سبد خرید شما خالی است !

خمیر فیمو

جستجو در دسته "خمیر فیمو" :

×

خمیر فیمو ساده دانکار سبز روشن کد 139

9/800 تومان
khamir_fimo_dancar_shab_tab_139
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 10010410
تعداد بسته
×

خمیر فیمو دانکار طرح دار کد 180

5/800 تومان
khamir_fimo_dancar_tarhdar_180
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع خمیر: طرحدار
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 10010510
تعداد بسته
×

خمیر فیمو دانکار طرح دار کد 179

5/800 تومان
khamir_fimo_dancar_tarhdar_1719
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع خمیر: طرحدار
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: چند رنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 10010509
تعداد بسته
×

خمیر فیمو دانکار طرح دار کد 178

5/800 تومان
khamir_fimo_dancar_tarhdar_178
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع خمیر: طرحدار
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: چند رنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 10010508
تعداد بسته
×

خمیر فیمو دانکار طرح دار کد 175

5/800 تومان
khamir_fimo_dancar_tarhdar_175
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع خمیر: طرحدار
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: چند رنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 10010505
تعداد بسته
×

خمیر فیمو دانکار طرح دار کد 173

5/800 تومان
khamir_fimo_dancar_tarhdar_173
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع خمیر: طرحدار
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 10010503
تعداد بسته
×

خمیر فیمو دانکار طرح دار کد 171

5/800 تومان
khamir_fimo_dancar_tarhdar_171
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع خمیر: طرحدار
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: چند رنگ
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 10010501
تعداد بسته
×

خمیر فیمو دانکار شبتاب بنفش کد 138

9/800 تومان
khamir_fimo_dancar_shab_tab_138
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: شبتاب
رنگ پایه: بنفش
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 10010408
تعداد بسته
×

خمیر فیمو دانکار صورتی کد 137

9/800 تومان
khamir_fimo_dancar_shab_tab_137
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: صورتی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 10010407
تعداد بسته
×

خمیر فیمو دانکار شبتاب کرم کد 135

9/800 تومان
khamir_fimo_dancar_shab_tab_135
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: شبتاب
رنگ پایه: کرم
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 10010405
تعداد بسته
×

خمیر فیمو دانکار شبتاب سبز روشن کد 133

9/800 تومان
khamir_fimo_dancar_shab_tab_133
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: شبتاب
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 10010403
تعداد بسته
×

خمیر فیمو دانکار شبتاب آبی آسمانی کد 132

9/800 تومان
khamir_fimo_dancar_shab_tab_132
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: شبتاب
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 10010402
تعداد بسته
×

خمیر فیمو دانکار شبتاب فیروزه ای کد 131

9/800 تومان
khamir_fimo_dancar_shab_tab
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: شبتاب
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 10010401
تعداد بسته
×

خمیر فیمو دانکار نئونی صورتی کد 130

5/600 تومان
khamir_fimo_dancar_neoni_130
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: نئونی
رنگ پایه: صورتی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 10010309
تعداد بسته
×

خمیر فیمو دانکار نئونی نارنجی کد 129

5/600 تومان
khamir_fimo_dancar_neoni_129
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: نئونی
رنگ پایه: نارنجی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 10010308
تعداد بسته
×

خمیر فیمو دانکار نئونی سرخابی تیره کد 128

5/600 تومان
khamir_fimo_dancar_neoni_128
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: نئونی
رنگ پایه: صورتی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 10010307
تعداد بسته
×

خمیر فیمو دانکار نئونی زرد کد 127

5/600 تومان
khamir_fimo_dancar_neoni_127
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: نئونی
رنگ پایه: زرد
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 10010306
تعداد بسته
×

خمیر فیمو دانکار نئونی سرخابی کد 126

5/600 تومان
khamir_fimo_dancar_neoni_126
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: نئونی
رنگ پایه: صورتی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 10010305
تعداد بسته
×

خمیر فیمو دانکار آبی کد 125

5/600 تومان
khamir_fimo_dancar_neoni_125
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 10010304
تعداد بسته
×

خمیر فیمو دانکار نئونی قرمز کد 124

5/600 تومان
khamir_fimo_dancar_neoni_124
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: نئونی
رنگ پایه: قرمز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 10010303
تعداد بسته
×

خمیر فیمو دانکار نئونی فسفری کد 123

5/600 تومان
khamir_fimo_dancar_neoni_123
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: نئونی
رنگ پایه: زرد
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 10010302
تعداد بسته
×

خمیر فیمو دانکار نئونی سبز نئونی کد 122

5/600 تومان
khamir_fimo_dancar_neoni_122
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: نئونی
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 10010301
تعداد بسته
×

خمیر فیمو دانکار متالیک سبز زیتونی کد 121

8/100 تومان
khamir_fimo_dancar_metalik_121
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: متالیک
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 10010204
تعداد بسته
×

خمیر فیمو دانکار متالیک قهوه ای کد 120

8/100 تومان
khamir_fimo_dancar_metalik_120
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: متالیک
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 10010203
تعداد بسته
×

خمیر فیمو دانکار متالیک طلایی کد 119

8/100 تومان
khamir_fimo_dancar_metalik_119
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: متالیک
رنگ پایه: زرد
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 10010202
تعداد بسته
×

خمیر فیمو دانکار متالیک نقره ای کد 118

8/100 تومان
khamir_fimo_dancar_metalik_118
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: متالیک
رنگ پایه: طوسی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 10010201
تعداد بسته
×

خمیر فیمو دانکارساده آبی کد 116

5/600 تومان
khamir_fimo_dancar_sade_116
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 10010125
تعداد بسته
×

خمیر فیمو دانکار صورتی روشن کد 115

5/600 تومان
khamir_fimo_dancar_sade_115
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: صورتی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 10010124
تعداد بسته
×

خمیر فیمو دانکار ساده صورتی پر رنگ کد 114

5/600 تومان
khamir_fimo_dancar_sade_114
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: صورتی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 10010123
تعداد بسته
×

خمیر فیمو دانکار ساده بنفش کد 113

5/600 تومان
khamir_fimo_dancar_sade_113
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: بنفش
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 10010122
تعداد بسته
×

خمیر فیمو دانکار ساده نارنجی کد 112

5/600 تومان
khamir_fimo_dancar_sade_112
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: نارنجی
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 10010121
تعداد بسته
×

خمیر فیمو دانکار ساده بنفش روشن کد 111

5/600 تومان
khamir_fimo_dancar_sade_111
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: بنفش
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 10010120
تعداد بسته
×

خمیر فیمو دانکار ساده بنفش عنابی کد 110

5/600 تومان
khamir_fimo_dancar_sade_110
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: بنفش
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 10010119
تعداد بسته
×

خمیر فیمو دانکارساده بنفش تیره کد 109

5/600 تومان
khamir_fimo_dancar_sade_109
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: بنفش
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 10010118
تعداد بسته
×

خمیر فیمو دانکارساده سبز تیره کد 108

5/600 تومان
khamir_fimo_dancar_sade_108
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 10010117
تعداد بسته
×

خمیر فیمو دانکارساده سبز زیتونی کد 106

5/600 تومان
khamir_fimo_dancar_sade_106
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: بسته
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: فیمو
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : چین
کدمحصول : 10010115
تعداد بسته

خمیر فیمو یکی از معروف ترین برند های خمیر پلیمری میباشد ٬ از دیگر برند های خمیر پلیمری میتوان به دانکار اشاره کرد . اما این خمیر در جامعه با نام خمیر فیمو شناخته شده است . خمیر فیمو ضد اب ٬ سبک و نشکن میباشد و برای سفت و محکم شدن نیاز به حرارت دیدن دارد . از خمیر فیمو بیشتر برای ساخت زیورالات خمیری و عروسک های کوچک استفاده میشود . کار با خمیر فیمو بسیار راحت است و برای اماده کردنش فقط کافی است مقداری از خمیر فیمو مورد نظرتان را جدا کنید و با دست ورز دهید تا نرم و انعطاف پذیر شود.

برای شکل دادن به خمیر پلیمری ، خمیر فیمو  و خمیر های اسفنجی از ابزار مختلف ساخت خمیر چینی استفاده می شود  که وسایل ساخت عروسک های خمیری هم به صورت تخصصی شامل کاردک و لیسه و سمبه و وردنه و غیره می شود و هم اینکه می توان از انواع و اقسام ابزار های موجود برای ایجاد برآمدگی و فرورفتگی و غیره استفاده کرد.


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه