سبد خرید
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت
0

کالایی در سبد خرید شما وجود ندارد!

نام محصول تعداد قیمت

خمیر هوا خشک

جستجو در دسته "خمیر هوا خشک" :

×

خمیر هواخشک بنفش روشن آسمان کد 274

19/000 تومان
product-1612770374-1221
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: بنفش
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02088191
تعداد بسته
×

خمیر هواخشک بنفش آسمان کد 279

19/000 تومان
product-1612770322-2681
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: بنفش
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02083360
تعداد بسته
×

خمیر هواخشک پرتقالی آسمان کد 235

19/000 تومان
product-1612770301-807
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: نارنجی
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02082508
تعداد بسته
×

خمیر هواخشک نارنجی آسمان کد 236

19/000 تومان
product-1612770274-9527
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: نارنجی
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02086252
تعداد بسته
×

خمیر هواخشک قهوه ای آسمان کد 252

19/000 تومان
product-1612770214-7473
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02088762
تعداد بسته
×

خمیر هواخشک مشکی آسمان کد 288

19/000 تومان
product-1612770190-5180
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: سیاه
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02088268
تعداد بسته
×

خمیر هواخشک سبز روشن آسمان کد 253

19/000 تومان
product-1612769387-9713
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02086478
تعداد بسته
×

خمیر هواخشک سبز آسمان کد 257

19/000 تومان
product-1612769031-1980
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02081384
تعداد بسته
×

خمیر هواخشک سبز آسمان کد 260

19/000 تومان
product-1612768994-8708
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02089347
تعداد بسته
×

خمیر هواخشک فیروزه ای آسمان کد 258

19/000 تومان
product-1612768902-4671
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02082080
تعداد بسته
×

خمیر هواخشک زرد آسمان کد 219

19/000 تومان
product-1612768818-785
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: زرد
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02082387
تعداد بسته
×

خمیر هواخشک سرخ آبی آسمان کد 242

19/000 تومان
product-1612768802-7266
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: بنفش
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02081781
تعداد بسته
×

خمیر هواخشک قرمز آسمان کد 241

19/000 تومان
product-1612768774-6649
موجود
انتخاب نوع بسته

واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: قرمز
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02086177
تعداد بسته
×

خمیر هواخشک بی رنگ آسمان کد 193

 
product-1612770568-1134
واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: سفید
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02084685
×

خمیر هواخشک رنگ پوست آسمان کد 233

 
product-1612770537-3328
واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: کرم
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02086301
×

خمیر هواخشک رنگ بدن آسمان کد 214

 
product-1612770508-7268
واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: کرم
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02085741
×

خمیر هواخشک صورتی آسمان کد 239

 
product-1612770484-8717
واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: صورتی
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02088512
×

خمیر هواخشک صورتی آسمان کد 238

 
product-1612770460-8784
واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: صورتی
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02081342
×

خمیر هواخشک اکر آسمان کد 222

 
product-1612770418-4489
واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: کرم
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02084418
×

خمیر هواخشک قهوه ای روشن آسمان کد 244

 
product-1612770242-8132
واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: قهوه ای
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02084336
×

خمیر هواخشک سبز روشن آسمان 256

 
product-1612769358-6996
واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02086373
×

خمیر هواخشک سبز تیره آسمان کد 259

 
product-1612768928-5580
واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: سبز
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02086968
×

خمیر هواخشک آبی روشن آسمان کد 264

 
product-1612768888-5353
واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02084495
×

خمیر هواخشک آبی کاربنی آسمان کد 270

 
product-1612768873-5554
واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02089765
×

خمیر هواخشک آبی آسمان کد 269

 
product-1612768853-6980
واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: آبی
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02082776
×

خمیر هواخشک زرد روشن آسمان کد 217

 
product-1612768836-4439
واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: زرد
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02080041
×

خمیر هواخشک سفید آسمان کد 208

 
product-1612768737-5571
واحد: عدد
نوع خمیر: ساده
سازنده خمیر: هنری
نوع رنگ خمیر: ساده
رنگ پایه: سفید
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: 250g
کدمحصول : 02084797
×

خمیر هوا خشک 500 گرمی

 
product-1603116852-6956
واحد: عدد
رنگ پایه: سفید
کدمحصول : 10195988
×

خمیر مجسمه سازی موم روسی S.N.M

 
khamir-roosi-snm
واحد: بسته
نوع خمیر: ساده
کشور سازنده : ایران
وزن خمیر: ۱ kg
کدمحصول : 10010001
×

خمیر مجسمه سازی موم روسی (گاما)

 
khamir-rousi
واحد: عدد
کدمحصول : 4600395016356
خمیر مجسمه سازی و عروسک سازی هوا خشک ، همان‌طور که از نام آن‌ها پیداست، نیاز به پخت در فر یا Oven ندارند
خمیر هوا خشک معمولاً در دمای اتاق و در مجاورت هوا، طی 24 ساعت یا چند روز (وابسته به شرایط هوا، اقلیم، اندازه و ضخامت دست‌ساخته شما) خشک می‌شوند.
  از ساخت عروسک‌های بزرگ و کوچک تا زیورآلات کوچک و ظریف را میتوان با خمیر مجسمه سازی هوا خشک ساخت
 
محاسن و معایب خمیرهای  هوا خشک
محاسن:
1 - کار با این خمیر بسیار راحت است. چون این خمیر نرم می‌باشد و حتی کودکان نیز می‌توانند با این خمیر کار کنند.
2 - به هیچ نوع ابزار خاصی برای چسباندن قطعات خمیر و یا کارهای نهایی و صیقل دادن کار نیاز نیست.
3 - پس از خشک شدن، شکل خود را بطور دائمی حفظ می‌کند.
4 - بسیار ارزان‌تر از خمیر پلیمری قابل پخت است اما در عین حال، ظاهری کاملاً حرفه‌ای دارد.
5 – شما می‌توانید حتی پس از خشک شدن دست ساخته‌ خمیری خود لایه‌های جدیدی را به آن بیافزایید یا آن را ترمیم کنید.
6 – می‌توانید آن‌ها را با مواد دیگر ترکیب کنید.
معایب:
1 - پس از خشک شدن، حدود 10 تا 15 درصد از حجم خود را از دست می‌دهد.
2 - در مورد دست‌ساخته‌های با سایز بزرگ‌تر، به زمان بیشتری برای خشک شدن نیاز هست.
 
در واقع خمیرهای مجسمه سازی هوا خشک، بسیار محبوب هستند و گزینه خوبی برای پروژه‌های هنری کوچک و بزرگ محسوب می‌شوند. از این نوع خمیر برای ساخت زیورآلات، مجسمه‌ها و عروسک‌های خمیری می‌توان استفاده کرد. ضمن اینکه درخمیر هوا خشک، نیاز به داشتن یک آون مخصوص برای پخت خمیر نیست.

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
سبد خرید شما خالی است !!