سبد خرید شما خالی است !

سبد خرید شما خالی است !

آموزش پلیوربافتنی  پسرانه

آموزش پلیوربافتنی پسرانه

آدرس دفتر : تهران - خیابان مرزداران، جنب پل یادگار امام خیابان ابراهیمی برج الوند واحد 305
honari.com
honari.com
فروشگاه هنری.کام

آموزش پلیور پسرانه بافتنی با دو میل

مناسب برای: 12-10 ساله

    
0
2415 |

مواد اولیه


انتخاب همه
0
مجموع (تومان)

مرحله های آموزش پلیوربافتنی پسرانه

جلو:با نخ آبی47دانه سرانداخته،5سانتی متر 1زیر،1روکشبافت می بافیم.در رج بعدی تعداد دانه ها را به41 دانه کاهش داده ومانند نقشه ی بافت 25سانتی متر می بافیم. بعد از آن، برای حلقه ی آستین ازیک طرف1+2+3دانه کور می کنیم. قد بافت به32 سانتی متر که رسید،برای یقه از سمت دیگر2دانه را،1رو،1زیر بافته ودر هر رج رفت بعدی،1دانه ی مدل را به دانه های کشبافت اضافه می کنیم تا تعداد دانه های کشبافت به20 دانه برسد.(برای یقه دانه کم نمی شود.)بعد از آن، فقط20 دانه ی کشبافت را کورکرده وبا بقیه دانه ها به بافت ادامه ادامه می دهیم.قد بافت به 49 سانتی متر که رسد. دانه های سر شانه را کور می کنیم.
1.

جلو:با نخ آبی47دانه سرانداخته،5سانتی متر 1زیر،1روکشبافت می بافیم.در رج بعدی تعداد دانه ها را به41 دانه کاهش داده ومانند نقشه ی بافت 25سانتی متر می بافیم. بعد از آن، برای حلقه ی آستین ازیک طرف1+2+3دانه کور می کنیم. قد بافت به32 سانتی متر که رسید،برای یقه از سمت دیگر2دانه را،1رو،1زیر بافته ودر هر رج رفت بعدی،1دانه ی مدل را به دانه های کشبافت اضافه می کنیم تا تعداد دانه های کشبافت به20 دانه برسد.(برای یقه دانه کم نمی شود.)بعد از آن، فقط20 دانه ی کشبافت را کورکرده وبا بقیه دانه ها به بافت ادامه ادامه می دهیم.قد بافت به 49 سانتی متر که رسد. دانه های سر شانه را کور می کنیم.

پشت:94 دانه سرانداخته،5 سانتی متر1زیر،1رو کشبافت می بافیم.تعداد دانه هارا به 82 دانه کاهش داده ومانند نقشه ی بافت25 سانتی متر می بافیم.برای حلقه ی آستین از هر دوطرف1+2+3دانه کور کرده،قد بافت به 49سانتی متر که رسید،دانه های باقیمانده را کور می کنیم.آستین:54 دانه سرانداخته،5سانتی متر1زیر،1و کشبافت می بافیم. با توجه به نقشه ی بافت از هر دوطرف هر رج یک بار 1دانه اضافه کرده و29 سانتی متر می بافیم.برای حلقه ی آستین، ابتدا2+3دانه و بعد،10 دفعه1دانه و دانه های باقیمانده را یکباره کور می کنیم.
2.
پشت:94 دانه سرانداخته،5 سانتی متر1زیر،1رو کشبافت می بافیم.تعداد دانه هارا به 82 دانه کاهش داده ومانند نقشه ی بافت25 سانتی متر می بافیم.برای حلقه ی آستین از هر دوطرف1+2+3دانه کور کرده،قد بافت به 49سانتی متر که رسید،دانه های باقیمانده را کور می کنیم.آستین:54 دانه سرانداخته،5سانتی متر1زیر،1و کشبافت می بافیم. با توجه به نقشه ی بافت از هر دوطرف هر رج یک بار 1دانه اضافه کرده و29 سانتی متر می بافیم.برای حلقه ی آستین، ابتدا2+3دانه و بعد،10 دفعه1دانه و دانه های باقیمانده را یکباره کور می کنیم.
الگوی آستین
3.
الگوی آستین
4.
یقه: از دور یقه ی جلو و پشت(به غیر از20 دانه ی کشبافت هردوطرف جلو)،84 دانه در آورده،9سانتی متر 1زیر،1رو کشبافت بافته و کور می کنیم.
Login Pleas
5.
نقشه بافت
Login Pleas
6.
نتیجه نهایی

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه