سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

آموزش رو لباسی بافتنی زنانه

آموزش رو لباسی بافتنی زنانه

آدرس دفتر : تهران - خیابان مرزداران، جنب پل یادگار امام خیابان ابراهیمی برج الوند واحد 305
honari.com
honari.com
فروشگاه هنری.کام

آموزش رو لباسی بافتنی حلقه ای بلند

    
0
931 |

مرحله های آموزش رو لباسی بافتنی زنانه

جلو:

با تخ سوپرلانا میدی موزایک 53 دانه سر انداخته، 3.5 سانتی متر رو بافته، از یک طرف برای سجاف به ترتیب 6دانه رو، 1 دانه زیر، 4 زیر، 14 رو، 8 زیر، 14 رو، 4 زیر، 2رو مدل درست کرده و نقشه را می بافیم. قد بافت به 33.5 سانتی متر که رسید، برای گودی کمر، از یک طرف هر 4 رج یک بار 5 دفعه 1 دانه کور می کنیم. قد بافت به 43.5 سانتی متر که رسید، از همان کنار کار، هر 4 رج یک بار 5 دفعه 1 دانه اضافه می کنیم. قد بافت به 63.5 سانتی متر که رسید، از همان کنار برای حلقه آستین 8 دانه میل اضافه می کنیم. 8 دانه را بین خود رو بافته، در این میان از بدن 7 دفعه 1 دانه کور می کنیم. برای سجاف حلقه آستین 8 دانه در طول بافت بافته می شود. قد بافت به 69 سانتی متر که رسید، برای گودی یقه از سمت دیگر جلو 8 دانه روی میل می گیریم. 8 دانه را بین خود رو بافته در این میان از دانه های بدن 10 دفعه 1 دانه کور می کنیم. همه دانه ها با هم بافته می شوند. در این میان بعد از 8 دانه در هر رج رفت 5 دفعه 1 دانه کور می کنیم. قد بافت به 87 سانتی متر که رسید، سر شانه را کور می کنیم. 8 دانه روی سمت راست جلو را برای یقه پشت 21 سانتی متر بافته و دانه را کور می کنیم.
1.

جلو:

با تخ سوپرلانا  میدی موزایک 53 دانه سر انداخته، 3.5 سانتی متر رو بافته، از یک طرف برای سجاف به ترتیب 6دانه رو، 1 دانه زیر، 4 زیر، 14 رو، 8 زیر، 14 رو، 4 زیر، 2رو  مدل درست کرده و نقشه را می بافیم. قد بافت به 33.5 سانتی متر که رسید، برای گودی کمر، از یک طرف هر 4 رج یک بار 5 دفعه 1 دانه کور می کنیم. قد بافت به 43.5 سانتی متر که رسید، از همان کنار کار، هر 4 رج یک بار 5 دفعه 1 دانه اضافه می کنیم. قد بافت به 63.5 سانتی متر که رسید، از همان کنار برای حلقه آستین 8 دانه میل اضافه می کنیم. 8 دانه را بین خود رو بافته، در این میان از بدن 7 دفعه 1 دانه کور می کنیم. برای سجاف حلقه آستین 8 دانه در طول بافت بافته می شود. قد بافت به 69 سانتی متر که رسید، برای گودی یقه از سمت دیگر جلو 8 دانه روی میل می گیریم. 8 دانه را بین خود رو بافته در این میان از دانه های بدن 10 دفعه 1 دانه کور می کنیم. همه دانه ها با هم بافته می شوند. در این میان بعد از 8 دانه در هر رج رفت 5 دفعه 1 دانه کور می کنیم. قد بافت به 87 سانتی متر که رسید، سر شانه را کور می کنیم. 8 دانه روی سمت راست جلو را برای یقه پشت 21 سانتی متر بافته و دانه را کور می کنیم.

پشت:
92 دانه سر انداخته، 3.5 سانتی متر رو می بافیم. مانند جلو مدل را بافته و گودی آستین را درست می کنیم. قد بافت به 87 سانتی متر که رسید، دانه ها را کور می کنیم.
2.
پشت: 92 دانه سر انداخته، 3.5 سانتی متر رو می بافیم. مانند جلو مدل را بافته و گودی آستین را درست می کنیم. قد بافت به 87 سانتی متر که رسید، دانه ها را کور می کنیم.
نقشه بافت
3.

نقشه بافت

Login Pleas
4.

نتیجه نهایی


در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه