سبد خرید شما خالی است !

خمیر فیمو

جستجو در دسته "خمیر فیمو" :

×

خمیر مجسمه سازی موم روسی S.N.M

52/400 تومان
khamir-roosi-snm
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع خمیر: ساده
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 10010001
تعداد بسته
×

گل سفال گری افق 700 گرمی

4/000 تومان
gel-sofal-900g-ofogh
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
کشور سازنده : ایران
کدمحصول : 10010002
تعداد بسته
×

خمیر فیمو دانکار ساده قرمز کد 102

9/800 تومان
khamir_fimo_dancar_sade_102
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: قرمز
کشور سازنده : چین
وزن خمیر: 53 الی 55 گرم
کدمحصول : 10010111
تعداد بسته
×

خمیر مجسمه سازی موم روسی (گاما)

 
khamir-rousi
واحد: عدد
کدمحصول : 4600395016356
×

خمیر فیمو دانکار طرح دار کد 180

 
khamir_fimo_dancar_tarhdar_180
واحد: بسته
نوع خمیر: طرحدار
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 5414173702534
×

خمیر فیمو دانکار طرح دار کد 178

 
khamir_fimo_dancar_tarhdar_178
واحد: بسته
نوع خمیر: طرحدار
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: چند رنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 10010508
×

خمیر فیمو دانکار طرح دار کد 177

 
khamir_fimo_dancar_tarhdar_177
واحد: بسته
نوع خمیر: طرحدار
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: چند رنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 10010507
×

خمیر فیمو دانکار طرح دار کد 173

 
khamir_fimo_dancar_tarhdar_173
واحد: بسته
نوع خمیر: طرحدار
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 10010503
×

خمیر فیمو دانکار طرح دار کد 172

 
khamir_fimo_dancar_tarhdar_172
واحد: بسته
نوع خمیر: طرحدار
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: چند رنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 10010502
×

خمیر فیمو دانکار طرح دار کد 171

 
khamir_fimo_dancar_tarhdar_171
واحد: بسته
نوع خمیر: طرحدار
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: چند رنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 10010501
×

خمیر فیمو دانکار متالیک سبز کد 121

 
khamir_fimo_dancar_metalik_121
واحد: بسته
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: متالیک
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : چین
وزن خمیر: 53 الی 55 گرم
کدمحصول : 10010204
×

خمیر فیمو دانکار متالیک قهوه ای کد 120

 
khamir_fimo_dancar_metalik_120
واحد: بسته
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: متالیک
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : چین
وزن خمیر: 53 الی 55 گرم
کدمحصول : 10010203
×

خمیر فیمو دانکار متالیک طلایی کد 119

 
khamir_fimo_dancar_metalik_119
واحد: بسته
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: متالیک
رنگ پایه: زرد
کشور سازنده : چین
وزن خمیر: 53 الی 55 گرم
کدمحصول : 10010202
×

خمیر فیمو دانکار متالیک نقره ای کد 118

 
khamir_fimo_dancar_metalik_118
واحد: بسته
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: متالیک
رنگ پایه: طوسی
کشور سازنده : چین
وزن خمیر: 53 الی 55 گرم
کدمحصول : 10010201
×

خمیر فیمو دانکار صورتی روشن کد 115

 
khamir_fimo_dancar_sade_115
واحد: بسته
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: صورتی
کشور سازنده : چین
وزن خمیر: 53 الی 55 گرم
کدمحصول : 10010124
×

خمیر فیمو دانکار ساده صورتی کد 114

 
khamir_fimo_dancar_sade_114
واحد: بسته
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: صورتی
کشور سازنده : چین
وزن خمیر: 53 الی 55 گرم
کدمحصول : 10010123
×

خمیر فیمو دانکار ساده بنفش کد 113

 
khamir_fimo_dancar_sade_113
واحد: بسته
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: بنفش
کشور سازنده : چین
وزن خمیر: 53 الی 55 گرم
کدمحصول : 10010122
×

خمیر فیمو دانکار ساده نارنجی کد 112

 
khamir_fimo_dancar_sade_112
واحد: بسته
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: نارنجی
کشور سازنده : چین
وزن خمیر: 53 الی 55 گرم
کدمحصول : 10010121
×

خمیر فیمو دانکار ساده بنفش کد 111

 
khamir_fimo_dancar_sade_111
واحد: بسته
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: بنفش
کشور سازنده : چین
وزن خمیر: 53 الی 55 گرم
کدمحصول : 10010120
×

خمیر فیمو دانکار ساده بنفش کد 110

 
khamir_fimo_dancar_sade_110
واحد: بسته
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: بنفش
کشور سازنده : چین
وزن خمیر: 53 الی 55 گرم
کدمحصول : 10010119
×

خمیر فیمو دانکارساده بنفش کد 109

 
khamir_fimo_dancar_sade_109
واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: بنفش
کشور سازنده : چین
وزن خمیر: 53 الی 55 گرم
کدمحصول : 10010118
×

خمیر فیمو دانکارساده سبز کد 108

 
khamir_fimo_dancar_sade_108
واحد: بسته
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : چین
وزن خمیر: 53 الی 55 گرم
کدمحصول : 10010117
×

خمیر فیمو دانکارساده سبز کد 106

 
khamir_fimo_dancar_sade_106
واحد: بسته
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : چین
وزن خمیر: 53 الی 55 گرم
کدمحصول : 10010115
×

خمیر فیمو دانکار ساده قرمز کد 105

 
khamir_fimo_dancar_sade_105
واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: قرمز
کشور سازنده : چین
وزن خمیر: 53 الی 55 گرم
کدمحصول : 10010114
×

خمیر فیمو دانکارساده زرد کد 100

 
khamir_fimo_dancar_sade_100
واحد: بسته
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: زرد
کشور سازنده : چین
وزن خمیر: 53 الی 55 گرم
کدمحصول : 10010110
×

خمیر فیمو دانکار ساده قرمز کد 101

 
khamir_fimo_dancar_sade_101
واحد: بسته
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: قرمز
کشور سازنده : چین
وزن خمیر: 53 الی 55 گرم
کدمحصول : 10010109
×

خمیر فیمو دانکار ساده زرد کد 98

 
khamir_fimo_dancar_sade_98
واحد: بسته
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: زرد
کشور سازنده : چین
وزن خمیر: 53 الی 55 گرم
کدمحصول : 10010107
×

خمیر فیمو دانکار ساده زرد کد 97

 
khamir_fimo_dancar_sade_97
واحد: بسته
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: زرد
کشور سازنده : چین
وزن خمیر: 53 الی 55 گرم
کدمحصول : 10010106
×

خمیر فیمو دانکار ساده آبی کد 95

 
khamir_fimo_dancar_sade_95
واحد: بسته
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : چین
وزن خمیر: 53 الی 55 گرم
کدمحصول : 10010105
×

خمیر فیمو دانکار ساده مشکی کد 91

 
khamir_fimo_dancar_sade_91
واحد: بسته
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: سیاه
کشور سازنده : چین
وزن خمیر: 53 الی 55 گرم
کدمحصول : 10010102
×

خمیر فیمو دانکار سفید کد 92

 
khamir_fimo_dancar_sade_92
واحد: بسته
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: سفید
کشور سازنده : چین
وزن خمیر: 53 الی 55 گرم
کدمحصول : 10010101

خمیر فیمو یکی از معروف ترین برند های خمیر پلیمری میباشد ٬ از دیگر برند های خمیر پلیمری میتوان به دانکار اشاره کرد . اما این خمیر در جامعه با نام خمیر فیمو شناخته شده است . خمیر فیمو ضد اب ٬ سبک و نشکن میباشد و برای سفت و محکم شدن نیاز به حرارت دیدن دارد . از خمیر فیمو بیشتر برای ساخت زیورالات خمیری و عروسک های کوچک استفاده میشود . کار با خمیر فیمو بسیار راحت است و برای اماده کردنش فقط کافی است مقداری از خمیر فیمو مورد نظرتان را جدا کنید و با دست ورز دهید تا نرم و انعطاف پذیر شود.

برای شکل دادن به خمیر پلیمری ، خمیر فیمو  و خمیر های اسفنجی از ابزار مختلف ساخت خمیر چینی استفاده می شود  که وسایل ساخت عروسک های خمیری هم به صورت تخصصی شامل کاردک و لیسه و سمبه و وردنه و غیره می شود و هم اینکه می توان از انواع و اقسام ابزار های موجود برای ایجاد برآمدگی و فرورفتگی و غیره استفاده کرد.
 

از خمیر پلیمری یا پلیمر کِلی که به خمیر فیمو هم معروف هست برای ساخت انواع زیورآلات، مجسمه و عروسکهای تزئینی، سنگهای مصنوعی، تزئیین ظروف و ...استفاده می شود که بعد از خشک شدن و پخت کاملا مستحکم و قابل شست و شو می شود. خمیر دانکار شبتاب این قابلیت را دارد که نور محیط را جذب کرده و با کاهش نور محیط و در تاریکی شروع به درخشش می کند. بعد از ساخت آثار مورد نظر مطابق دستور درج شده بر روی بسته بندی محصول در دمای 110 تا 130 درجه ی سانتیگراد به مدت 15 الی 20 دقیقه در فر خانگی پخته می شود. به دلیل وجود ضریب خطا در دمای بعضی فرهای خانگی بهتر است ابتدا مقداری از خمیر بین بازه ی زمانی و درجه دمای ارائه شده توسط شرکت سازنده تست شود و بعد از آن بر اساس نتیجه ی مطلوب آثار اصلی پخت شوند. کارکردن با این خمیر برای افراد بالای هشت سال مناسب است،و ساختار شیمیایی ترکیب آن برای ساخت اسباب بازی مناسب نیست. همچنین در نظر داشته باشید که ورز دادن زیاد خمیر باعث شُل شدن و چسبندگی آن می شود.

 

نحوه ی پخت خمیر فیمو:

پخت خمیر فیمو دو روش داره که هرکدوم رو که راحت ترید میتونید استفاده کنید.پس از پخت ،خمیرتون مقداری کدر میشه که با برق ناخون یا اسپری براق کننده میتونید متناسب با کارتون براقش کنید.

روش اول: پس از اماده سازی خمیر رو به مدت 15 الی 20 دقیقه با دمای110- 130 درجه ی سانتیگراد داخل فر قرار بدید.

 

روش دوم: پس از اماده سازی کار،در ظرفی مقداری اب بریزید و بذارید جوش بیاد و وقتی جوش اومد خمیرتون رو به ارامی داخلش قرار بدید و 10 دقیقه در حالت جوش نگه دارید.بعد از اون خمیرتون آمادست.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه