف مکرومه بافی دوشی،  انواع آویز و رومیزی ، کیف پول و کیف دستی  و … بافت.

شما میتوانید برای یادگیری بافت کیف مکرومه ، به آموزش کیف مکرومه بافی مراجعه کنید و مهارت لازم را پیدا کنید.

 

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!