سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

خمیر پلیمری هوا خشک

جستجو در دسته "خمیر پلیمری هوا خشک" :

×

خمیر هواخشک پلیمری فلورسنت بنفش آسمان

27/100 تومان
product-1625990479-832
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
رنگ پایه: بنفش
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250 gr
نوع رنگ خمیر: فلورسنت
کدمحصول : 07119009
تعداد بسته
×

خمیر هواخشک پلیمری فلورسنت صورتی آسمان

27/100 تومان
product-1625990445-7912
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
رنگ پایه: صورتی
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250 gr
نوع رنگ خمیر: فلورسنت
کدمحصول : 07112600
تعداد بسته
×

خمیر هواخشک پلیمری فلورسنت قرمز گلبهی

27/100 تومان
product-1625990399-6853
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: فلورسنت
رنگ پایه: نارنجی
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250 gr
کدمحصول : 07114923
تعداد بسته
×

خمیر هواخشک پلیمری فلورسنت صورتی کمرنگ آسمان

27/100 تومان
product-1625990364-3396
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
رنگ پایه: صورتی
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250 gr
نوع رنگ خمیر: فلورسنت
کدمحصول : 07114469
تعداد بسته
×

خمیر هواخشک پلیمری فلورسنت سبز آسمان

27/100 تومان
product-1625990318-2483
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250 gr
نوع رنگ خمیر: فلورسنت
کدمحصول : 07112174
تعداد بسته
×

خمیر هواخشک پلیمری فلورسنت پرتقالی آسمان

27/100 تومان
product-1625990272-3515
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
رنگ پایه: نارنجی
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250 gr
نوع رنگ خمیر: فلورسنت
کدمحصول : 07115658
تعداد بسته
×

خمیر هواخشک پلیمری فلورسنت آبی آسمان

27/100 تومان
product-1625989705-3730
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250 gr
نوع رنگ خمیر: فلورسنت
کدمحصول : 07110174
تعداد بسته
×

خمیر هواخشک پلیمری فلورسنت سرخ آبی

27/100 تومان
product-1625988601-7948
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
رنگ پایه: صورتی
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250 gr
نوع رنگ خمیر: فلورسنت
کدمحصول : 07115052
تعداد بسته
×

خمیر هواخشک پلیمری فلورسنت زرد

27/100 تومان
product-1625987605-1189
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
رنگ پایه: زرد
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250 gr
نوع رنگ خمیر: فلورسنت
کدمحصول : 07116476
تعداد بسته
×

خمیر هواخشک صورتی آسمان کد 239

19/000 تومان
product-1612770484-8717
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: صورتی
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02088512
تعداد بسته
×

خمیر هواخشک اکر آسمان کد 222

19/000 تومان
product-1612770418-4489
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: کرم
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02084418
تعداد بسته
×

خمیر هواخشک بنفش روشن آسمان کد 274

19/000 تومان
product-1612770374-1221
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: بنفش
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02088191
تعداد بسته
×

خمیر هواخشک بنفش آسمان کد 279

19/000 تومان
product-1612770322-2681
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: بنفش
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02083360
تعداد بسته
×

خمیر هواخشک پرتقالی آسمان کد 235

19/000 تومان
product-1612770301-807
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: نارنجی
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02082508
تعداد بسته
×

خمیر هواخشک نارنجی آسمان کد 236

19/000 تومان
product-1612770274-9527
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: نارنجی
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02086252
تعداد بسته
×

خمیر هواخشک قهوه ای روشن آسمان کد 244

19/000 تومان
product-1612770242-8132
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02084336
تعداد بسته
×

خمیر هواخشک قهوه ای آسمان کد 252

19/000 تومان
product-1612770214-7473
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02088762
تعداد بسته
×

خمیر هواخشک سبز روشن آسمان کد 253

19/000 تومان
product-1612769387-9713
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02086478
تعداد بسته
×

خمیر هواخشک سبز روشن آسمان 256

19/000 تومان
product-1612769358-6996
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02086373
تعداد بسته
×

خمیر هواخشک سبز آسمان کد 257

19/000 تومان
product-1612769031-1980
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02081384
تعداد بسته
×

خمیر هواخشک سبز آسمان کد 260

19/000 تومان
product-1612768994-8708
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02089347
تعداد بسته
×

خمیر هواخشک سبز تیره آسمان کد 259

19/000 تومان
product-1612768928-5580
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02086968
تعداد بسته
×

خمیر هواخشک فیروزه ای آسمان کد 258

19/000 تومان
product-1612768902-4671
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02082080
تعداد بسته
×

خمیر هواخشک آبی کاربنی آسمان کد 270

19/000 تومان
product-1612768873-5554
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02089765
تعداد بسته
×

خمیر هواخشک زرد روشن آسمان کد 217

19/000 تومان
product-1612768836-4439
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: زرد
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02080041
تعداد بسته
×

خمیر هواخشک زرد آسمان کد 219

19/000 تومان
product-1612768818-785
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: زرد
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02082387
تعداد بسته
×

خمیر هواخشک بی رنگ آسمان کد 193

 
product-1612770568-1134
واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: سفید
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02084685
×

خمیر هواخشک رنگ پوست آسمان کد 233

 
product-1612770537-3328
واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: کرم
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02086301
×

خمیر هواخشک رنگ بدن آسمان کد 214

 
product-1612770508-7268
واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: کرم
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02085741
×

خمیر هواخشک صورتی آسمان کد 238

 
product-1612770460-8784
واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: صورتی
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02081342
×

خمیر هواخشک مشکی آسمان کد 288

 
product-1612770190-5180
واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: سیاه
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02088268
×

خمیر هواخشک آبی روشن آسمان کد 264

 
product-1612768888-5353
واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02084495
×

خمیر هواخشک آبی آسمان کد 269

 
product-1612768853-6980
واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02082776
×

خمیر هواخشک سرخ آبی آسمان کد 242

 
product-1612768802-7266
واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: بنفش
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02081781
×

خمیر هواخشک قرمز آسمان کد 241

 
product-1612768774-6649
واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: قرمز
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02086177
×

خمیر هواخشک سفید آسمان کد 208

 
product-1612768737-5571
واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: سفید
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02084797
خمیر مجسمه سازی و عروسک سازی هوا خشک ، همان‌طور که از نام آن‌ها پیداست، نیاز به پخت در فر یا Oven ندارند
خمیر هوا خشک معمولاً در دمای اتاق و در مجاورت هوا، طی 24 ساعت یا چند روز (وابسته به شرایط هوا، اقلیم، اندازه و ضخامت دست‌ساخته شما) خشک می‌شوند.
  از ساخت عروسک‌های بزرگ و کوچک تا زیورآلات کوچک و ظریف را میتوان با خمیر مجسمه سازی هوا خشک ساخت
 
محاسن و معایب خمیرهای  هوا خشک
محاسن:
1 - کار با این خمیر بسیار راحت است. چون این خمیر نرم می‌باشد و حتی کودکان نیز می‌توانند با این خمیر کار کنند.
2 - به هیچ نوع ابزار خاصی برای صیقل دادن کار نیاز نیست.
3 - پس از خشک شدن، شکل خود را بطور دائمی حفظ می‌کند.
4 - بسیار ارزان‌تر از خمیر پلیمری قابل پخت است اما در عین حال، ظاهری کاملاً حرفه‌ای دارد.
5 – شما می‌توانید حتی پس از خشک شدن دست ساخته‌ خمیری خود لایه‌های جدیدی را به آن بیافزایید یا آن را ترمیم کنید.
6 – می‌توانید آن‌ها را با مواد دیگر ترکیب کنید.
7- برای چسباندن کار فقط به چسب چوب نیاز دارید.
معایب:
1 - پس از خشک شدن، حدود 10 تا 15 درصد از حجم خود را از دست می‌دهد.
2 - در مورد دست‌ساخته‌های با سایز بزرگ‌تر، به زمان بیشتری برای خشک شدن نیاز هست.
 
در واقع خمیرهای مجسمه سازی هوا خشک، بسیار محبوب هستند و گزینه خوبی برای پروژه‌های هنری کوچک و بزرگ محسوب می‌شوند. از این نوع خمیر برای ساخت زیورآلات، مجسمه‌ها و عروسک‌های خمیری می‌توان استفاده کرد. ضمن اینکه درخمیر هوا خشک، نیاز به داشتن یک آون مخصوص برای پخت خمیر نیست.

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!