سبد خرید شما خالی است !

آموزش پلیوربافتنی  مردانه2

آموزش پلیوربافتنی مردانه2

آدرس دفتر : تهران - خیابان مرزداران، جنب پل یادگار امام خیابان ابراهیمی برج الوند واحد 305
honari.com
honari.com
فروشگاه هنری.کام

آموزش بافت پلیور مردانه بافتنی  طرح دار با دومیل

    
0
1027 |

مرحله های آموزش پلیوربافتنی مردانه2

جلو:

با نخ اسپورت موتیف 21 دانه سر انداخته و ساده می بافیم. یک قسمت رنگی نخ به اتمام که رسید، دانه ها را کور می کنیم. از سمت کوتاه تکه بافته شده در جهت بافت دانه در آورده و دوباره تا اینکه قسمتِ رنگی دیگر نخ تمام شود می بافیم. این کار را به صورت چرخشی ادامه می دهیم. قد بافت به 50 سانتی متر که رسید، دیگر به سمت بالا ادامه نداده و فقط در هر دو طرف بافت به موتیف ها ادامه می دهیم تا اینکه عرض بافت به 55 سانتی متر برسد. بعد، دانه در آورده و 3 سانتی متر می بافیم.
بعد از آن، برای گودی یقه از وسط 15 دانه کور کرده و دو تکه می بافیم. در رج های بعدی از هر دو طرف یقه 1 دانه کور می کنیم. 11 دانه که در سرشانه ها باقی ماند همه دانه ها را کور می کنیم. بعد از آن، با نخ سوپرلانا میدی از لبه کار دانه در آورده 2رو، 2 زیر کشبافت می بافیم.
1.

جلو:

 با نخ اسپورت موتیف 21 دانه سر انداخته و ساده می بافیم. یک قسمت رنگی نخ به اتمام که رسید، دانه ها را کور می کنیم. از سمت کوتاه تکه بافته شده در جهت بافت دانه در آورده و دوباره تا اینکه قسمتِ رنگی دیگر نخ تمام شود می بافیم. این کار را به صورت چرخشی ادامه می دهیم. قد بافت به 50 سانتی متر که رسید، دیگر به سمت بالا ادامه نداده و فقط در هر دو طرف بافت به موتیف ها ادامه می دهیم تا اینکه عرض بافت به 55 سانتی متر برسد. بعد، دانه در آورده و 3 سانتی متر می بافیم.
بعد از آن، برای گودی یقه از وسط 15 دانه کور کرده و دو تکه می بافیم. در رج های بعدی از هر دو طرف یقه 1 دانه کور می کنیم. 11 دانه که در سرشانه ها باقی ماند همه دانه ها را کور می کنیم. بعد از آن، با نخ سوپرلانا میدی از لبه کار دانه در آورده 2رو، 2 زیر کشبافت می بافیم.

پشت:
 با نخ سوپرلانا میدی عسلی 110 دانه سرانداخته، 7 سانتی متر 2رو، 2 زیر کشبافت می بافیم. بعد، 60 سانتی متر ساده بافته و دانه ها را کور می کنیم.
2.
پشت: با نخ سوپرلانا میدی عسلی 110 دانه سرانداخته، 7 سانتی متر 2رو، 2 زیر کشبافت می بافیم. بعد، 60 سانتی متر ساده بافته و دانه ها را کور می کنیم.
آستین:
 با نخ سوپرلانا میدی 50 دانه سر انداخته، 7 سانتی متر 2رو، 2 زیر کشبافت می بافیم. با ساده بافی ادامه داده، از هر دو طرف هر 5 رج یک بار 1 دانه اضافه می کنیم. 20 سانتی متر بافته و با نخ موتیف 6 رج، با نخ عسلی 6 رج، با نخ موتیف 4 رج، با نخ عسلی 6 رج، با نخ موتیف 6 رج بافته و با نخ عسلی ادامه می دهیم. تعداد دانه ها به 70 دانه که رسید، اضافه نمی کنیم. قد بافت به 50 سانتی متر که رسید، دانه ها را کور می کنیم.
3.
آستین: با نخ سوپرلانا میدی 50 دانه سر انداخته، 7 سانتی متر 2رو، 2 زیر کشبافت می بافیم. با ساده بافی ادامه داده، از هر دو طرف هر 5 رج یک بار 1 دانه اضافه می کنیم. 20 سانتی متر بافته و با نخ موتیف 6 رج، با نخ عسلی 6 رج، با نخ موتیف 4 رج، با نخ عسلی 6 رج، با نخ موتیف 6 رج بافته و با نخ عسلی ادامه می دهیم. تعداد دانه ها به 70 دانه که رسید، اضافه نمی کنیم. قد بافت به 50 سانتی متر که رسید، دانه ها را کور می کنیم.
4.
یقه: با نخ عسلی از دور یقه دانه در آورده، 25 رج 2رو، 2 زیر کشبافت بافته و کور می کنیم. بافت را تا کرده و از داخل می دوزیم.

در حال بررسی
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
تغییرات اعمال شد
خوش آمدید
تعداد محصول به روز شد
محصول به سبد خرید اضافه شد
احتمالا یکی از محصولات درخواستیتون به تعدادی که سفارش دادید موجود نیست
ادامه
سفارش شما ثبت شد
پرداخت شما به صورت نقدی در محل خواهد بود
ادامه
سبد خرید شما خالی است !!
ادامه
ادامه