سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

خمیر فیمو

خمیر فیمو یکی از معروف ترین برند های خمیر پلیمری میباشد ٬ از دیگر برند های خمیر پلیمری میتوان به دانکار اشاره کرد . اما این خمیر در جامعه با نام خمیر فیمو شناخته شده است . خمیر فیمو ضد اب ٬ سبک و نشکن میباشد و برای سفت و محکم شدن نیاز به حرارت دیدن دارد . از خمیر فیمو بیشتر برای ساخت زیورالات خمیری و عروسک های کوچک استفاده میشود . کار با خمیر فیمو بسیار راحت است و برای اماده کردنش فقط کافی است مقداری از خمیر فیمو مورد نظرتان را جدا کنید و با دست ورز دهید تا نرم و انعطاف پذیر شود.

جستجو در دسته "خمیر فیمو" :

×

خمیر فیمو دانکار آبی کد 125b

3/500 تومان
honari-236-310
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: آبی
واحد: عدد
کدمحصول : 10010310
×

خمیر فیمو دانکار زرد کد 139

3/900 تومان
khamir_fimo_dancar_shab_tab_139
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: زرد
واحد: عدد
کدمحصول : 10010410
×

خمیر فیمو دانکار طرح دار کد 180

4/150 تومان
khamir_fimo_dancar_tarhdar_180
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: طرحدار
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: چند رنگ
واحد: عدد
کدمحصول : 10010510
×

خمیر فیمو دانکار طرح دار کد 179

4/150 تومان
khamir_fimo_dancar_tarhdar_1719
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: طرحدار
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: چند رنگ
واحد: عدد
کدمحصول : 10010509
×

خمیر فیمو دانکار طرح دار کد 178

4/150 تومان
khamir_fimo_dancar_tarhdar_178
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: طرحدار
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: چند رنگ
واحد: عدد
کدمحصول : 10010508
×

خمیر فیمو دانکار طرح دار کد 177

4/150 تومان
khamir_fimo_dancar_tarhdar_177
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: طرحدار
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: چند رنگ
واحد: عدد
کدمحصول : 10010507
×

خمیر فیمو دانکار طرح دار کد 176

4/150 تومان
khamir_fimo_dancar_tarhdar_176
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: طرحدار
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: چند رنگ
واحد: عدد
کدمحصول : 10010506
×

خمیر فیمو دانکار طرح دار کد 175

4/150 تومان
khamir_fimo_dancar_tarhdar_175
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: طرحدار
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: چند رنگ
واحد: عدد
کدمحصول : 10010505
×

خمیر فیمو دانکار طرح دار کد 174

4/150 تومان
khamir_fimo_dancar_tarhdar_174
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: طرحدار
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: چند رنگ
واحد: عدد
کدمحصول : 10010504
×

خمیر فیمو دانکار طرح دار کد 173

4/150 تومان
khamir_fimo_dancar_tarhdar_173
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: طرحدار
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: چند رنگ
واحد: عدد
کدمحصول : 10010503
×

خمیر فیمو دانکار طرح دار کد 172

4/150 تومان
khamir_fimo_dancar_tarhdar_172
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: طرحدار
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: چند رنگ
واحد: عدد
کدمحصول : 10010502
×

خمیر فیمو دانکار طرح دار کد 171

4/150 تومان
khamir_fimo_dancar_tarhdar_171
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: طرحدار
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: چند رنگ
واحد: عدد
کدمحصول : 10010501
×

خمیر فیمو دانکار شبتاب صورتی روشن کد 134

6/300 تومان
khamir_fimo_dancar_shab_tab_134
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: شبتاب
رنگ پایه: صورتی
واحد: عدد
کدمحصول : 10010404
×

خمیر فیمو دانکار نئونی صورتی کد 130

3/900 تومان
khamir_fimo_dancar_neoni_130
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: نئونی
رنگ پایه: صورتی
واحد: عدد
کدمحصول : 10010309
×

خمیر فیمو دانکار نئونی نارنجی کد 129

3/900 تومان
khamir_fimo_dancar_neoni_129
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: نئونی
رنگ پایه: نارنجی
واحد: عدد
کدمحصول : 10010308
×

خمیر فیمو دانکار نئونی سرخابی تیره کد 128

3/900 تومان
khamir_fimo_dancar_neoni_128
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: نئونی
رنگ پایه: صورتی
واحد: عدد
کدمحصول : 10010307
×

خمیر فیمو دانکار نئونی زرد کد 127

3/900 تومان
khamir_fimo_dancar_neoni_127
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: نئونی
رنگ پایه: زرد
واحد: عدد
کدمحصول : 10010306
×

خمیر فیمو دانکار بنفش کد 125

3/900 تومان
khamir_fimo_dancar_neoni_125
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: بنفش
واحد: عدد
کدمحصول : 10010304
×

خمیر فیمو دانکار نئونی فسفری کد 123

3/900 تومان
khamir_fimo_dancar_neoni_123
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: نئونی
رنگ پایه: زرد
واحد: عدد
کدمحصول : 10010302
×

خمیر فیمو دانکار متالیک سبز زیتونی کد 121

5/000 تومان
khamir_fimo_dancar_metalik_121
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: متالیک
رنگ پایه: سبز
واحد: عدد
کدمحصول : 10010204
×

خمیر فیمو دانکار متالیک قهوه ای کد 120

5/000 تومان
khamir_fimo_dancar_metalik_120
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: متالیک
رنگ پایه: قهوه ای
واحد: عدد
کدمحصول : 10010203
×

خمیر فیمو دانکار متالیک زرد خردلی کد 119

5/000 تومان
khamir_fimo_dancar_metalik_119
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: متالیک
رنگ پایه: زرد
واحد: عدد
کدمحصول : 10010202
×

خمیر فیمو دانکار متالیک توسی کد 118

5/000 تومان
khamir_fimo_dancar_metalik_118
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: متالیک
رنگ پایه: طوسی
واحد: عدد
کدمحصول : 10010201
×

خمیر فیمو دانکار ساده بنفش کد 113

3/900 تومان
khamir_fimo_dancar_sade_113
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: بنفش
واحد: عدد
کدمحصول : 10010122
×

خمیر فیمو دانکار ساده بنفش عنابی کد 110

3/900 تومان
khamir_fimo_dancar_sade_110
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: بنفش
واحد: عدد
کدمحصول : 10010119
×

خمیر فیمو دانکارساده سبز تیره کد 108

3/900 تومان
khamir_fimo_dancar_sade_108
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: سبز
واحد: عدد
کدمحصول : 10010117
×

خمیر فیمو دانکار ساده قرمز تیره کد 102

3/900 تومان
khamir_fimo_dancar_sade_102
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: قرمز
واحد: عدد
کدمحصول : 10010111
×

خمیر فیمو دانکارساده زرد روشن کد 100

3/900 تومان
khamir_fimo_dancar_sade_100
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: زرد
واحد: عدد
کدمحصول : 10010110
×

خمیر فیمو دانکار ساده قرمز تیره کد 101

3/900 تومان
khamir_fimo_dancar_sade_101
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: قرمز
واحد: عدد
کدمحصول : 10010109
×

خمیر فیمو دانکار ساده زرد کد 98

3/900 تومان
khamir_fimo_dancar_sade_98
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: زرد
واحد: عدد
کدمحصول : 10010107
×

خمیر فیمو دانکار ساده زرد پر رنگ کد 97

3/900 تومان
khamir_fimo_dancar_sade_97
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: زرد
واحد: عدد
کدمحصول : 10010106
×

خمیر فیمو دانکار ساده قرمز اکسید کد 93

3/900 تومان
khamir_fimo_dancar_sade_93
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: قرمز
واحد: عدد
کدمحصول : 10010103
×

خمیر فیمو دانکار ساده مشکی کد 91

3/900 تومان
khamir_fimo_dancar_sade_91
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: سیاه
واحد: عدد
کدمحصول : 10010102
×

خمیر فیمو دانکار سفید کد 92

3/900 تومان
khamir_fimo_dancar_sade_92
موجود
تعداد بسته
انتخاب نوع بسته

نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: سفید
واحد: عدد
کدمحصول : 10010101
×

خمیر فیمو دانکار شبتاب بنفش کد 138

khamir_fimo_dancar_shab_tab_138
انتخاب نوع بسته
ناموجود
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: شبتاب
رنگ پایه: بنفش
واحد: عدد
کدمحصول : 10010408
×

خمیر فیمو دانکار نئونی قرمز کد 124

khamir_fimo_dancar_neoni_124
انتخاب نوع بسته
ناموجود
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: نئونی
رنگ پایه: قرمز
واحد: عدد
کدمحصول : 10010303

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه