سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

آموزش سرهمی نوزاد بافتنی

آموزش سرهمی نوزاد بافتنی

آدرس دفتر : تهران - خیابان مرزداران، جنب پل یادگار امام خیابان ابراهیمی برج الوند واحد 305
honari.com
honari.com
فروشگاه هنری.کام

آموزش بافت سرهمی نوزادی همراه با کفش

ماسب برای: 1 سال

    
0
4118 |

مرحله های آموزش سرهمی نوزاد بافتنی

جلو:

بانخ آبی هپی بیبی 41دانه سرانداخته، 2سانتی متر3رو،3زیر کشبافت بافته وبعد از آن، 31دانه ی اول راساده بافته و10دانه را باتوجه به توضیح مدل می بافیم.پاچه ی دیگر را نیز به همین ترتیب بافته وقد هر دو بافت به 6سانتی متر که رسید، بین پاچه راست وچپ 8دانه اضافه کرده ویکی می کنیم .همه ی دانه ها را به همان ترتیب18 سانتی متر بافته وبعد، دانه های ساده بافی را5سانتی متر 1زیر،1 رو کشبافت بافته،ولی دانه های وسط را طبق مدل ادامه می دهیم.بعد از کشبافت،از هر دو طرف 15 دانه را 1زیر،1 رو؛15 دانه را ساده و 30 دانه وسط را طبق مدل ادامه می دهیم.در این میان هر6 رج یک بار بعد و قبل از15 دانه های ساده بافی،3دانه کور می کنیم.این کار را7 بار تکرار می کنیم که در نهایت 15 دانه به صفر می رسد.بعد از آن،دانه های وسط را12سانتی متر 1زیر،1رو کشبافت بافته و کور می کنیم.15 دانه های سمت بقل را نیز برای سرشانه12 سانتی متر بافته،روی سرشانه ها 1 عدد جا دکمه درست کرده و کور می کنیم.
1.

جلو:

بانخ آبی هپی بیبی 41دانه سرانداخته، 2سانتی متر3رو،3زیر کشبافت بافته وبعد از آن، 31دانه ی اول راساده بافته و10دانه را باتوجه به توضیح مدل می بافیم.پاچه ی دیگر را نیز به همین ترتیب بافته وقد هر دو بافت به 6سانتی متر که رسید، بین پاچه راست وچپ 8دانه اضافه کرده ویکی می کنیم .همه ی دانه ها را به همان ترتیب18 سانتی متر بافته وبعد، دانه های ساده بافی را5سانتی متر 1زیر،1 رو کشبافت بافته،ولی دانه های وسط را طبق مدل ادامه می دهیم.بعد از کشبافت،از هر دو طرف 15 دانه را 1زیر،1 رو؛15 دانه را ساده و 30 دانه وسط را طبق مدل ادامه می دهیم.در این میان هر6 رج یک بار بعد و قبل از15 دانه های ساده بافی،3دانه کور می کنیم.این کار را7 بار تکرار می کنیم که در نهایت 15 دانه به صفر می رسد.بعد از آن،دانه های وسط را12سانتی متر 1زیر،1رو کشبافت بافته و کور می کنیم.15 دانه های سمت بقل را نیز برای سرشانه12 سانتی متر بافته،روی سرشانه ها 1 عدد جا دکمه درست کرده و کور می کنیم.

 پشت:
با نخ آبی هپی بیبی41 دانه سر انداخته و2 سانتی متر 3رو،3زیر کشبافت می بافیم. بعد از آن4سانتی متر ساده بافته،پاچه دیگر را نیز به همین اندازه بافته و بین دو پاچه 8 دانه اضافه کرده ویکی می کنیم. همه دانه ها را به همان ترتیب 18 سانتی متر ساده بافته و بعد،32 دانه از هر دو طرف را 1 رو،1زیر کشبافت بافته و دانه های وسط را ساده می بافیم. بدین ترتیب 5 سانتی متر ادامه داده و بعد،از هر دو طرف 15 دانه را 1 زیر،1رو؛15 دانه را ساده و30 دانه وسط را طبق مدل ادامه می دهیم. در این میان هر 6 رج یک بار بعد و قبل از 15 دانه های ساده بافی،3 دانه کور می کنیم. این کار را7 بار تکرار می کنیم که در نهایت 15 دانه به صفر می رسد.بعد از آن،دانه های وسط را 12 سانتی متر 1زیر،1رو کشبافت بافته و کور می کنیم.15 دانه های سمت بغل را نیز برای سرشانه 12 سانتی متر بافته، روی سرشانه ها 1 عدد جا دکمه درست کرده و کور می کنیم.
2.
پشت: با نخ آبی هپی بیبی41 دانه سر انداخته و2 سانتی متر 3رو،3زیر کشبافت می بافیم. بعد از آن4سانتی متر ساده بافته،پاچه دیگر را نیز به همین اندازه بافته و بین دو پاچه 8 دانه اضافه کرده ویکی می کنیم. همه دانه ها را به همان ترتیب 18 سانتی متر ساده بافته و بعد،32 دانه از هر دو طرف را 1 رو،1زیر کشبافت بافته و دانه های وسط را ساده می بافیم. بدین ترتیب 5 سانتی متر ادامه داده و بعد،از هر دو طرف 15 دانه را 1 زیر،1رو؛15 دانه را ساده و30 دانه وسط را طبق مدل ادامه می دهیم. در این میان هر 6 رج یک بار بعد و قبل از 15 دانه های ساده بافی،3 دانه کور می کنیم. این کار را7 بار تکرار می کنیم که در نهایت 15 دانه به صفر می رسد.بعد از آن،دانه های وسط را 12 سانتی متر 1زیر،1رو کشبافت بافته و کور می کنیم.15 دانه های سمت بغل را نیز برای سرشانه 12 سانتی متر بافته، روی سرشانه ها 1 عدد جا دکمه درست کرده و کور می کنیم.
3.
کفش: با نخ سفید 54 دانه سر انداخته،6رج رکن و 11 رج ساده می بافیم. بعد از آن،12 دانه ی وسط را بین خود رکن بافته و بقیه دانه ها را ساده ادامه می دهیم. در این میان هر رج 1 دانه زیر از هر دو طرف رکن را با 1 دانه رکن 2تا یکی کرده و10 رج رکن که بافته شد،12 دانه رکن را کور می کنیم.بعد روی دانه های ساده بافی4 رج رکن ادامه داده،روی دانه های رکن که کور کرده بودیم16 دانه سر انداخته،با بقیه دانه ها با هم بافته و کور می کنیم.بند هم درست می کنیم.

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه